Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА ДИПЛОМНА РОБОТА спеціаліста Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії &quo ;Українська горілочна компанія EMIROFF&quo ;) Студента (ки) Керівник дипломної роботи Дніпропетровськ 2007 ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА Затверджую: Зав. кафедрою (підпис, прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання) “ ” 200 р. ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ Студенту(ці) Факультет група Тема дипломної роботи затверджена наказом ректора ДУЕП № від ” &quo ; 200 р. Розділ Зміст завдання Термін виконання Оформлення роботи Дата видачі завдання: “ ” 200 р. Завдання видав (підпис) Завдання прийняв до виконання (підпис) Анотація Дипломна робота на тему: Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії &quo ;Українська горілочна компанія &quo ; EMIROFF&quo ;) Науковий Актуальність досліджень дійсної дипломної роботи полягає в необхідності оптимізації стратегії міжнародного маркетинга зовнішньоекономічної діяльності підприємства - виробника підакцизної лікеро-горілчаної продукції на світовому ринку в умовах щорічного зростання обсягів експорту на 28 - 40% та розширенні географії експорту до 55 країн світу. Об’єкт досліджень дипломної роботи - діяльність дочірнього підприємства &quo ;Українська горілчана компанія EMIROFF&quo ; за 2003 - 2006 роки. Предмет досліджень дипломної роботи - зовнішньоекономічна оптова торгівля підакцизною горілчаною продукцією. Мета досліджень дипломної роботи - вивчення закономірностей та принципів експортної діяльності діяльності підприємства, оцінка ефективності стратегії забезпечення застосовуємих схем зовнішньоекономічної діяльності, побудова та обгрунтування пропозицій по оптимізації стратегії міжнародного маркетинга в експортних операціях підприємства. Методи досліджень: проведення горизонтального (індексно-хронологічного) та вертикального (структурно-хронологічного) аналізу реалізації продукції на експорт та внутрішній ринок, побудування алгоритмів та програм регресійного прогнозування діяльності на ПЕОМ (EXCEL-програми). Інформаційно-методологічна база досліджень дійсної дипломної роботи - звітні документи ДП “Українська горілчана компанія EMIROFF” за 2003 - 2006 роки. Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що: 1. З’явилась можливість спрогнозувати роботу митного відділу ДП &quo ;УГК EMIROFF&quo ; на протязі року та разом з впровадженням процедури &quo ;єдиного вікна&quo ; на митниці та спрощеного режима митного контролю забезпечити експортне обслуговування виробничої програми роботи в умовах щорічно зростаючих на 28 - 40% обсягів експорту. 2. Обгрунтована доцільність інноваційного напрямку та впровадження засобів непрямої реклами в комплексі стратегічного міжнародного маркетингу ДП &quo ;УГК EMIROFF&quo ; на ринках розвинутих країн світу в умовах обмеження прямої реклами алкогольної продукції. 3. З урахуванням перенасичення ринку виробників алкогольної продукції на внутрішньому ринку України обґрунтована доцільність розвитку обсягів присутності ДП &quo ;УГК EMIROFF&quo ; на світових ринках за рахунок часткового перенесення виробництва на франчайзингових умовах на створювані виробництва на території країн, в які іде найбільша частка сучасного експорту.

Магістерська дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури. Роботу подано на 120 стор., вона містить 9 таблиць, 16 рис., додатки на 29 стор., список джерел - 99 найменувань. Зміст Вступ Розділ 1.Сутність маркетингових стратегій зовнішньоекономічної діяльності підприємства на світовому ринку алкогольної продукції 1.1 Сутність стратегічного маркетингу та структура його елементів 1.2 Сутність маркетингових стратегій 1.3 Сутність митних режимів та особливості хронології та взаємодії бізнес-процесів при експорті горілчаної продукції в Україні Розділ 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності дп “українська горілчана компанія emiroff” та її положення на світовому ринку алкогольної продукції 2.1 Загальна характеристика діяльності ДП “Українська горілчана компанія EMIROFF&quo ; 2.2 Організація та технологія бізнес-процесів проходження митного контролю при експортно-імпортних операціях ДП “Українська горілчана компанія EMIROFF&quo ; 2.3 Аналіз ринку горілчаної продукції та діяльності на ньому ДП “Українська горілчана компанія EMIROFF&quo ; Розділ 3. Шляхи вдосконалення стратегії та бізнес-процесів розширення експорту продукції дп “українська горілчана компанія emiroff” на світові ринки 3.1 Концепція та економічне обґрунтування напрямків розширення частки та географії присутності продукції ДП “Українська горілчана компанія EMIROFF” на світовому ринку 3.2 Синтез регресійних моделей прогнозу обсягів експорту в ДП &quo ;Українська горілчана компанія EMIROFF&quo ; 3.3 Інновації та впровадження комплексу непрямої реклами як основа комплексу міжнародного маркетингу ДП &quo ;Українська горілчана компанія EMIROFF&quo ; 3.4 Перенесення виробництва продукції ДП &quo ;Українська горілчана компанія EMIROFF&quo ; на території країн основного експорту як ефективний захід стратегії розширення присутності на світовому ринку Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Міжнародний маркетинг як наука і господарська практика являє собою продукт розвитку традиційного маркетингу. Якщо традиційний маркетинг пов’язаний з діяльністю фірми в межах держави, тобто усередині країни, то міжнародний маркетинг орієнтований на пошук шляхів найбільш повної реалізації потенціалу фірми завдяки визначенню місця і умов його використання за межами країни. Предметом міжнародного маркетингу є діяльність фірми на міжнародному ринку з використанням маркетингових інструментів. Суб’єктом здійснення можливостей теорії і практики міжнародного маркетингу є базисна ланка ринкової економіки - фірма, що реалізує товари чи послуги. Міжнародний маркетинг, будучи закономірним продуктом розвитку традиційного, успадковує від нього основи філософії бізнесу, логіку і великий арсенал спеціальних методів і прийомів вивчення ринку. Міжнародний маркетинг - це сучасна теорія і інструментарій раціональної організації діяльності фірми в середовищі відкритої ринкової економіки, що знаходиться під впливом глобальних факторів виробництва і споживання. В останні роки під впливом процесів світової глобалізації народжується новий напрямок економічної науки - геоекономіка.

З цих позицій міжнародний маркетинг цілком обґрунтовано можна розглядати як сучасну теорію й інструментарій для вироблення усвідомленого поводження фірми в геоекономічному ринковому середовищі. Актуальність досліджень дійсної дипломної роботи полягає в необхідності оптимізації стратегії міжнародного маркетинга зовнішньоекономічної діяльності підприємства - виробника підакцизної лікеро-горілчаної продукції на світовому ринку в умовах щорічного зростання обсягів експорту на 28 - 40% та розширенні географії експорту до 55 країн світу. Об’єкт досліджень дипломної роботи - діяльність дочірнього підприємства &quo ;Українська горілчана компанія EMIROFF&quo ; за 2003 - 2006 роки. Предмет досліджень дипломної роботи - зовнішньоекономічна оптова торгівля підакцизною горілчаною продукцією. Мета досліджень дипломної роботи - вивчення закономірностей та принципів експортної діяльності діяльності підприємства, оцінка ефективності стратегії забезпечення застосовуємих схем зовнішньоекономічної діяльності, побудова та обгрунтування пропозицій по оптимізації стратегії міжнародного маркетинга в експортних операціях підприємства. Методи досліджень: проведення горизонтального (індексно-хронологічного) та вертикального (структурно-хронологічного) аналізу реалізації продукції на експорт та внутрішній ринок, побудування алгоритмів та програм регресійного прогнозування діяльності на ПЕОМ (EXCEL-програми). Інформаційно-методологічна база досліджень дійсної дипломної роботи роботи - звітні документи ДП “Українська горілчана компанія EMIROFF” за 2003 - 2006 роки. Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що: 1. З’явилась можливість спрогнозувати роботу митного відділу ДП &quo ;УГК EMIROFF&quo ; на протязі року та разом з впровадженням процедури &quo ;єдиного вікна&quo ; на митниці та спрощеного режима митного контролю забезпечити експортне обслуговування виробничої програми роботи в умовах щорічно зростаючих на 28 - 40% обсягів експорту. 2. Обгрунтована доцільність інноваційного напрямку та впровадження засобів непрямої реклами в комплексі стратегічного міжнародного маркетингу ДП &quo ;УГК EMIROFF&quo ; на ринках розвинутих країн світу в умовах обмеження прямої реклами алкогольної продукції. 3. З урахуванням перенасичення ринку виробників алкогольної продукції на внутрішньому ринку України обґрунтована доцільність розвитку обсягів присутності ДП &quo ;УГК EMIROFF&quo ; на світових ринках за рахунок часткового перенесення виробництва на франчайзингових умовах на створювані виробництва на території країн, в які іде найбільша частка сучасного експорту. Розділ 1.Сутність маркетингових стратегій зовнішньоекономічної діяльності підприємства на світовому ринку алкогольної продукції 1.1 Сутність стратегічного маркетингу та структура його елементів Стратегічний маркетинг є складовою маркетингового менеджменту та стратегічного менеджменту фірми. Його основна мета полягає в розробленні маркетингової стратегії для досягнення маркетингових цілей фірми з урахуванням місцевих ринкових вимог та можливостей фірми . Базова ділова стратегія фірми розробляється на основі корпоративної місії і встановлення цілей фірми та поділяється на функціональні стратегії згідно з організаційною структурою фірми.

У цей же день, 1 вересня, Вктор Ющенко рзко розкритикував ситуацю щодо Нкопольського феросплавного заводу. Вн наголосив, що навколо стратегчного для держави пдпримства зштовхнулися нтереси двох фнансово-промислових груп, сформованих за минуло влади. Президент нагадав, що сну ршення Вищого Господарського суду Украни про встановлення законност й повернення держав 50% плюс одн акц. На його думку, уряд ма докласти всх зусиль, аби у виключно правовому пол виршити конфлкт навколо НФЗ. У цей же день В.Ющенко провв телефонн розмови з премр-мнстром, головою Фонду держмайна, мнстром промислово полтики, мнстром юстиц та Генеральним прокурором, пд час яких пддав жорсткй критиц позицю уряду, який не змг захистити нтереси держави в ситуац навколо НФЗ  забезпечити стабльнсть  порядок у Нкопол. На думку В.Ющенка, уряд, на жаль, не доклав достатнх зусиль, аби сьогодн навколо НФЗ не розгорталися провокац та дйства, влаштован двома кланами. Президент доручив уряду  Фонду Державного майна Украни виршити конфлктну ситуацю виключно в законному русл: Колектив НФЗ ма вдчувати, що влада вдстою нтереси держави  громадянина та створю вс необхдн умови для нормально роботи цього стратегчного обкту [4]

1. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

2. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

3. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

4. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

5. Примітки до фінансової звітності

6. Аудит фінансової звітності
7. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")
8. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

9. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

10. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

11. Складання та подання фінансових звітів банку

12. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

13. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

14. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

15. Фінансова звітність

16. Фінансова звітність підприємства

Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

17. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

18. Аналіз фінансового стану підприємства

19. Аналіз фінансового стану підприємства

20. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

21. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

22. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"
23. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo
24. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

25. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

26. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

27. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

28. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

29. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

30. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

31. Покращення фінансового стану підприємства

32. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее

33. Оцінка фінансового стану підприємства

34. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

35. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

36. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

37. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

38. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"
39. Аналіз програмного забезпечення підприємства
40. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

41. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

42. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

43. SWOТ-аналіз підприємства

44. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

45. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

46. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

47. Аналіз господарської діяльності підприємства

48. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

49. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

50. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

51. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

52. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

53. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

54. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства
55. Оцінка фінансового стану підприємства
56. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

57. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

58. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

59. Фінансова діяльність підприємства

60. Фінансова санація та банкрутство підприємств

61. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

62. Фінансовий стан підприємства

63. Аналіз активів підприємства

64. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные

65. Аналіз діяльності підприємства

66. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

67. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

68. Аналіз ліквідності підприємства

69. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

70. Фінансова санація підприємства
71. Фінансова стратегія підприємства
72. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

73. Экономічний аналіз підприємства

74. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

75. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

76. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

77. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

78. Облік і аналіз фінансових результатів

79. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

80. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

Горшок надувной для дома и авто "Baby-Krug", розовый.
Невероятно удобный надувной горшок был разработан при непосредственном участии квалифицированных медицинских работников и технических
489 руб
Раздел: Горшки обычные
Коврик для прихожей "Ни следа".
Коврик для прихожей «Ни следа» призван сохранить чистоту и уют в Вашем доме. Он обладает крупным и высоким ворсом из микрофибры, который
613 руб
Раздел: Коврики придверные
Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок

81. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

82. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

83. Аналіз жыццёвага і творчага шляху В. Зуёнка

84. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

85. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

86. Аналіз, звітність і аудит в сфері праці
87. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи
88. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

89. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

90. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

91. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

92. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

93. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

94. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

95. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

96. Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки
Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги

97. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

98. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

99. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.