Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Інформаційне забезпечення органів виконавчої влади

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗМІСТ: Вступ Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права Система органів виконавчої влади України Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади Кабінет Міністрів України і його повноваження Центральні органи виконавчої влади Місцеві органи виконавчої влади 2. Правове регулювання інформаційного забезпечення органів виконавчої влади 3. Порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації 3.1. Загальні засади висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації 3.2. Інформаційні служби органів державної влади та органів місцевого самоврядування 3.3. Форми і порядок висвітлення діяльності органів державної влади та орагнів місцевого самоврядування в Україні аудіовізуальними засобами масової інформації 3.4. Порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в україні друковим засобами масової інформації Висновок Список використаної літератури В С Т У П Органи виконавчої влади – це організація, яка, будучи частиною державного апарату має свою структуру, компетенцію, територіальний масштаб діяльності, утворена відповідно до законодавства, наділена правом виступати за дорученням держави, покликана в порядку виконавчої і розпорядницької діяльності здійснювати повсякденне керівництво господарськими, соціально-культурними, адміністративно-політичними сферами, займатися міжгалузевими управліннями. Адміністративна правоздатність і дієздатність органів виконавчої влади виникає одночасно з їх утворенням і визначенням компетенції; припиняється в зв’язку з їх скасуванням. Адміністративно-правовий статус органу виконавчої влади як статус колективного суб’єкта складається з таких блоків (складових частин): Цільовий (включає норми про мету, завдання, функції, принципи діяльності); Організаційно-структурний (включає правові приписи, що регламентують: порядок утворення, реорганізації і ліквідації; структуру; лінійну і функціональну підпорядкованість); Компетенцій ний – як сукупність владних повноважень і підвідомчості (компетенція і галузі планування, контролю тощо). Характерні риси органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади: Здійснюють виконавчо-розпорядницьку діяльність; Наділені оперативною самостійністю; Мають, як правило, постійні штати; Утворюються вищими органами; Підзвітні і підконтрольні вищим органам виконавчої влади. Відповідні закони, положення, статути, інструкції і інші нормативні акти визначаються і закріплюють утворення, структуру, порядок діяльності і компетенцію органів виконавчої влади (їх завдання, функції, права й обов’язки, форми і методи діяльності). Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права Органи виконавчої влади України класифікуються: за підставами утворення. У цьому розумінні органи виконавчої влади підрозділяються на органи, утворення яких передбачено Конституцією України (Кабінет Міністрів України,) міністерства, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державні адміністрації місцевих органів виконавчої влади і органи, утворені розпорядницьким порядком (урядові органи державного управління – департаменти, служби, інспекції, головні управління, управління, відділи тощо); за характером компетенції органи виконавчої влади поділяються на органи загальної, галузевої, міжгалузевої і змішаної компетенції; за масштабом і територіальною діяльністю органи виконавчої влади поділяються на вищі, центральні, між територіальні і місцеві; за порядком вирішення підвідомчих питань органи виконавчої влади поділяються на колегіальні і єдиноначальні; за джерелом фінансування органи виконавчої влади поділяються на бюджетні, госпрозрахункові і змішаного фінансування.

1.1. Система органів виконавчої влади України Система органів виконавчої влади України юридично закріплена в Конституції й інших нормативних актах України. Місце органів виконавчої влади в системі й основи їх правового положення визначаються Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим, Законами України: “Про столицю України – місто-герой Київ” від 5 січня 1999 р., “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р. та іншими нормативними актами, у тому числі положеннями про конкретні міністерства, інші центральні органи і органи місцевих державних адміністрацій. У систему органів виконавчої влади України і в їх повноваження входять: Президент України, вищий виконавчий орган – Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації. 1.2. Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади Не будучи формально главою виконавчої влади, Президент України активно впливає на діяльність органів виконавчої влади України. Відповідно до ст. 106 Конституції України Президент України здійснює такі повноваження в сфері виконавчої влади: звертається з щорічними і позачерговим зверненнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України; призначає за згодою Верховної Ради України Прем’єр-міністр України; припиняє повноваження Прем’єр-міністра і приймає рішення про його відставку; призначає за поданням Прем’єр-міністра України членів КАБІНЕТУ Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади України і їхніх заступників, а також глав місцевих державних адміністрацій і припиняє їхні повноваження на цих посадах; утворює, реорганізує і ліквідує за поданням Прем’єр-міністра України міністерства й інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади; скасовує акти Кабінету Міністрів України й акти Ради Міністрів Автономної Республіки Крим; очолює Раду національної безпеки й оборони України; видає укази і розпорядження; Кабінет Міністрів України і його повноваження Конституція України регламентує склад Кабінету Міністрів України, порядок його формування, мету, основні напрямки діяльності, повноваження, стосунки з Президентом і Верховною Радою України. Кабінет Міністрів України - вищий колегіальний орган України, що очолює систему виконавчої влади України і видає адміністративно-правові акти (постанови і розпорядження) від свого імені. Відповідно до ст. 116 і 117 Конституції України Кабінет Міністрів України здійснює такі повноваження: забезпечує: державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента; вживає заходів для забезпечення прав і свобод громадян; забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної і податкової політики; політики в сферах праці і зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України; забезпечує рівні умови розвитку усіх форм власності; здійснює керівництво об’єктами державної власності відповідно до закону; розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує його виконання; направляє і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади, а також здійснює інші функції, визначені Конституцією і законами України.

Центральні органи виконавчої влади Відповідно до Указу Президента України “Про систему центральних органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 р. У систему центральних органів виконавчої влади входять міністерства, державні комітети (державні служби) і центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Міністерство є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у визначеній сфері діяльності. Керівництво міністерством здійснює міністр, Міністр, як член Кабінету Міністрів України, особисто відповідає за розроблення і впровадження Програми Кабінету Міністрів України з відповідних питань, реалізацію державної політики у визначеній сфері державного управління. Він здійснює управління в цій сфері, направляє і координує діяльність інших органів виконавчої влади з питань, що належать до його ведення. Державний комітет (державна служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого направляє і координує. Прем’єр-міністр України або один з віце-прем’єр міністрів чи міністрів. Державний комітет (державна служба) вносить пропозиції щодо формування державної політики відповідним членам Кабінету Міністрів України і забезпечує їх реалізацію у визначеній сфері діяльності, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію і функціональне регулювання з питань, що належать до його ведення. Державний комітет (державну службу) очолює її голова. Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має визначені Конституцією і законодавством України особливі завдання і повноваження, щодо нього може бути встановлено спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також призначення і звільнення керівників і розв’язання інших питань. Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом очолю його голова. Усі центральні органи виконавчої влади діють на підставі положень, затверджених Президентом України. Статус керівників центральних органів виконавчої влади і їх заступників установлюється положенням про ці органи. Не допускається прирівнювання будь-яких посад в органах виконавчої влади за статусом до членів Кабінету Міністрів України. Керівника центрального органу виконавчої влади і його заступників призначає на посаду Президент України за поданням Прем’єр-міністра України. Повноваження керівника і його заступників на цих посадах припиняє Президент України. Кількість працівників і структуру центрального органу виконавчої влади затверджує його керівник. Колегію центрального органу виконавчої влади і її склад затверджує Кабінет Міністрів України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади. Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади, може утворювати урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції). Ці органи утворюються і діють у складі відповідного органу виконавчої влади (наприклад, державний департамент залізничного транспорту в складі Міністерства транспорту України тощо).

Порядок обчислення середньо заробтно плати Порядок обчислення середньо заробтно плати працвника у випадках, передбачених законодавством, встановлються Кабнетом Мнстрв Украни. Для обчислення пенсй середня заробтна плата визначаться вдповдно до Закону Украни "Про пенсйне забезпечення" ( 1788-12 ). Держава забезпечу щоквартальну пдготовку  публкацю статистичних даних про середню заробтну плату  середню тривалсть робочого часу по галузях, групах професй  посад, а також щорчну публкацю даних про вартсть робочо сили. Стаття 28. Захист прав працвникв у раз банкрутства пдпримства У раз банкрутства пдпримства чи лквдац його у судовому порядку зобов'язання перед працвниками такого пдпримства щодо заробтно плати, яку вони повинн одержати за працю (роботу, послуги), виконану у перод, що передував банкрутству чи лквдац пдпримства, виконуються вдповдно до Закону Украни "Про банкрутство" ( 2343-12 ). Стаття 29. Повдомлення працвникв про умови оплати прац При укладанн працвником трудового договору (контракту) власник або уповноважений ним орган доводить до його вдома умови оплати прац, розмри, порядок  строки виплати заробтно плати, пдстави, згдно з якими можуть провадитися вдрахування у випадках, передбачених законодавством

1. Інформаційне забезпечення

2. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

3. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

4. Центральні органи виконавчої влади

5. Інформаційне забезпечення діяльності керівника

6. Конституційні засади виконавчої влади України
7. Загальна характеристика системи органів влади
8. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

9. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

10. Президент України і виконавча влада

11. Інформаційне суспільство: стан розробки і проблеми

12. Правове забезпечення організації лісового господарства

13. Організація документаційного забезпечення установи

14. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

15. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства

16. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские

17. Поняття конституційного ладу і органів державної влади

18. Судова влада та органи, що її здійснюють

19. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

20. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

21. Організація науково-інформаційної діяльності

22. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення
23. Паблік рілейшнз в органах влади
24. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

25. Органи влади Ірану

26. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

27. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

28. Орган зрения

29. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории

30. Социальная защищенность таможенных органов

31. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

32. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы

33. Административная деятельность органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений, иных общественно опасных действий

34. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

35. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

36. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

37. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

38. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления
39. Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)
40. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

41. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной власти

42. Компетенция органов местного самоуправления

43. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения

44. Правовое регулирование деятельности налоговых органов

45. Структура налоговых органов Российской Федерации

46. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

47. Правоохранительная деятельность таможенных органов

48. Должностнгые лица в таможенных органах

Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские
Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов

49. Юридическая техника и язык права (на примере правовых актов органов государственной власти Нижегородской области)

50. Контроль государственных и муниципальных органов за делопроизводством отдела кадров на предприятиях

51. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

52. Орган

53. Канцелярия Главного заводов правления - орган горнозаводской промышленностью Урала во второй половине XVIII в.

54. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация
55. Злокачественные опухоли ЛОР-органов
56. Селезенка - орган иммунной системы

57. Патология органов средостения

58. Общая характеристика и классификация органов чувств

59. Доброкачественные опухули женских половых органов

60. Пропедевтика: перкуторные границы органов

61. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи

62. Система нотариальных органов РФ

63. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

64. Налоговая полиция и её роль в системе правоохранительных органов

Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. История развития полицейских органов в России с древнейших времен и до наших дней

66. Административная деятельность органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений, иных общественно опасных действий

67. Профилактика самоубийств среди сотрудников органов внутренних дел

68. Шпоры по правоохранительным органам (1999г.)

69. Деятельность следователя и дознавателя правоохранительных органов

70. Государственная Дума как представительный орган государственной власти
71. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)
72. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

73. Профилактика самоубийств среди сотрудников органов внутренних дел

74. Взаимодействие банков с органами финансового надзора

75. Орган Общественной Самодеятельности (бизнес-план)

76. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

77. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

78. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

79. Система органов прокуратуры

80. Взаимодействие органов предварительного следствия,дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании особо тяжких преступлений

Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита

81. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов

82. Конфронтационный синдром в диагностике и коррекции органно-мышечных дисфункций

83. Профилактика состояний психоэмоционального напряжения у сотрудников правоохранительных органов

84. Эффективность Амоксиклава® 1000 мг + Рокситромицин Лек при лечении воспалительных заболеваний органов малого таза

85. Препараты для лечения патологий зрительных органов

86. Заболевания внутренних органов и задача внутренней медицины
87. Анатомо-физиологические особенности органов кровообращения и сердечно-сосудистой системы
88. Взаимосвязь слизистой оболочки полости рта и органов желудочно-кишечного тракта

89. Литература - Гинекология (Специфические заболевания женских половых органов)

90. Орган зрения. Глаз

91. Правовые аспекты пересадки тканей и органов

92. Проявление заболеваний кроветворных органов на слизистой полости рта

93. Физкультура при заболевании органов дыхания

94. Лекции - Терапия (Вопросы из экзаменационных билетов по внутренним органам)

95. Лідерство, вплив та влада

96. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие
Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры

97. Організація праці

98. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

99. Орган в России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.