Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік витрат за видами діяльності

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

1.1 Види допоміжних виробництв, їх облік та характеристика первинної документації з обліку витрат допоміжних виробництв Облік витрат, виконаних робіт і послуг ведуть на субрахунку 234 «Допоміжні виробництва». По дебету субрахунку відображають як прямі витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням робіт і наданням послуг, так і непрямі, пов'язані з організацією і управлінням допоміжними виробництвами. По кредиту рахунка відображають вартість продукції, виробів, виконаних робіт і наданих послуг. Залежно від видів допоміжних виробництв субрахунок 234 «Допоміжні виробництва» має такі субрахунки другого порядку: 2341 «Ремонтні виробництва», 2342 «Автомобільний транспорт», 2343 «Енергетичні виробництва (господарства)», 2344 «Водопостачання», 2345 «Гужовий транспорт». На субрахунку 2341 «Ремонтні виробництва» обліковують витрати ремонтно-механічних майстерень на ремонт виробничого обладнання, машин, транспортних засобів, модернізацію, устаткування, техобслуговування, виготовлення запчастин, інструментів та інших виробів. Трактори, комбайни, автомобілі, що надійшли для ремонту, ретельно оглядаються у присутності інженера-механіка і завідувача майстерні, за необхідності розбираються окремі вузли й агрегати. Так визначаються складність ремонту, обсяг робіт і потреба в запчастинах. За результатами огляду складають Відомість дефектів на ремонт машин (ф. №130) у двох примірниках: один залишається в ремонтно-механічній майстерні і є кошторисом для проведення ремонту, другий передається завідувачу складом для видачі потрібних ремонтних матеріалів і запчастин. Після закінчення ремонту Відомість дефектів разом з лімітно-забірними картками, накладними та іншими первинними документами надходить до бухгалтерії, де визначають фактичну вартість витрачених запасних частин і ремонтних матеріалів, оплату праці та інші фактичні витрати на ремонт. Прямі витрати на ремонт тракторів, машин і устаткування обліковують (групують) у Журналі обліку витрат у ремонтній майстерні (ф. №36), який складається на підставі Відомості дефектів та інших первинних документів по кожній окремій машині (трактору, комбайну, автомобілю), по сільськогосподарських машинах загалом і роботах з виготовлення інвентарю. У Журналі обліку витрат у ремонтній майстерні (ф. №36) прямі витрати обліковують за такими статтями: витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; паливо, будівельні матеріали; запасні частини; малоцінні і швидкозношувані предмети; Роботи і послуги. На статтю «Паливо» списують вартість палива, витраченого на обкатку машин після ремонту і промивання деталей під час ремонту. На вартість списаного палива дебетують субрахунок 2341 «Ремонтні виробництва» по кожному ремонтованому об'єкту і кредитують субрахунок 203 «Паливо» (80). На статті «Будівельні матеріали» відображають вартість будівельних матеріалів, витрачених на ремонт. Дебетують субрахунок 2341 «Ремонтні виробництва» по кожному ремонтованому об'єкту і кредитують субрахунок 205 «Будівельні матеріали» (80). На статтю «Запасні частини» списують вартість запасних частин, шин, акумуляторів, готових виробів, використовуваних для заміни спрацьованих деталей, вузлів і обладнання під час ремонту основних засобів.

На вартість запасних частин, списаних на ремонт об'єктів у ремонтній майстерні, дебетують субрахунок 2341 «Ремонтні виробництва» і кредитують субрахунок 207 «Запасні частини» (80). На етапі «Малоцінні і швидкозношувані предмети» обліковують вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, використаних на ремонті об'єкта. Дебетують субрахунок 2341 «Ремонтні виробництва» і кредитують рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (80). На статті «Роботи і послуги» відображають вартість робіт і послуг, виконаних сторонніми організаціями або власними допоміжними виробництвами для цього ремонтованого об'єкта. Дебетують субрахунок 2341 «Ремонтні виробництва» і кредитують рахунки 63,68 та ін. (80). На етапі «Витрати на оплату праці» обліковують суми нарахованої основної і додаткової оплати праці робітникам ремонтної майстерні, зайнятим на ремонті машин, обладнання, тракторів тощо, а також на виготовленні виробів та інвентарю. Суму нарахованої заробітної плати (оплати праці) записують на дебет субрахунку 2341 «Ремонтні виробництва» і кредит рахунка 66 «Розрахунки з оплати праці» (81). По етапі «Відрахування на соціальні заходи» відображають відрахування від витрат на оплату праці робітників ремонтно-механічних майстерень, пенсійне забезпечення, соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття в установленому розмірі. На суму відрахувань дебетують субрахунок 2341 «Ремонтні виробництва» і кредитують рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням» (82). Поряд із прямими витратами в ремонтно-механічних майстернях є витрати, які не можна безпосередньо включити до собівартості ремонтованих об'єктів. Тому такі витрати обліковують на окремому аналітичному рахунку «Цехові витрати» за такими статтями: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація основних засобів; інші витрати. На етапі «Матеріальні витрати» обліковують вартість списаних ремонтних матеріалів, виділених на ремонт майстерні та її обладнання. Дебетують субрахунок 2341, аналітичний рахунок «Цехові витрати» і кредитують рахунок 20 (80). Тут же обліковують вартість електроенергії і води, використаних майстернею. На вартість списаної електроенергії, води, робіт і послуг, виконаних допоміжними виробництвами й іншими організаціями, дебетують субрахунок 2341, аналітичний рахунок «Цехові витрати» і кредитують рахунки 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та ін. (80). На статтю «Матеріальні витрати» відносять також вартість спецодягу і спецвзуття, малоцінного інвентарю. Дебетують субрахунок 2341, аналітичний рахунок «Цехові витрати» і кредитують рахунок 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» (80). На статтю «Витрати на оплату праці» відносять оплату праці завідувача ремонтної майстерні, інженера, механіка, нормувальника, комірника й іншого персоналу майстерні. Дебетують субрахунок 2341, аналітичний рахунок «Цехові витрати», кредитують рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці» (81). На статтю «Відрахування на соціальні заходи» відносять відрахування від витрат на оплату праці працівників органам соціального страхування до Пенсійного фонду, в установленому розмірі.

Дебетують субрахунок 2341, аналітичний рахунок «Цехові витрати», кредитують рахунок 65 (82). На етапі «Амортизація» обліковують суму нарахованої амортизації за основними засобами та іншими необоротними матеріальними активами. На суму нарахованих амортизаційних відрахувань дебетують субрахунок 2341, аналітичний рахунок «Цехові витрати», кредитують рахунок 13 «Знос необоротних активів». На статтю «Інші витрати» відносять інші загальні витрати майстерні: страхові платежі (дебет субрахунку 2341, аналітичний рахунок «Цехові витрати», кредит рахунка 65 «Розрахунки за страхуванням» (84); витрати на відрядження (дебет субрахунку 2341, аналітичний рахунок «Цехові витрати», кредит субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» (84); плата стороннім організаціям за пожежну охорону, послуги зв'язку та ін. (дебет субрахунку 2341, аналітичний рахунок «Цехові витрати», кредит рахунка 68 «Розрахунки за іншими операціями» (84). Щомісяця цехові витрати по ремонтно-механічній майстерні списують у плановому розмірі, а в кінці року їх коригують до фактичного рівня. При цьому складають Відомість розподілу цехових витрат. Цехові витрати ремонтної майстерні розподіляють пропорційно до оплати праці, нарахованої безпосередньо за ремонти. На суму розподілених цехових витрат ремонтної майстерні дебетують субрахунок 2341 (аналітичні рахунки по кожному ремонтованому об'єкту) і кредитують субрахунок 2341, аналітичний рахунок «Цехові витрати». Після розподілу непрямих витрат аналітичний рахунок «Цехові цитрати» буде закрито, а на інших аналітичних рахунках субрахунку 2341 відображатимуться фактичні витрати на ремонт і роботи. Фактичні витрати по кожному ремонтованому об'єкту записують у Журнал обліку витрат у ремонтній майстерні (ф. №36). У кінці року витрати на закінчений ремонт по об'єктах списують на підставі Відомості списання витрат по закінчених ремонтованих об'єктах і виконаних роботах на ті Рахунки, на яких обліковують витрати на їх утримання. Дебетують рахунки 23,91,92,93 і кредитують субрахунок 2341 «Ремонтні виробництва». Витрати по незавершеному виробництву в кінці року залишаються на субрахунку 2341 «Ремонтні виробництва». На субрахунку 2342 «Автомобільний транспорт» обліковують витрати на утримання і експлуатацію вантажного автотранспорту, який знаходиться на балансі господарства. Основним первинним документом обліку роботи вантажного автотранспорту є Подорожній лист вантажного автомобіля. За даними дорожніх листів для обліку кількості годин роботи водіїв у наряді, суми нарахованої заробітної плати, витрат нафтопродуктів і обсягу виконаних робіт (вантажним транспортом – у тонно-кілометрах, пасажирським транспортом і спеціальними автомобілями нетранспортного призначення – у машино-днях) у бухгалтерії складають по кожному автомобілю і водію Накопичувальну відомість обліку роботи вантажного автотранспорту (ф. №38). На дебет субрахунку 2342 «Автомобільний транспорт» записують витрати на утримання і експлуатацію автомобільного транспорту, на кредит-списання витрат по споживачах послуг пропорційно до обсягу робіт у тонно-кілометрах по фактичній собівартості.

В тканях мышечной системы химическая энергия превращается в механическую и тепловую. МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ - составляет основную массу мышц и осуществляет их сократительную функцию. В зависимости от строения мышечной ткани различают сердечную, гладкие и поперечнополостные мышцы. МЫШИ (мышиные) - семейство млекопитающих отряда грызунов. Длина тела 5-50 см, хвоста до 45 см. Ок. 480 видов, распространены широко; завезены в Америку и на ряд островов. Домовая мышь и некоторые крысы - синантропные животные (живут в постройках человека). Наносят большой ущерб сельскому хозяйству. Природные носители многих паразитов; могут быть переносчиками возбудителей инфекционных болезней животных и человека, в т. ч. особо опасных (чума и др.). Лабораторные животные. МЫШКИН - город (с 1991) в Российской Федерации, Ярославская обл., пристань на левом берегу Волги, в 21 км. от ж.-д. ст. Волга. 6,4 тыс. жителей (1991). Кирпичный завод, птицефабрика. МЫШКИН Ипполит Николаевич (1848-85) - революционный народник. Организатор издания нелегальной литературы

1. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

2. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

3. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

4. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

5. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

6. Облік виробничих витрат у птахівництві
7. Облік витрат рибницьких господарств у сучасних умовах
8. Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості

9. Облік зовнішньоекономічної діяльності

10. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

11. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

12. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

13. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

14. Аналіз обліку витрат виробництва

15. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

16. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие

17. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

18. Контролювання — вид управлінської діяльності

19. Види трудової діяльності молодших школярів

20. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

21. Читання як вид навчальної діяльності

22. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах
23. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності
24. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

25. Виды аудиторских заключений. Аудит финансовых результатов

26. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

27. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

28. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

29. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

30. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

31. Планування діяльності підприємства

32. Державне регулювання комерційної діяльності

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

33. Контрольна з підприємницької діяльності

34. Суть комерційної діяльності на підприємстві

35. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

36. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

37. Інтегральна ефективність діяльності

38. Витрати обігу
39. Сутність витрат та методи їх зниження
40. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

41. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

42. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

43. Аудит как вид предпринимательской деятельности

44. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

45. Організація діяльності "ПриватБанку"

46. Планування банківської діяльності

47. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

48. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы

49. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

50. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

51. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

52. Аналіз банківської діяльності

53. Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

54. Аналіз доходів та витрат банку
55. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур
56. Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк")

57. Державне регулювання страхової діяльності

58. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

59. Основи безпеки життєдіяльності

60. Особливості будови і життєдіяльності лишайників

61. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

62. Виды аудиторских проверок. Аудит активов предприятия

63. Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів

64. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие

65. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

66. Методи калькулювання витрат

67. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

68. Облік і аудит нематеріальних активів

69. Облік та аудит

70. Порядок калькулювання повних і змінних витрат
71. Програма аудиту діяльності ТзОВ "РЗВА-Електрик"
72. Учет, аудит и анализ доходов и расходов обычной деятельности (по видам деятельности)

73. Аудит расходов по обычным видам деятельности

74. Основи захисту обьєкту господарської діяльності

75. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

76. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

77. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

78. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

79. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні

80. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Основи діяльності прокуратури України

82. Питання деонтології в діяльності нотаріальних органів

83. Правове регулювання біржової діяльності

84. Правові засади фінансової діяльності держави

85. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

86. Проблеми суб’єкта злочину в сфері господарської діяльності
87. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави
88. Система договорів у підприємницькій діяльності за новим ЦК

89. Строки та судові витрати

90. Судові витрати. Судові штрафи

91. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

92. Свобода слова, преси, журналістської діяльності в Білорусі

93. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

94. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

95. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

96. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета
Деревянная рамка для картин, белая с золотом, 40x50 см.
Деревянная багетная рамка прекрасно дополнит любую картину, придаст ей законченный вид. Утонченная, изящная рамка, выполненная в
1078 руб
Раздел: Размер 40x50

97. Організація науково-інформаційної діяльності

98. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

99. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.