Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Сучасні психологічні теорії особистості

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Контрольна робота з дисципліни: &quo ;Психологія і педагогіка&quo ; Тема: &quo ;Сучасні психологічні теорії особистості&quo ; План 1. Теорія В. Джемма 2. Особистість в «описовій психології» В. Дільтея й Е. Шпрангера 3. Типологія особистостей О.Ф. Лазурського 4. Фрейдизм і неофрейдизм 5. Гуманістичні теорії особистості 6. Теорії особистості у французькій соціологічній школі 7. Особистість у культурно-історичній теорії Л.С. Виготського 8. Особистість у логотерапії В. Франка 9. Особистість у теорії С.Л. Рубинштейна 10.Теорія діяльності О.М. Леонтьева та поняття особистості 11. Погляди Б.Г. Ананьева на особистість 12. Концепція особистості Г.С Костюка Список літератури 1. Теорія В. Джемса В. Джемс (1842—1910) — видатний американський психолог, який один із перших почав розробляти проблему особистості на науковій основі. Під впливом його теорії формувалися подальші концепції особистості, зокрема американська персонологія, різні напрями психології, що досліджували «образ самого себе», «самооцінку», «самосвідомість» особистості тощо. В. Джемс вивчав особистість у межах власної концепції свідомості, центральним поняттям якої є «потік свідомості». На його погляд, у самосвідомості особистості можна виділити два аспекти — «емпіричне Я» і «чисте Я», або відповідно об'єкт і суб'єкт, тобто те, що пізнається, і те, що пізнає. Розглядаючи «емпіричне Я», В. Джемс тлумачить особистість людини як загальну суму всього того, що вона може назвати своїм. Аналіз особистості в цьому плані має включати: а) складові елементи; б) почуття та емоції, викликані цими елементами (самооцінка); в) учинки, що спричинені цими елементами (піклування про самого себе та самозбереження). Складові елементи особистості можуть бути розподілені на три класи: фізична особистість, соціальна особистість і духовна особистість. Фізична особистість містить у собі тілесну організацію, одяг, батька й матір, жінку і дітей. Так, коли хтось із старших помирає, то зникає і частина нас самих. Або нам соромно за погані вчинки близьких та друзів, ми хвилюємось за них так, начебто самі знаходимося на їхньому місці, тощо. Далі фізична особистість має включати «домашню оселю», власність людини, витвори її праці і т. ін. Соціальна особистість визначається належністю людини до людського роду і визнанням цього іншими людьми. За В. Джемсом, людина містить стільки соціальних особистостей, скільки індивідуумів або їх груп визнає в ній особистість. Духовна особистість — це об'єднання станів свідомості, конкретних духовних здібностей і якостей людини. Почуття та емоції характеризують особистість з боку її самооцінки, яка буває двох видів: самовдоволення і невдоволення собою, за чим стоять два протилежних класи почуттів, що пов'язані з успіхом або неуспіхом, із сприятливим або несприятливим становищем у суспільстві. З учинкового боку особистість, за В. Джемсом, характеризують піклування про себе і самозбереження, а саме: піклування про фізичну особистість (харчування, захист), про соціальну особистість (дружба, кохання, ревнощі, прагнення слави, вплив на інших людей, влада над ними тощо) та про духовну особистість (розумовий, моральний і духовний прогрес).

Окремі сторони особистості стикаються, суперечать одна одній. Самовдоволення особистості в житті зумовлене тим, як співвідносяться між собою реалізовані та потенційні здібності. У зв'язку з цим В. Джемс пропонує розглядати самоповагу особистості як відношення, в якому чисельник виражає реальний успіх, а знаменник — домагання: За цією формулою відмова від домагань дає особистості таке ж бажане полегшення, як і їх здійснення й досягнення успіху. Самопочуття людини залежить від самої особистості, ЇЇ успіхів та домагань. В. Джемс вводить поняття ієрархії особистостей, у якій фізична особистість перебуває внизу, духовна — вгорі, а різні види матеріальних і соціальних особистостей — у проміжку між ними. При цьому соціальна особистість стоїть вище матеріальної. Духовна ж особистість має бути для людини найвищою цінністю: особистість може скоріше пожертвувати друзями, добрим ім'ям, власністю і навіть життям, аби не зрадити свої духовні принципи. За В. Джемсом, в усіх видах особистості — соціальній, фізичній та духовній — треба проводити межу, з одного боку, між безпосередньо дійсним і більш віддаленим, потенційним, а з іншого — між осяжною і більш далекою перспективою, діючи всупереч першій і на користь останньої. Удосконалення соціальної особистості полягає у заміні нижчого суду над собою вищим. В. Джемс вважає, що «чисте Я», або те, що пізнає, — це мислячий суб'єкт, душа, дух, мислення, трансцендентальне Я, а врешті-решт — самі думки. 2. Особистість в «описовій психології» В. Дільтея й Е. Шпрангера На противагу «безособистісній психології», що розвивалась у рамках гештальтпсихології, асоціативної психології, біхевіоризму, на початку XX ст. виникла так звана «описова психологія». її засновником став В. Дільтей (1833—1911), а яскравим продовжувачем — Е. Шпрангер (1882—1963). В. Дільтей вважав, що психіку людини не можна вивчати експериментальними методами, а можна лише розуміти. Завдання психології і полягає у розкритті смислового, душевного життя особистості, ціннісних орієнтацій людини. Згідно з Е. Шпрангером, психологія, що «розуміє», має базуватися на таких основних поняттях: 1) психічне розвивається з психічного; 2) психічне зводиться до інтуїтивного розуміння «модулів дійсності життя» — при цьому йдеться не про співпереживання, а саме про розуміння; 3) не варто шукати якихось об'єктивних причин розвитку людської особистості, потрібно лише співвіднести структуру окремої особистості з духовними цінностями суспільства. Головне в особистості, за Е. Шпрангером, — це ціннісна орієнтація, яка є включенням суб'єкта у пізнання. Ціннісна орієнтація є духовне начало, що визначає світобачення і є похідною частиною загального людського духу. Тому краще говорити не про «описову», а про «духовну» психологію. Е. Шпрангер виділив шість типів пізнання світу, шість «форм життя» і відповідних їм типів людини. 1. Теоретична людина — це така людина, яка тягнеться до пізнання закономірностей світу, відносин між людьми. Це є для неї провідним. Для теоретичної людини, незалежно від того, хто вона за фахом — науковець, ремісник або лікар, — головна ціннісна орієнтація — це осмислення втеоретичному плані того, що відбувається навкруги.

Життя для теоретичної людини представлене у вигляді „віяла проблем”. 2. Економічна людина звичайно шукає користь у пізнанні. Для такого типу людини цінність пізнання пов'язана з тим, що приносить користь їй самій, сім'ї, колективу, людству. Мислення такої людини має прагматичну спрямованість на створення чогось корисного на основі природничонаукових знань і техніки. 3. Естетична людина сприймає довкілля як щось гармонійне або дисгармонійне, намагається пізнати світ через естетичні враження у вигляді форми, кольору, ритму. Має потяг до самовираження в естетичній формі. І йдеться не лише про професійних художників, скульпторів, композиторів, а й про звичайних людей. 4. Соціальна людина — це та, яка прагне знайти себе в іншій людині, жити заради інших. Вона тягнеться до всеосяжної любові, любові до людства. В цій любові розчиняються межі індивідуальності. «Я» особистості, що любить, відрізняється від «Я» егоїстичної людини. Це «Над-Я», що знаходить себе в служінні іншим. 5. Політична людина тягнеться не до суто адміністративної влади, а до такої влади, що відповідає вищим духовним вимогам, базується на істинних духовних цінностях і на цій основі детермінує мотиви та дії інших людей. 6. Релігійна людина — це тип людини, ціннісна орієнтація якої полягає у пошуку смислу життя, начала всіх начал життя, вищої духовної сили — Божества. Релігійна людина може й не належати до жодної з церков, не виконувати обрядів. Головне для неї — саме пошук вищого смислу, вищої правди, першопричини буття. У своїй класифікації Е. Шпрангер показав, що люди відрізняються одне від одного не лише темпераментом, конституцією, поведінкою, а передусім цінностями своєї духовної орієнтації. Це утворює духовну індивідуальність особистості, її духовну сутність. 3. Типологія особистостей О.Ф. Лазурського Спроба побудови всеосяжної класифікації типів особистості здійснена на початку нашого століття О.Ф. Лаврським (1874—1917). В основі запропонованої ним «психосоціальної в широкому розумінні» класифікації лежить принцип активного пристосування особистості до навколишнього середовища, яке містить не тільки речі, природу, людей, а й ідеї, духовні блага, естетичні, моральні та релігійні цінності. Використання вказаного основного принципу зумовлює наявність у класифікації двох головних розділів: за психічним рівнем, який у свою чергу розподіляється на три підрозділи (нижчий, середній, вищий), та за психічним змістом. У зв'язку з цим О.Ф. Лазурський виділяє чисті, комбіновані, спотворені та перехідні типи особистостей різних рівнів. Так, до чистих типів особистості належать такі: І. Нижчий рівень 1. Розсудливі 2. Афективні: 3. Активні: а)рухливі а) енергійні нижчого порядку б)чутливі б) покірно-діяльні в)мрійники в) уперті II.Середній рівень Непрактичні, теоретики-ідеалісти Практики-реалісти 1.Вчені 4. Людинолюбці (альтруїсти) 2.Художники 5. Громадські працівники 3.Релігійні споглядачі 6. Владні 7. Господарі III.Вищий рівень Типи-ідеали цього рівня за своїм змістом відповідають таким психосоціальним комплексам рис особистості: 1.Альтруїзм 3. Краса 6.

Им нужны более эффективные методы "растворения эго" и только в виде развлечений. Как писал один из основателей трансперсональной психологии, американский психолог, автор "Теории человеческой мотивации" - А.Маслоу: "Отсутствие беспокойства в тот момент, когда человек просто обязан его испытывать, есть признак болезни. Есть такое выражение - "обезуметь от страха". Так вот, некоторых самодовольных людей надо бы испугать как раз для того, чтобы они "поумнели от страха". {2, с.255}. Во второй половине двадцатого века выделилось особое направление исследований, ориентированное на создание будущей культурной психоделической традиции. Карлос Кастанеда и Теренс Маккенна - наиболее известные представители в этой области; их часто называют "визионерами". Труды К.Кастанеды рассказывают о традициях колдунов некоторых племен Центральной Америки, где употребление растительных галлюциногенов служило одним из инструментов практической магии. В период реакции, после запрещения открытых исследовательских программ, "учение Дона Хуана" многие годы было едва ли не единственным путеводителем в мире расширенного восприятия для заинтересованных читателей

1. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання

2. Культорологічні теорії

3. Психология между теорией и практикой

4. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

5. Психологічні школи людських відносин

6. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу
7. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання
8. Ідеї Юнга та сучасна психологія

9. Основні напрями сучасної психології релігії

10. Предмет, объекты и методы политической психологии, соотношение теории и практики

11. Психологічні аспекти роботи з дітьми в інтернатних закладах

12. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

13. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

14. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

15. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

16. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника

Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы
Пирамида "Радуга", 29 см.
Пирамидка - замечательный тренажер для развития мелкой моторики и координации движений. Играя, ребенок знакомится с разными цветами,
320 руб
Раздел: Пластиковые

17. Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників

18. Психологічні проблеми цивільного судочинства

19. Психологічні фактори агресії

20. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

21. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

22. Основні теорії особистості
23. Психологічні особливості депресії в ранньому юнацтві
24. Психологічні аспекти буддизму

25. Рольові теорії особистості

26. Теорії несвідомого в сучасній психології

27. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии

28. Психология теории заговоров

29. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

30. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

31. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

32. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. История экономики, политология, психология и педагогика, статистика, философия, экономическая теория

34. Педагогічні ідеї Марії Монтессорі в сучасних дощкільних закладах

35. Формування особистості в сучасному світі

36. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

37. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

38. Огляд традиційних теорій особистості
39. Основные теории мышления в западной и отечественной психологии
40. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

41. Психологія особистості терориста

42. Сучасні методи психологічної корекції у системі охорони здоров’я. Групова психологічна корекція

43. Теории личности зарубежных психологов

44. Теория функциональных систем в психологии

45. Теорії і техніки особистісної психокорекції основаної на теорії екзистенціалізму

46. Теорія й практична діяльність психолога

47. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

48. Гуманістична теорія особистості А. Маслоу

Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры
Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Связь теории социальной работы и социальной психологии

50. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

51. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

52. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

53. Теории и гипотезы о Луне

54. Динозавры. Факты и теории
55. Эволюционная теория Чарльза Дарвина
56. Теория Эволюции (шпаргалка)

57. Научный креационизм (Теория сотворения). Обновленная и улучшенная версия

58. Психология личности военнослужащего

59. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

60. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

61. Теория социальной пассионарности Л. Н. Гумилева

62. Противоречивость "норманнской теории" происхождения государства у славян

63. Норманнская теория происхождения русской государственности ее апологеты и критики

64. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные

65. Шпаргалка по общей теории права

66. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

67. Генезис (развитие) теории правового государства с древнейших времен и по наши дни

68. Теории государства и права (Шпаргалка)

69. Теория государства и права

70. Теория государства и права
71. Теория государства и права (Шпаргалка)
72. Теория разделения властей

73. Экзаменационные вопросы к государственному экзамену по теории государства и права

74. Определения (Теория государства и право)

75. Предмет теории государства и права

76. Шпоры к ГОСам (теория государства и права)

77. Шпаргалки по теории государства и права

78. Теория государства и права (шпаргалки для госэкзамена)

79. Теория государства и права (ТГП) в таблице

80. Теория государства и права (шпаргалки)

Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки
Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

81. Теория и методика преподавания классического танца

82. Культурология и теория цивилизаций

83. Теория языкознания

84. "Теория" и поведение Раскольникова в романе Ф.Достоевского "Преступление и наказание"

85. Теория лингвистической относительности Сепира - Уорфа

86. Теория Якобинской диктатуры
87. Теория и практика производства накопителей на гибких магнитных дисках
88. Теория фреймов

89. Теория автоматического управления

90. Теория Операционных Систем

91. Лабораторные работы по теории и технологии информационных процессов

92. Теории управления

93. Терминология теории систем. Классификация систем. Закономерности систем

94. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

95. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

96. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Терминология теории систем (автоматизированные и автоматические системы)

98. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

99. Теория вероятности и математическая статистика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.