Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗМІСТ ВСТУП 1. ОГЛЯД ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ В КОНДИТЕРСЬКІЙ ГАЛУЗІ ТА КОНКУРЕНЦІЇ В НІЙ 1.1. Основні економічні показники, які характеризують галузь 1.2. Асортимент 1.3 Аналіз конкурентної середи та оцінка її перспектив 1.4 Цінова та збутова політика 1.5 Привабливість кондитерської галузі для іноземних інвесторів 1.6 Розвиток експортно-імпортної діяльності в кондитерській галузі 1.7 Інноваційний процес - чинник економічного зростання 2. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АТЗТ &quo ;ХЕРСОНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 2.1. Організаційно економічна характеристика суб'єкту та умови господарювання 2.2. Аналіз ЗЕД підприємства в сучасних умовах господарювання 2 21 Характеристика зовнішньоекономічних стратегій підприємства 2.2 2 Існуючі стратегії просування та збуту на АТЗТ &quo ;Херсонська кондитерська фабрика&quo ; 2.23 Стратегія стимулювання збутової діяльності підприємства 2.2.1Аналіз реалізації продукції по ринках збуту 2.3 Сучасні проблеми та перспективи розвитку фабрики 3. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ЗА ПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 4.1 Забезпечення БЖД людини 4.2 Охорона праці та протипожежна безпека 4.3 Керівництво охороною навколишнього середовища 4.4 Заходи покращення умов і безпеки праці ВИСНОВОК ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Рреферат Дипломна робота на тему Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості на прикладі АТЗТ &quo ;Херсонська кондитерська фабрика&quo ; складається з чотирьох розділів, кожен з яких містить декілька підрозділів. В роботі представлені двадцять таблиць, три малюнки, розрахунковий матеріал, який містить відповідні формули. Дані представлених таблиць розраховані з допомогою формул Excel. В роботі використано 22 літературних джерела, з яких 6 Законів України. В першому розділі дипломної роботи відображається стан існуючого виробництва кондитерських виробів, асортиментна політика, цінова та збутова. Особливу увагу приділено розвитку внутрішньої конкуренції та ринкам збуту. Проведено аналіз експортно-імпортної діяльності в кондитерській галузі. Другий розділ &quo ;Аналіз економічної діяльності в АТЗТ &quo ;Херсонська кондитерська фабрика&quo ; і розроблення рекомендацій по її вдосконаленню&quo ; розкриває організаційно економічну характеристику суб'єкту та умови його господарювання, дає аналіз маркетингової, фінансової діяльності. Особливу увагу тут звернено на ЗЕД суб'єкту, так як підприємство наполегливо займається нею. Також виявлено сучасні перспективи та проблеми розвитку фабрики, розроблені рекомендації щодо вдосконалення її господарської діяльності. Третій розділ - це розрахункова частина, яка відображає ефективність виробничої діяльності підприємства за рахунок впровадження маркетингових рішень, на основі цього розраховано економічний ефект від експорту продукції. У розділі &quo ;Організація безпеки та охорони праці &quo ; відображено стан безпеки життєдіяльності, пожежонебезпеки, охорони навколишнього середовища, а також запропоновані заходи щодо покращення умов праці на підприємстві. В кінці дипломної роботи зроблені висновки, на основі яких можна зрозуміти характер та напрямок діяльності підприємства &quo ;Херсонська кондитерська фабрика&quo ;.

Запропоновані в роботі пропозиції по вдосконаленню господарської діяльності фабрики можуть бути використані керівництвом в подальшій його роботі. Розрахунковий матеріал представлений у вигляді комп'ютерної задачі за допомогою таблиць Excell. Вступ Кондитерська промисловість - це важлива галузь народного господарства. Основним напрямком розвитку цієї галузі є необхідність значного зростання якості, біологічної цінності і смакових переваг продуктів харчування, а також покращення їх асортименту. Завжди актуальним є повне забезпечення потреб народного господарства і населення у високоякісній продукції; проведення технічного переозброєння, вдосконалення та інтенсифікація виробництва кондитерської галузі. Кондитерські вироби - харчові продукти високої калорійності і засвоюваності, мають приємний смак, тонкий аромат, привабливий зовнішній вигляд. Тому актуальним питанням на сьогоднішній день є використання натуральної вітчизняної сировини, придбання найсучаснішого обладнання та впровадження найновіших технологій для виробництва продуктів високої якості. Сьогодні кондитерська промисловість - це 28 великих спеціалізованих підприємств, а також маса малих цехів. Серед кондитерських фабрик України Херсонська кондитерська фабрика займає місце як підприємство з перспективним розвитком в майбутньому. Саме дослідження діяльності цього підприємства було вибрано темою дипломної роботи. Ціллю дипломної роботи є відображення стану харчової промисловості в цілому, а також розкриття господарської діяльності окремого підприємства на прикладі Херсонської кондитерської фабрики та розроблення стратегій економічного розвитку в майбутньому для цього підприємства. Огляд загального стану в кондитерській галузі та конкуренції в ній 1.1 Основні економічні показники, які характеризують галузь Сьогодні кондитерська промисловість України - це 28 великих спеціалізованих підприємств, а також маса малих цехів. Сукупна потужність цих фабрик складає приблизно 625 тис. тонн за рік. Крім цього солодке печиво виробляють і хлібозаводи, окремі види кондитерської продукції випускають заводи продовольчих товарів. В сучасних умовах господарювання провідними конкурентами-виробниками цукерок є підприємства, які входять до концерну &quo ;Укрпромінвест&quo ; (Київська, Вінницька, Маріупольська, Кременчуцька кондитерські фабрики),а також Полтавська, Харківська бісквітні фабрики. На рівні конкуренції в національному масштабі значно підтягнулися в 1998 році Чернівецька, Луцька фабрики. При неперервному щорічному зростанні виробництва планується зміна структури асортименту в цілях зростання випуску виробів, які користуються підвищеним попитом (в тому числі цукерок), покращення якості виробів, зниження цукромісткості, використання нетрадиційних видів сировини і фруктово-ягідних заготівок місцевого виробництва, які дозволяють створити безвідхідні технології, безперервне технічне переозброєння кондитерських фабрик на базі нової техніки, створення і впровадження комплексно-механізованих і автоматизованих ліній, впровадження робототехніки і механізації трудомісткості, і ручних процесів.

Створення і впровадження нової техніки і технології, застосування нових конструкторських матеріалів та освоєння нових виробів приводить до зниження трудомісткості їхнього виготовлення, а вдосконалення організації виробництва і праці дає змогу зменшити витрати робочого часу і простою устаткування. В результаті проведених досліджень були виявлені три групи конкурентів галузі: 1.Оптові і дрібнооптові постачальники кондитерських виробів з країн Західної Європи. 2. Оптові і дрібнооптові постачальники з країн Східної Європи. 3. Вітчизняні підприємства виробники кондвиробів. Споживачами кондитерських виробів є населення регіону, області чи країни в цілому. Сьогодні кондитерська промисловість побудована так, щоб максимально задовольнити потреби споживача. Звичайно імпортні вироби користуються неабияким попитом серед населення нашої країни, але вони відрізняються високою ціною, яка розрахована на категорію високо спроможних споживачів. Якість товару не завжди відповідає високій ціні реалізації. Продукція, що постачається з країн Східної Європи характеризується доступною ціною, що забезпечує постійний попит серед споживачів із середнім достатком. Вітчизняні підприємства характеризуються співвідношенням високої якості та ціни товару, який в спромозі споживати кожна верства населення. Тому обсяг споживання національних кондитерських виробів серед населення нашої країни щорічно зростає. Кондитерська галузь - це найважливіша галузь харчової промисловості. Всього в Україні біля шести сотень підприємств, які виробляють кондитерську продукцію. За 10 місяців 2000 року спеціалізовані кондитерські фабрики, хлібокомбінати, заводи промтоварів, дрібні цехи випустили 340678 тонн кондитерських виробів. За відповідний період минулого року було випущено 438815 тонн солодощів, тобто виробництво збільшилося на 28.8%. За розрахунками спеціалістів ЗАТ &quo ;Укркондитер&quo ; в 2002 році виробництво кондитерських виробів в Україні складе 700 тис. тонн, в тому числі підприємства ЗАТ, яким належить 70% шоколадно карамельного ринку, випустять біля 480-500 тис. тонн. Середній асортимент українських кондитерських фабрик на сьогоднішній час складає не менше 70 найменувань. В деяких підприємств асортиментний ряд нараховує більше 200 позицій і він продовжує зростати. Останнім часом зростає виробництво виробів покращеного, дорогого асортименту. Така ж ситуація була і в зарубіжних конкурентів Польщі, Угорщини, але після переходу до ринкової економіки в них також великими темпами розвивалось виробництво дешевої групи кондитерських виробів: шоколаду, шоколадних цукерок. Значну роль у збільшені виробництва і розширення асортименту української кондитерської продукції зіграло різке збільшення обсягів експорту в Росію за останні два роки. Там українські солодощі зайняли нішу дешевих кондитерських виробів. Багато численні українські підприємства, особливо великі і середні, експортують в Росію більше половини виробленого. Як відзначалося вище, конкуренція є невід'ємною частиною ринку. Тому внутрішня конкуренція для вітчизняних виробників - не новина. В таких умовах підприємства намагаються запропонувати не тільки випробуваний часом товар, але й освоїти випуск нової продукції, знайти свою особливість в асортименті, яка б відрізняла б їх, зробити наголос на реалізації цієї продукції.

Тут подано тільки декілька прізвищ українських діячів, яких розстріляла і замордувала Москва в ті часи. Взагалі ж вислано і замучено набагато більше людей в Україні, ніж про те відомо. Розгорнення і розширення мережі концентраційних таборів в СССР Після закінчення організації основного ядра концтаборів і впровадження в них найгостріших приписів життя, норм праці та поведінки заарештованих (з/к), російська компартія наказує ҐПУ на широку скалю розгорнути організацію величезної мережі концтаборів, які поступово вкривають усі терени СССР. За час до 1934 року до концтаборів, які займались розробкою природніх багатств РСФСР, додатково організуються сотні нових концтаборів, в'язні яких розбудовують та будують виробничі підприємства, працюють на індустрійних фабриках і заводах, будують шляхи сполучення (залізниці, мости, стратегічні маґістралі) і т. д., але з однією величезною різницею, що з/к працюють даремно, визискувані нелюдським способом, позбавлені навіть примітивної волі та тих мізерних умовин підсовєтськото життя, що їх має пересічне населення СССР, а в додаток до того зазнає найгіршого знущання і кар уже в самих концтаборах

1. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

2. Аналіз програмного забезпечення підприємства

3. Розробка маркетингової стратегії підприємства

4. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

5. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

6. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")
7. Аналіз діяльності підприємства
8. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

9. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

10. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

11. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

12. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

13. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

14. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

15. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

16. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые

17. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

18. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

19. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

20. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

21. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

22. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності
23. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
24. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

25. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

26. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

27. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

28. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

29. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

30. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

31. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

32. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее
Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки

33. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

34. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

35. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

36. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

37. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

38. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
39. Аналіз зовнішнього середовища підприємства
40. Напрями стратегічного зростання підприємства

41. Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

42. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

43. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

44. Аналіз господарської діяльності підприємства

45. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

46. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

47. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

48. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

49. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

50. Аналіз фінансового стану підприємства

51. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

52. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

53. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

54. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм
55. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства
56. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

57. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

58. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

59. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

60. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

61. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

62. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

63. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

64. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

65. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

66. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

67. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

68. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

69. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

70. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”
71. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"
72. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

73. Фінансова стратегія підприємства

74. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

75. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

76. Інформаційні системи і технології підприємства

77. Планування діяльності підприємства

78. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

79. Планування діяльності підприємства

80. Фінанси підприємства

Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

81. Формування основних фондів підприємства

82. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

83. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

84. Оцінка фінансового стану підприємства

85. Персонал підприємства

86. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком
87. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку
88. Автомазація виробничих процесів підприємства

89. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

90. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

91. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

92. Облік активної частини балансу підприємства

93. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

94. Організація і методика аудиту доходів підприємства

95. Організація обліку власного капіталу підприємства України

96. Фінансова звітність підприємства

Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование
Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Аудит доходів підприємства

98. Аудит установчих документів підприємства

99. Правовий статус приватного підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.