Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Особливості методики розв’язування фізичних задач у 7–8 класах 12–річної школи

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Харківський обласний науково – методичний інститут безперевної освіти Факультет підвищення кваліфікації Кафедра методики природничо – математичної освіти Підсумкова робота Особливості методики розвязування фізичних задач у 7 – 8 класах 12 – річної школи Виконав слухач курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики (термін навчання) Рожок Олена Павлівна (термін навчання 3.11 – 28.11.08 р вчитель фізики Дмитрівської ЗОШ І – Ш ступенів, Первомайського району Термін проходження курсів: 3.11 – 7.11.08 р 24.11. - 28.11.08 р Рецензент Каплун С. В., канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри методики природничо – математичної освіти ХОНМІБО Харків - 2008-11-23 Зміст підсумкової роботи Вступ: а) аналіз нової програми; б) проблеми; в) особливості методики розв’язування задач. 2. Основна частина (розв’язування задач): а) на побудову зображень, що дає тонка лінза; б) використання алгоритмів; в) розв’язування навчальних фізичних парадоксів; г) розв’язування експериментальних задач 3. Висновки. 4. Список використаних джерел. У 2008 – 2009 навчальному році продовжено перехід загальноосвітніх навчальних закладів до нової структури фізичної освіти, яка передбачає вивчення в 7-9 класах освітної школи завершеного курсу фізики першого концентру, що включеє всі елементи базових знань про явища природи, розкриває суть фундаментальних наукових факторів, гіпотез, понять і законів фізики. Відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12 – річної школи, затверджених наказом МОН України від 07.-5.2007 № 357, у 7 класі на вивчення фізики відводиться 35 годин (1 година на тиждень ), а у 8 класі 70 годин ( 2 години на тиждень) Враховуючи вікові особливості учнів базової школи, не достатньо розвинену здатність до абстрактного та логічного мислення, вивчення всіх фізичних явищ здійснюється на емпіричному рівні: від спостереження явища до висунення гіпотез пояснення з подальшою експериментальною перевіркою, а тільки потім теоретичне узагальнення. За тематичним розподілом відповідно до чинної навчальної програми для 12 – річної школи у 8 класі продовжується ознайомлення учнів з фізичними явищами, основна увага приділяється розгляду механічних і теплових явищ. У новій навчальній програмі акцентовано увагу на формуванні практичних навичок школярів. У 7 класі запропоновано 12 лабораторних робіт, а у 8 – 14. Річний досвід апробації нової навчальної програми показав ряд труднощів, які виникають при викладанні фізики в 7 класі. Зокрема, ознайомлення учнів з основними фотометричними величинами - сила світла і освітленність – слід проводити на якісному описовому рівні, не вимагаючи від учнів запису фізичних формул для визначення цих величин. Поняття сили світла необхідно вводити як фізичну величину, що характеризує здатність джерела світла випромінювати світлову енергію. Під час наведення прикладів значень сили світла природних та штучних джерел світла слід ввести одиницю сили світла в СІ Оскільки обережно пропорційна залежність учнями 7 класу до цього часу в курсі математики ще не вивчалася, можна не розглядати формулу І освітленності Е = --- 2 , а пояснювати на якісному рівні існування R залежності освітленності від сили світла джерела та відстані від нього, від кута падіння променів за допомогою відповідних демонстраційних та фронтальних дослідів і спостережень .

Лише за наявності відповідної математичної підготовки слід вимагати від учнів запис та формулювання законв заломлення світла. У новій програмі з фізики для 12 – річної школи багато уваги приділено розв’язуванню фізичних задач. Так, підкреслено , що задачі потрібно ефективно використовувати на всіх етапах засвоєння фізичного знання : для розвитку інтересу, творчіх здібностей і мотивації учнів до навчання фізики, під час постановки проблеми, що потребує розвязання, у процесі формування нових знань, вироблення практичних умінь учнів, з иетою повторення, закріплння, систематизації та узагальнення засвоєнного матеріалу, з метою контролю якості засвоєння навчальних досягнень учнів. Класифікація фізичних задач За змістом: За способом подання умови: - конкретні, - текстові, - абстрактні, - графічні, - з міжпредметним змістом, - експериментальні, - технічні, - задачі - малюнки (або - історичні, фотографії), - з певних розділів курсу фізики За ступенем складності: За дидактичною метою: - прості, - тренувальні - середньої складності, - творчі - складні, - дослідницькі, - підвищеної складності. - контрольні. За вимогою: За способом розв’язування : - на знаходження невідомого, - обчислювальні, - на доведення - графічні, - на користування - якісні. Розуміння задачі визначається не тільки розкриттям її змісту, а й структурою. Діяльність учнів в процесі розв’язування фізичних задач, як правило, складається з трьох етапів: 1. аналіз фізичної проблеми або опис фізичної ситуації; 2. пошук математичної моделі розв’язку; 3. реалізація розв’язку та аналіз одержаних результатів Розглядаючи кожен з етапів більш детально, визначають, що на першому відбувається побудова фізичної моделі задачі, яка подана в її умові: аналіз умови задачі, визначення відомих параметрів і величин та пошук невідомого; конкретизація фізичної моделі задачі за допомогою графічних форм (малюнки, схеми, графіки тощо) скорочений запис умови задачі, що відтворює фізичну модель у систематизованому вигляді. На другому, математичному етапі розв’язування фізичних задач відбувається пошук зв’язків і співвідношень між відомими величинами і невідомими: вибудовується математична модель фізичної задачі, робиться запис загальних рівнянь, що відповідають фізичній моделі задачі; враховуються конкретні умови фізичної ситуації, що описується в задачі, здійснюється пошук додаткових параметрів (початкові умови, фізичні константи), приведення загальних рівнянь до конкретних умов, що відтворюються в умовах задачі, запис співвідношення між відомим і невідомими величинами у формі часткового рівняння На третьому етапі учні мають здійснювати такі дії: аналітичне, графічне або чисельне розв’язування рівняння відносно невідомого; аналіз одержаного результату щодо його вірогідності і реальності, запис відповіді; узагальнення способів діяльності, які властиві даному типу фізичних задач, пошук інших шляхів розв’язування. Засвоєння наукових знань та їх застосування відбувається на відповідних рівнях, а саме : Фактичному (початковому), операційному (середньому), аналітико – синтетичному (достатньому) та творчому ( високому) Навчальні заняття – це певним чином побудована система елементів наукових знань.

Їх засвоєння має відбуватися також на зазначених рівнях. Задачі, запропоновані нижче, відповідають переважно третьому (достатньому) та четвертому (високому ) рівням навчання досягнень учнів, їх певній компетентності в галузі фізики. Своєрідна особливість запропонованих завдань (задач) полягає в тому, що для їх розв’язування наявність необхідних елементів знань є обов’язковою але не достатньою умовою. Запорукою успішного розв’язування є вміння створювати конкретні системи знань відповідно до фізичної ситуації, яку необхідно зрозуміти з тексту задачі. У деяких текстах задач є «прихована» підказка, без «відкриття» якої задача не може бути успішно розв’язаною. Щоб зробити таке «відкриття», треба цілеспрямовано міркувати, здогадуватися. Постає питання: чи можна навчитися здогадуватися? І так, і ні! Ні, адже у деяких задачах є певна не стереотипність, тобто такі ситуації, які у явному вигляді в навчальній практиці не зустрічалися. Так, якщо є значний досвід самостійного розв’язування нестереотипних задач, у результаті якого формується певна своєрідна якість розуму, певний стиль мислення, що й обумовлює значне зростання імовірності успіху. Задача № 1 Автомобіль проїхав три однакові частини шляху зі швидкостями 40км год, 50 км год, 80 км год. У зворотному напрямку він половину всієї відстані їхав зі швидкістю 40 км год, другу половину – зі швидкістю 60 км год. Визначте середні швидкості в прямому напрямку, в зворотному і за весь час руху. Порівняти проміжки часу руху в прямому і зворотному напрямках Розв’язування S1 = S2 =S3 =S За визначенням V = S S шлях час руху тіла 1 V = 3S S S S = 3V V V V V V V V V V V V V = 40 км год V =3 40 50 80 =52,2 км годV = 50 км год 50 80 40 80 40 50 V = 80 км год 2.V =35 20 V =20 V 2) V = 40 км год 1.55 V 1.55 V V V V = 60 S= S = 1.55 V = 2 40 60 = 48 км год V -? 40 60 V-? V-? V =2V V = 50 V V = 3S 3S V =1.09 V V V Відповідь: 52.2 км год ; 48 км год ; 50 км год; 1,09 Розв’язування задач на побудову зображення, що дає тонка лінза, та застосування формули тонкої лінзи Метою такого уроку є: навчити учнів співвідносити формулу відстань лінзи з відстанню від предмета до лінзи і від зображення до лінзи , формувати навички будови ходу променів у лінзах, побудови положення оптичного центру та фокусів лінзи. Мотивація навчальної діяльності Чи обов’язково для того, щоб знайти розміщення зображення в лінзі, треба виконувати побудову? Чи не можна знайти місце його розміщення алгебраїчним способом? Дослід: розміщуємо на одній лінії столу електричну лампочку або свічку, лінзу (з відомою фокусною відстанню) і екран. Пересуваючи лінзу між джерелом світла і екраном, отримуємо чітке зображення на екрані. Вимірюємо відстань від середини лінзи до екрану, позначивши її f , і від середини лінзи до джерела світла, позначивши її а. А тепер пропонуємо учням, щоб перший ряд порахував відношення 1 а, другий ряд – 1 а, а третій 1 F/. Додавши два перших відношення, дістанемо третє. Отже маємо залежність: 1 1 1 = формула тонкої лінзи F а f Користуючись формулою тонкої лінзи під час розв’язування задач, треба мати на увазі: відстань від зображення до лінзи слід брати зі знаком мінус, якщо зображення уявне, і зі знаком плюс, якщо зображення є дійсним; фокусну відстань збиральної лінзи беремо зі знаком « », а розсіювальної – зі знаком «- « Розв’язування об’єктивних зв’язків Розв’язування вправ та задач 1.

Останемся только мы, заранее предназначавшие себя для приема власти: умных приобщим к себе, а на глупцах поедем верхом Мы организуемся, чтобы захватить направление; что праздно лежит и само на нас рот пялит, того стыдно не взять рукой». Поставленные цели также удивительно совпадают со словами Аллена Даллеса, произнесенными еще в сороковые годы (пит. по [26]): «Литература, театры, кино все будут изображать самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства И лишь немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать». Здесь Даллес четко характеризует обстановку периода неустойчивости (бифуркации в терминах синергетики) и методику его использования. Главная задача этого периода, с точки зрения организаторов информационной войны,P не временная деморализация народа, а духовное покорение, духовное закабаление народа, считающего свое подчинение нормой

1. Магнітне поле в речовині

2. Магнітне поле у вакуумі

3. Особливості емоційної регуляції процесу розв’язування тактичних задач офіцером

4. Графічні методи розв’язування задач із параметрами

5. Міжпредметні зв’язки на уроках хімії при розв’язуванні хімічних задач

6. Навчальний експеримент у системі вивчення фізики в середній школі
7. Фізико-географічна характеристика озер Північної Америки
8. Комплексна фізико-географічна характеристика Уралу

9. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

10. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

11. Фізико-хімічні методи обробки матеріалів

12. Геометрична оптика та квантова фізика

13. Кристалоквазіхімія дефектів. Фізико-хімічні властивості легованих кристалів телуриду кадмію

14. Фізика атомів і молекул

15. Фізика напівпровідників

16. Фізико-технологічні основи одержання чутливих елементів для датчиків газів

Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры

17. Особливості проведення занять з фізичного виховання з дітьми-інвалідами

18. Передумови створення фізико–хімічного аналізу

19. Анализ задачи общего воздействия динамическим магнитным полем на человека и формирование требований на технические средства комплексной магнитотерапии

20. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

21. Вихровий характер магнітного поля

22. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області
23. Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості в2 (укр)
24. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

25. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів

26. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

27. Розв’язання задач з елементарної математики в пакеті Maple-8

28. Розв’язання задачі Коші для звичайного диференціального рівняння першого порядку методом Ейлера

29. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

30. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

31. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

32. Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологічною менопаузою та після тотальної оваріоектомії

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Анализ книги П.Ф. Друкера "Задачи менеджмента в XXI веке"

34. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

35. Розвиток умінь розв’язувати задач на пропорційне ділення у початковій школі

36. Формування у другокласників умінь розв’язувати складені задачі

37. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

38. Методичні особливості розвитку фізичних здібностей юних гімнастів
39. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу
40. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

41. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

42. Сутність і особливості фінансів

43. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

44. Применение фильтра Калмана в задаче идентификации отказов двигателей стабилизации космического аппарата

45. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

46. Основные задачи сферы государственного регулирования

47. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

48. Задачи, основные функции и система ОВД

Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники
Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки

49. Задачи сводки и основное ее содержание

50. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

51. Цели, задачи и функции прокуратуры Украины

52. Задачи по семейному праву /условие-вопрос-решение/

53. Понятие и задачи таможенного оформления, порядок производства

54. Raskolnikov and Svidrigailov: on the brink of suicide. Ф.М. Достоевский, Преступление и наказание
55. С.Ф. Щедрин (1791-1830гг.)
56. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

57. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра и её развитие

58. Рецезия на повесть Ф. М. Достоевского "Белые ночи"

59. Психологизм в творчестве Ф.М. Достоевского

60. Анализ романа "Преступление и наказание" Ф.М.Достоевского

61. Творчество И.Ф. Анненского. Своеобразие лирики и литературной критики

62. Диалогическая речь в романе Ф.М. Достовсекого "Бесы"

63. Изображение деревни в романе Ф.А. Абрамова "Братья и сестры"

64. Концепция новозаветной эсхатологии в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Развитие морской темы в повести К.М. Станюковича "Вокруг света на "Коршуне"" и романе Ф. Купера "Красный Корсар"

66. Сатира и утопия в романе Ф. Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль"

67. Творческое наследование А.Ф. Лосева

68. Тема деревни в произведениях "Пелагея" Ф.А. Абрамова и "Знак беды" В.В. Быкова

69. Цена сыновьего предательства. По повести Ф. Абрамова "Поездка в прошлое"

70. Экзистенциальные проблемы в творчестве Ф.М.Достоевского ("Дневник писателя", "Сон смешного человека", "Идиот")
71. Лекции по роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"
72. Лужин и Свидригайлов в романе Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание"

73. Шуты и юродивые в романах Ф. Достоевского

74. Raskolnikov and Svidrigailov: on the brink of suicide. Ф.М. Достоевский, Преступление и наказание

75. Анализ поэтического сборника В. Ф. Ходасевича «Путем зерна»

76. Передовая философская мысль XIX века и ее отражение в творчестве Ф. М. Достоевского

77. Библейские цитаты и аллюзии в романе Ф.М. Достоевского "Идиот"

78. Творчество Ф.Шопена

79. Адмирал Ф.Ф. Ушаков

80. Ф.Ф. Ушаков

Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее

81. Ф.И.Лощенков – политический портрет руководителя области

82. Решение транспортной задачи методом потенциалов

83. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

84. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

85. Формирование структуры электронного учебника и решение задач на ней

86. 10 задач с решениями программированием на Паскале
87. Транспортная задача
88. Разработка системы задач (алгоритмы-программы) по дискретной математике

89. Учебник по языку Ассемблер в задачах и примерах

90. Учебник по языку Turbo Pascal в задачах и примерах

91. Задача о фотоне

92. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

93. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

94. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

95. Организационный инструментарий управления проектами (сетевые матрицы, матрица разделения административных задач управления, информационно-технологическая модель)

96. Решение смешанной задачи для уравнения гиперболического типа методом сеток

Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее

97. Кластерный анализ в задачах социально-экономического прогнозирования

98. Построение решения задачи Гурса для телеграфного уравнения методом Римана

99. СИНГУЛЯРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ В ЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

100. Решение задач линейного программирования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.