Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Нюрнберзький процес та його уроки

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет Кафедра всесвітньої історії, правознавства та методики навчання історіїКУРСОВА РОБОТА на тему: &quo ;Нюрнберзький процес та його уроки&quo ;студента IV курсу 41 групи соціально-гумнітарного факультету Гнибіди Євгена Володимировича Науковий керівник: доц. Захарченко Т.К.Бердянськ 2009 ЗмістВступ Розділ І. Нюрнберзький процес - перше в історії визнання агресії найтяжчим злочином проти людства 1.1 Завершення Другої світової війни. Капітуляція Німеччини 1.2 Правові основи Нюрнберзького судового процесу Розділ ІІ. Суд народів над гітлеризмом - епілог другої світової війни в Європі 2.1 Нюрнберг - суд народів 2.2 Основні воєнні злочинці 2.3 Принципи міжнародного трибуналу - загальновизнані принципи сучасного міжнародного права Висновки Література ВступАктуальність теми. Сутність Нюрнберзького процесу полягає в тому, що він визнав кримінальним діянням саму ідеологію расизму як засобу підготовки війни. Нацистські лідери стали міжнародними злочинцями ще до захоплення влади в Німеччині. Вони виховали тисячі катів, які здійснювали свою криваву справу з фанатизмом професійних убивць, з тупою переконаністю в расовій перевазі над іншими людьми. Сьогодні, коли в ряді країн світу існують організації, які підносять на п’єдестал лідерів &quo ;третього рейху&quo ;, неофашизм, яке б обличчя він не приймав, нині не менш небезпечний ніж десятиліття тому. Він несе загрозу людству. Народи повинні бути пильними, про це власно нагадують уроки історії, суд в Нюрнберзі. Про це повинні пам’ятати й український народ та керманичі вищих ешелонів влади зокрема. Кваліфікація розв'язаною нацистською Німеччиною Другої світової війни, військових злочинів, злочинів проти людства як діяння, що порушують норми міжнародного права, з'явилася одним з найважливіших юридичних підсумків діяльності Нюрнберзького військового трибуналу. Статут і Вирок Нюрнберзького трибуналу зумовили подальший розвиток міжнародного права в цій області. Неабиякої актуальності в минулій та й сучасній історіографії набуває вивчення Нюрнберзького процесу, що вирізняється суперечливістю і неоднорідністю поглядів на злочин проти людства. З огляду на це потрібно проаналізувати праці вчених, які вивчали різні аспекти даної проблеми. Лебедєва Н. С у своїй праці &quo ;Підготовка Нюрнбергського процесса&quo ; зазначає, що до кінця 1944 р. уряди США і Англії неохоче йшли на практичні дії з підготовки суду і покарання військових злочинців. Це можна пояснити тим, що союзники по-різному відносилися до війни/ &quo ;Для Радянського Союзу його противником була не просто Німеччина, але перш за все німецький фашизм, найбільш реакційна, шовініст форма імперіалізму. Для правлячих кіл Заходу це була боротьба за збереження своєї державності, за усунення Німеччини і Японії як імперіалістичних конкурентів і відновлення там старих порядків, вільних від крайнощів фашизму&quo ;. Цієї ж думки дотримуються й Трубайчук А. Г, Троянівська К. М, Руденко Р.А. та Нікітченко І.Т. Дещо по іншому трактують це питання у своїх працях Гранкина Л.

та Кузьмин С.Т. Питання злочинної діяльності СС, СД та лідерів нацистської Німеччини найповніше вивчені Полтораком А.І., Кузьміним С.Т. Матеріали Нюрнберзького процесу детально дослідили і висвітлили М.Ю. Рагинський та Л.Н. Смирнов. Однією з основних теоретичних проблем в цьому плані є проблема визначення поняття міжнародного злочину. П.С. Ромашкін, визначаючи поняття міжнародного злочину, говорить про посягання на основи міжнародних відносин. (Ромашкін П.С. Преступления против мира и человечества. М. 1967) Свого часу член - кореспондент АН СРСР А.Н. Трайнін писав, що прогресивні вчені, які працювали над проблемами міжнародного права, вносять свій вклад в справу боротьби за мир і безпеку народів і, що важливим і невід’ємним завдання правової науки є викриття сутності злочинів проти людства, визначити їх особливості й види, накреслити дієві шляхи боротьби з ними. (Трайнін А.Н. Защита мира и уголовный закон. М. 1969, с.278) М.І. Лазарєв вважає міжнародними злочинами дії, які посягають на незалежність кожного народу та мирні відносини між народами. (Лазарєв М.І. империалистические военные базы на чужих териториях и международное право. М, 1969, с.178). Характеризуючи особливості Нюрнберзького процесу, Л.Н. Смирнов наголошував, що це перший випадок, коли перед судом предстали злочинці, які заволоділи цілою державою і зробили саму державу знаряддям своїх жахливих злочинів. Отже, можна констатувати факт взаємодоповнюючого існування у сучасній історичній науці двох підходів до історичного спадку Нюрнбергського процесу - підходів, які умовно визначаються як негативістські та апологетичні. Об'єктом дослідження виступає Нюрнберзький процес та його уроки. Предмет дослідження складають основні етапи проведення Міжнародного судового трибуналу над головними нацистськими злочинцями. Мета дослідження полягає у тому, щоб шляхом залучення широкого кола джерел висвітлити основні причини і наслідки Нюрнберзького процесу; в проведенні комплексного аналізу міжнародно-правових норм про злочини проти світу і безпеки людства, кваліфікації органами міжнародної кримінальної юстиції діянь нацистів як міжнародні злочини. Досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі дослідницькі завдання: опираючись на документальні джерела проаналізувати всі злочини, скоєні нацистами; охарактеризувати сучасну міжнародно-правову оцінку базових положень Статуту і Вироку Нюрнберзького військового трибуналу, виявлення впливу Нюрнберзьких принципів на подальший розвиток міжнародного права; розглянути стан наукової розробки проблеми вітчизняними та закордонними дослідниками, охарактеризувати джерельну базу та обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження. Методологічною основою дослідження стали комплексні та спеціальні історичні методи. До комплексних відносимо такі методи: загальнонаукові; об’єктивності; аналіз літератури До спеціально історичних відносимо: історичного опису; порівняльно-історичний; актуалізації; ретроспективний; системно-структурний; Наукова новизна полягає в тому, що було зроблено спробу по-новому розглянути Нюрнберзький процес, з’ясовано причини негативного та позитивного ставлення більшості істориків до процесу.

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 1 вересня 1939 року до 16 жовтня 1946 року. Територіальні межі дослідження охоплюють кордони міста Нюрнберг, в якому проводився судовий процес над головними нацистськими військовими злочинцями. Структура роботи включає вступ, три розділи, висновки, літературу та додатки. У першому розділі роботи йдеться про завершення Другої світової війни та її наслідки, капітуляцію Німеччини та правові основи Нюрнберзького судового процесу. Другий розділ розкриває суд народів над гітлеризмом, як епілог Другої світової війни в Європі. Третій розділ дослідження дає можливість прослідкувати втілення принципів міжнародного трибуналу в принципах сучасного міжнародного права. Робота завершується висновками з кожного розділу, додатками та списком використаної літератури. Розділ І. Нюрнберзький процес - перше в історії визнання агресії найтяжчим злочином проти людства 1.1 Завершення Другої світової війни. Капітуляція НімеччиниВесною 1945 р. радянські війська вийшли на Берлінський напрямок, 30 березня вступили на територію Австрії й 13 квітня оволоділи її столицею Віднем.4 квітня була визволена Братислава, в середині квітня завершено визволення Угорщини, значної частини Чехословаччини. В цих умовах Радянський Союз підписав у Москві договори про дружбу, взаємну допомогу й післявоєнне співробітництво з Югославією (11 квітня 1945 р) та Польською Республікою (21 квітня). Англо-американські війська, ледве оправившись від поразки в Арденнах, перейшли в наступ.25 березня вони вийшли на Рейн, до 1 квітня оточили Рур.8 березня Аллен Даллес зробив спробу провести в Берні (Швейцарія) Таємні переговори з німецькими генералами про сепаратне перемир'я. Сталін у листі Рузвельту висловив протест і зазначив: &quo ;Зараз німці на Західному фронті по суті припинили війну проти Англії й Америки. Разом з тим німці продовжують війну з Росією&quo ;. У своїй відповіді Рузвельт подякував Сталіну за щире звернення у зв'язку з &quo ;бернським інцидентом&quo ;. Він писав: &quo ;У будь-якому випадку не повинно бути взаємної недовіри, і незначні непорозуміння такого характеру не повинні виникнути в майбутньому&quo ;. Цей останній лист Ф. Рузвельта Й. Сталін одержав уже після раптової смерті президента від крововиливу в мозок 12 квітня в госпіталі Ворм-Спрінгз (штат Джорджія). Чотириразове обраний президент США так і не дочекався перемоги у війні, якій він віддав усі свої сили. Гітлер і Геббельс були в захопленні від цієї звістки: зі сльозами на очах згадували, як російська імператриця раптово померла під час Семирічної війни, що докорінно змінило хід тієї війни, і королю Фрідріху Великому, якого боготворив Гітлер, не довелося кінчати життя самогубством. Проте Червона Армія не залишила фашистським керівникам жодного шансу. Не змогли стримати її переможного наступу і віроломні дії деяких західних діячів. Так, наприкінці війни знову посилилися антирадянські тенденції в політиці Черчілля. Пізніше у своїх мемуарах він визнав, що тоді дійшов висновку про &quo ;смертельну загрозу для вільного світу&quo ; з боку радянської держави, про необхідність негайно створити новий фронт, аби припинити стрімкий наступ її армії, вважаючи головною метою англо-американських армій здобуття Берліна.

Згідно заяві американського юриста Ерла Каррола. Шістдесят відсотків персоналу прокуратури були німецькі жиди, які виїхали з Німеччини після прийняття там расових законів. Він також вказав, що менше ніж десять відсотків американського персоналу на Нюрнберзькому процесі були народжені в США. Головою прокуратури, який працював спочатку під керівництвом генерала Тейлора, був Роберт Кемпнер, жид, емігрант із Німеччини. Його помічником був Морріс Амхан. Марк Лаутерн, який спостерігав за роботою Трибуналу, писав у своїй книзі — «Ось всі вони приїхали — Соломони, Шлоссбергери, Рабиновичі, члени прокуратури» (стор. 68). Таким чином був порушений фундаментальний юридичний принцип — ніхто не може судити свою справу. Окрім того, більшість свідків була також жидами. «Згідно професору Маурісу Берфішу, який також був спостерігачем на Нюрнберзькому процесі, єдиною опікою цих «свідків» було не виявляти свою ненависть вельми явно і створити враження об'єктивності» (Nuremberg ou la Terre Promise, Paris, 1948, стор. 149). (До вельми недавнього часу, десь до початку дев'ятнадцятого століття, у багатьох країнах жидам не дозволялось давати показання у суді

1. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

2. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

3. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

4. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

5. Етикет та його національні особливості

6. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
7. Ґрунт та його родючість
8. Гудвіл та його облік

9. Аудиторський ризик та його визначення

10. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

11. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

12. Підряд та його види

13. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

14. Поняття права природокористування та його види

15. Право водокористування та його види

16. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

17. Гетьман Пилип Орлик та його конституція

18. Імператор Олександр Другий та його реформи

19. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

20. Генеральний Секретаріат та його склад

21. Джанні Родарі та його книги для дітей

22. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса
23. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"
24. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

25. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

26. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

27. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

28. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

29. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

30. Концепція підручника та його структуризація

31. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

32. Екологічна освіта на уроках біології

Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Лобізм та його регулювання

34. Властивості алюмінію та його сплавів

35. Умовивід та його види

36. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

37. Гіперзвук та його властивості

38. Туризм та його вплив на світову економіку
39. Валютний ринок та його регулювання
40. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

41. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

42. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

43. Монетаризм та його сучасне застосування

44. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

45. Виробництво та його роль в житті суспільства

46. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

47. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

48. Суть процесу навчання та засоби його активізації

Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские
Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов

49. Цивільний та арбітражний процес

50. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

51. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

52. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

53. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

54. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні
55. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
56. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

57. Економічное районуванне, його суть та значення

58. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

59. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

60. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

61. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

62. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

63. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

64. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел
Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие
Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"

65. Докази та доказування в кримінальному процесі

66. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

67. Захист прав і свобод людини та карний процес

68. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

69. Припинення чинності патенту та визнання його недійсним

70. Трудовий договір та порядок його оформлення
71. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
72. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

73. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

74. Інформатика та інформаційні процеси

75. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

76. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

77. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

78. Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії

79. Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі

80. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки

81. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

82. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія

83. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

84. Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності

85. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

86. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку
87. Україна та інтеграційні процеси
88. Класифікація персоналу та форми його наймання

89. Процес реалiзацiї рiшень i його регулювання

90. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

91. Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання

92. Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури

93. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

94. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

95. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

96. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки
Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

97. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

98. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі

99. Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.