Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Черкаський державний технологічний університет Факультет перепідготовки фахівців Контрольна робота з курсу „Основи конституційного права України” Тема: „Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим.” Варіант 2 Перевірив:Виконав: Черкаси 2007 ПЛАН I. Преамбула і загальні засади Конституції України. 3 Поняття преамбули Конституції України, її принципові положення 3 Конституційні основи державного ладу України 4 Конституційні основи суспільного ладу України 6 Основи правової системи України 9 Конституційне закріплення економічних відносин в Україні 10 Основи національної безпеки та міжнародної діяльності 11 II. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим. 14 Автономної Республіки Крим – невід’ємна складова частина України 14 Основи конституційного статусу Автономної Республіки Крим 14 Органи Автономної Республіки Крим 15 Питання, які належать до відома Автономної Республіки Крим 16 Нормативно-правові акти Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим 17 Використана література 19 I. Преамбула та загальні засади Конституції України a)Поняття преамбули Конституції України, її принципові положення Конституція починається з вступної частини, яка традиційно іменується преамбулою. Зміст преамбули бере свої прямі витоки у багатовіковій, складній і тяжкій боротьбі української нації. Терміни Український народ (преамбула) і народ в широкому значенні у подальшому тексті Конституції юридично є тотожними. У преамбулі зазначається те правове джерело, керуючись яким Верховна Рада України від імені Українського народу прийняла Конституцію. Ним є Акт проголошення незалежності України, прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 p., і схвалений 1 грудня 1991 p. всенародним голосуванням. Даний Акт за ступенем своєї легітимності не має рівних: саме з його прийняттям почалася Україна як незалежна держава, саме цей Акт за своїми політичними і правовими наслідками є доленосною віхoю в історії українського державотворення. В преамбулі проголошено, що Конституція приймається Верховною Радою &quo ;від імені Українського народу&quo ;, що його складають &quo ;громадяни України всіх національностей&quo ;, що її основою є здійснення &quo ;українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення&quo ;. зафіксовано завдання забезпечення в Україні прав і свобод, гідних умов життя людини, зміцнення громадянської злагоди, розвитку і зміцнення демократичної, соціальної, правової держави. В преамбулі Конституції України формулюються цілі, мета побудови держави, важливіші вихідні положення політико-правового характеру, зокрема: положення про державно-політичне розуміння поняття “український народ”, за яким його визначають як єдність громадян України різних національностей, тобто всі особи, які належать до громадянства України, разом становлять український народ; положення про те що дану Конституцію прийнято на основі здійснення українською нацією права на самовизначення; Положення про те, що дану Конституцію прийнято для забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя; Положення про те, що парламентарії, приймаючи Основний Закон України, усвідомлюють усю свою відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми і прийдешніми поколіннями українського народу; Положення про визначення Конституції Основним Законом України.

Слід зазначити, що, хоча преамбули не містять вказівок на конкретну форму поведінки, вони мають істотне значення для тлумачення всього тексту конституції. Саме таким шляхом і йде конституційна практика більшості демократичних держав. 11лллллллллллллл Конституційні основи державного ладу України Важливою складовою конституційного ладу є державний лад. Державний лад України являє собою організацію і діяльність держави. Оскільки держава сама є організацією, зокрема, політичною, то державний лад іноді визначається і може визначатись як будівництво держави (державне будівництво), або її устрій, діяльність. За своєю суттю, змістом і формами державний лад є багатогранним явищем. Зокрема, державний лад України охоплює структурні (організаційні) і функціональні основи держави, зокрема, політичні, економічні, соціальні і культурні (духовні) основи. Політичні основи державного ладу України являють собою політичний механізм і відповідну політичну функцію (функції) держави; економічні основи – економічний механізм і відповідні функції держави тощо. Конституція України визначає основні засади, принципи державного ладу України, що є керівними засадами організації та діяльності держави та її основних інститутів; органів державної влади, основних функцій держави, інших елементів (атрибутів) держави. Основними принципами державного ладу України є: принцип суверенності та незалежності держави; принцип демократизму; принцип соціальної і правової держави; принцип унітарності (єдності, соборності); принцип республіканської форми державного правління тощо. Ці принципи відображено в основних рисах нашої держави, якими наділяє її чинна Конституція України Так, згідно зі ст. 1 Конституції, Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою. Вона також проголошується унітарною державою (ст.2) із республіканською формою державного правління (ст.5). Крім того, Україна визначається, за Конституцією України, національною і світською державою Принципи суверенності та незалежності нашої держави є спорідненими й передбачають внутрішній і зовнішній суверенітет, незалежність України в усіх основних сферах: політичній, економічній, соціальній, культурній (духовній) та інших. За своєю суттю суверенітет, незалежність держави означають верховенство, повноту, цілісність, невідчужуваність і самостійність державної влади в межах державного кордону та рівноправність і незалежність держави у відносинах з іншими державами. Принцип демократизму. Демократизм держави і державного ладу в цілому виявляється насамперед у визнанні народу носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні, а також у поєднанні безпосереднього народовладдя зі здійсненням влади через органи державної влади й місцевого самоврядування, у визнанні й гарантуванні місцевого самоврядування, у демократичному порядку формування органів державної владий місцевого самоврядування, у системі, структурі, функціях і повноваженнях органів державної влади й місцевого самоврядування та у порядку їх діяльності. Демократизм опосередковує насамперед і головним чином взаємовідносини держави та народу, держави й соціальних груп, держави й особи.

Принцип соціального характеру держави полягає перш за все у захисті державою інтересів кожної особи, всіх класів та інших соціальних груп і суспільства в цілому; у соціальній спрямованості діяльності держави, її економіки, внутрішньої та зовнішньої політики. За Конституцією Україна не лише проголошується соціальною державою, але й визначається її ставленням до життя й здоров’я, честі та гідності, недоторканності й безпеки людини як найвищої соціальної цінності. Конституцією закріплюється та гарантується система соціальних та інших прав і свобод людини і громадянина, передбачається забезпечення соціальної спрямованості економіки, прийняття та втілення на практиці соціальних програм. На жаль, на сьогодні соціальна сфера державного ладу України залишається найменш гарантованою і переживає період свого становлення Принцип правового характеру нашої держави виявляється у передбаченому Конституцією верховенстві права, тобто його пріоритеті щодо держави та інших інститутів держави і суспільства, у здійсненні державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу й судову, у взаємній відповідальності держави та особи, неприпустимості порушення її прав і свобод тощо. Важливим принципом державного ладу України є принцип республіканської форми державного правління. До 1 січня 2006р. Україна була президентсько-парламентською республікою, але із набуттям чинності змін до Конституції України наша держава отримала нову форму державного правління і стала парламентсько-президентською формою державного правління, що відповідає вимогам сьогодення щодо оптимізації форми державного правління. Україна є національною за своїм походженням державою, оскільки її утворення відбувалось на основі здійснення українською нацією, усім українським народом права на самовизначення. Національний характер держави зумовлюється певною мірою й етнонаціональним складом нашого суспільства. Це знаходить своє відображення у державній мові (ст. 10), символіці (ст. 20), інших атрибутах держави, її політиці сприяння консолідації та розвиткові української нації, її історичній свідомості, традиціям та культурі, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України (ст. 11), у піклуванні про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави. У цілому тип і форма нашої держави як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової мають поки що перехідний характер, оскільки фактично такою вона стане лише з часом, визначившись більш повно у соціальному та інших відношеннях. Нині ж проголошення нашої держави як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової є певною мірою програмою її розвитку, програмою українського державотворення. За державним устроєм Україна є унітарною державою. Унітарна форма державного устрою для України є найбільш виправданою, оскільки вона відповідає її етнічному складу, історичному минулому, економічним і культурним реаліям. Хоча в той же час у складі України є автономне утворення – Автономна Республіка Крим.

Українські Далекосхідні Зїзди, організування Української Далекосхідньої Армії, проект Конституції Українства Далекого Сходу і т. д. все це величні історичні факти Визвольної Боротьби Українців Далекого Сходу в недавньому минулому. До воскресення цих величніх історичних днів наближаємося і за молодю слово. За нами молодими черга зробити краще і довести наші визвольні змагання до побідного кінця. До цього мусимо бути готові своєю організованістю, працею та посвятою. УКРАЇНСЬКА МОЛОДЕ ДАЛЕКОГО СХОДУ! Хоч сьогодні наша Україна розшматована чотирома ворогами- окупантами: червоною Москвою, Польщею, Румунією, Чехословаччиною, а наша Далекосхідня Кольонія – Зелений Клин під большевиками, то боротьба за проголошені і таки раз здійснені Ідеали Української Нації 20 років тому не тільки не припинилася, але посилюється з коленим днем. Цю героїчну боротьбу за здійснення повищих Ідеалів веде Український Націоналістичний Рух і його перший пробоєвик – Організація Українських Націоналістів (О.У.Н.) під проводом Вождя Евгена Коновальця

1. Поняття, форма та функції Конституції України

2. Реалізація Конституції України

3. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

4. Засади конституційного ладу України

5. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

6. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика
7. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі
8. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

9. Особливості перехідної економіки України

10. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

11. Національний банк України та особливості його функціонування

12. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

13. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

14. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

15. Загальні засади адміністративного судочинства в Україні

16. Особливості конституції Франції

Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское
Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые

17. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

18. Філософські засади європейської моделі розвитку України

19. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

20. Особливості функціонування єврорегіонів України

21. Регіональні особливості відтворення населення України

22. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу
23. Загальна характеристика права користування рослинним світом України
24. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

25. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

26. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

27. Політичні права і свободи громадян України

28. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

29. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

30. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

31. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

32. Історія України

Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок

33. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

34. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

35. Період гетьманщини України

36. Центральна Рада і пролетаріат України

37. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

38. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку
39. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
40. Податкова політика України

41. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

42. Основні напрямки зовнішньої політики України

43. Цивільне право України

44. Суверенітет України

45. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

46. Проект кримінального кодекса України

47. Бюджетна ситема України

48. Державний бюджет України і бюджетне право

Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие

49. Сбалансованість бюджета України

50. Фінансова система України

51. Організаційна система управління природокористуванням України

52. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

53. Машинобудування України

54. Бідність в України
55. Вплив російської кризи на економіку України
56. Місце України в глобалізаційних процесах

57. Машинобудівний комплекс України

58. Роль і значення АПК для господарства України

59. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

60. Грошовий обіг України

61. Органи внутрішніх справ України

62. Грошові розрахунки в господарському обороті України

63. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

64. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское

65. Інформаційна політика України

66. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

67. шпори з цивільного права України

68. Заповідники України

69. Культура та побут населення України

70. Легка промисловість України i транспорт
71. Сільське господарство i харчова промисловість України
72. Електроенергетика України

73. Законодавство України про військову службу

74. Діяльність уряду України в галузі екології

75. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

76. Легка промисловість України укр

77. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

78. Аграрне право України

79. М.О. Скрипник - видатний діяч України

80. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее
Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек

81. Етикет України та Росії

82. Методики оцінки фінансового стану банків України

83. Національний банк України

84. Національний Банк України

85. Проблеми функціонування фінансових бірж України

86. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу
87. Структура страхового законодавства України
88. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

89. Фондовий ринок України

90. Формування та розвиток банківської системи України

91. Банки на валютному ринку України

92. Банківська система України

93. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

94. Законодавча база України про охорону праці

95. Мохоподібні України

96. Чинники процесу антропогенезу на території України

Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки

97. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

98. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

99. Сільськогосподарські регіони України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.