Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Місцеві податки і збори

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Контрольна робота Предмет:Правове регулювання державного бюджету Тема:Місцеві податки і збори ЗмістВступ 1. Види і особливості місцевих податків і зборів. 2. Роль місцевих податків у податковій системі України: їх фіскальна і регулююча роль 3. Шляхи удосконалення місцевого оподаткування в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ Проблема нестачі фінансових ресурсів в органах місцевого самоврядування та нестабільність їхніх дохідних джерел останнім часом набула загальнодержавного значення. Ні для кого не секрет, що найбільш стабільними доходами – є податкові надходження. Закономiрнiсть функціонування місцевих фінансів полягає у тому, що основним засобом формування доходів місцевих органів влади є мiсцевi податки i збори. Після проголошення незалежності в Україні створюється власна система місцевого оподаткування. Так, зокрема, у Законі “Про місцеве самоврядування в Україні” передбачене право місцевих рад запроваджувати на своїй території мiсцевi податки i збори. Законодавча ж регламентація порядку справляння місцевих податків і зборів в Україні була проведена разом із прийняттям Декрету Кабінету Мiністрiв “Про мiсцевi податки i збори”, Закону України “Про систему оподаткування”, Бюджетний Кодекс та низки інших нормативних документів. В Законі України “Про систему оподаткування” визначається (стаття 13), що в Україні справляються: загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі); місцеві податки і збори (обов'язкові платежі) . Отже, місцеві податки і збори можна визначити як обов’язковий платіж, що справляється на певній адміністративно територіальній одиниці та сплачується до місцевих бюджетів для виконання остатніми покладених на них функцій. Метою контрольної роботи є розкриття суті і значення місцевих податків і зборів, однак не з точки зору зарахування їх до місцевих бюджетів (до них зараховується і деякі загальнодержавні податки), а виходячи з повноважень місцевих органів влади щодо їх встановлення та ролі місцевих податків формуванні доходної частини місцевих бюджетів, а також їх роль у податковій системі. 1. Види і особливості місцевих податків і зборів Суб'єкти господарювання беруть участь у формуванні фінансових ресурсів місцевих органів влади, сплачуючи місцеві податки і збори. Це має важливе значення для розвитку місцевої інфраструктури, яка забезпечує реалізацію соціальної та економічної політики. Сплачуючи місцеві податки і збори, суб'єкти господарювання забезпечують наповнення бюджетів місцевих, селищних і сільських Рад фінансовими ресурсами, що, у свою чергу, справляє позитивний вплив на діяльність підприємств. В Законі України “Про систему оподаткування” , а також у Декреті Кабінету Мiнiстрiв “Про мiсцевi податки i збори” дається повний перелік місцевих податків і зборів, які можуть справлятися в Україні: 1. До місцевих податків належать: 1) податок з реклами; 2) комунальний податок. 2. До місцевих зборів належать: 1) збір за припаркування автотранспорту; 2) ринковий збір; 3) збір за видачу ордера на квартиру; 4) курортний збір; 5) збір за участь у бігах на іподромі; 6) збір за виграш на бігах на іподромі; 7) збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі; 8) збір за право використання місцевої символіки; 9) збір за право проведення кіно- і телезйомок; 10) збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей; 11) збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг; 12) збір з власників собак; Крім того Декретом Кабінету Мiнiстрiв “Про мiсцевi податки i збори” до цього переліку додано ще один податок: податок з продажу імпортних товарів.

З 2004 року виключені з переліку: готельний збір та збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон. Можна виділити наступні особливості справляння місцевих податків і зборів: Повний перелік місцевих податків та зборів встановлює тільки Верховна Рада України і цей перелік є вичерпним, тобто місцеві органи влади не мають права самостійно додатково встановлювати інші податки та збори. Граничні ставки по місцевим податкам та зборам встановлюються у відповідності з декретом Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори». Місцеві органи влади у відповідності з переліком місцевих податків і зборів самостійно приймають рішення щодо доцільності впровадження окремих податків і зборів. Місцеві органи влади мають право надавати пільги, преференції, податкові канікули тощо по місцевим податкам і зборам, але тільки за рахунок відповідного місцевого бюджету. Отже, підбиваючи підсумки, необхідно сказати, що існує потреба у вдосконаленні законодавчої бази, зміні об’єктів оподаткування (спираючись на закордонний досвід), надання більших повноважень органам місцевої влади стосовно місцевого оподаткування тощо. Цього від України чекають, як Європейська спільнота, так і пересічні мешканці України. А від збільшення надходжень до місцевих бюджетів покращаться і умови життя мешканців певних адміністративно-територіальних одиниць. 2. Роль місцевих податків у податковій системі України: їх фіскальна і регулююча роль Потрібно відзначити, що на сьогодні мiсцевi податки i збори не є вагомою дохідною базою місцевих бюджетів. Так, з 2000 по 2007 роки надходження місцевих податків i зборів не перевищували 5 % від загального обсягу доходів. Це, в першу чергу, зумовлено незначним податковим потенціалом місцевих податків та зборів, адже в переважній бiльшостi сільських та селищних рад вiдсутнi об’єкти оподаткування. Дiяльнiсть місцевих органів самоврядування значною мірою характеризують надходження таких місцевих зборів, як ринковий, за припаркування автотранспорту, розміщення об’єктів торгiвлi та сфери послуг, бо ці надходження безпосередньо залежать від роботи місцевої влади, спрямованої на створення необхідних умов для торгівлі, обладнання стоянок автотранспорту. Інші мiсцевi збори: за видачу ордера на квартиру; за виграш у перегонах на iподромi; з осіб, що беруть участь у грі на тоталiзаторi на iподромi; за використання місцевої символіки; за проведення місцевих аукцiонiв, конкурсного розпродажу та лотерей; із власників собак — забезпечують незначні надходження, а в багатьох регіонах деякі з названих зборів не справляються взагалі . Практика вітчизняного місцевого оподаткування має низку суттєвих недолiкiв, серед яких відзначимо: наявність місцевих податків i зборів, витрати на адмiнiстрування яких перевищують надходження від них (iподромнi збори, збір із власників собак та iншi); вiдсутнiсть правових механiзмiв у органів місцевого самоврядування щодо запровадження на своїй території власних податків i зборів; незацiкавленiсть місцевої влади у додатковому залученні коштів від справляння місцевих податків i зборів; другорядність місцевих податків і зборів у порiвняннi із загальнодержавними; вiдсутнiсть екологічного оподаткування, податку на нерухомість як суто місцевого податку; нерозвиненість самооподаткування як альтернативної форми надходжень до місцевих бюджетів тощо На сьогоднішній день фіскальна роль місцевих податків і зборів не значна, вони слабо виконують цю функцію і не являються важливим джерелом доходу місцевих органів влади.

Щодо регулюючої функції, сутність якої полягає у впливі податків на різні аспекти діяльності їх платників, то тут є як позитивні так негативні приклади. Позитивно вона головним чином проявляється через комунальний податок – не сплачують сільськогосподарські підприємства, бюджетні установи тощо. А негативність її проявляється у підвищення вартості певних благ чи послуг і як наслідок їх не конкурентоспроможність 3. Шляхи удосконалення місцевого оподаткування в Україні Нова ідеологія місцевого оподаткування повинна враховувати ті зміни, які в останні роки відбулися у соціальній та економічній структурах суспільства. Насамперед необхідно врахувати зміни в соцiальнiй структурі суспільства, що викликані реальними доходами населення, які формуються як за рахунок офіційних, так i тіньових грошових потоків. Сьогодні сформувалися верстви населення, які володіють значною нерухомістю та коштовним рухомим майном. Усе це створює об’єктивні передумови для запровадження в Україні сучасної системи місцевого оподаткування i зміцнення на її основі фінансів місцевого самоврядування. На основі вищенаведеного приходимо до висновку, що назріла потреба, по -перше, переглянути перелік місцевих податків та зборів; по-друге, розширити повноваження органів місцевого самоврядування щодо їх запровадження . Докорінного оновлення потребує i правова база місцевого оподаткування, що передбачає прийняття нового закону України про мiсцевi податки, платежі i збори. Висновки В Україні інститут місцевих податків і зборів перебуває в початковій стадії розвитку. Частка місцевих податків i зборів у доходах місцевих органів влади України поки що незначна. Місцеві податки і збори, згідно із законодавством України, є власними доходами місцевих органів влади. Подальший розвиток фiнансiв місцевих органів влади України буде неможливим без радикальної реформи податкової системи України, без значного збільшення в податковій системі України ролі й частки місцевих податків і зборів. Основними напрямами в реформуванні податкової системи повинен бути перехід від виключно фіскальної функції податків до регулюючої. Тобто податкова політика повинна не тільки забезпечувати надходження до бюджету коштів, необхідних для задоволення державних потреб, але й забезпечувати встановлення податків, які стимулюватимуть розвиток підприємництва, сприятимуть вирішенню соціальних потреб населення країни, економічних, екологічних та інших проблем. Для поліпшення надходження місцевих податків і зборів необхідно вжити таких заходів: Прийняття нового законодавства з питань місцевого оподаткування Змінити діючий дотаційний порядок формування місцевих бюджетів з метою підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування у введені місцевих податків і зборів та збільшення надходжень до них. Скоординувати та об’єднати зусилля органів місцевого самоврядування, фінансових, податкових та правоохоронних органів у питаннях планування організації та контролю надходження місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів. Список використаної літератури Бюджетний Кодекс // Відомості Верховної Ради України.

Дал треба було до керування мсцевими справами поставити людей, знайомих з життям мсцевого народу, з його мовою, з його кривдами, потребами. Це були головн заходи, як, на нашу думку, треба було зараз же зробити що до нацонально сторони орAанзац нашого краю. Вони були так скромн, так невелик, так натуральн, необхдн й до очевидност справедлив, ц наш тодшн заходи, що це ще бльше змцняло нашу простодушнсть, з якою ми звертались до керуючих центрв всеросйсько столиц. Туди сипався цлий дощ телеAрам: вд партй, професйних орAанзацй, вд земств, вд зборв, з вч, з манфестацй, вд ржних гурткв  окремих осб. Вс щиро втали новий лад, вс гаряче виявляли ршучсть пддержувати новий уряд  вс з навним захватом рекомендували яко мога швидче дати укранську школу, укранське самоврядування, укранцв-урядовцв. Словом, ми востину були подбн до забитого, загнаного убезвсть родича, який по смерти лютого деспота з'являться до себе додому й разом з старшим братом простодушно рад, огляда спльну спадщину й щиро клопочеться про те, як направити  зруйноване господарство

1. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

2. Податки і збори, які застосовуються при завозі товарів на митну територію України

3. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

4. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

5. Поняття непрямих податків

6. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
7. Податки з юридичних осіб
8. Місцеві позики і їх розвиток в Україні

9. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

10. Проблеми застосування тимчасових різниць при розрахунку податку на прибуток

11. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

12. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

13. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

14. Інститут обласної ради в структурі органів місцевого самоврядування

15. Місцеве та регіональне самоврядування

16. Місцеві суди в Україні

Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

17. Основні теорії походження місцевого самоврядування

18. Правове регулювання податку з доходу громадян

19. Проблемні питання скарг платників податків

20. Прохождення служби в органах місцевого самоврядування

21. Розвиток місцевого самоврядування в Україні

22. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства
23. Відповідальність за податкові правопорушення
24. Моделювання елементів і каналу системи збору даних

25. Зміни в системі місцевого самоврядування, внесені реформою Катерини II

26. Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття

27. Розробка структурної схеми аналого-цифрового інтерфейсу. Підсистема збору аналогових сигналів

28. Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози

29. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

30. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

31. Ватикан - держава без податків

32. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій

Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

33. Аналіз виконання і планування місцевих бюджетів

34. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

35. Вдосконалення систем формування прогнозів доходів місцевого бюджету на прикладі Петропавлівського району Дніпропетровської області

36. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

37. Кошти місцевих бюджетів

38. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів
39. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
40. Основи розвитку регіону. Видатки місцевих органів влади

41. Податкові відрахування

42. Проблеми реформування податку на додану вартість в Україні

43. Прогнозування податку на додану вартість (ПДВ)

44. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

45. Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразі. Розрахунок податку на прибуток підприємства

46. Система управління податками в Україні

47. Ухилення від сплати податків

48. Фінансова незалежність місцевого самоврядування

Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел
Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды
Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

49. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)

50. Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів

51. Облік податку на прибуток та ПДВ

52. Збори за забруднення навколишнього природного середовища

53. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.