Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Організація приймання товару в аптеці

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

"Організація приймання товару в аптеці" Виконала: студ. групи Викладач: 2004 р. ПЛАН 1. Види приймання товару 2. Процес приймання товару a. особливості приймання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів 3. Обов’язки уповноваженої особи і проведення вхідного контролю якості 4. Облік надходження товарів Своєчасне забезпечення лікарськими засобами населення і ЛПЗ залежить від наявності в аптеці необхідних лікарських засобів і виробів медичного призначення. Це є основними завданнями аптек і його виконання залежить від ряду процесів, в тому числі і від організації приймання товару. 1. Види приймання товару Основна маса товарів в аптеки поступає із аптечних складів чи баз. Приймання товару від постачальників та різні варіанти, а сам: - приймання товару безпосередньо на складі представникам аптеки чи завідуючим аптекою. Право на приймання оформлюється разовим чи постійним дорученням (в залежності від посади); - доставка товару в аптеку транспортом постачальника, коли за товар і супровідні документи, що перебувають в дорозі відповідає шофер. Після прибуття в аптеку він передає матеріально-відповідальній особі по кількості місць і масі брутто. З моменту прийому товару за його збереження відповідає матеріально-відповідальна особа. 2. Процес приймання товару Приймання товару в аптеці здійснює комісія або відповідально особа (уповноважена особа), що призначена наказом завідуючого аптекою. При прийманні товар перевіряється по кількості і якості і реєструється у відповідній документації. Приймаючи товар, уповноважена особа в аптеці по кожному найменуванню старанно перевіряє кількість, ціну, загальну вартість з даними, що містяться у супровідних документах. Приймання товару в аптеці здійснюється з залученням представника постачальника чи представника незацікавленої організації. У випадку виявлення недостачі, надлишку, бою чи псування товару завідуючий аптекою створює комісію для складання акту, в якому відображається розходження з супровідними документами, а також виявлені недостача чи надлишок. Акт складається в 3-х екземплярах, з яких один направляється постачальник, другий – у вищестоящу інстанцію (якщо вона є), третій – залишається в аптеці. При наявності в рахунках-фактурах помилок в цінах і сумах вартості (невідповідність прейскуранту цін) аптека повинна негайно повідомити про це постачальника. До отримання від постачальника виправдовувального листа, цей товар не підлягає реалізації, але зараховується по цінах , які вказані в рахунках-фактурах. По закінчені перевірки і приймання товару матеріально-відповідальна особа реєструє його і робить відповідну відмітку у рахунку-фактурі. Інколи товар може поступати раніше, ніж постачальник присилає рахунки- фактури. В таких випадках завідуючий аптекою складає комісію за участю представника незацікавленої організації і складає акт про приймання товару, що поступив без рахунку постачальника. Акт складається в 2 екземплярах, один з яких додається до місячного звіту аптеки. Завідуючі аптекою вживає заходи щодо отримання рахунків-фактур і до їх отримання не реалізує товар. Матеріальна відповідальність виникає з моменту приймання товару матеріально-відповідальними особами.

Якщо недостачу товару виявлено по масі нетто, або кількості одиниць в певних місцях, отримувач може призупинити приймання товару, зберігає і показує постачальнику тару і упаковку розпечатаних місць і товар який там міститься. Представник постачальника, який перебуває в одному населеному пункті з отримувачем, повинен прибути не пізніше від наступного дня після одержання виклику, якщо медикаменти швидко псуються – то протягом чотирьох годин. Представник, який знаходиться в іншому населеному пункті, повинен прибути протягом 3 днів. Якщо представник не прибув, то товар приймається у присутності незацікавленої особи чи самостійно зі згодою постачальника. a. особливості приймання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів Обов’язковою умовою для відпуску з аптечних складів наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку №1 повинна бути наявність у аптеки службового автотранспорту. Номер машини повинен бути вписаний в вимогу-замовлення і в рахунки-фактури. При транспортування, крім водія. Повинна бути супроводжуюча особа. В межах міста, району транспортування дозволяється без супроводу міліції. При відсутності в аптеки службового транспорту наркотичні, психотропні лікарські засоби, прекурсори списку №1 доставляються транспортом аптечного складу. Для приймання наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку №1 наказом завідувача аптеки створюється постійна комісія (в складі не менше трьох осіб) під головуванням заступника завідувача. При відсутності останнього – комісію очолює завідувач аптеки. Комісія повинна здійснювати суцільні перевірки найменувань, кількості, ваги тощо всіх наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку №1, що надійшли в аптеку, на відповідність даним, вказаним у рахунках- фактурах. Аптечні фахівці, які отримують зазначені засоби з аптечних складів, повинні розписатися на всіх примірниках рахунків-фактур для засвідчення факту отримання таких засобів. Під копіювальний папір розписуватися не дозволяється. При прийманні наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку №1 у вигляді порошків, таблеток чи драже (ангро) члени комісії повинні мати на увазі, що ці препарати повинні відпускатися лише в опечатаному вигляді. На кожній упаковці має бути етикетка із зазначенням назви аптечного складу, найменування лікарського засобу, номера і дати аналізу, номера і лати фасування та підпису особи, яка фасувала даний препарат. Відпуск вказаних засобів, упакованих безпосередньо в папір чи целофан, категорично забороняється. Результати цих перевірок оформляються письмовими актами відповідної форми, незалежно від наявності чи відсутності розходжень. Акт повинні підписати усі члени комісії і він повинен зберігатися разом з рахунком- фактурою. При наявності розходжень у вазі наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку №1 в масі "ангро" аптека повідомляє про це у день отримання або не пізніше наступного дня телефоном, факсом, телетайпом чи телеграмою. Претензії на бій ампул, брак (їх недостатнє наповнення, нечітке маркірування тощо), термін придатності чи нестачу кількостей тощо повинні бути заявлені в момент отримання вказаних засобів.

Як вже було сказано вище, усі лікарські засоби, що поступили в аптеку облікуються уповноваженою особою в "Реєстрі лікарських засобів, які надійшли до суб’єкта господарської діяльності", де вказується: - номер запису; - найменування постачальника та номер ліцензії на право здійснювати оптову реалізацію: - номер і дата накладної; - назва лікарського засобу, його лікарська форма, дата реєстрації та номер реєстраційного посвідчення; - найменування виробника; - номер серії, номер і дата сертифіката якості виробника; - кількість одержаних упаковок; - термін придатності лікарського засобу; - результат контролю уповноваженою особою. 3. Обов’язки уповноваженої особи і проведення вхідного контролю якості Інструкцією про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі, затвердженого наказом МОЗ України від 30 жовтня 2001 р. № 436, регламентується порядок проведення вхідного контролю, який здійснюється при одержанні товару за допомогою візуальної перевірки або аналізу лікарського засобу. Вхідний контролю готових лікарських засобів, які надходять в аптеку, здійснює уповноважена особа, призначена наказом керівника. Уповноважена особа повинна мати вищу або середню фармацевтичну освіту. Її прізвище, контактний телефон та форма зв’язку повідомляється територіальній інспекції. Головними обов’язками уповноваженої особи є: - перевірка лікарських засобів, які надходять в аптеку, і супровідних документів – накладних (з обов’язковим зазначенням назви, дозування, лікарської форми, номера, серії, кількості, назви виробника), сертифікатів якості виробників, даних про реєстраційний статус лікарських засобів; - оформлення висновку вхідного контролю якості лікарських засобів; - ведення реєстру лікарських засобів, які надійшли до суб’єкта господарської діяльності; - перевірка наявності в аптеці неякісних та фальсифікованих серій лікарських засобів згідно з інформацією територіальної інспекції; - надання територіальній інспекції повідомлень про виявлені неякісні та фальсифіковані лікарські засоби або про які є підозра щодо їх якості, призупинення торгівлі такими лікарськими засобами; - уповноважена особа перевіряє відповідність одержаних лікарських засобів супровідним документам щодо кількості, дозування, номерів серій, термінів придатності, реєстраційного статусу. Назви, лікарських форми, виробника. Кожна серія лікарських засобів повинна супроводжуватись сертифікатом якості, що видається виробникам, завіреним мокрою печаткою останнього постачальника; - якщо результат вхідного контролю позитивний, то уповноважена особа передає одержані серії лікарських засобів в реалізацію; - якщо результат негативний – уповноважена особа складає акт про виявлені дефекти, який є підставою для повернення партій постачальнику. Копія акта передається до територіальної інспекції, яка після виконання додаткової перевірки та вибіркового лабораторного аналізу вживає заходів щодо інформування інших аптек про виявленні неякісні або фальсифіковані лікарські засоби та контролює дї постачальника щодо їх утилізації або повернення; - у разі виникнення сумніву щодо якості лікарських засобів при виконанні візуального контролю уповноважена особа відбирає зразки сумнівних лікарських засобів та направляє їх до територіальної інспекції для проведення лабораторних досліджень.

Найпоширеншими предметами торгвл були сль та риба, але чумаки привозили також вск, дьоготь, прянощ та н. Звдси  назва укранських купцв слово «чумак», як  «козак», тюркського походження (вд «чум» джка: основн товари були в джках, рдше (оля, вино) в бурдюках). Чумацький промисел в Укран був ункальним явищем, бо хоч  в нших народв були подбн купецьк промисли, але нде не вдомо взництва на так далек вдстан (деяк валки здили аж до Москви), не вдомо також подбного типу органзац торговцв. Збираючись у далеку дорогу (найчастше Крим), чумаки органзовували сво «валки» на зразок вйськових угруповань. Валка йшла пд проводом досвдченого отамана, озброна для оборони вд татарських ватаг та степових розбйникв, як нападали з метою грабунку. Запряжен парами полових волв маж (велик вози) з товарами (по ЗО40 у кожнй валц, а нод й удво бльше) охоронялися кнними дозорцями, дво чи тро з яких шли наперед розвдати шлях, переконатись, чи нема поблизу татарських орд або розбйникв

1. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

2. Організація продажу товарів у магазинах самообслуговування

3. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

4. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

5. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

6. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
7. Організація праці менеджера
8. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

9. Організаційна система управління природокористуванням України

10. Організація оплати праці на підприємстві

11. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

12. Організація обліку грошових коштів

13. Організація евакуаційних заходів

14. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

15. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

16. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты
Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

17. Організація банківської справи

18. Організація біржової торгівлі

19. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

20. Організація діяльності "ПриватБанку"

21. Організація кредитної роботи в комерційному банку

22. Організація та планування кредитування
23. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
24. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

25. Організація будівельного майданчика

26. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

27. Організація робочого місця бухгалтера

28. Рівні організації організму людини

29. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

30. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

31. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

32. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

34. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

35. Внутрішній аудит організації

36. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

37. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

38. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"
39. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції
40. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

41. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

42. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

43. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

44. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

45. Організація документування господарських операцій

46. Організація і методика аудиту грошових коштів

47. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

48. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Організація облікової політики підприємства

50. Організація обліку в магазині "Світанок"

51. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

52. Організація обліку доходів

53. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

54. Організація обліку на підприємстві
55. Організація обліку орендних операцій
56. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

57. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

58. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

59. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

60. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

61. Організація управлінського обліку

62. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

63. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

64. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры
Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

66. Становлення професійних бухгалтерських організацій

67. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

68. Аудит в організації

69. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

70. Громадські організації як вид об’єднань громадян
71. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу
72. Організації (органи) господарського керівництва

73. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

74. Організація захисту державної таємниці в Росії

75. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

76. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

77. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

78. Правова організація працевлаштування громадян

79. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

80. Організація видавничій справи

Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора

81. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

82. Організація роботи користувача з АБД

83. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

84. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

85. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

86. Поява робітничих організацій в Україні
87. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості
88. Організація банкет-фуршету "Прощальний шкільний бал" на 211 осіб

89. Організація роботи шкільної їдальні

90. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

91. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

92. Інформаційне забезпечення діяльності організації

93. Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства

94. Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

95. Організація обліку на торгівельному підприємстві

96. Організація реклами в Інтернеті

Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно
Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры
Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики

97. Організація роботи підприємства

98. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

99. Організація торговельної мережі кіосків


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.