Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Система автоматизації проектних робіт конструкторсько-технологічного призначення

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Контрольна робота з теми: САПР конструкторсько-технологічного призначення Компоненти зберігаються в бібліотеках системи. САПР конструкторсько-технологічного призначення підтримує два види бібліотек: інтегровані бібліотеки компонентів; окремі бібліотеки символів і корпусів компонентів. До інтегрованої бібліотеки заносяться дані трьох типів: текстова інформація про компоненти (compo e s); графіка корпусів (pa er s); графіка символів компонентів (symbols). Графіка корпусів і символів створюється засобами графічних редакторів системи. Потім за допомогою менеджера бібліотек ці дані заносяться в інтегровану бібліотеку і до них додається текстова інформація. Окремі бібліотеки символів і корпусів компонентів містять інформацію про символи і корпуси, що можуть використовуватися незалежно один від одного. Так, наприклад, якщо принципова схема приладу створюється в іншій автоматизованій системі, то для проектування використовуються тільки список електричних кіл і бібліотека компонентів. Інтегрована бібліотека системи представляється у вигляді дерева, у якому представлено декілька розділів: компоненти; корпуси; символи; Наявність трьох розділів у бібліотеці (компонент, корпус і символ) дозволяє використовувати для різних компонентів однакові символи і корпуси, що значно заощаджує пам'ять, яку займає бібліотека. Настроювання бібліотеки здійснюється в такий спосіб: Вибирають меню Library Здійснюють натискання правої кнопки миші на «Defaul -Library-Se » Add Library. Вказують ім'я встановлюваної бібліотеки. Кожна бібліотека складається з розділів: Compo e s, Pa er s, Symbols. У кожному розділі відображаються наявні в ньому елементи. Подвійне натискання дозволяє відкрити вікно з зображенням елемента. Натискання правої кнопки миші по компоненту відкриває спливаюче меню з командами: Ope – відкрити вікно Compo e I forma io для редагування компонентів Place – розмістити символ на схемі (чи корпус на полі друкованої плати) Графічні редактори використовують наступну інформацію: редактор схем – компонент/символ; редактор друкованих плат – компонент/корпус. Інформація тільки про компонент є текстовою і не може бути використана окремо від інформації про символ і корпус. В свою чергу інформація про символи і корпуси є графічною і не може бути використана без інформації про компонент. При роботі з бібліотекою компонентів розрізняють наступні основні поняття (див. рис. 1): Pad umbers–номери виводів компонента; Pi Desig a or –номери виводів корпусу компонента (позиційні позначення виводів); (Pad umbers і Pi Desig a or звичайно збігаються); Symbol Pi umbers – номери виводів у межах секції компонента; Pi ames – імена виводів секції компонента. Pad umbers Pi Desig a or Pad umbers та Pi Desig a or Symbol Pi umbers Рисунок 1 – Пояснення до основних понять бібліотеки компонентів Symbol Pi umbersУ стандартну поставку системи входять 56 інтегрованих бібліотек і три бібліотеки стандартних корпусів: PCBMAI .LIB – корпуси дискретних компонентів і ІС зі штиревими виводами; PCBS .LIB – корпуси дискретних компонентів і ІС з планарними вивідами; PCBCO .LIB – з’єднувачі.

Створити новий компонент можна одним із трьох способів: відредагувати існуючий; створити компонент із самого початку; створити новий компонент за допомогою шаблону. Перший спосіб є небажаним, тому що з кожною новою версією системи її бібліотеки обновляються, і інформація користувача в них може втратитися. Доцільно створювати власні бібліотеки для збереження «своїх» елементів. Розглянемо кожний з цих способів окремо. Для створення символу шляхом редагування існуючого елемента необхідно: Перевести в робоче вікно зображення символу, що зберігається в бібліотеці. Для цього: по команді Op io s – Grid установити крок сітки, наприклад – 2,5 мм; виконати команду Place – Par і розмістити символ компонента на робочому полі. Перетворити символ компонента в набір графічних примітивів. Для цього: вибрати об'єкт «символ» за допомогою піктограми; виконати команду Edi – Explode Par і перетворити символ у набір графічних об'єктів (примітивів). Внести необхідні зміни. Сформувати блок з окремих графічних примітивів і додати символ до бібліотеки: команда Library – Symbol Save As. У списку Library: вказати ім'я однієї з відкритих бібліотек; у графі Symbol: ім'я нового символу. Редагування корпусів компонентів виконується аналогічно: У робоче вікно поміщають зображення корпусу з бібліотеки. Перетворюють зображення корпусу в набір графічних об'єктів: Edi – Explode Compo e . Вносять необхідні зміни. Формують блок з окремих графічних примітивів і зберігають зображення корпусу в бібліотеці: Library – Pa er Save As, вказавши ім'я бібліотеки в списку й ім'я корпусу. Створення компонентів зручно здійснювати за допомогою менеджера бібліотек. Причому, можна створювати компонент у цілому, а можна створювати окремо символ і корпус. Після завантаження менеджера бібліотек з наявних інструментів доступні лише: Compo e s – ew (створити новий компонент); Compo e s – Ope (відкрити існуючий компонент); View - Source Browser (відкрити вікно перегляду компонентів). Після вибору існуючого компоненту з'являється вікно Compo e I forma io . У ньому представлено загальну інформацію про компонент: Selec Pa er – тип корпусу компонента (наприклад, DIP14); umber of Ga es – кількість секцій у компоненті; umber of Pads – загальна кількість вивідів; Refdes Prefix – префікс позиційного позначення; Compo e ype – тип компонента: ormal – звичайний; Power – джерело живлення; Shee Co ec or – з'єднувач аркушів схеми; Module – модуль ієрархії символу; Li k – схема модуля; Compo e S yle – стиль компонента: Homoge eous – однорідний компонент; He eroge eous – неоднорідний компонент; Ga e umberi g – спосіб нумерації секцій: Alphabe ic – за допомогою літер; umeric – числовий; Al er a e Views – альтернативний стандарт зображення символів: IEEE – стандарт інституту інженерів з електротехніки й електроніки; De Morga – стандарт позначення логічних функцій. У нижній частині вікна розташовано таблицю, де для кожного типу секцій зазначено: Ga e # – номер секції; Ga e Eq – код логічної еквівалентності секції (для неоднорідного компоненту – секції не еквівалентні, Eq = 0); ormal – ім'я символу в нормальному зображенні; IEEE De Morga ім'я символу в альтернативному зображенні.

Вікно Symbol View. У ньому наведено зображення символу поточного компонента і таблиця з інформацією про його виводи. Кожному виводу відведено один рядок з полями: Pi Des – номер виводу корпусу компонента; Ga e – номер секції компонента; Sym Pi – порядковий номер виводу символу секції компонента; Pi ame – ім'я виводу секції компонента; Ga e Eq – код логічної еквівалентності секції компонента; Pi Eq – код логічної еквівалентності виводу секції; Elec. ype – електричний тип виводу. Вікно Pa er View. У ньому наведено зображення корпусу поточного компонента і таблиця з інформацією про його виводи. Вікно Pi s View. У ньому приведено інформацію про усі виводи компонента. Створення компонента починається з завантаження менеджера бібліотек. Потім виконується команда створення нового компонента: Compo e – ew Указати папку Ім'я файлу бібліотеки (К155.LIB), у яку раніше були записано корпус і символ компонента. Потім на екран виводиться меню Compo e I forma io . У ньому натискають кнопку Selec Pa er для підключення графіки корпусу компонента (вибирають потрібний корпус із пропонованого списку у вікні Library Browse). Потім указують параметри: umber of Ga es (кількість секцій) = 4; umber of Pads (кількість виводів) = (проставляється автоматично); Refdes Prefix (префікс позиційного позначення) = DD. У графі Compo e ype – вибирають тип компонента: ormal; IEEE; De Morga . У графі Compo e S yle – вказують признак однорідності компонента: Homoge eous; He eroge eous. У графі Ga e umberi g – вибирають спосіб іменування секцій компонента: Alphabe ic – символьний. Для однорідних компонентів код логічної еквівалентності секцій встановлюється автоматично в графі Ga e Eq; Для неоднорідних компонентів потрібно установити Eq = 0. Підключення символу до компонента здійснюється по команді Selec Symbol (попередньо необхідно вибрати будь-який рядок у графі ormal). У вікні, що відкрилося, Library Browse вибрати потрібний символ із запропонованого списку. Створення компонента завершується заповненням таблиці виводів, що виводиться на екран по команді Pi s View. У таблиці вказується інформація яку наведено нижче (див. табл. 1). Таблиця 1 Pi Des Ga es # Sym Pi # Pi ame Ga e Eq Pi Eq Elec. ype 1 2 3 : : : : : : : 14 „№ виводу корпусу” 1 1 1 2 : : : 4 „№ вентиля, якому належить даний вивід” 1 2 3 1 2 3 : : : : „№ виводу в секції” I 1 OU : : : : : : : : : „Ім'я виводу” „Код логічної еквівалентності вентиля” „Код логічної еквівалентності вивіду” I pu Ou pu Power : : : : : : : „Електри-чний тип виводу” Виводи, що підключаються до електричних кіл землі й живлення, у таблиці не описуються, тобто рядки з відповідними номерами будуть порожніми. Перед збереженням компонента в бібліотеці виконують команду Compo e – Valida e для перевірки правильності введеної інформації. Збереження інформації: Compo e – Save Save As. Графіка символів і корпусів створюється окремо, за допомогою спеціальних графічних редакторів Symbol Edi or і Pa er Edi or. Кожний з цих редакторів має спеціальний засіб „майстер” Symbol Wizard/Pa er Wizard відповідно, що викликаються по команді Symbol/Pa er – ew.

Еще в 19591963 годах при активном участии Скурихина на Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара была создана система Авангард первая на Украине и в бывшем Советском Союзе система автоматизации так называемых плазовых работ в судостроении и вырезки из листовой стали деталей корпуса судна. Задуманная вначале как система подготовки программ для газорезательных автоматов с программным управлением (эту работу инициировал Г.А.Спыну, научный сотрудник Киевского института автоматики), она стала в дальнейшем прообразом так называемых интегрированных систем, так как охватывала весь комплекс плазовых работ по проектированию деталей судокорпусного набора, подготовку необходимой документации для их изготовления, включая карты раскроя и технологическое обеспечение всего процесса проектирования и изготовления судокорпусных деталей. Дальнейшее развитие идеи Авангарда получили в системе автоматизированного проектирования корпусов подводных лодок (система Чертеж, 19681978)P крупномасштабной системе, позволившей в 2025 раз сократить проектные трудозатраты. Этим занимались В.И. Скурихин, Г.И. Корниенко, И.А. Янович, В.И. и М.И. Диановы и др

1. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

2. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

3. Разработка системы автоматизации холодильной установки

4. Контроллер системы автоматизации

5. Розробка технологічного процесу виготовлення друкарських форм для випуску журнальної продукції

6. Информационные системы. Автоматизация управления
7. Система автоматизации ресторана на примере системы Компас
8. Система автоматизации стабилизации уровня вибраций

9. Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених

10. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

11. Разработка системы автоматизации управления фермой СХПК "Алматы"

12. Аналіз виготовлення веденого вала шляхом розробки прогресивного технологічного процесу

13. Доцільність впровадження інвестиційного проекту будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся

14. Розроблення системи автоматизації процесу очищення нікельмістких стічних вод

15. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

16. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

18. Система технологий отраслей (Контрольная)

19. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

20. Інформаційні системи і технології підприємства

21. Адаптивные обучающие системы в World Wide Web: обзор имеющихся в распоряжении технологий

22. Проектные технологии обучения информатике: когнитивный анализ результатов опроса учителей
23. Система действий ученика и учителя на уроке с использованием телекоммуникационных технологий
24. Программа автоматизации банковской деятельности. Система Клиент-банк

25. Инновационные технологии: методология, обучение и совершенствование рациональной системы двигательных действий

26. Автоматизация системы бюджетирования финансовой службы

27. Правила безпеки під час виконання окремих робіт в електроустановок загального призначення

28. Современные системы и технологии противопожарной защиты зданий и сооружений

29. Манипулятивные технологии в системе массовых коммуникаций

30. Базовые технологии в системах хранения данных

31. Здоровьесберегающие технологии в системе высшего педагогического образования

32. Агроэкологическая оценка и разработка экологически безопасных технологий системы земледелия или её звеньев в СХП "Колос" Кусинского района

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

33. Подбор и расчёт системы машин для производства зерновой культуры – озимой пшеницы по интенсивной технологии

34. Система технічного обслуговування сільськогосподарських машин

35. Автоматизированные информационные технологии в управлении налоговой и бюджетной системами

36. Интелектуальные системы и технологии в экономике

37. Информационная система для автоматизации документооборота оперативного управления производственного предприятия

38. Информационные системы и технологии в банковской сфере
39. Інформаційні системи і технології на підприємстві
40. Как можно классифицировать информационные системы по степени автоматизации?

41. Новые информационные технологии в системе непрерывного образования

42. Организация прерываний и прямого доступа к памяти в вычислительных системах, распределение ресурсов, технология Plug and Play

43. Разработка многопользовательской информационной системы для автоматизации работы книжного интернет-магазина

44. Технология разработки экспертной системы. Выбор подходящей проблемы для разработки экспертной системы

45. Информационные системы и технологии в логистике

46. Системы технологий электроники и приборостроения. Основные технологические процессы, используемые на предприятиях комплекса

47. Маркетинговая деятельность в системе бизнеса. Технология создания ЗАО "21 век"

48. Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону

Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

49. Войта-терапія в лікуванні органічного ураження нервової системи

50. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

51. Информационные технологии в системе менеджмента

52. Информационные технологии и компьютерные системы, обеспечивающие обучение служащего профессиональной деятельности

53. Компьютеризация реализации образовательной технологиисистема развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова на уроках

54. Методическая система и интенсивные технологии обучения
55. Проектная технология обучения
56. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

57. Автоматизация шлифовального процесса путем разработки автоматической системы управления регулируемым натягом

58. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

59. Системы технологий

60. Системы управления технологическими процессами и информационными технологиями

61. Технологія виготовлення та монтажу елементів стропильної системи

62. Применение информационных технологий в системе социальной работы с детьми-инвалидами

63. Системы технологий ЖКХ. Ремонтно-строительное хозяйство

64. Організація технології аварійно-відновлювальних робіт на залізницях

Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры

65. Анализ деятельности предприятия СК "Проектные технологии" города Екатеринбурга

66. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

67. В поисках системы мира

68. Малые тела Солнечной системы

69. Происхождение Солнечной системы

70. Строение солнечной системы
71. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)
72. Солнечная система

73. Происхождение солнечной системы

74. Спутниковые системы местоопределения

75. Влияние космоса на современные информационные технологии

76. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

77. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы

78. Система HLA и инфекционные заболевания

79. Анатомия и физиология пищеварительной системы человека

80. Бактериальная система секреции белков первого типа

Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

81. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

82. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

83. Транспортная система (Восточного Казахстана)

84. Экономическая система Дании

85. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

86. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы
87. Банковская система Франции
88. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

89. Налоговая система

90. Налоговая система России

91. Налоговая система РФ

92. Налоговая система РФ на современном этапе

93. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

94. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

95. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

96. Планирование в системе государственного управления

Средство дезинфицирующее "Аламинол 1", 1 литр, концентрат.
Средство дезинфицирующее. Объем: 1 литр. Концентрат.
481 руб
Раздел: Для сантехники
Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы

97. Система таможенных органов РФ

98. Расходы бюджетной системы на социальные цели

99. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.