Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Досвід роботи вчителя фізкультури

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Вступ Організація і методи дослідження Розділ 1. Досвід роботи вчителів в організації навчальної діяльності 1.1 Особливості занять у сільській малокомплектній школі 1.2 Планування уроків з музичною стимуляцією 1.3 Навчання метання на уроках 1.4 Розвиток рухових якостей на уроках Розділ 2. Досвід роботи вчителів у позаурочній та позашкільній діяльності 2.1 Клуб атлетичної гімнастики 2.2 Проведення днів здоров'я Розділ 3. Методика проведення уроків фізичної культури з використанням рухових ігор 3.1 Урок фізичної культури в 1-му класі 3.2 Урок фізичної культури у 2-му класі Розділ 4. Експериментальна частина Висновки Список використаної літератури Вступ Однією з першорядних проблем нашого буття є проблема здоров'я нації. Виняткову роль у її розв'язанні відіграє фізичне виховання, яке водночас є важливим засобом формування особистості. Про незадовільне використання школою можливостей цього предмета свідчить хоча б те, що лише 2 % випускників прилучаються до фізичного самовдосконалення. Інтерес дітей до уроків фізичної культури помітно знижується, починаючи з шостого—сьомого класів. Причини та кого становища — у відсутності зацікавленого ставлення до фізичної культури з боку більшості керівників шкіл, учителів-предметників, батьків. Чимало претензій є й до самих вчителів фізичного виховання, якості їхніх методичних знань, підготовленості до розв'язання освітніх, оздоровчих і виховних завдань, до розвитку ініціативи і самостійності учнів. Часто вчителі ототожнюють фізичне виховання з фізичною підготовкою дітей. Фізичну культуру вони розглядають через призму фізичних вправ, поза полем зору залишаючи інші її елементи. Десятиліттями теоретики та методисти фізичного виховання проголошували одне, а в шкільній практиці відбувалось інше, часто зовсім протилежне. Тому з перших кроків молодий вчитель (а інколи вже й студент-практикант), забуваючи те, чому його вчили, і продовжуючи &quo ;традиції&quo ;, діяв за існуючими в школі шаблонами. Та й сама науково-методична думка часто формувалась на засадах адміністративної педагогіки. Процес відродження української національної школи сприяє зміні ставлення фізичного виховання. Його слід віднести до пріоритетних напрямів розвитку освіти. Важливе значення у цій сфері діяльності мають загальнолюдські гуманістичні цінності, що полягають, зокрема у впливі не тільки на здоров'я і фізичну досконалість а й передусім на духовний світ, культуру людини, її світосприйняття, емоції, моральні принципи, естетичні смаки. Сьогодні кожен педагогічний колектив повинен визначити місце фізичної культури в загальній системі освіти, її роль у зміцненні здоров'я учнів, підвищенні їхньої працездатності, формуванні звички вести здоровий спосіб життя тощо. Сьогоднішній час — час новаторів. І кожен справжній вчитель — це, по суті, особлива школа. Правом створити власну школу, виходячи з конкретних умов, контингенту дітей, традицій регіоні користуються вже не поодинокі вчителі, і це слід вважати одним з найважливіших завоювань українського відродження. Актуальність курсової роботи полягає в тому, щоб з`ясувати, як досвід роботи вчителів може бути використаний у власній роботі кожного вчителя, це сприяє в свою чергу більш повному розумінню перспектив розвитку та творчуому пошуку вчителів.

Предмет дослідження – досвід роботи вчителів фізичної культури. Об`єкт дослідження – навчально-виховний процес з фізичної культури в школі. Метою курсової роботи є: сформувати уявлення про досвід роботи вчителів фізичної культури на сучасному рівні розвитку освіти. Задачі курсової роботи: З`ясувати значення досвіду вчителів фізичної культури в організації навчального процесу; Визначити педагогічні інновації проведення шкільних уроків; Вивчити місце рухових ігор в навчальному процесі; Охарактеризувати досвід деяких напрямків позашкільної виховної роботи вчителя фізкультури. Організація і методи дослідження Для розв`язання поставлених задач застосовувалися такі методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел; опитування вчителів; анкетування вчителів; метод експертних оцінок. Теоретичний аналіз передбачав вивчення досвіду вчителів, використовуючи журнали „Физическая культура в школе&quo ; (рос.) та „Фізичне виховання в школі&quo ; (укр.). Вивчення досвіду застосування рухових ігор в початкових класах м. Чернігова здійснювали шляхом бесід з вчителями фізичної культури шкіл № 1, 2, 3, 12, 15, 29, 33. Нами була складена анкета з 15 питань та роздана вчителям для проведення опитування. В опитуванні приймали участь 15 вчителів фізичної культури початкових класів. У процесі дослідження вивчався рівень популярності рухових ігор в початкових класах міських шкіл. На основі незалежних оцінок щодо рухових ігор результати були узагальнені і зведені в таблицю. Розділ 1. Досвід роботи вчителів в організації навчальної діяльності 1.1 Особливості занять у сільській малокомплектній школі Кожен учитель фізичної культури в сільській школі - і вчитель, і вихователь, і тренер, і наставник в одній особі. Від того, як він справляється з виникаючими численними проблемами, як зуміє поставити навчальну і позакласну фізкультурно-оздоровчу роботу в школі, залежить успішне вирішення задачі зміцнення здоров'я учнів. Урок фізичної культури як був, так і залишився головною ланкою в системі фізичного виховання загальноосвітньої школи. Він є для всіх учнів обов'язковою формою занять. Зміст і форма його проведення в значній мірі обумовлюють рівень фізичної підготовленості і спортивної захопленості школярів. Дуже важливо, щоб він поряд із загальноприйнятими задачами мав інструктивну спрямованість і стимулював учнів до самостійних занять як у школі, так і будинку . Підвищити ефективність уроку фізичної культури винятково важливо. Не тільки рівень фізичних навантажень повинний хвилювати вчителі, але і те, які знання, уміння і навички учень придбала на уроці, що від них залишилося до наступних занять, як він них реалізував у повсякденному житті, як них використовує в інших видах діяльності. Повідомлення учнем знань у виді інформації, &quo ;натаскування&quo ; їх з метою розвитку фізичних якостей і рухових навичок здається найкоротшим шляхом, що веде до мети. Але якщо ми хочемо більшого, ніж просто навчити тим або іншим рухам, якщо нам важливо, щоб учень навчився самостійно знаходити шлях, що веде до мети, те просто навчити його щось робити - недостатньо, потрібно ще, щоб він &quo ;навчився учитися робити&quo ;.

Практикою переконливо доведено, що успішність формування умінь і навичок значною мірою залежить від ступеня усвідомлення дітьми задачі, що ставиться перед ними. Свідомість же припускає розуміння і прийняття учнем того, що від нього хочуть, а також наявність умов для самостійних дій. Тільки виконавських якостей учня, нехай навіть він добре фізично підготовлений, явно недостатньо. Перспективніше прагнути до розвитку в школярів творчості, ініціативи, самостійності. Як по-справжньому зацікавити дитину фізичною культурою, сформувати звичку самостійно і регулярно займатися фізичними вправами? Як прищепити смак до здорового способу життя? Як допомогти школяреві в його прагненні до гармонічного фізичного розвитку? Ці і багато інших питань постають перед учителем фізичної культури. Відповісти на них однозначно не можна. Кожний шукає свій шлях у роботі з учнями у відповідності зі своїми можливостями й умовами роботи. У сільській школі є свої підходи при рішенні цих проблем . Зупинимося на роботі школи, характерної для сільської місцевості, де невелика кількість учнів і, як правило, відсутній спортивний зал. Відсутність спортивного залу в малокомплектних школах компенсується наявністю спортивної пришкільної площадки або спеціально обладнаного місця для занять фізичними вправами. Пришкільна спортивна площадка повинна мати пряму бігову доріжку довжиною 80-110 м, кругову доріжку 180-200 м, волейбольні, баскетбольну площадки, футбольне поле, місце для рухливих ігор, стрибкову яму. Цілком під силу зробити місце для підтягувань, віджимань в упорі, найпростіші тренажери. Чим більше устаткування, спортивного інвентарю, тим цікавіше і різноманітніше заняття. Для занять лижної і кросової підготовкою бажано мати маркіровану трасу з відрізками різної довжини. При поганій погоді доцільно використовувати шкільні коридори. У шкільному коридорі завжди можна знайти місце для гімнастичного мата, гімнастичного &quo ;козла&quo ;, установити знімну (або &quo ;постійну&quo ;) поперечину, стіл для настільного тенісу і т.д. Це дасть можливість проводити заняття в непогожу погоду. Фізичні вправи, проведені на відкритому повітрі протягом усього навчального року, особливо коштовні тим, що в цьому випадку ефективніше здійснюється загартовування організму, підвищується його опірність до простудних захворювань. Крім того, фізичні вправи, виконувані на пришкільній ділянці, спортивній площадці, на місцевості з різним рельєфом, створюють сприятливі умови для різнобічної фізичної підготовки учнів. Різноманітні умови, у яких проводяться вправи на свіжому повітрі, значно розширюють в учнів коло рухових навичок. Діти учаться переборювати природні перешкоди, орієнтуватися в новій обстановці, одержують можливість виявляти велику активність, самостійність, ініціативу в діях у порівнянні з заняттями в спортивному залі. Виконання фізичних вправ на свіжому повітрі сприяє залученню дітей до суспільно корисної праці. Готуючись до таких занять, школярі виконують роботи з елементарному устаткуванню місць занять, змістові їхній у чистоті і порядку, виготовляють самотужки дрібний інвентар.

Одного з них, Михайла Данищука, впіймав за руку, коли той рився в шухляді стола в його кабінеті. Колишній дільничний міліціонер перейшов на кагебистські хліби. Осип добряче напоїв стукача й той розповів про свою таємну діяльність. Ні Данищукові, ні іншим «засвітленим» донощикам Томенчук не віддячував злом. Тим паче, що некваліфіковані конфіденти не могли виявити жодної «крамоли» в роботі досвідченого розвідника-конспіратора, який успішно працював у ворожому оточенні – німецькому, угорському, польському, московському. При керівництві заводоуправління будматеріалів працювало чимало порядних людей. Зиновія Маніва на посаді головного інженера замінив Іван Блюс. Свідомий українець із Тернопілля, він надто рано пішов із життя, опромінившись під час служби в армії. Багато років пост голови заводського комітету профспілки займав Дмитро Первусяк із недалеких Семаківців. Чесного, щирого, завжди веселого голову комітету недолюблював секретар парторганізації Григорій Іванович Горбул, відставний полковник-танкіст, чи то за повагу колективу, чи за незмінну вишиванку… Працюючи завідувачем відділу, Осип Томенчук нерідко давав директорові Зиновію Маніву поради, до яких той із вдячністю прислухався

1. Роль міжкультурного виховання у підготовці вчителів Німеччини

2. Фізичне виховання дитини із зоровою патологією

3. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

4. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

5. Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків

6. Фізичне виховання в дошкільних установах
7. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку
8. Основи фізичного виховання

9. Досвід роботи вчителя фізичної культури Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. О. Гончара Золотухіна О.В.

10. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

11. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

12. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

13. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

14. Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя

15. Концепція підготовки вчителя іноземної мови в початкових класах

16. Оновлення системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі викладання освітньої галузі "Математика"

Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна
Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры

17. Особистісні відносини вчителя і учня

18. Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов

19. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

20. Сучасний вчитель як педагог та психолог

21. Фізичні основи роботи комп’ютера

22. Дизайн-освіта майбутнього вчителя трудового навчання
23. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання
24. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

25. Системы адаптивного управления роботами

26. Надежность машин: станки, промышленные роботы

27. Использование роботов в промышленных предприятиях

28. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

29. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

30. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

31. Лапароскопическая робот-ассистированная радикальная простатэктомия. Критический анализ результатов

32. Портфолио ученика в рамках предпрофильной школы

Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие
Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые

33. Техническое зрение роботов

34. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

35. Разработка программы управления промышленным роботом на базе контроллера SIMATIC S5 фирмы SIEMENS

36. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

37. Порядок видачі наряду на роботу

38. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)
39. Проблеми використання роботів /Укр./
40. Адаптивна фізична культура в Росії

41. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

42. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

43. Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

44. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

45. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

46. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

47. Сільськогосподарські роботи

48. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом
Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

49. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

50. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

51. Рятувальні роботи

52. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

53. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

54. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці
55. Фізичні особи в римському цивільному праві
56. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

57. Робота радіожурналіста

58. Складні слова в фізичній термінології

59. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

60. Изучение роботы модуля "Складской учет" системы "Галактика"

61. Комп’ютерне моделювання роботи послідовного порта

62. Операційні системи та робота з ними

63. Основи роботи в системі символьної математики MATLAB 5.2

64. Программное обеспечение системы принятия решений адаптивного робота

Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов
Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее
Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы

65. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

66. Робота з "потоками" в середовищі Delphi

67. Робота з вікнами

68. Робота з записами мови ассемблера

69. Робота з пакетом MathCAD 2000 Pro

70. Робота з таблицями баз даних в MS Excel
71. Робота з шаблонами
72. Роботы в ближайшем будущем

73. Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми

74. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

75. Застосування програмного продукту "In Team" у процесі автоматизації роботи менеджера

76. Побудова, принцип роботи й основні параметри безпроводового телефону

77. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

78. Разработка программного обеспечения для голосового управления трехмерными моделями функционирования промышленных роботов

79. Шуми у роботі приймачів та детекторів

80. Види, параметри та принцип роботи антен

Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее

81. Організація роботи шкільної їдальні

82. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

83. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

84. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

85. Фізичні властивості товарів

86. Public Relations: світовий та український досвід
87. Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва
88. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

89. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії

90. Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання

91. Лікувальна фізична культура в комплексній реабілітації при захворюванні невриту лицьового нерва

92. Лікувальна фізкультура при артритах на стаціонарному етапі реабілітації

93. Лікувальна фізкультура при операціях на органах грудної і черевної порожнини

94. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

95. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

96. Радикуліт: характеристика його прояву, профілактика засобами фізичної культури

Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое
Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

97. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

98. Фізична реабілітація при вадах серця

99. Фізична реабілітація при інсульті на лікарняному етапі

100. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на лікарняному етапі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.