Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ Національного банку України (м. Київ) Кафедра обліку і фінансів КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: «Стратегічний аналіз» на тему: «Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства» Керівник роботи: професор Л.В. Дикань Студент факультету банківської справи, обліку і фінансів, Л.О. Анішина Харків – 2009 Зміст Вступ Розділ 1. Прогнозування в системі стратегічного управління підприємств України в сучасних умовах розвитку 1.1 Теоретико-суттєва характеристика прогнозів 1.2 Методи та моделі прогнозування в стратегічному аналізі та управлінні: сутність, класифікація, характеристика 1.3 Стратегічний аналіз показників фінансової звітності, їх значення в управлінні підприємством Розділ 2. Стратегічний аналіз та прогнозне моделювання фінансових показників Липковатівського аграрного коледжу 2.1 Характеристика головних показників діяльності Липковатівського аграрного коледжу 2.2 Моделювання прогнозів фінансових показників 2.3 Методика прогнозування банкрутства підприємства Розділ 3. Вдосконалення системи прогнозного моделювання фінансових показників 3.1 Основні напрямки антикризового управління підприємством на базі застосування сучасних методів і моделей прийняття управлінських рішень 3.2 Фінансова санація підприємства, та її суть у запобіганні банкрутства підприємства Висновки Список використаних джерел Додатки Розділ 1. Прогнозування в системі стратегічного управління підприємств України в сучасних умовах розвитку 1.1 Теоретико-суттєва характеристика прогнозів Прогноз — це передбачення напрямків та тенденцій розвитку процесу, об'єкта або явища. У залежності від сприйняття можливості передбачення майбутнього розвитку процесів та явищ керівники можуть по-різному оцінювати необхідність та можливість прогнозування: відсутність прогнозів (вони не потрібні) – рішення приймаються без оцінки наслідків. Результат — криза та можливий крах організації відсутність прогнозів (вони неможливі) – нічого не можна змінити, тому не треба намагатись передбачити майбутнє; усе, що діється – несподіванка. Результат — такий підхід призводить до кризи та можливого краху організації відсутність прогнозів (досить «славного минулого») – зміна умов діяльності робить ефективні в минулому рішення непридатними до поточної ситуації. Результат — такий підхід призводить до кризи та можливого краху організації екстраполяція – рівень розвитку підприємства буде вищим, але принципово нічого не зміниться, може бути втрачено конкурентну позицію внаслідок прорахунків з інноваціями часткове прогнозування (прогнозування критичних точок) – усе підпорядковано ліквідації кризових явищ, а не їх запобіганню; не завжди вдається вийти з кризи інтуїтивні прогнози – відсутність використання раціоналістичних методів робить прогнози ненадійними, нерідко ці прогнози є неправильними або некорисними. Можливість кризи система варіантних прогнозів – основа системи планів, осмислення можливостей впливу на обставини (середовище). Результат — довгострокове існування організації Кожний бізнес, хоч би яким малим він був.

завжди має прогноз для обґрунтування мети у своїй діяльності, що, у свою чергу, створює підґрунтя для свідомого розвитку підприємства. Розрізняють різні підходи щодо прогнозування, але будь-який із них можна віднести до інтуїтивного (на основі особистого судження) або наукового (раціоналістичного) типу. Обмеженнями інтуїтивного прогнозування є особисті упередження та забобони; «пастки» минулого досвіду; неусвідомлені спроби самоствердження; ілюзії тощо. Науковий підхід орієнтується на використання взаємодоповнювальних моделей і методів подолання невизначеності майбутнього. Головна мета прогнозів – виявити процеси розвитку явищ та передбачити розвиток подій у майбутньому, а також побудова моделі найбільш ймовірного майбутнього стану середовища (як зовнішнього так й внутрішнього). У моделі відбивається складний комплекс соціальних, економічних, науково-технічних, політико-правових факторів зовнішнього середовища та характеристики об'єкта прогнозування. Останніми роками поширення набули: економетричні моделі; економіко-математичні моделі, побудовані иа сотнях статистично оцінених рівнянь; галузеві моделі «витрати-випуск» тощо. Особливості прогнозів, складених за найновішими методиками, полягають в тому, що вони містять як бажані так і можливі, але небажані характеристики стану зовнішнього, проміжного та внутрішнього середовища підприємства, а також позитивні та негативні тенденції у взаємовпливі факторів цих трьох складових середовища. Прогнози – це інструменти визначення цілей, але цілі – явище складніше за просте визначення та констатація напрямку розвитку будь-якої сфери, системи чи підсистеми. Виходячи з цього, треба ретельно досліджувати не тільки способи встановлення цілей та відповідних стратегій, а й сутність самого явища – «мета», оскільки від цього залежить зміст концепції та окремих складових системи стратегічного управління Найважливіші функції прогнозування в системі стратегічного планування такі: визначення можливих цілей і напрямків розвитку об'єкта прогнозування; оцінювання соціальних, економічних, наукових, технічних та екологічних наслідків реалізації кожного з можливих варіантів розвитку об'єктів прогнозування; попереднє визначення змісту заходів щодо забезпечення реалізації можливостей та послаблення загроз кожного з імовірних варіантів розвитку прогнозованих подій; оцінювання необхідних витрат і ресурсів для впровадження розроблених заходів і наслідків щодо прояву обмежень у системі «час — гроші». Прогнозування є також необхідною основою для стратегічного планування. Наявність прогнозів підвищує обґрунтованість планів, дає можливість отримувати альтернативні плани. У стратегічному плануванні прогнози використовуються в різних варіантах. Це може бути: побудова системи альтернативних прогнозів для різних співвідношень «продукт – ринок»; оцінювання впливу різних факторів на розвиток ситуації, зокрема за окремими ринками (наприклад, вилив нових технологій виробництва, зміни у потребах окремих груп споживачів тощо); виявлення ймовірності «точок зростання» у макро- та мегасистемах і вплив на них окремих факторів (наприклад, зростання попиту на певний вид товару внаслідок зростання доходів споживачів); зміни у співвідношенні «можливості — загрози» (наприклад, нереалізована можливість може стати загрозою, якщо її використає у повному обсязі конкурент); розробка цілей та альтернативних стратегій їх досягнення.

Проте деякі підприємства для прийняття рішень про майбутнє організації або зовсім не застосовують прогнози, або застосовують їх незначною мірою. Як правило, такі фірми функціонують недовго, оскільки навіть ті зміни в середовищі, які можна передбачити, стають несподіванкою: підприємство не готове для повної реалізації можливостей, що надаються зовнішнім середовищем, або зазнає краху під впливом будь-якої, навіть незначної загрози. Досвід процвітаючих підприємств свідчить про обмеженість екстраполяційних та інтуїтивних прогнозів. Тенденції, виявлені на основі аналізу інформації про події, що відбулися в недалекому минулому, можуть бути ненадійними індикаторами майбутніх тенденцій. Завдяки використанню системи варіантних прогнозів створюються умови для перевірки результатів, здобутих за допомогою різних методів прогнозування, тобто підвищується їх ймовірність. Передбачене майбутнє дає змогу підготуватися як до позитивних, так і до негативних тенденцій, максимізувати результати та мінімізувати збитки. 1.2 Методи та моделі прогнозування в стратегічному аналізі та управлінні: сутність, класифікація, характеристика У стратегічному аналізі досить широко застосовуються різноманітні методи прогнозування параметрів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, причому однаково важливими є і якісні (експертні), і кількісні (статистичні) методи. Ми розглянемо обидві групи методів. Якісні методи прогнозування побудовані, передусім, на думках і припущеннях експертів та фахівців. Існує ціла низка методів, які передбачають використання оцінок експертів (індивідуальних і колективних). До складу індивідуальних експертних оцінок належать: метод &quo ;інтерв'ю&quo ;, за якого здійснюється безпосередній контакт експерта зі спеціалістом за схемою &quo ;запитання - відповідь&quo ;; аналітичний метод, за якого здійснюється логічний аналіз певної ситуації, складаються аналітичні доповідні записки; метод написання сценарію, який базується на визначенні логіки процесу або явища у часі за різних умов. Метод написання сценарію - це опис логічно послідовного процесу, виходячи з конкретної ситуації. Сценарії переважно розробляються на основі певних техніко-економічних характеристик і показників основних процесів виробничої і наукової бази для вирішення поставленого завдання. Сценарій за своєю описовістю є акумулятором вхідної інформації, на основі якої повинна будуватися робота з впровадження досліджуваної стратегії. Тому сценарій в готовому вигляді повинен підлягати ретельному аналізу. У процесі розробки сценаріїв дуже часто використовують &quo ;дерево цілей&quo ;, яке призначається для аналізу систем, об'єктів, процесів, в яких можна виділити декілька структурних або ієрархічних рівнів. &quo ;Дерево цілей&quo ; будується шляхом послідовного виділення більш дрібних компонентів на нижчих рівнях. Точка розгалуження називається вершиною. З кожної вершини має виходити не менше двох гілок. При побудові &quo ;дерева цілей&quo ; необхідно зазначити три умови: відгалуження, що виходять з однієї вершини, мають складати замкнену множину; відгалуження, що виходять з однієї вершини, повинні взаємно виключати одна одну, тобто не може бути часткового співпадіння об'єктів, представлених двома різними гілками; кожна вершина являє собою ціль для всіх своїх відгалужень.

Тобто, усунення большевизму в Росії ще не збиває російського імперіялізму, який може існувати й виступати так само в іншому вигляді, але з такою самою загрозою для зовнішнього світу. І комунізм ще цілком не згине з своїм падінням у Росії, він може ще існувати в різних країнах. Відповідно до цього в міжнародній політиці клясифікуються сучасні протибольшевицькі сили в аспекті розвитку на дальшу мету. Вони оцінюються згідно з тим, по якій лінії протиставляться большевизмові: чи тільки як експанзивному комунізмові, чи теж як формі російського імперіялізму, а особливо — чи вони так само будуть протиставитися кожному наступаючому російському імперіялізмові, без уваги на те, в якій формі він не виступав би. Ще іншу оцінку мають сили, які прагнуть повного знищення російського імперіялізму, унеможливлення йому відродитися. Коли світ розумітиме українську визвольну політику лише як змагання до перевороту в УССР, до зміни ладу, усунення самого большевизму, тоді він буде враховувати її до складу таких чинників, які активно виступають проти большевизму, до його розвалу, але роля яких в дальшому розвитку ще не є детермінована, ще може бути різною

1. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

2. Фінансова санація та банкрутство підприємства

3. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

4. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

5. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

6. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
7. Вплив фінансової глобалізації на економіку України
8. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

9. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

10. Оцінка фінансового стану підприємства

11. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

12. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

13. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

14. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

15. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

16. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

18. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

19. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

20. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

21. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

22. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку
23. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності
24. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

25. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

26. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

27. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

28. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

29. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

30. Організація обліку

31. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

32. Організація обліку власного капіталу підприємства України

Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Організація обліку запасів на підприємствах

34. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

35. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

36. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

37. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

38. Організація складського обліку запасів в установах
39. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
40. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

41. Організація управлінського обліку на підприємстві

42. Основи організації бухгалтерського обліку

43. Попередній фінансовий аналіз підприємства

44. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

45. Рахунки бухгалтерського обліку

46. Роль обліку в управлінні підприємством

47. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

48. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

49. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

50. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

51. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

52. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

53. Фінансова звітність підприємства

54. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"
55. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів
56. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

57. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

58. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

59. Автоматизована система обліку праці та зарплати

60. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

61. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

62. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

63. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

64. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Аналіз обліку платників податків в Україні

66. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

67. Аналіз фінансового стану підприємства

68. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

69. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

70. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі
71. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій
72. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

73. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

74. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

75. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

76. Оцінка фінансового стану підприємства

77. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

78. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

79. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

80. Фінансова діяльність підприємства

Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки

81. Фінансова санація та банкрутство підприємств

82. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

83. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

84. Фінансовий стан підприємства

85. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

86. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"
87. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""
88. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

89. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

90. Покращення фінансового стану підприємства

91. Фінансова санація підприємства

92. Фінансова стратегія підприємства

93. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

94. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

95. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

96. Облік активної частини балансу підприємства

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные

97. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

98. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

99. Організація облікової політики підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.