Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Філософські проблеми у творчості Шекспіра

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

КУРСОВА РОБОТА «Філософські проблеми у творчості Шекспіра» Зміст Вступ Розділ І. Філософське осмисленя людини та світу у трагедії В.Шекспіра “Гамлет” Особливості світогляду В.Шекспіра Тлумачення образу Гамлета Провідні риси гуманізму трагедії “Гамлет Розділ ІІ. Герой і світ у трагедії “Король Лір 2.1. Еволюція світосприйняття Шекспіра у трагедії “Король Лір 2.2. Суперечність образу Ліра 2.3. Поняття “людини” у трагедії “Король Лір 2.4. Трагедія Короля Ліра – людини Розділ ІІІ. Зіткнення Добра і Зла у трагедії “Макбет 3.1. Зіставлення образів Макбета і Ліра 3.2. Ідейно-художнє багатство творів Шекспіра Висновки Список використаних джерел Розділ І. Філософське осмислення людини у трагедії В.Шекспіра “Гамлет” 1.1. Особливості світогляду В.Шекспіра Доба, в яку жив і творив Вільям Шекспір, отримала назву – Ренесанс, або Відродження. Це було справжнім переворотом, внаслідок якого середньовічна система цінностей змінилася новим світоглядом. Цей світогляд мав антропоцентричний характер – вже людина, а не бог став центром світу. Людина відкриває для себе безмежність та невичерпне багатство навколишнього світу, ідеалом стає всебічно розвинена, духовно досконала, гармонійна особистість. Світогляд тієї доби називають гуманізмом. По суті, названа вище ідеологія засновувалася на вірі в людину, в її духовну й моральну природу, її необмежені можливості удосконалення. Класичне формулювання вона знайшла в трактаті італійського гуманіста Піко делла Мірандоли “Про людську гідність”(1486), де автор, звертаючись до людини від імені бога-творця, проголошував: “Я ставлю тебе в центр світу, щоб звідти було тобі зручніше бачити все, що є в свті.” Піко славив “дивне і високе призначення людини, якій дано досягнути всього, до чого вона прагне, і бути тим, ким вона захоче”, бо тільки людині “дана можливість впасти до тваринного рівня або піднятися до богоподібної істоти – виключно завдяки внутрішній волі.” вінцем цієї утопії, цього, сказати б, епохального міфа самосвідомості культури Відродження була ідея досконалості людини в гармонійному світі. Середньовіччя мало цікавилося внутрішнім світом людини. Епоха відродження поставила людину в центр уваги, письменники відкривали нові глибини внутрішнього світу людини. Звільнившись від світосприйняття Середньовіччя, згідно з яким людина була слухняною маріонеткою в руках Бога, вони зрозуміли величність людини. В історії людства є періоди, коли нове відношення до людини виявляється з більшою пристрастю, ніж звичайно. Таким періодом, в історії Англії було Відродження. Саме в цей час філософське поняття людини підлягло значній зміні і розвитку, що в свою чергу, привело до відповідного розширення значення слова людина, збагачення його ідейного змісту, зміни синонімічного ряду, втрати старих та появи нових співвідносних зв'язків його з іншими словами та поняттями. В сучасному зарубіжному шекспірознавстві можна помітити нові намагання заперечити вплив гуманістичної філософії на світогляд і філософський словник Шекспіра та представити творчість великого драматурга в цілому продуктом середніх віків.

Саме в цей час філософське поняття “людини” підлягало значній зміні і розвитку, що, в свою чергу, привело до відповідного розширення значення слова “людина”, збагачення його ідейного змісту, зміни синонімічного ряду, втрати старих та нових співвідносних зв’язків з іншими словами та поняттями. Активне використання слова “людина”, зміна і збільшення лексичних засобів вираження позначуваного ним поняття, нове тлумачення і філософський зміст – все це пов'язане із ствердженням нового відношення до людини, характерного для світогляду передових мислителів епохи Відродження, епохи гуманізму, коли утверджується нове розуміння людини, людської індивідуальності. В основі вживання слова “людина” в цьому контексті лежить уявлення про людину як істоту, наділену нескінченними здібностями, високими розумовими якостями та красою тіла. Саме в даному випадку “людина” вживається як термін філософії у повному розумінні цього слова. Нове трактування та відношення до терміну “людина” в “Гамлеті” стане ще більш переконливим, коли навести такі середньовічні та антигуманістичні порівняння та епітети “людини”, як комаха, залишок, нікчема, крихта. Таким чином, слово “людина” виступає в “Гамлеті” як термінологічний виразник поняття “людини” і має виразно закінчене філософське значення. Аналіз показує, що дане слово Шекспір наповнює новим гуманістичним змістом, продовжуючи кращі традиції класичної і гуманістичної філософії. Термін “людина” виступає в творі як центральний член синонімічного ряду, члени якого, стаючи його синонімами або доповненнями, сприяють розкриттю його смислового і філософського змісту. З поняттям людини також пов'язується наявність розуму, інтелекту. Лексико-семантичний зв'язок слів “людина” та “розум”, “тварина” є постійним і стоїть на передньому плані. Немає сумніву, що в основі співвідношення “людина - розум” лежить уявлення про розум як про суттєвий визначальний компонент змісту філософського поняття людина, причому словом “розум” позначається та якість, яка в першу чергу відрізняє людину від тварини. Гуманізм епохи Відродження заперечив середньовічне вчення про нікчемність людини. Він створив філософію, що піднесла людину на неабияку висоту. Це проявилося в новому розумінні природи людини: вона вже сприймається не судиною гріха, якою її вважали в середні віки, але не найдосконалішим із творінням Бога. Людина прекрасна вже як творіння тілесне. Тіло її – приклад найдосконалішого механізму . Художники Відродження, що досліджували людське тіло, знаходили не тільки закони анатомічної будови, але і гармонію у положенні м’язів, органів всієї фігури загалом . Ось чому навіть анатомічні замальовки Леонардо да Вінчі мають високий художній рівень. Пози і рухи також вивчалися художниками не тільки з точки зору природності , але і точки зору краси. Вони відкривали її в кожному кроці, жесті, повороті фігури або голови. Їх етюди були вивченням найбільш прекрасного у зовнішньому образі людини.

Достатньо згадати його поему “Венера і Адоніс”, пластичні образи її двох героїв, щоб відчути, наскільки втілив Шекспір античний ідеал в його ренесансному переосмисленні. Не тільки естетично, але й філософськи людина була також високо піднята мислителями Ренесансу. У великому ланцюжку існування, як його розуміли гуманісти, людині відводиться особливе місце. Вона стоїть між двома великими світами: нижче її – все царство матеріального, рослинний і тваринний світ; над нею небеса – царство духу. Людина належить обом світам: як істота тілесна, вона – плоть, матерія; як істота духовна, вона наділена розумом, що являється в ній частиною божественості. Середньовічне вчення про життя, признаючи за людиною це місце, водночас відхиляло все матеріальне, як ношу, що тягне людину і веде її до гріха. Ренесанс реабілітував плоть, не зовсім окремо ставлячи тілесну природу на один рівень з божественою стороною особистості – розумом. Шекспір поділяє на людину, яка належить обом світам. Оскільки, Середньовіччя розглядало людину з точки зору і тілесності, і духовності. Таким чином у філософському осмисленні поняття “людина” чітко виступають два моменти, а саме – момент наявності розуму, інтелекту та момент наявності тіла, які разом об'єднуються і творять філософський зміст поняття “людина”. Щодо вживання і розуміння слова “людина” можна твердити, що Шекспір виходить з того значення слова, яке склалось у творах видатних філософів нового часу — продовжувачів традицій класичної філософії. Шекспір вірно схопив, тенденцію розвитку і вживання терміну “людина” в філософії нового часу. Згодом, у Локка, даний термін у співвідношенні “людина - розум - тварина” набуває вже принципового філософського значення. Вираження ідеї людини за допомогою слова mi d дуже показове для філософії епохи Відродження і характерне для словника Шекспіра – гуманіста. Таким чином, поняття “людина” вживається в новому філо­софському значенні, яке за своєю суттю значно відрізняється від середньовічно-схоластичного, коли основним елементом у його визначенні була душа. Професор Сміт вірно зауважив, що в середні віки людина розглядалась не як особа, індивід, а як душа, що врятовується або гине. Драматургічна система Шекспіра виражає гуманістичну концепцію людини як центру світобудови. Так само, як людина у вченнях гуманістів, перед його поглядом виникає і образ людини, як його змальоване у гуманістичній філософії. Кожне слово – згусток філософської думки епохи Відродження. Не тільки ідеї – слова, якими користується Шекспір, народженні цією філософією, вони – терміни, якими користувалися теоретики гуманізму в своїх трактатах. Більшість гуманістів були послідовниками Платона і ставили духовне начало вище всього. Варто наголосити на деяких елементах світогляду естетичної системи Шекспіра, які наближують його до Платона, неоплатонників. По-перше, це ідея існування космічної гармонії. Кінцева мета розвитку людства – в досягненні цієї гармонії, а найвища мета людського життя – гармонізація власної душі, прагнення до істинно прекрасного.

Паралельн нтелектуальн процеси орнталзац та еллнзму, як сягають корнням XVIII столття, задають важливу систему координат  визначальн параметри для розвитку де Схдно ґвропи. Цкаво, що дея ґвропи як дност опинилася у фокус культурно свдомост саме тод, коли континент уявляли подленим навпл. ¶талйський сторик Федерко Шабо, вдстоюючи псля Друго свтово вйни дею вропейсько дност, доводив, що цлсна й секулярна у флософському сенс дея ґвропи розвинулася саме за часв Просвтництва. На думку Шабо, особлива роль у цьому належить творчост Монтеск, який протиставляв ґвропу  Схд у «Перських листах», а вропейську вддансть свобод та азйський деспотизм в прац «Про дух законв»P7. Утм, ц опозиц залишали мсце для певно промжно культурно зони  це мсце обйняла дея Схдно ґвропи. Флософська географя була грою з напрочуд вльними правилами настльки, що зовсм не обовязково було мандрувати Схдною ґвропою, аби взяти участь у  нтелектуальному вдкритт

1. Монолог і його функції в трагедії В. Шекспіра "Гамлет, принц Датський"

2. Личность Гамлета

3. Образ главного героя в трагедии В. Шекспира "Гамлет"

4. Истоки зла в мире и человеке в восприятии Шекспира по произведениям "Макбет", "Король Лир", "Гамлет"

5. Технический анализ рынка ценных бумаг на примере акций РАО "ЕЭС Россия" 2001-2002 гг.

6. Синтез САУ
7. Образ рая в христианстве и исламе
8. РАО "Норильский никель"

9. Крива IS. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi IS

10. ФРН рубежі століть

11. Гамлет, принц Датский (Hamlet)

12. Валдайский Иверский Святозерский Богородицкий монастырь: озера земного рая

13. Праведники А.П.Чехова: Дон-Кихот или Гамлет?

14. Послание Василия Калики о рае

15. О деятельностном подходе в изучении трагедии Шекспира «Гамлет»

16. Скрытая метафора "мир-сцена" как структурный элемент трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет"

Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы

17. Литературная полемика вокруг образа Гамлета

18. Трагедия “Гамлет”

19. Ад и рай Редьярда Киплинга

20. Сердечная астма (СА) и отек легких (ОЛ)

21. Современный менеджмент РАО Газпром

22. Исследование устойчивости и качества процессов управления линейных стационарных САУ
23. Египетский бог солнца Ра
24. Особенности вегетативной регуляции волновых процессов центральной и периферической гемодинамики юных спортсменов (на примере са

25. Оценка и анализ деятельности коммерческих банков РА

26. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

27. Эволюция магматизма в зоне сочленения гранит зеленокаменных и гранулит-гнейсовых областей, Восточные Саяны, Сибирь

28. І свічки миpної не ваpта та кpаїна, що в боpотьбі її не засвітила

29. Наближене обчислення визначених інтегралів, що не беруться через елементарні функції /Укр./

30. Джон Мильтон. Потерянный рай

31. «Гамлет» У. Шекспира — трагедия разбуженного сознания

32. РАО “Российские автодороги”

Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы
Пирамида "Радуга", 29 см.
Пирамидка - замечательный тренажер для развития мелкой моторики и координации движений. Играя, ребенок знакомится с разными цветами,
320 руб
Раздел: Пластиковые
Набор чернографитовых карандашей "Graphic", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости (5B-5H). Карандаши изготовлены из лучших пород
360 руб
Раздел: Чернографитные

33. Рай и ад

34. Банки, що надають послугу SMS-банкінгу в Україні

35. Мухоловка сіра в районі Кордівка

36. Захворювання кролів, що спричиняють павукоподібні

37. Моделирование хозяйственной деятельности. Постановка и ведение бухгалтерского учета на примере ООО "Колбасный рай"

38. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика
39. Захист прав громадян при встановленні фактів, що мають юридичне значення
40. Обставини, що виключають злочинність діяння у Франції

41. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

42. Судова влада та органи, що її здійснюють

43. «Гамлет». "Быть или не быть" понятым "Гамлету"? Зависимость адекватности интерпретации трагедии от точности перевода

44. Відображення у перекладі явища ретроспекції, що створюється з допомогою означеного артикля

45. Побудова надійних операційних систем, що допускають наявність ненадійних драйверів пристроїв

46. Грецьке торговельне судноплавство в останній чверті XVIII - на початку XIX століть

47. Культура Японії на межі ХІХ-ХХ століть

48. Расчет САУ скоростью электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая
Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

49. Мікропроцесорний АЦП порозрядного врівноваження із ваговою надлишковістю, що калібрується

50. Експертиза творів скульптури, що становлять художню цінність

51. Гамлет як герой світової літератури

52. Еволюція ліричного героя у "Гімнах до ночі" Новаліса

53. Проблемы интерпретации трагедии У. Шекспира "Гамлет"

54. Українська література XI—XII століть
55. Стимулирование сбыта в торговой сети "Мария-Ра" в условиях экономического кризиса
56. Товарознавча характеристика якості кави та кавових напоїв, що реалізуються у торговій мережі м. Харкова

57. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

58. Критерій Байєса-Лапласа при експоненційно розподілених даних для множини оптимальних рішень

59. Ангіоархітектоніка плаценти людини і структура плацентарного бар’єра в нормі

60. Зависимость уровня CD-антигена в крови от вида инфекции вызывающей РА

61. Контроль якості препаратів, що містять йод

62. Лікарські рослини, що містять вітамін К

63. Настої та відвари з сировини, що містить глікозиди

64. Оптимізація лікування дисменореї у жінок, що не народжували, при поєднаних формах урогенітальної інфекції

Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

65. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

66. Вірусні захворювання. Захворювання травного тракту, що спричиняють анаеробні мікроорганізми

67. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

68. Кадрове діловодство, робітник, керівник, кар’єра, звільнення, переведення, прийом

69. Еволюція музичної культури Західної Європи ХІ–ХІV століть

70. Система корекційних вправ для занять з дітьми, що мають фонетико-фонематичні вади мови
71. Анализ качества САУ при случайных воздействиях и их оптимизация
72. Расчет линейной непрерывной двухконтурной САУ по заданным требованиям к качеству ее работы

73. Віра як риса характеру

74. Розвиток психології в Сполучених Штатах на рубежі ХІХ-ХХ століть

75. Фактори, що перешкоджають втручанню свідка

76. Віра, Надія, Любов у філософсько-релігійних поглядах та етичній думці людства

77. Українські легенди про гріхопадіння перших людей та їхнє вигнання з раю

78. Соціальний патронаж з дітьми, що мають особливі потреби

79. Заха Хадід - єдина жінка-архітектор, що стала лауреатом премії Прітцкера

80. Захист інформації у колах, що проводять струм

Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см

81. Вплив морфологічних показників дівчаток 11-12 років, що займаються художньою гімнастикою, на техніку виконання змагальних вправ

82. Фактори, що сприяють розвитку рекреації в Україні

83. Філософські традиції німецького містицизму XIV-XVI століть

84. Види договорів, що регулюють інвестиційний процес

85. Розрахунок розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств

86. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки
87. Особливості моделей економічного розвитку країн, що розвиваються
88. Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих военную тайну

89. Движение декабристов. Причины, характер движения. Судьба и значение движения

90. Образцы писем делового характера по английскому языку

91. Комплексный характер переводческих трансформаций в рассказах Эдгара По

92. Фадеев "Разгром". Анализ характеров героев. Краткое содержание романа

93. Изображение русского национального характера в произведениях Н.С. Лескова и И.А. Гончарова

94. Освободительный характер войны 1812г. Мужество и героизм русского народа

95. Римский характер

96. Назначение и характер аппаратных средств защиты информации

Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели

97. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КАЧЕСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ЗАГРЯЗНЕНИЯ (MS Works, ТХТ)

98. Виды и характер воздействия опасностей

99. Война в Чечне: причины и характер


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.