Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Очисна станція стічних вод

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Реферат 36 стр. 2 табл. 5 мал. 5 джерел. В даному курсовому проекті запропонована очисна станція продуктивністю 24600 м3/доб. Очистка стічних вод здійснюється на спорудах механічної та біологічної очистки. Перед випуском вже очищених стоків в водойму проводиться їх знезараження. Стічна вода поступає на очисну станцію по двом трубопроводам d = 600 мм в приймальну камеру ПК-2-60а з типорозмірами 1500 2000 1600. Вода з приймальної камери надходить до споруд механічної очистки. В курсовому проекті запропоновані наступні споруди для механічного очищення стоків міста: грати в кількості 2 шт. (1 робочі 1 резервні) типу МГ9Т; горизонтальна пісколовка з прямолінійним рухом води; первинний горизонтальний відстійник L = 36 м, B = 9х4 м. Перед первинними відстійниками запроектован преаератор. Для біологічної очистки стоків запроектовані: аеротенк-витискувач з регенаратором; вторинний горизонтальний відстійник L = 42 м, B = 6х4 м Знезараження стічної води проводиться рідким хлором за допомогою вакуумного хлоратора ЛОНИИ – 100, контактного резервуару, змішувача типу &quo ;лоток Паршаля&quo ;. СТІЧНА ВОДА, ГРАТА, ПІСКОЛОВКА, АЕРОТЕНК, ВІДСТІЙНИК, АКТИВНИЙ МУЛ, ЗМІШУВАЧ, ЗНЕЗАРАЖЕННЯ, КОНТАКТНИЙ РЕЗЕРВУАР. ЗмістВступ Стисла характеристика міста та умов випуску стічної води Розрахунок параметрів очисної станції 2.1 Визначення концентрацій забруднень в стічній воді 2.2 Визначення розрахункових витрат стічних вод Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод 3.1 Визначення коефіцієнту змішування 3.2 Розрахунок необхідного ступеня очистки за завислими речовинами 3.3 Визначення необхідного ступеня очистки за органічними речовинами Розрахунок споруд для механічної очистки стічних вод 4.1 Розрахунок приймальної камери 4.2 Розрахунок грат 4.3 Розрахунок пісколовок 4.4 Попередня аерація 4.5 Розрахунок відстійників Розрахунок споруд для біологічного очищення стічної води 5.1 Розрахунок аеротенків 5.2 Розрахунок вторинних відстійників Розрахунок споруд для дезінфекції стічної води 6.1 Розрахунок хлораторної установки 6.2 Розрахунок контактного резервуару Вступ Забруднення природної води є на теперішній час глобальною кризою екосистеми. Річна вода є в водночас і джерелом водопостачання, і приймачем стічної води від промислових підприємств, населених міст та атмосферних осадів. В містах, або взагалі в населених пунктах, виникають забруднення різного характеру, які пов’язані з повсякденною діяльністю людини. Вода, яка була використана для різних потреб та отримала при цьому додаткові домішки (забруднення), які змінили ії хімічний склад або фізіологічні властивості, називається стічною водою. Органічні забруднення, які містяться в стічній воді можуть загнивати, при цьому вони служать сприятливим середовищем для розвитку мікроорганізмів. Усілякі хімічні сполуки, які знаходяться у стічній воді (нафтопродукти, олія, жири, смоли, отруйні речовини) можуть убити усе живе в водоймі. Накопичення стічної води на поверхні та в глибині почви, а також в водоймах, викликають забруднення навколишнього середовища, виключає можливість використання водойм для господарських потреб та є причиною інфекційних захворювань.

Саме тому якісна очистка стічних вод має дуже важливе значення, бо забруднення річної води, окрім гігієнічного значення, має ще й екологічне, яке виражається в тому, що збільшення забруднень потребує додаткових коштів для водопідготовки. Будівництво систем очищення стоків не тільки сприяє зменшенню забруднень водостоків, але й дозволяє вилучити вторинну речовину, яку можливо застосувати у виробництві. Стисла характеристика міста та умов випуску стічної води В даному курсовому проекті запропонована очисна станція, продуктивністю 24600 м3/добу для очистки стоків, що надходять від населеного пункту з кількістю населення 85 000 чоловік та промислового підприємства. Побутові стічні води мають наступні характеристики: температура води – 12 оС, рН = 7,2; витрату - 240 л/доб.люд. В місті розташовано промислове підприємство з витратою стічних вод 4200 м3/доб. Кількість завислих речовин в цій воді - 140 мг/л, органічних речовин - 190 мг/л; рН = 6,7; температура стічної води - 15 оС. Після очистки вода скидається у водойму ІІ п. категорії з середньою глибиною – 2,2 м, витратою – 3,15 м3/с. Середня швидкість течії у водоймі - 0,5 м/с; кількість розчиненого кисню у воді – 7,2 мг/л; кількість завислих речовин – 3,5 мг/л; кількість органічних речовин (БСК) – 3,8 мг/л. Водовикористання нижче випуску стоків: в прямому напряму - 11 км, за фарватером - 9 км. 2. Розрахунок параметрів очисної станції. 2.1 Визначення концентрацій забруднень в стічній воді Для визначення необхідного ступеня очищення стічної води перед випуском ії до водойми потрібно визначити кількість забруднень стічної води. Без проведення хімічного аналізу вміст забруднень стічної води, мг/л, можливо визначити за завислими речовинами, БСК, азотом амонійних солей, фосфатами, хлоридами та іншими забрудненнями за формулою: (2.1) де а – кількість визначених забруднень за добу на людину, яка користується каналізацією (приймаємо по [1, табл. 25); – норма водовідведення, л/добу люд. (приймаємо за завданням). Концентрація завислих речовин господарсько-побутових стічних вод: мг/л. Концентрація завислих речовин промислових стічних вод: С = 140 мг/л. БСКповн. в господарсько-побутових стічних водах: мг/л. БСКповн. в промислових стічних водах: С = 190 мг/л. На очисні споруди надходить суміш побутових і виробничих стічних вод. Вміст забруднень кожного з інгредієнтів в загальному потоці розраховуємо за формулою: (2.2) де Споб, Спр – відповідно вміст забруднень у побутовій і промисловій стічній воді, мг/л; Qпоб, Qпр – відповідно середньодобові витрати побутових і промислових стічних вод, м3/доб (приймаємо за завданням). Концентрація завислих речовин в загальному стоку: мг/л. Концентрація органічних речовин в загальному стоку: мг/л. Значення водневого показника суміші побутової та виробничої стічної води визначаємо за формулою: (2.3) де рНпоб, рНпр – відповідно значення рН побутової та промислової стічної води (приймаємо за завданням); . Значення температури суміші виробничої та побутової води визначаємо за формулою: (2.4) де поб, пр – відповідно температури побутової та виробничої стічної води, оС (приймаємо за завданням); оС.

2.2 Визначення розрахункових витрат стічних вод Середню добову витрату побутових стічних вод визначаємо за формулою: (2.5) де – норма водовідведення, л/добу люд. (приймаємо за завданням); p – кількість населення, люд (приймаємо за завданням); м3/доб. Середню годинну витрату стічних вод визначаємо за формулою: (2.6) м3/год. Далі визначаємо значення загального коефіцієнту водовідведення за , приймаємо розподіл надходження побутових стічних вод за годинами доби згідно з прийнятим коефіцієнтом . Розподіл надходження виробничих стічних вод за годинами доби приймаємо рівномірним. Результати розрахунку надходження стічних вод за годинами доби зведені в таблицю 1. Середню секундну витрату стічних вод визначаємо за формулою: (2.7) л/с. Максимальний коефіцієнт нерівномірності притоку стічних вод Kзаг = 1,57. Середня добова витрата: Qдоб = 24600 м3. Середня годинна витрата: Qгод = 24600/24 = 1025 м3. Середня секундна витрата: qсер.сек. = 1025/3,6 = 284,7 л/с. Максимальна секундна витрата: qмакс.сек. = 1484,4/3600 = 0,412 м3/с = 412 л/с. Мінімальна секундна витрата: qмин.сек. = (490,92/3600) 1000 = 136,4 л/с. Таблиця 1 – Приток стічних вод за годинами доби. Години доби Побутові Виробничі Загальний приток % м3 % м3 % м3 0-1 1,55 316,2 4,17 175,14 2,00 491,34 1-2 1,55 316,2 4,17 175,14 2,00 491,34 2-3 1,55 316,2 4,17 175,14 2,00 491,34 3-4 1,55 316,2 4,16 174,72 2,00 490,92 4-5 1,55 316,2 4,17 175,14 2,00 491,34 5-6 4,55 928,2 4,16 174,72 4,48 1102,92 6-7 5,95 1213,8 4,17 175,14 5,65 1388,94 7-8 5,8 1183,2 4,16 174,72 5,52 1357,92 8-9 6,42 1309,68 4,16 174,72 6,03 1484,40 9-10 6,42 1309,68 4,16 174,72 6,03 1484,40 10-11 6,42 1309,68 4,17 175,14 6,04 1484,82 11-12 4,8 979,2 4,17 175,14 4,69 1154,34 12-13 4,95 1009,8 4,17 175,14 4,82 1184,94 13-14 4,63 944,52 4,16 174,72 4,55 1119,24 14-15 6,05 1234,2 4,17 175,14 5,73 1409,34 15-16 6,05 1234,2 4,17 175,14 5,73 1409,34 16-17 5,6 1142,4 4,17 175,14 5,36 1317,54 17-18 5,6 1142,4 4,16 174,72 5,35 1317,12 18-19 4,3 877,2 4,17 175,14 4,28 1052,34 19-20 4,63 944,52 4,17 175,14 4,55 1119,66 20-21 4,63 944,52 4,16 174,72 4,55 1119,24 21-22 2,35 479,4 4,17 175,14 2,66 654,54 22-23 1,55 316,2 4,17 175,14 2,00 491,34 23-24 1,55 316,2 4,17 175,14 2,00 491,34 Всього 100 20400 100,00 4200 100,00 24600 3. Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод 3.1 Визначення коефіцієнту змішування Необхідний ступінь очищення стічних вод визначається згідно з &quo ;Правилами охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами&quo ;. Внесені у водойму забруднення переміщуються разом із річною водою до розрахункового створу. При цьому у водоймі проходять два процеси: перемішування забрудненої води з усією водною масою і мінералізація органічних речовин. Ступінь змішування з річковою водою визначається коефіцієнтом а, який розраховуємо за формулою: (3.1) де Q – витрата води у водоймі, м3/с (приймаємо за завданням); q – витрата стічної води, м3/с; Lф – відстань до розрахункового створу за фарватером, м (приймаємо за завданням); a - коефіцієнт, що враховує гідравлічні фактори змішування: (3.2) де j - коефіцієнт звивистості русла: (3.3

На крутобоком красном баке генератора прикреплена стальная табличка с основными техническими параметрами. Читаю: потребляемая мощность 80кВт, создаваемая мощность 150кВт. Красный бак сердце тепловой станции. В нем вода с помощью установленного сзади мотора закручивается примерно как в спускной воронке ванны. Затем эта закрученная вода по брезентовому шлангу подается в отопительную систему здания и по другому шлангу возвращается в бак. Замкнутый цикл. Без внешнего притока тепла. А батареи в здании постепенно разогреваются (само собой разумеется, что от теплоцентрали на время эксперимента здание отключено). Возле фланцев стоят термометры. Так вот, в «обратном» шланге, отводящем воду от системы, температура намного выше, чем в подающем. За счет этого эффекта КПД станции 1,85. Хотя, как знают даже троечники, КПД всегда меньше единицы. Если хотя бы равен 1, старой физике конец! Во избежание двусмысленности уточню: КПД действительно не может превышать единицы в замкнутой системе, то есть там, где дополнительной энергии взяться неоткуда

1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

2. Склад і порядок відшкодування судових витрат

3. Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

4. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

5. Охорона вод басейну р. Інгулець від впливу ГЗК

6. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю
7. Анаеробне очищення стічних вод
8. Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

9. Роль та вміст води в організмі

10. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

11. Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

12. Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст

13. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

14. Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины

15. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

16. Клевета (ст. 129 УК) - уголовное право

Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды

17. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан

18. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

19. Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

20. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

21. Вірменія. Іст. нарис

22. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст
23. Бурлескно-травестійне віршування 18 ст.
24. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

25. Зміст і еволюція поняття мотивації

26. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

27. Анализ и практика применения ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав)

28. Сравнение комментариев к ст.503 ГК РФ

29. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

30. Основы квалификации действий по незаконному изготовлению предметов вооружения (ст.223 УК)

31. Уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей (ст.212 УК Украины)

32. Номинализм Ст.Лесьневского

Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

34. Історія економічних учень

35. Роль власності у соціально-економічних процесах

36. Уголовная ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст.144 УК РФ)

37. Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

38. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення
39. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів
40. Правове регулювання вільних економічних зон

41. Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст

42. Фольклоpні джеpела повісті М.М.Коцюбинського "Тіні забутих пpедків"

43. "Хазяїн" І.К.Каpпенка-Каpого - видатне досягнення укpаїнської дpаматуpгії XIX ст

44. Аналіз інженерно-геологічних умов будівельного майданчика

45. Виникненя естетики як науки в середині ХVIII ст.

46. Моральність колізії ХХ ст

47. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

48. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости

49. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

50. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

51. Економічний зміст лізингу

52. Безпека праці технологічних процесів РЕА

53. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

54. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України
55. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних
56. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

57. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

58. Знаходження розрахункових значень фізико-механічних характеристик глинястого ґрунту

59. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

60. Робочий проект впорядкування території багаторічних насаджень Плавнівської сільської ради Ренійського району Одеської області

61. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

62. Обґрунтування процесу внесення твердих органічних добрив

63. Моделювання технологічних процесів в рибництві

64. Организация учета, анализа и аудита на малых предприятиях (на примере ПО ЗПК "Заготхлебпром" ст. Романовская)

Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры

65. Аудиторская проверка правильности оценки производственных запасов (по материалам ООО "Керамик" ст. Выселки)

66. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

67. Методика гідрогеологічних досліджень

68. Бандитизм (ст. 257 Кримінального кодексу України)

69. Древняя Русь и государство и право России в 90-х гг. XX ст.

70. Зарахування зустрічних однорідних вимог: проблеми застосування
71. Зміст трудового договору
72. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

73. Общая характеристика преступлений против собственности (ст. 205 – 220 Уголовного кодекса Республики Беларусь)

74. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

75. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

76. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

77. Правове регулювання вільних економічних зон

78. Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій

79. Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кражи)

80. Убийство, предусмотренное п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ: уголовно-правовая характеристика, проблемы квалификации

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки
Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические
Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна

81. Увольнение по п. 4 ст. 42 трудового кодекса Республики Беларусь

82. Уголовно-правовая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта ст. 264 УК РФ

83. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

84. Школа софістів: уявлення про державу і право

85. Літаратура и рэдагаванне в Беларусі на пачатку ХХ ст

86. Лінгвістичні напрямки наприкінці XIX — на початку XX ст.
87. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень
88. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

89. Європейське мовознавство епохи середньовіччя, відродження та xvii-xviii ст.

90. Налаштування технічних засобів ПК

91. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

92. Розробка імовірнісної моделі криптографічних протоколів

93. Тригери на логічних елементах

94. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування

95. Англія та Франція наприкінці XIX — на початку XX ст.

96. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

97. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

98. Боротьба царизму проти українофільства у другій половині ХІХ ст.

99. Великі географічні відкриття XV-XVII ст. Їх значення для людства і становлення епохи колоніалізму

100. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.