Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Магістерська дипломна робота на тему: Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ «Райффайзен Банк Аваль») Анотація Магістерська дипломна робота на тему „ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ (на прикладі діяльності ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»)” складається з вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел та 4 додатків. Робота представлена на 135 сторінках, включає 13 рис., 7 табл., список використаних джерел з 77 найменувань та 4 додатків на 29 сторінках. Об’єктом дипломного дослідження є – діяльність комерційного банку ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» в галузі валютних операцій. Предметом дипломного дослідження є – комплекс інструментів управління валютними операціями та ризиком валютної позиції в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» Мета дипломного дослідження полягає у визначенні головних понять та суб’єктів валютного ринку і дослідження ролі та місця банків як на світовому, так і на національному валютному ринку, теоретичному обґрунтуванні важливості оптимізації управління валютними операціями та ризиком валютної позиції в банку ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», а також пошуку напрямків удосконалення інструментів управління валютним ризиком на основі використання нових валютних операцій - інструментарію валютних дериватівів (форвардні, ф’ючерсні, опціонні та своп – угоди валютного хеджування). Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в доведенні доцільності освоєння нових позабалансових валютних операцій хеджування валютної позиції банка з використанням похідних цінних паперів (форвардні, ф’ючерсні, опціонні та своп – контракти). Рік розробки дипломної роботи – 2009. Рік захисту дипломної роботи – 2009. Зміст Вступ Розділ 1. Сутність валютних операцій банків Основні види валютних операцій банків Поняття та види валютного ринку Валютний курс та методи управління валютними ризиками Розділ 2. Регулювання валютних операцій на національному валютному ринку 2.1 Завдання та спрямованість валютного регулювання 2.2 Методи державного регулювання 2.3 Система регулювання валютних операцій на національному рівні Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку валютних операцій комерційних банків України 3.1 Структура валютних операцій комерційних банків на прикладі ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» 3.2 Проблеми здійснення окремих видів валютних операцій в сучасних умовах та перспективи їх розвитку 3.3 Шляхи вдосконалення здійснення валютних операцій Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Розширення міжнародної торгівлі товарами та послугами перетворює кордони різних країн в умовні лінії на географічній карті. Однак валюта в більшості з них все ж залишається самостійною та невід’ємною складовою частиною економіки. В економічних системах, валюта яких вільно конвертується, рівень її обмінного курсу є вирішальним фактором успіху національних експортних галузей та рівня цін на товари та послуги, що імпортуються з інших країн. Світовий валютний ринок – достатньо динамічний та чуттєвий ринок, що працює цілодобово, переміщуючись крізь усі часові пояси. Його прозорість забезпечується інформаційними та комунікаційними системами, пов’язаними один з одним та обслуговуючими весь світ.

Обсяги торгівлі на цьому ринку можуть досягати понад 1000 млрд. дол. США в день і, безперечно, різні для окремих учасників ринку. За умов сильних коливань валютних курсів учасники світового валютного ринку відчувають великі труднощі в управлінні ризиками, пов’язаними з цими коливаннями та пред’являють суттєві вимоги до страхування валютних та відсоткових ризиків. Саме комерційні банки пропонують велику кількість інструментів хеджування, котрі здатні звести до мінімуму ризики та забезпечити сприятливі валютні курси. Актуальність теми дипломної роботи полягає в тому, що з одного боку, комерційні банки займають визначальну роль в системі міжнародних кредитно-фінансових відносин, як інструменту придбання і постачання валютних ресурсів, а з іншого – з розвитком міжнародних відносин стираються кордони між різними країнами, взаємовідносини між ними вже неможливо уявити без грошових розрахунків, які досягаються за рахунок використання міжнародних валютних систем. Доцільність проведення досліджень для оцінки стану та перспектив розвитку валютних операцій в малих комерційних банках полягає в необхідності оптимізації вирішення дилеми між валютним ризиком та прибутковістю банку. Об’єктом дипломного дослідження є – діяльність комерційного банку ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» в галузі валютних операцій. В якості суб’єкта дослідження виступають валютні операції, як складова частина усієї сукупності операцій, здійснюваних комерційними банками. Предметом дипломного дослідження є – комплекс інструментів управління валютними операціями та ризиком валютної позиції в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» Мета дипломного дослідження полягає у визначенні головних понять та суб’єктів валютного ринку і дослідження ролі та місця банків як на світовому, так і на національному валютному ринку, теоретичному обгрунтуванні важливості оптимізації управління валютними операціями та ризиком валютної позиції в банку ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», а також пошуку напрямків удосконалення інструментів управління валютним ризиком на основі використання нових валютних операцій - інструментарію валютних дериватівів (форвардні, ф’ючерсні, опціонні та своп – угоди валютного хеджування). Для досягнення поставленої мети проаналізовані та систематизовані матеріали, на основі яких в дипломній роботі вирішені наступні поставлені завдання: 1. В першому розділі визначені поняття, сутність, учасники світового валютного ринку, класифікація основних валютних операцій, принципи та методи валютного регулювання, системи міжнародних розрахунків та перспективи їх розвитку. 2. Друга частина роботи присвячена аналізу сучасного стану валютного ринку України, тенденції та динаміка розвитку обсягів торгівлі валютою вітчизняними комерційними банками, а також головні особливості проведення валютних операцій. 3. В третьому розділі визначені проблеми та перспективи розвитку валютних операцій комерційних банків в Україні на прикладі діяльності ВАТ «Райффайзен Банк Аваль». При вирішенні проблем оптимального управління валютним ризиком в операціях комерційного банку використані результати досліджень, викладені в монографіях наступних авторів: – Азаренкова Г.М

., Васюренко О.В., Герасимович А.М., Жуков Е.Ф., Коцовська Р.Н., Ричаківська В.І., Мороз А.М., Українська Л.О., Савлук М.І., Панова Г.С., Примостка Л.О., Пуховкіна М.Ф., Спіцин І.О., Спіцин Я.О., Шевченко Р. І. Методами дипломного дослідження є – структурний аналіз, первинні статистичні спостереження, групування та статистистичний аналіз хронологічних рядів параметрів, побудова розрахункових алгоритмів математичних моделей обробки статистичних даних в “електронних таблицях” EXCEL-2000. Інформаційною базою дипломного дослідження були – звітні документи ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2006 – 2008 роки, статистичні матеріали НБУ, Асоціації українських банків, Держкомстату України. Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в доведенні доцільності освоєння нових позабалансових валютних операцій хеджування валютної позиції банка з використанням похідних цінних паперів (форвардні, ф’ючерсні, опціонні та своп – контракти). Розділ 1. Сутність валютних операцій банків Основні види валютних операцій банків Валютні операції, що здійснюються на валютному ринку, у широкому розумінні є конкретною формою прояву валютних відносин у народногосподарській практиці. Валютні операції — це операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності; використанням валютних цінностей як засобу платежу в міжнародному обігу; ввезенням, переказом та пересиланням на територію країни та вивезенням, переказом i пересиланням за її межі валютних цінностей. Як правило, виділяють: поточні валютні операції (перекази іноземної валюти, отримання i надання фінансових кредитів на строк не більш як 180 днів, переказ відсотків, дивідендів та інших доходів за вкладами, інвестиціями тощо); валютні операції, пов'язані з рухом капіталу (прямі інвестиції, портфельні інвестиції, придбання цінних паперів, надання и отримання фінансових кредитів на строк понад 180 днів тощо). У вузькому розумінні валютні операції розглядаються як вид банківської діяльності з купівлі-продажу іноземної валюти. Переважна більшість валютних операцій у вузькому розумінні на світовому валютному ринку (близько 80 здійснюється на його міжбанківському сегменті, оскільки валютні 6іржі існують не у вcix країнах світу (наприклад, вони відсутні в англосаксонських країнах). На макроекономічному piвні ключовим суб’єктом валютних операцій виступають центральні банки — Банк Великої Британії, що є найстарішим в цьому клубі, Федеральна Резервна система США, Бундесбанк Німеччини, Національний банк Франції, Центральний банк Pocії, Національний банк України. Саме вони відповідають за валютні резерви, підтримують курси валют, стабільність грошового обігу . Найпоширенішими формами валютних операцій на міжбанківському валютному ринку є операції &quo ;спот&quo ;, &quo ;форвард i &quo ;своп&quo ;, а на біржовому — &quo ;ф'ючерс&quo ; та &quo ;опціон&quo ;. Дещо особливою формою валютних операцій виступає &quo ;валютний арбітраж&quo ;. Валютна операція &quo ;спот&quo ; — це купівля-продаж валюти на умовах її поставки протягом двох робочих днів від дня укладання угоди за курсом, зафіксованим в угоді (її ще називають терміновою).

Окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики. С 1993 года работал в банке «Индустрия Сервис»: кассир, начальник отдела пластиковых карт, начальник управления внешнеэкономической деятельности. В 1995–1996 годах занимал должности замдиректора по валютным операциям банка «Национальный кредит» и зампреда правления банка «Московский деловой мир». С сентября 1996 года – в Собинбанке: первый зампред правления, председатель правления. В декабре 2000 года избран председателем совета директо ров банка. В 2001 году продал долю в Собинбанке, чтобы рабо тать на рынке недвижимости. Основным его активом стали 34,73 % ОАО «Манежная площадь». Осенью 2002 года стал партнером основателя сети «Седьмой континент» Владимира Груздева. Его состояние оценивается в $900 млн. COMPANY PROFILE «Седьмой континент» и «Манежная площадь». «Седьмой континент» – одна из первых розничных сетей в Москве. Создана в январе 1994 года на основе трех гастрономов. На конец 2006 года управляла 123 магазинами в Москве и Московской области, Калининградской области, Петербурге, Рязани и Минске

1. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

2. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

3. Аналіз банківської діяльності

4. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

5. Валютний ризик в діяльності банківської системи

6. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції
7. Аналіз діяльності Приватбанку
8. Безпека банківської діяльності в Україні

9. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

10. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

11. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

12. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

13. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

14. Оцінка фінансового стану підприємства

15. Аналіз діяльності комерційного банку

16. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

17. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

18. Ліквідність банківської системи України

19. Основи банківської справи

20. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

21. Оцінка майна з метою страхування

22. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
23. Оцінка фінансового стану комерційного банку
24. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

25. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

26. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

27. Економічна оцінка кредитного процесу

28. Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

29. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

30. Експертна оцінка земель

31. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

32. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Карандаши цветные, шестигранные, 24 цвета.
Карандаши цветные для художественных работ и детского творчества. Современный дизайн. Графитовый стержень имеет высокую степень прочности,
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

34. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

35. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

36. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження

37. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

38. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки
39. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості
40. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

41. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

42. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

43. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

44. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів

45. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

46. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

47. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

48. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно"

50. Оцінка доцільності правової охорони

51. Оцінка персоналу

52. Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності

53. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

54. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування
55. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту
56. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

57. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

58. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

59. Оцінка фінансового стану підприємства

60. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

61. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

62. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)

63. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська область)

64. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

65. Оцінка стану міської системи м. Рівного

66. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

67. Аналіз діяльності ВАТ "Київський маргариновий завод"

68. Аналіз діяльності підприємства

69. Аналіз діяльності фірми "Галактика"

70. Економічна оцінка екологічних збитків
71. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки
72. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

73. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

74. Методи управління банківськими ризиками

75. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

76. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

77. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

78. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

79. Аналіз стартегічного управління підприємством

80. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения

81. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

82. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

83. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

84. Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

85. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

86. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур
87. Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області
88. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

89. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

90. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

91. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

92. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

93. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

94. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

95. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

96. Аналіз господарської діяльності ДП "Коростенський ЛГ"

Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

97. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

98. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

99. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

100. Вдосконалення контрольно-оцінної діяльності в початковій школі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.