Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Функціонування банківських систем зарубіжних країн

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Зміст 1 Забезпечення конвертованості національної валюти в країнах з перехідною економікою 2 Загальноекономічні та історичні чинники формування моделей банківської системи в зарубіжних країнах 3 Фінансові ринки зарубіжних країн та основні види фінансових інструментів, що обертаються на них 4 Комерційні банки нових індустріальних країн Південно-Східної Азії: особливості розвитку та функціонування 5 Охарактеризувати діяльність провідних інвестиційних банків США та їх функції на ринку капіталу США ЛІТЕРАТУРА 1 Забезпечення конвертованості національної валюти в країнах з перехідною економікою Складовою національної грошової системи країни є національна валютна система, хоч вона є відносно самостійною. Національна валютна система - це форма організації економічних зв'язків країни, з допомогою яких здійснюються міжнародні розрахунки, утворюються та використовуються валютні ресурси країни. Національна валютна система охоплює такі елементи:- національна валюта - грошова одиниця держави. Вона існує як у готівковій формі (банкноти, монети), так і в безготівковій (залишки на банківських рахунках), її емітентами є комерційні та центральні банки. У післявоєнний період головними формами світових грошей стали резервні валюти та міжнародні грошові одиниці. Валютний курс - ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях інших країн. Вона базується на їх об'єктивному співвідношенні, що складається в процесі виробництва та обміну. Країни з перехідною економікою — це угруповання держав, які перебувають у процесі реформування політичної та соціально-економічної структури, трансформації існуючих тут раніше адміністративно-командних економічних систем у ринкову економіку. Йдеться про країни так званого другого світу, тобто сукупність постсоціалістичних держав Центральної та Східної Європи і колишні радянські республіки. За ознакою проголошення та проведення ринкових перетворень до групи перехідних можна віднести й такі азіатські держави, як В'єтнам і Китай. Але метою процесу реформування тут було визначено не відмову від соціалістичної системи, а її вдосконалення за допомогою ринку та створення змішаної економіки при збереженні влади за компартією. Однак і тут відбувається реальний процес трансформації колишньої неринкової системи у ринкову, хоча й зі своєю специфікою. Це дає підстави економістам-аналітикам виділяти цей регіон як окрему частину світового господарства і робити узагальнення, властиві лише даним країнам. У країнах з перехідною економікою грошово-кредитна політика повинна мати єдину мету - забезпечення повної конвертованості національної валюти та підтримання її фіксованого обмінного курсу проти однієї з основних світових валют - долара США або євро. Зовнішня макростабілізація за умов трансформації перехідних економік передбачає впровадження низки заходів, найважливішими серед яких є регулювання валютного курсу, дотримання зовнішньоекономічної рівноваги, у тому числі в сфері зовнішньоторговельних операцій, вирішення проблеми заборгованості тощо. З існуючих систем валютного регулювання більшість постсоціалістичних країн надали перевагу встановленню плаваючого валютного курсу із систематичним корегуванням його центральним банком.

Зазначене корегування курсу валюти відбувається залежно від стану торговельного балансу, інфляційних очікувань, рівня цін всередині країни. Деякі з постсоціалістичних країн обрали режим фіксованих валютних курсів. Зокрема, в Естонії, Литві і Болгарії встановлено системи валютних комітетів (curre cy board), за якими національна валютна фіксується щодо іноземної (або щодо кошика іноземних валют) у певному співвідношенні без будь-яких коливань. Ще один аспект політики регулювання валютних курсів — це визначення ступеня конвертованості національної валюти. У перехідних економіках пострадянських держав ступінь конвертованості їхніх валют також різний. Вищим він є в Киргизії, Казахстані, в Україні, Росії, нижчим — в інших країнах. Найбільш суттєві обмеження у цій сфері спостерігаються в Білорусії, Туркмени, республіках Закавказзя. Загалом лише Казахстан, Киргизстан і Росія змогли у 1999 р. вийти на валютний режим, рівень якого передбачається статтею VIII Статуту МВФ, де йдеться, зокрема про конвертованість за поточними операціями. Майже такий самий валютний режим існує в Литві й Латвії. Естонія ж взагалі відмінила всі обмеження на рух капіталу, а рівень лібералізації з інших валютних операцій в цій країні майже відповідає стандартам західноєвропейських держав. За класифікацією МВФ, нині у світі існують п'ять основних типів валютних режимів: курс, фіксований щодо однієї валюти; курс, фіксований щодо кошика валют; курс із обмеженою гнучкістю; курс із керованою гнучкістю; незалежно плаваючий курс. Останній режим мають валюти 45-ти країн світу. В умовах плаваючого курсу центральний банк повністю не відмовляється від регулювання валютного курсу в певному інтервалі за рахунок валютних інтервенцій. Для держав з перехідною економікою, зокрема для України, сьогодні найдоцільніше застосовувати режим з керованою гнучкістю. Щоправда, за цієї умови найважливіше утриматись в межах довгострокового тренду курсу, бо помилки центрального банку відносно рівноважного тренду, а потім спроби вирівняти помилкову динаміку курсу з допомогою значних за обсягами валютних інтервенцій можуть викликати масову спекуляцію валютою; організація валютного ринку; національні органи, що обслуговують і регулюють валютні відносини країни; умови обміну національної валюти на золото (до Ямайської валютної реформи 1976-1978 pp.) та інші валюти; конвертованість валюти. Чим більше валютних обмежень використовується в країні, тим менше конвертованою є її валюта. Відсутність валютних обмежень означає вільну конвертованість валют. Національна валютна система є органічною частиною системи грошових відносин окремих держав, її функціонування регулюється національним законодавством кожної країни. На основі такого законодавства встановлюється механізм взаємодії національних і світових грошей, спосіб їх конвертованості, регулювання валютного курсу, формування та використання міжнародної ліквідності, золото-валютних запасів, кредитних ресурсів тощо. Інфраструктуру національних валютних систем складають банківські та небанківські кредитно-фінансові установи, біржі, спеціальні органи валютного контролю, інші державні та приватні інституції.

2 Загальноекономічні та історичні чинники формування моделей банківської системи в зарубіжних країнах Банківська система — це сукупність банків і банківських інститутів, що існують у тій чи іншій країні у певний історичний період і є складовою кредитної системи, у їх взаємозв'язку. Формування кредитної та банківської систем визначається характером існуючих у країні кредитних відносин та відповідних форм кредиту. На різних етапах розвитку суспільства склад кредитних установ зазнавав змін відповідно до еволюції історичних умов, розвитку національних економік. Разом з цим існують деякі загальні принципи побудови кредитних систем на сучасному етапі розвитку: - розподіл функцій центрального та всіх інших банків; - контроль та регулювання діяльності банків другого рівня з боку центрального; - центральний банк не бере участі у конкуренції на грошових ринках усередині держави. До початку XIX ст. кількість банків та масштаби їх операцій були незначними. Усі ці операції виконували одні й ті самі банки, Що називалися комерційними (від лат. commerce - торгівля). Спеціалізації між ними не було. Швидкий розвиток капіталізму після промислового перевороту супроводжувався поширенням функцій та операцій комерційних банків, появою спеціальних кредитних установ. У багатьох країнах було створено центральні емісійні інститути, з'явилися ощадні каси та ощадно-позичкові асоціації. Інтенсивний розвиток акціонерних компаній з другої половини XIX ст. привів до появи нових функцій існуючих банків і таких спеціальних кредитних установ, як інвестиційні банки та компанії. На початку XX ст. з'являється цілий ряд нових спеціальних кредитних установ: зовнішньоторговельні банки, установи споживчого кредиту та ін.Розвиток кредитної системи супроводжувався не лише спеціалізацією кредитних установ на здійсненні окремих функцій та операцій, а й універсалізацією комерційних банків, які нині практично виконують усі функції, за винятком емісії банкнот, яка здійснюється центральними банками. Тому комерційні банки є банками універсального типу. У зв'язку з тим, що упродовж історичного розвитку відбувалася спеціалізація кредитних установ, сучасна кредитна система має кілька ланок. За характером функцій, що виконуються, усі кредитні установи можна поділити на емісійні, які є центральними у кредитній системі, комерційні - банки універсального типу, спеціалізовані кредитно-фінансові установи, які виконують окремі функції або обслуговують окремі галузі економіки. За формою власності розрізняють приватні та державні кредитно-фінансові установи. Найпоширенішими є приватні, які, у свою чергу, можуть бути індивідуальними (капітал установи належить одній особі), товариствами (партнерствами), акціонерними та кооперативними. Провідне місце серед них звичайно належить акціонерним кредитним установам. Державними кредитними установами є центральні банки, у багатьох країнах - ощадні каси, зовнішньоторговельні та деякі іпотечні банки та ін. Державні кредитні установи виникають двома шляхами: при організації нових кредитних установ державою; або у разі націоналізації приватних банків (шляхом викупу в акціонерів їхніх акцій через обмін їх на облігації державної позики).

Объявление о решении арбитражного суда о признании кредит­ной организации банкротом и об открытии конкурсного производ­ства публикуется в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда Рос­сийской Федерации», «Вестнике Банка России», а также в мест­ной печати по месту расположения кредитной организации за счет ее средств. Ликвидация кредитной организации считается завершенной, а кредитная организация прекратившей свое существование с мо­мента внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций записи о ликвидации кредитной организации. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Какими отраслями права регламентируются отношения по банков­скому кредитованию? 2. Какие важнейшие нормативные акты регулируют банковское кре­дитование? 3. В соответствии с какими принципами осуществляется банковское кредитование? 4. Назовите виды банковского кредита. 5. Охарактеризуйте банковскую систему России. 6. Каково правовое положение Центрального банка Российской Феде­рации (Банка России)? 7. Какие функции выполняет Банк России в области кредитования? 8

1. Економіка зарубіжних країн укр

2. Аграрне право зарубіжних країн

3. Облік довгострокових активів у зарубіжних країнах

4. Господарське право зарубіжних країн

5. Державне право зарубіжних країн

6. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах
7. Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США
8. Економіка зарубіжних країн

9. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання досвіду зарубіжних країн

10. Етичні проблеми функціонування зарубіжної преси

11. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

12. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

13. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база

14. Новітні технології в банківських послугах

15. Організація касових операцій у банківських установах

16. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

17. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

18. Узагальнена схема надання банківських гарантій

19. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

20. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур

21. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

22. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні
23. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові
24. Функціональні і структурні схеми систем радіоавтоматики

25. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

26. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

27. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

28. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

29. Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному регулюванні

30. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

31. Значення бюджету для функціонування держави

32. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел

33. Особливості функціонування фінансових ринків

34. Функціонування валютного ринку в Україні

35. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

36. Ринок як форма функціонування товарного господарства

37. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

38. Банк России: его функции и взаимоотношения с кредитными организациями
39. Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе
40. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

41. Центральный банк РФ. Его функции и политика

42. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

43. Центральный банк, назначение, функции, операции

44. Национальный банк Украины и его функции

45. Місце Центрального Банку РФ в банківській системі

46. Центральный банк и его функции

47. Центральный банк России: функция денежно-кредитного регулирования

48. Центральный Банк РФ и его функции

Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее
Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

49. Основні функції операційних систем

50. Аналіз функціональних схем, основні елементи систем автоматичного регулювання підсилення

51. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

52. Вплив занять спортом на функціональні можливості серцево-судинної та респіраторної систем

53. Денежный оборот, его структура и принципы организации. Функции кредита и их реализация в современных условиях. Национальный банк, главные цели его политики и деятельности

54. Эволюция планетарных систем
55. Структура и функции клеточного ядра
56. Эпифиз и его гормональные функции

57. Поползень (птицы нашего края)

58. Строение и функции клетки

59. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

60. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

61. Строительство и наладка систем обеззараживания питьевой воды

62. Приморский край

63. Ставропольский край

64. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края

Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов

65. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

66. Сущность, функции и классификация налогов

67. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

68. Задачи, основные функции и система ОВД

69. Товарищества собственников жилья: порядок образования, функции, основания реорганизации и ликвидации товарищества

70. Тамбовский край в первой русской революции
71. Функции и штаты Олонецкого губернского правления в 1825 – 1918 гг.
72. Создание Татарской АССР и правительственная политика Казанского края в 16в.

73. Опорный край державы. Урал в период ВОВ и его вклад в победу

74. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

75. Экономические функции государства. Государственное регулирование экономики

76. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

77. Функции государства

78. Коммерческий банк как субъект налогового правонарушения

79. Налоги: их сущность, виды и функции

80. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

81. Правовое обеспечение информациооных систем

82. Избирательная система в Алтайском крае

83. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

84. Функции государства

85. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

86. Структура и функции государственного аппарата
87. Деньги и их функции(MONEY)
88. Культура, её структура и функции

89. Культура, ее функции, субъекты

90. Падежи: второй родительный и предложный. Функции и значения

91. Предложения с именным предикатом состояния и их коммуникативные функции

92. Анализ стихотворения А.А. Блока "О! Весна без конца и без краю!"

93. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

94. Развитие образования в Пермяцком крае в конце XIX – первой трети XX веков

95. Тверской край в 1917 году

96. Современные тенденции развития настольных издательских систем

Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета
Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука

97. Разработка методов определения эффективности торговых интернет систем

98. Развитие сетевых операционных систем. Windows 2000

99. Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных систем


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.