Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Концесія як механізм розвитку економіки держави

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

За економічної кризи через брак коштів у бюджеті державі стає складно виконувати свої функції. Так постає питання як би поповнити бюджет. Останнім часом, держава збільшила економічний тиск на населення, але чи допомогло це вирішити проблему профіциту бюджету? Вочевидь, що ні, оскільки вона вдалась до іншого шляху вирішення даної проблеми – зовнішньої позики. Крім цих двох шляхів вирішення даної проблеми є ще один – залучення приватного капіталу. Одним із механізмів залучення приватних коштів є договір концесії. Концесія - надання з метою задоволення суспільних потреб уповноваженим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній особі (суб’єкту підприємницької діяльності) права на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об’єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття суб’єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на себе зобов’язань по створенню (будівництву) та (або) управлінню (експлуатації) об’єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику . Це правовідношення, яке виникає на підставі укладення договору концесії, за якого держава або ж територіальна громада надає суб’єкту підприємницької діяльності об’єкт концесії, за що, відповідно, одержує від нього кошти, а суб’єкт підприємницької діяльності, концесіонер, беручи на себе вищезазначені зобов’язання, майнову відповідальність та підприємницький ризик - одержує кошти від функціонування переданого йому об’єкта. Концесії існували у різні періоди розвитку людства, зазначає Г.І. Пузанова. Давньоримські юристи виділяли майно, яке не могло належати пересічним громадянам і виступало засобом задоволення потреб людини, хоча поняття «концесія» і самого концесійного механізму не існувало на той період. Перші прояви концесійних відносин зустрічаються за часів Середньовіччя. Так, у Х ст. німецький монарх Фрідріх Барбаросса сформулював положення, згідно з яким ніхто не міг займатися гірничою справою, не отримавши на це концесію у короля. Аналогічні положення існували і у інших середньовічних державах. За великої буржуазної революції, яка проголошувала свободу підприємницької діяльності, концесії змінюють свою суть, і якщо за часів Середньовіччя вони були чимось на кшталт особливих привілеїв, одержаних за плату від монарха, то тепер вони набувають соціального характеру: деякі підприємства є суспільно необхідними, тому вони мають постійно та планомірно функціонувати, а якщо від їх діяльності не буде великих прибутків - мало хто зацікавиться у вкладання у них коштів. Саме тому вони мають бути вилучені із приватної власності і в ту ж чергу, для економії державних коштів, надані у концесію . Регулюється концесія Гл. 40 ГК України, де визначено поняття концесії, засади концесійної діяльності, законодавство про концесії, найбільш загальні положення про концесійний договір, Законами України «Про концесії», «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг», іншими нормативно-правовими актами.

У концесію надаються об’єкти права державної та комунальної власності, а саме: 1) майно підприємств, які є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів; 2) об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти, які можуть бути добудовані з метою їх використання для надання послуг по задоволенню громадських потреб у сферах діяльності, визначених у ЗУ « Про концесії»; 3) спеціально збудовані об’єкти відповідно до умов концесійного договору для задоволення громадських потреб. Усі ці об’єкти надаються у випадку, якщо вони використовуються у наступних сферах господарської діяльності: 1) водопостачання, відведення та очищення стічних вод; 2) збирання та утилізація сміття; 3) будівництво (комплекс будівельних робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом) та (або) експлуатація: автомобільних доріг, об’єктів дорожнього господарства, інших дорожніх споруд, шляхів сполучення, вантажних і пасажирських портів, аеропортів, готелів, туристичних комплексів, кемпінгів та інших відповідних об’єктів туристичної індустрії, жилих будинків, внутрішньо-господарських меліоративних систем та окремих об’єктів їх інженерної інфраструктури; 4) транспортування та розподіл природного газу; 5) виробництво та (або) транспортування електроенергії; 6) громадське харчування; 7) використання об’єктів соціально-культурного призначення (крім розташованих у рекреаційних зонах); 8)створення комунальних служб паркування автомобілів; 9)надання послуг міським громадським транспортом; 10) надання послуг, пов’язаних з постачанням споживачам тепла; 11) надання поштових послуг 12) надання телекомунікаційних послуг, у тому числі з використанням телемереж; 13) надання ритуальних послуг; 14) надання послуг у житлово-експлуатаційній сфері; 15) інші сфери, перелік яких прийнято місцевими радами на пленарних засіданнях (щодо об’єктів права комунальної власності) . Для укладення концесійної угоди суб’єкт підприємницької діяльності має виграти концесійний конкурс, порядок проведення якого регулюється Положенням про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 642 від 12 квітня 2000 року. Згідно з Положенням, організація і проведення концесійного конкурсу здійснюється концесієдавцем - органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, уповноваженим Кабінетом Міністрів України або органами місцевого самоврядування на укладення концесійного договору . Під час проведення концесійного конкурсу концесієдавець спочатку формує конкурсну комісію у складі не менше п’яти осіб, яка: - розробляє умови конкурсу, конкурсної документації та проекту інформаційного оголошення про проведення конкурсу; - реєструє заявки суб’єктів підприємницької діяльності, які виявили бажання брати участь у конкурсі; - визначає строки проведення конкурсу; - розглядає пропозиції претендентів концесійного конкурсу, визначає їх відповідність конкурсним умовам; - здійснює підготовку висновків щодо визначення найкращих умов концесії, запропонованих учасниками концесійного конкурсу та висновків про визначення переможця конкурсу .

Після того, як було сформовано конкурсну комісію, розроблено умови конкурсу, конкурсну документацію та проект оголошення про проведення конкурсу у газетах «Урядовий кур’єр», «Голос України», друкованих засобах масової інформації розміщується інформація про проведення концесійного конкурсу. Особа, яка виявила бажання взяти участь у даному конкурсі (претендент на участь у конкурсі) надсилає в комісію відповідну заявку та передбачені законодавством або ж концесієдавцем документи. Заявку підписують уповноважені посадові особи претендента (у необхідних випадках також і головний бухгалтер), після чого претендент завіряє її печаткою. Комісія реєструє заявку на участь у концесійному конкурсі, подає її на розгляд концесієдавцю, який приймає рішення про допущення або ж недопущення претендентів до участі у конкурсі, обґрунтовуючи причини відмови у допущенні протягом двох тижнів з дня реєстрації заявок повідомляє претендентів про своє рішення. Концесійний конкурс проводиться в один етап. При визначенні переможця конкурсу концесійна комісія керується наступними критеріями: 1) надійність концесіонера, серйозність його намірів і намірів його партнерів; 2) найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту (на стадіях будівництва або реконструкції об’єкта концесії); 3) найбільша частка власних коштів, що вкладаються претендентом у фінансування об’єкта концесії; 4) розмір витрат з експлуатації об’єкта концесії, який забезпечує оптимальну прибутковість від експлуатації об’єкта концесії, його самоокупність; 5) найкоротші строки окупності об’єкта концесії, надходження прибутків; 6) найкоротші строки будівництва або реконструкції об’єкта концесії; 7) найкращі умови використання об’єкта концесії для надання послуг щодо задоволення громадських потреб; 8) максимальне використання у концесійній діяльності працівників - громадян України, в тому числі і звільнених у зв’язку з ліквідацією державного або комунального підприємства, майно якого надано у концесію. 9) інші критерії, передбачені законодавством про концесійну діяльність в окремих сферах господарювання або ж встановлені концесієдавцем . Переможцем концесійного конкурсу визнається претендент, який запропонував найкращі умови здійснення концесії, відповідно до умов концесійного конкурсу. За результатами концесійного конкурсу складається протокол, який не пізніше ніж через три дні після підписання надсилає концесієдавцю, концесієдавець у свою чергу у тижневий строк з моменту одержання протоколу на підставі висновків комісії приймає рішення про переможця концесійного конкурсу . У п’ятиденний строк з дня прийняття рішення про визначення переможця концесійного конкурсу комісія, за дорученням концесієдавця, повинна надіслати переможцю конкурсу повідомлення про його перемогу і запрошення на переговори щодо узгодження кінцевого варіанта концесійного договору, і протягом десяти робочих днів опублікувати результати концесійного конкурсу у газетах «Урядовий кур’єр», «Голос України», інших друкованих засобах масової інформації. Підписання концесійного договору здійснюється у тижневий строк після узгодження проекту концесійного договору та укладення договору оренди землі .

Натомсть Гриньов пропону трактувати федералзм як механзм самозахисту регонв перед надмрним зосередженням влади у центр. Земельно-федеративний устрй, на його думку, створив би «потужн стимули до прискорення економчних реформ, зокрема до приватизац й до розвитку пдпримництва», посилив би «зацкавленсть регонв у пдтриманн стабльност в держав, в ефективному здйсненн державою притаманних й функцй», зняв би «т протирччя, як перешкоджають консолдац суспльства й формуванню спльност нтересв». У четвертому роздл Володимир Гриньов обAрунтову необхднсть сильного президентства американського типу, де голова держави  одночасно й головою виконавчо влади з широкими повноваженнями. Автор обстою необхднсть змцнення полтичних партй, як б об'днувалися довкола конкретних дей, а не осб; виступа за скасування мсцевих рад та за двопалатний парламент, який вибирався би пропорцйно за партйними списками та територально за регонами. Вн обстою проритет людських прав над усма ншими, захища права меншин (головно росйсько, якй загрожу начебто «примусова укранзаця») й однозначно висловлються за ринкову економку «сучасного капталстичного типу» з «розвиненими формами соцальних гарантй

1. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

2. Політичня система як механізм влади

3. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

4. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

5. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

6. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії
7. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття
8. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

9. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

10. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

11. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями

12. Тенденції розвитку міжнародної економіки

13. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

14. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

15. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

16. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

17. Інституційні чинники розвитку національної економіки

18. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

19. Механізм фіскальної політики держави

20. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

21. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

22. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
23. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки
24. Господарський механізм

25. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

26. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

27. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

28. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

29. Кредитний механізм в комерційних банках

30. Механізм реалізації форфейтингу

31. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

32. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости
Шкатулка, 36x26x18 см (арт. 3871-RT-64).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Модель: 64. Оформление корпуса: ткань,
2717 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

33. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

34. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

35. Механізм правового регулювання

36. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів

37. Механізм обслуговування системних викликів

38. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.
39. Особливості розвитку культури Київської Русі
40. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

41. Механізми розвитку венозного повнокров’я в аденогіпофізі при порушенні пульсового тиску у печеристих синусах

42. Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експеріменті

43. Особливості національної економіки Тунісу

44. Конкурентоспроможність національної економіки

45. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

46. Механізм і методи управління фірмою

47. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

48. Предмет і методи економіки праці

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок

49. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

50. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

51. Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики

52. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

53. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

54. Механізм важіля
55. Удосконалення механізмів коксовиштовхувача
56. Механізм суперіонної провідності твердих діелектриків

57. Діалектика як теорія розвитку

58. Філософія економіки

59. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів

60. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

61. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

62. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

63. Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту

64. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки

65. Державне регулювання економіки

66. Державне регулювання економіки

67. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

68. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

69. Інноваційний розвиток економіки регіонів

70. Історія розвитку економічного аналізу
71. Капітал і праця: механізм взаємодії
72. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

73. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації

74. Основи економіки підприємства

75. Основи ринкової економіки

76. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

77. Ринок і державне регулювання економіки

78. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

79. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків

80. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики

81. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

82. Моделювання економіки

83. Ринок як регулятор економічного розвитку держави

84. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

85. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

86. Циклічність як загальна форма економічної динаміки
87. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
88. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

89. Варіаційні принципи механіки

90. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

91. Адам Сміт як економіст

92. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

93. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

94. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

95. Економічний зміст лізингу

96. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы

97. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

98. Ревізія як елемент методу економічного контролю

99. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.