Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Геном людини

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ВСТУП РОЗДІЛ І. ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНОМУ ЛЮДИНИ Вивчення геному людини в рамках міжнародної програми &quo ;Геном людини&quo ; Будова геному людини РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНОМУ ЛЮДИНИ 2.1 Гібридизація клітин у культурі 2.2 Відбір клітинних гібридів за допомогою методу НАТ 2.3 Внутрішньохромосомне картування генів за допомогою хромосомних перебудов 2.4 Мікроклітини й ізольовані хромосоми 2.5 Картування генів за допомогою ДНК-зондів РОЗДІЛ ІІІ МЕДИЧНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНОМУ ЛЮДИНИ 3.1 Пошкодження генів і спадкові хвороби 3.2 Онкогени 3.3 Клонування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП XX століття стало століттям найбільших відкриттів у всіх областях природознавства, століттям науково-технічної революції, яка змінила і вигляд Землі, і вигляд її мешканців. Можливо, однієї з основних галузей знання, які будуть визначати вигляд нашого світу в наступному столітті, є генетика. З цією порівняно молодою наукою завжди було зв'язано чимало суперечок і протиріч, але, завдяки останнім досягненням генетики і генної інженерії, цілком може вважатися самостійною дисципліною у таких областях, як дослідження геному людини і клонування. Завдяки цим дослідженням було відкрито широкі перспективи розвитку біотехнологій і лікування різних захворювань. Проект дослідження генома людини має колосальне значення для вивчення молекулярних основ спадкоємних хвороб, їх діагностики, профілактики і лікування. Варто звернути увагу на те, що за останні десятиліття в індустріально розвинутих країнах частка спадкоємних хвороб у загальному обсязі захворювань значно збільшилася. Саме спадковістю обумовлена схильність до ракових і серцево-судинних захворювань. У значній мірі це зв'язано з екологічною ситуацією, із забрудненням навколишнього середовища, тому що багато відходів промисловості і сільського господарства є мутагенами, тобто змінюють людський генофонд. З огляду на сучасний рівень розвитку генетики можна припустити, що наукові відкриття майбутнього дозволять шляхом зміни геному адаптувати людини до несприятливих умов зовнішнього середовища. Що ж стосується боротьби зі спадкоємними захворюваннями, то їх лікування шляхом заміни хворих генів на здорові здається реальним уже зараз. Усе це означає, що людина одержить можливість не тільки змінювати живі організми, але і конструювати нові форми життя. У зв'язку з цим виникає цілий ряд серйозних питань. Тому метою нашої роботи буде: вивчення даних про дослідження геному людини. Задачі: Зібрати дані щодо робіт, метою яких було вивчення геному людини, провести аналіз даних цих робіт. Встановити методи визначення локалізації генів в ДНК людини. Розглянути можливість використання даних про геном людини в медицині. РОЗДІЛ І. ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНОМУ ЛЮДИНИ 1.1 Вивчення геному людини в рамках міжнародної програми &quo ;Геном людини&quo ; Наприкінці XX століття генетика впритул підійшла до рішення одного з фундаментальних питань біологічної науки - питання про повну розшифровку спадкоємної інформації про людину. У реалізації грандіозного проекту по розшифровці генетичного коду ДНК, який отримав назву HUGO (Huma Ge ome Orga iza io ) взяли участь 220 учених з різних країн, у тому числі і п'ять радянських біологів.

Була створена власна програма &quo ;Геном людини&quo ;, керівником якої став академік Олександр Олександрович Баєв. Вперше ідея організації подібної програми була висунута в 1986 році. Тоді ідея здалася неприйнятою: геном людини, тобто сукупність усіх його генів містить біля трьох мільярдів нуклеотидів, а в кінці 80-х років витрати на визначення одного нуклеотиду складали біля 5 доларів США. Крім того технології 80-х дозволяли одній людині визначати не більш 100 000 нуклеотидів у рік. Проте, вже в 1988 року Конгрес США схвалив створення американського проекту досліджень у цій області, керівник програми Дж. Уотсон. Створено апарати, здатні секвенувати до 35 млн. послідовностей нуклеотидів у рік. Одним з важливих досягнень стало відкриття так називаної полімеразной ланцюгової реакції, яка дозволяє з мікроскопічних кількостей ДНК за кілька годин одержати обсяг ДНК, достатній для генетичного аналізу. Програма приносила корисні результати. Суть робіт полягала в наступному: спочатку проводилось картування геному (визначення положення гена в хромосомі), локалізація деяких генів, а після цього секвенування (визначення точної послідовності нуклеотидів у молекулі ДНК). До 1990 року число ідентифікованих генів досягло 5000, з них картовано 1825, секвеновано - 460. Вдалося локалізувати гени, зв'язані з найтяжкими спадкоємними хворобами, такими, як хорея Гентінгтона, хвороба Альцгеймера, м'язова дистрофія Дюшена, кистозный фіброз і ін. Коли з'явилася програма HUGO, виникли так називані геномні компанії, які зайнялися самостійно зайнялися розшифровкою геному. Як приклад можна привести американську організацію за назвою I s i u e of Ge omic Research ( IGR) або компанію Huma Ge ome Scie ces I c. (HGS). Так у жовтні 1994 Крек, Вентер, глава вищезгаданої компанії IGR, повідомив, що в розпорядженні його корпорації знаходиться бібліотека з 35000 фрагментів ДНК, синтезованих за допомогою РНК на генах, отриманих лабораторним шляхом. Ці фрагменти порівняли з 32 відомими генами спадкоємних захворювань. Виявилося, що 8 з них цілком ідентичні, а 19 гомологічні. IGR виявився власником найціннішої наукової інформації, але його керівники заявили, що хімічна будова усіх послідовностей з цієї бібліотеки засекречене і буде зроблене надбанням гласності тільки в тому випадку, якщо за компанією буде визнане право власності на всі 35000 фрагментів. 1.2 Будова геному людини Гаплоїдний геном людини містить 3∙109 п.н. Повторювані послідовності ДНК складають близько 30%. Кількість копій цих послідовностей у геномі людини варіює від одиниць до декількох тисяч. Інші 70%, тобто приблизно 2∙109 п.н., являють собою &quo ;унікальні&quo ; послідовності, які присутні у вигляді однієї або одиничних копій. Близько 90% РНК, які транскрибуються з унікальної ДНК (мРНК), не залишає ядро клітини. Тільки 10%, що відповідає в хромосомі 2∙ 108 п.н., транспортується в цитоплазму, де відбувається трансляція. Виходячи з того, що процесована мРНК, яка кодує білок, складається в середньому з 1500 нуклеотидів, можна підрахувати, що людський геном містить інформацію для кодування близько 130000 білків (2∙108 : 1500 = 130000).

Часто структурні гени, які кодують ті або інші поліпептиди, утримуються в геномі людини у вигляді декількох копій. Немає точного способу визначення частки таких генів або ступеня їхньої повторюваності. Проте є підстави думати, що число різних поліпептидів, які кодуються геномом людини, знаходиться в діапазоні від 30000 до 100000. Для оцінки числа структурних генів у геномі людини можна запропонувати наступний підхід. Відома нуклеотидна послідовність фрагмента ДНК величиною 60000 п.н., яка містить гени &be a;-глобінової родини (див. Рис. 1.1). Рис1.1. Родина &be a; -глобинових генів людини розташована в хромосомі 11. Величина представленого фрагмента хромосоми близько 60 т.п.н. Він містить п'ять функціонально активних генів (&epsilo ;, Gγ, Gγ, &del a; и &be a;) і два псевдогена (Ψ&be a;2 и Ψ&be a;2). Буквою А позначені положення Аlu-повторів-послідовностей, повторених у геномі людини близько 300 000 разів. Цей фрагмент ДНК входить до складу одинадцятої хромосоми і містить п'ять функціональних структурних генів &be a;, &del a;, Aγ, Gγ, і ?, які кодують чотири різних поліпептиди (два гени в кодують ідентичні білки). Таким чином, на кожен білок приходиться по 15000 (60000 : 4) пар нуклеотидів. Подібні дані отримані при вивченні генів &be a;-глобінової родини. Фрагмент ДНК величиною 30000 п.н., розташований у шістнадцятій хромосомі, містить три функціональних гена: αl, α2 і &ze a;, які кодують два білки, α і &ze a;,. І в цьому випадку виходить те ж співвідношення-15000 п.н. на індивідуальний білок. Якщо прийняти цю цифру за середню кількість ДНК людського геному, яка приходиться на один білок, то можна зробити висновок, що гаплоїдний геном кодує 2∙109 : 1,5∙104 = 130000 індивідуальних поліпептидів. Число різних структурних генів може бути трохи менше в тому випадку, якщо середній рівень повторюваності по геному в цілому виявиться вище, ніж у генів глобінової родини. Картування десятків тисяч генів являє собою надзвичайно важку задачу, хоча її і полегшує те, що деякі гени зібрані в групи, так називані кластери. Кластеризоване розташування мають гени глобінів, білків головного комплексу гістосумісності, імуноглобулінів. Труднощі вивчення генетики людини обумовлені тим, що аналізоване потомство нечисленне, покоління змінюються повільно, а підбор пар, природно, не піддається плануванню. Задача картування людського геному виявилася істотно полегшеною завдяки освоєнню методів роботи із соматическими клітинами. Ген, відповідальний за колірну сліпоту (дальтонізм), був локалізований у Х-хромосомі в 1911 році. Особливості спадкування генів, зчеплених з Х-хромосомою, дозволили віднести до цієї групи зчеплення більш ніж 100 локусів. Хромосомна локалізація аутосомних генів була вперше проведена в 1968 році. Визначено розташування локусу, який кодує антигени груп крові Даффі, що, подібно антигенам групи АВО й іншим антигенам крові, знаходяться на поверхні еритроцитів. Порівняння спадкування досліджуваного гена з розподілом аберрантної хромосоми показало, що він локалізований у цій хромосомі.

Няко «випадковост» форми, порядку розташування «лтер» генного набору (алфавту) нема, як нема випадковост в розташуванн лтер у газет: адже автор розташову х з смислом так, щоб цей смисл був переданий ншим. Те саме  в бблйних текстах! Повна аналогя! Взьмемо дискусю, що трива десятилттями, про смисл стор, сутнсть сторичного процесу, сторичн «монади» тощо [Див.: Ерофеев Н. А. Что такое история.P М 1976; Ясперс Карл. Смысл и назначение истории.P М., 1994]. ¶сторики не можуть «охопити» сторичний процес як щось логчно цльне тому, що займаються поверхневими явищами, а марксисти до того ж пдсилюють ц явища «базисними» матеральними факторами буття. Щоб пояснити сторичний процес чи життя сторичного народу, потрбно розшифрувати закладену в нього Програму зрозумти Первсне Слово. А це Слово   сакрал «основа», або алгоритм, або «корнь», з якого «вироста» вся жива система людини як бо-соцального феномена й етносу в цлому. Дедал бльше сучасних вчених подляють думку, що Украна ма свй сакрал свою священну сторю

1. Виховання учнів у науковій літературі

2. Воєнна проза В.Астаф’єва в контексті “армійської” та табірної літератури

3. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

4. Видавництво художньої літератури в Радянському Союзі в 20-90-х роках

5. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

6. Питання Одеського порто-франко в історичній літературі 1920-х - середини 1930-х pp.
7. "Золотий вік" російської літератури. Романтизм, реалізм
8. Вивчення давньої літератури в школі на прикладі твору "Слово о полку Ігореві"

9. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

10. Головні теми жіночої західноукраїнської літератури 30-х років ХХ сторіччя

11. Дитяча література Німеччини другої половини XIX – XX ст

12. Жанрова система документальної літератури

13. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

14. Німецька література XVII століття

15. Перший паломницький твір в українській літературі "Житіє і хоженіє Данила, Руської землі ігумена"

16. Розвиток усної руської і зокрема української літератури

Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета
Деревянная рамка для картин, белая с золотом, 40x50 см.
Деревянная багетная рамка прекрасно дополнит любую картину, придаст ей законченный вид. Утонченная, изящная рамка, выполненная в
1078 руб
Раздел: Размер 40x50

17. Роль українського міста в літературі

18. Середньовіччя в українській літературі

19. Сучасна італійська дитяча література

20. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

21. Українська література XI—XII століть

22. Література Австралії
23. Література сентименталізму. Творчість Стерна
24. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

25. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

26. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

27. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

28. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

29. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.