Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТ ВСТУП ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ ПО ВИПЛАТАМ ПРАЦІВНИКАМ Нормативна-законодавча база статистичної та спеціальної звітності по виплатам працівникам Характеристика статистичної та спеціальної звітності Методика заповнення статистичної звітності Спеціальна звітність та її форми Методологія аудиту середньої заробітної плати АУДИТ ПОКАЗНИКА СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ВИПЛАТ ЛІКАРНЯНИХ ТА ВІДПУСКНИХ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТЕХНОГРАН» Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Техногран» Організація бухгалтерського обліку заробітної плати в ТОВ «Техногран» Аудиторська перевірка середньої заробітної плати для виплат лікарняних та відпускних в ТОВ «Техногран» Програма та план аудиту середньої заробітної плати в ТОВ «Техногран» Робочі документи аудиторської перевірки Аудиторський висновок ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ПОКАЗНИКА СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ВИПЛАТ ЛІКАРНЯНИХ ТА ВІДПУСКНИХ В ТОВ «ТЕХНОГРАН» 3.1Автоматизація розрахунку показника середньої заробітної плати 3.2Розрахунок показника середньої заробітної плати ВИСНОВОК СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ Додаток А – Зарплата та инші виплати: нарахування та джерела утримання Додаток Б – Форма № 1 – ПВ Термінова місячна Звіт з праці Додаток В – Форма № 1 - ПВ Звіт з праці Термінова – квартальна Додаток Г – Форма № 3 – ПВ Звіт про використання робочого часу Додаток Д – Форма № 6 - ПВ Річна поштова Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання Додаток Ж – Форма № 1 – ПВ (умови праці)Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці Додаток К – Форма № 1 – РС Звіт про витрати утримання робочої сили Додаток Л – Форма № 3 – ПН Звіт про наявність вакансій Додаток Н – Форма № 4 – ПН (факт) Звіт про фактичне вивільнення працівників Додаток М – Форма № 4 – ПВ Звіт про виконання норм виробітку і стан нормування праці Додаток П – Форма № 4 – ПН Звіт про вивільнення працівників Додаток Р – Форма № 4 – ПН Звіт про вивільнення працівників Додаток С – Форма № 5 – ПН Звіт про прийнятих працівників Додаток Т – Форма № 7 – тнв Звіт про травматизм на виробництві Додаток У – Спеціальна звітність до державних цільових фондів 8 11 11 28 28 39 44 56 56 72 77 82 87 97 102 102 108 125 128 131 138 140 144 148 151 153 155 159 161 163 166 167 169 172 ВСТУП Програми державних статистичних спостережень передбачають облік фонду оплати праці, нарахованого всім працівникам, а також виділення фонду штатних працівників, які перебувають в обліковому складі підприємства, та поділ його на складові. Державне статистичне спостереження узагальнює статистичну звітність підприємств. За допомогою статистичної звітності керівництво держави спостерігає стан трудових ресурсів в країні. Праця працюючих є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частині знов створеного продукту висловлюється у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці. Заробітна плата - є важливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту.

Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено, на сам перед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи. В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм функціонування важливішими задачами є прискорення науково-технічного прогресу, зниження витрат живої праці, механізація трудомістких робіт, поліпшення використання трудових ресурсів, зменшення збитків робочого часу. Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства , установлює штатний розклад , форми і системи оплати праці, преміювання. Урахування праці і заробітної плати - один із найважливіших і складних ділянок роботи, що потребують точних і оперативних даних, у яких відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат. Урахування праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у всій системі урахування на підприємстві. Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників фірми, підприємства. Трудові прибутки робітника визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів діяльності підприємства або фірми. Вони регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці встановлюється законодавством. Необхідно створювати економічно достовірну та обгрунтовану інформацію про виконання нормативів та динаміки показників про працю, стеження за дотриманням співвідношення росту продуктивності праці та заробітної плати, за зменшенням невиробничих витрат скритих та явних збитків робочого часу, стимулювання праці на підприємстві. На основі цієї інформації здійснюється контроль за виконанням робочого часу на підприємстві, впровадження прогресивних методів праці, дотриманням правильного співвідношення між ростом продуктивності праці та заробітної плати. На підприємстві облік чисельності робітників та службовців, їх заробітної плати є документальним, достовірним та однаковим у всіх галузях господарювання. Робітники реалізують право на працю шляхом заключення трудового договору на підприємстві у відповідності з Законом України конкретизуючи права та обов’язки робітників, а також оплата за працю, відрахування у фонди, розрахунок прибуткового податку. У зв’язку з цим на підприємстві організується оперативний та бухгалтерський облік праці та її оплата. Актуальність обраної теми дипломної роботи, виявляється у необхідності та обов’язковості статистичної та спеціальної звітності по праці як для підприємств всіх форм власності, так і для керівництва держави. Мета дипломної роботи ознайомитися з формами державної статистичної та спеціальної звітності по праці, на придбати практичні навички щодо їх заповнення. Завдання роботи: ознайомлення з нормативно-законодавчою базою щодо статистичної та спеціальної звітності по виплатам працівникам; проаналізувати фінансовий стан досліджуваного підприємства; провести аудит середньої заробітної плати щодо виплат лікарняних та відпускних; скласти аудиторський висновок. Методи використані в роботі: порівняльний, аналітичний, графічний, математичний, вибірковий, суцільний.

Інформаційною базою роботи склали наукові публікації українських та зарубіжних авторів, практична частина роботі виконана на матеріалах підприємства ТОВ «Техногран». ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ ПО ВИПЛАТАМ ПРАЦІВНИКАМ 1.1 Нормативна-законодавча база статистичної та спеціальної звітності по виплатам працівникам До нормативної бази, яка регулює подання статистичної та спеціальної звітності по виплатам працівникам, відносяться Конституція України, Закон України «Про оплату праці», Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», Наказ Державного комітету статистики України від 28.09.2005 286 &quo ;Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників», Наказом Держкомстату від 05.10.2006 № 466, що зареєстрований в Міністерстві юстиції 18.10.06 за № 1121/12995 зміни до Інструкції зі статистики кількості працівників, Наказ Державного комітету статистики України від 20 листопада 2006 року 524 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2006 р. за 1249/13123 Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 1-РС &quo ;Звіт про витрати на утримання робочої сили&quo ;, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 &quo ;Виплати працівникам&quo ; та інші нормативні акти. Так, наказом Держкомстату від 05.10.2006 № 466, що зареєстрований в Міністерстві юстиції 18.10.06 за № 1121/12995 внесено зміни до Інструкції зі статистики кількості працівників (далі – Інструкція). Метою цих змін є поліпшення якості даних та інформаційного забезпечення статистики праці на регіональному рівні. Пункт 1.2. Інструкції містить положення щодо порядку подання форм державних статистичних спостережень юридичними особами та відокремленими підрозділами (філії, відділення, представництва). Зокрема передбачено, що вони подають звітність за своїм місцезнаходженням включно з даними про відокремлені та структурні підрозділи, що знаходяться на цій же території. За відокремлені підрозділи, що не наділені повноваженнями щодо обліку нарахування заробітної плати звіти складає юридична особа (головне підприємство) та надає їх територіальним органам державної статистики за місцем знаходження кожного підрозділу. Запропоновані зміни до цього пункту стосуються юридичних осіб та відокремлених підрозділів (далі – підприємства), що мають структурні підрозділи, які здійснюють виробничу діяльність на іншій адміністративній території (місто обласного значення, район) або відрізняються за видами економічної діяльності і у яких зайнята вагома частка (30% і більше) працівників підприємства. Для таких підприємств передбачено обов’язкове складання та подання звітності з праці органам державної статистики за місцезнаходженням підприємства по кожній адміністративній території, де розташовані структурні підрозділи, або виду економічної діяльності відповідно. Прийнятим може бути також варіант коли звіти надаються безпосередньо до територіальних органів державної статистики за місцем знаходження структурних підрозділів. Слід зауважити, що базовими методологічними документами для складання форм держаних статистичних спостережень з праці залишаються Інструкція зі статистики кількості працівників та Інструкція зі статистики заробітної плати.

Стаття 95 Мнмальна заробтна плата. ¶ндексаця заробтно плати Мнмальна заробтна плата це законодавчо встановлений розмр заробтно плати за просту, неквалфковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працвником мсячну, погодинну норму прац (обсяг робт). До мнмально заробтно плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкдливих, особливо шкдливих умовах прац, на роботах з особливими природними географчними  геологчними умовами та умовами пдвищеного ризику для здоров'я, а також прем до ювлейних дат, за винаходи та рацоналзаторськ пропозиц, матеральна допомога. У раз коли працвников, який виконав мсячну (годинну) норму прац, нарахована заробтна плата нижче законодавчо встановленого розмру мнмально заробтно плати, пдпримство провадить доплату до  рвня. Розмр мнмально заробтно плати встановлються  переглядаться вдповдно до статей 9  10 Закону Украни «Про оплату прац». Мнмальна заробтна плата  державною соцальною гарантю, обов'язковою на всй територ Украни для пдпримств, установ, органзацй усх форм власност  господарювання та фзичних осб

1. Грошові потоки, звітність, планування

2. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

3. Звітність бюджетних установ

4. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

5. Фінансова звітність в Україні

6. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій
7. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності
8. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

9. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

10. Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

11. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

12. Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів

13. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

14. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

15. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

16. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек
Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина

17. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

18. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

19. Вагітність і пологи у жінок з гіперпролактинемією в анамнезі

20. Економічна сутність та форми оплати праці

21. Ефективність праці і її показники

22. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність
23. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"
24. Генетичні типи островів та їх флористична різноманітність

25. Персонал підприємства. Продуктивність праці

26. Продуктивність праці персоналу підприємства

27. Продуктивність, мотивація та оплата праці

28. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

29. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

30. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

31. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

32. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Творчість Рембрандта

34. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

35. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

36. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

37. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

38. Поняття та сутність менеджменту
39. Відповідальність за порушення податкового законодавства
40. Методика викладання природознавства тема Звірі

41. Діяльність римських магімтратів

42. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

43. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

44. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

45. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

46. Свідомість та творчість

47. Суспільна свідомість та її структура

48. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики

49. Сбалансованість бюджета України

50. Інтегральна ефективність діяльності

51. Бідність в України

52. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

53. Облік робочого часу працівника

54. Рентабельність підприємства
55. Сутність витрат та методи їх зниження
56. Ліквідність банку

57. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

58. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

59. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

60. Поняття сущність та ознаки держави

61. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

62. Хімічна промисловість України

63. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

64. Активність і творчість учнів на уроках історії

Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль

65. Діяльність уряду України в галузі екології

66. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

67. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

68. Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю

69. Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі

70. Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр
71. Звіт про проходження практики за спеціальністю інженер компютерних систем
72. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

73. Комічне як соціокультурна реальність

74. Моральність колізії ХХ ст

75. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

76. Діяльність страхової компанії "Оранта"

77. Маркетингова діяльність комерційного банку

78. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

79. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

80. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее
Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

81. Складання та подання фінансових звітів банку

82. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

83. Сутність перестрахування

84. Фінансова надійність страхової компанії

85. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

86. Комерційна діяльність СК "Універсальна"
87. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації
88. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця

89. Навчання працівників з питань охорони праці

90. Різновидність метеликів

91. Рослинність евтрофних боліт

92. Флора і рослинність урочища Пагур

93. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

94. Життєдіяльність організму

95. Вплив регуляторів росту на продуктивність озимої пшениці в Бершадському районі

96. Ґрунт та його родючість

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления

97. Економічна ефективність виробництва

98. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

99. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.