Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Особливості маркетингу послуг

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Національний університет “Києво-Могилянська Академія” кафедра правознавства Реферат на тему: “Особливості маркетингу послуг” Виконав: студент ДЕН-ІІ Перегуда Максим Київ - 2000 План. §1. Послуги. Їх основні характеристики . 3 §2 Класифікація послуг . 3 §3 Відмінність між послугами та товарами . 4 §4 Організація маркетингу послуг 5 §1. Послуги. Їх основні характеристики. Мета даної роботи – дослідити природу послуг, їх основні характеристики, а також відмінності між товарами та послугами, і відповідно різницю в їх маркетингових стратегіях. Спочатку дамо визначення послузі. Послуга – це будь-який захід, або вигода, які одна сторона може запропонувати іншій і які,в основному, невідчутні і не призводять до привласнення чого-небудь. Виробництво послуг може або не може бути пов’язаним з товаром в його матеріальному вигляді. Треба зазначити, що за останні роки сфера послуг зростає дуже швидкими темпами. Перерозподіл на ринку праці, зменшення використання праці у виробництві товарів збільшили невиробничу сферу, до якої можна віднести і ринок послуг. Крім того стрімко зростає обсяг бізнесових послуг у зв’язку з тим, що бізнес стає більш ускладненим, спеціалізованим і конкурентним. Для економіки США ринок послуг формував 62% ВВП на 1980 рік. В нашій роботі ми будемо посилатися на послуги, що надаються спеціалізованими фірмами з метою отримання прибутку, - комерційні послуги; тобто ми не будемо аналізувати послуги, що надаються такими неприбутковими організаціями як церкви, загальні школи тощо. Дуже важливим є визначення особливостей послуг. Треба зазначити, що послуги містять ознаки, які суттєво відрізняють їх від товарів. До них треба віднести : невідчутність послуги, непостійність її якості, невіддільність, неможливість збереження, а також гнучкість попиту на послугу. Не будемо розкривати значення цих особливостей, а звернімо більшу увагу на види послуг. §2 Класифікація послуг Послуги суттєво відрізняються одна від одної, крім того їх можна відрізнити за різноманітними признаками. По-перше, послуги можуть бути професійними або орієнтованими на споживача. До професійних можна віднести бізнесові послуги, консалтінгові, взагалі ті, що не стосуються окремої особистості. Відповідно до інших треба віднести послуги, що передбачають орієнтацію на певну людину або групу людей. По-друге, хто є джерелом послуги: людина або машина? Екстрасенс майже не використовує обладнання, а ось зубний лікар вимагає бор-машини. Таким чином послуги можна розрізняти за механізмом їх надання. По-третє, чи є обов’язковою присутність споживача в момент надання послуги? Звісно, послуги можуть вимагати безпосередньої присутності об’єкта надання послуги. Прикладом може бути ремонт автомобіля, а на противагу - послуги перукаря. Врешті-решт, чи має послуга на меті отримання прибутку? У світі існує велика кількість неприбуткових організацій, що займаються наданням послуг. Це можуть бути церкви, безкоштовні початкові школи тощо. На противагу таким організаціям існує і розвивається сектор послуг, що передбачають сплати за їх надання. Нижче наведемо основні види послуг: 1.

Житлові послуги (включаючи оренду готелів, квартир, будинків та ферм). 2. Господарчі послуги (включаючи ремонт будинків, обладнання будинків, садобудівництво і комунальні послуги). 3. Оздоровлення та відпочинок (включаючи прокат та ремонт обладнання, що використовується для участі у сфері розваг та оздоровлення). 4. Особисті послуги (включаючи прання, хімчистку та послуги візажиста). 5. Медичні послуги (включаючи всі медичні та стоматологічні послуги). 6. Приватна освіта. 7. Бізнесові та інші професійні послуги (включаючи правові, бухгалтерські, консультації по управлінню та комп’ютерні). 8. Страхові та фінансові послуги (включаючи особисте страхування та страхування фірм, послуги в наданні кредитів та позик, консалтінгові послуги та податкові). 9. Транспортування (включаючи послуги по перевезенню вантажів та пасажирів, ремонт та оренду автомобілів) 10. Зв’язок (включаючи телефонні, телеграфні та спеціалізовані бізнесові способи зв’язку). §3 Відмінність між послугами та товарами. Виходячи із вище зазначених особливостей існує суттєва різниця між товарами та послугами. Однак, на сьогоднішній момент іноді буває досить проблематично відрізнити послугу від товару, оскільки більшість продуктів супроводжується послугами, а послуги в свою чергу вимагають супроводжувальних товарів. Зрозуміло, що виникають суперечки стосовно існування маркетингу послуг як окремого напрям, який би відрізнявся від маркетингу звичайних товарів. Не будемо вдаватись до опису протилежних теорій, які стосуються цього питання. Наведемо різницю між галуззю товарів та галуззю послуг. Товари Послуги Продукти в основному конкретні Послуги нематеріальні Право власності передається при Право власності здебільшого не продажу передається Продукт можна перепродати Продукт не можна перепродати Продукт може бути продемонстрований Продукт зазвичай не демонструється перед продажем (перед продажем його не існує) Продукт може зберігатися як покупцями Продукт неможливо зберігати так і продавцями Процес виробництва наслідується Виробництво та споживання зазвичай процесом споживання відбуваються одночасно Виробництво, продаж і споживання Виробництво, споживання і навіть локально диференційовані продаж часто скомпоновані разом Продукт піддається транспортуванню Продукт неможливо транспортувати(хоча виробники можуть переміщуватись) Продавець виробляє товар Клієнт (покупець) приймає безпосередню участь у виробництві Можливий непрямий контакт між В більшості випадків контакт між компанією та клієнтом компанією та клієнтом є необхідним Товар можна експортувати Послугу зазвичай не можна експортувати (на противагу системі, що надає послуги) §4 Організація маркетингу послуг. Переважна кількість вчених-маркетологів дискутують на тему того, чи маркетинг послуг ідентичний до маркетингу фізичних товарів. Зараз існує дві школи з різним ставленням до того, чи можна рівноцінно вживати концепції та інструменти маркетингу товарів стосовно маркетингу послуг. Одна з цих течій доводить, що послуги не відрізняються від звичайних товарів, тому засоби маркетингу товарів можуть з таким самим успіхом бути транспоновані на ринок послуг.

Натомість багато авторів не погоджуються з цією теорією і на противагу їй виставляють теорію маркетингу послуг. Відповідно до цієї теорії, доведено, що послуга наділена такими особливостями, які фундаментально відрізняють її від фізичного товару. Відповідно дослідники повинні сформувати зовсім інше формулювання маркетингової стратегії для послуг, яке б змістовно відрізнялося від традиційного. Словник надає таке визначення маркетингу послуг: Маркетинг, який здійснюється в якості супутньої діяльності в комплексі з маркетингом споживчих товарів або засобів виробництва. З цим визначенням можна не погодитись, оскільки сьогодні сфера послуг настільки розширилась, що стала вимагати власних маркетингових теорій та стратегій. Маркетинг послуг набагато складніший ніж маркетинг звичайних товарів через різницю в кінцевому продукті та одночасність процесів споживання та виробництва. Таким чином маркетинг послуг вимагає нових інструментів, стратегій та організаційних структур для ефективного маркетингового процесу. За концепцією Мак Карті (McCar hy) маркетинг послуг має сім основних характеристик (7Р). Продукт Маркетолог звичайних товарів має велику кількість стратегічних альтернатив при визначенні своїх товарних меж. Так само маркетолог послуг робить схожі рішення. Єдине, що він повинен взяти до уваги, що послуга складається з двох частин : “основна послуга” та “допоміжна послуга”(те, що відрізняє сервісну фірму від конкурентів). Якість послуги можна розділити на дві частини : технічна якість(сама послуга) та функціональна якість (те, як послуга надається). Споживач буде звертати увагу на всі дрібниці при наданні йому послуги. Тому слід надати великого значення “допоміжним послугам”, оскільки вони є ніби “бонусом”, що надається споживачу від фірми. Процес Елемент процесу найбільшою мірою стосується того, як послуга доставляється до споживача. Існують дві важливі характеристики, на які повинен звернути увагу маркетолог. По-перше, невіддільність послуги має важливе значення для того, як компанія доставляє послугу до клієнта, крім того важливо те, яку участь бере споживач в цьому процесі. По-друге, допоміжний аспект послуги, наприклад додатковий обсяг послуги, який відрізняє компанію від конкурентів і впливає на майбутнє рішення споживача. Таким чином загальна ефективність просування послуги залежить від того, як споживач використовує послугу. Де-які дослідники визначають послуги як “дії скоріше ніж речі”. Таке визначення уточнює значення процесу просування послуг на ринку. Ціна Ціноутворення для послуг набагато складніше, ніж ціноутворення вироблених товарів. Існує велика кількість факторів, які впливають на ціну послуги, один з них – це роль послуги у суспільстві. Крім того, слід зазначити, що ціноутворення для професійних послуг (наприклад, послуги адвоката) виконується професійними організаціями, в той час як ціна на інші послуги визначається ринковим попитом. Ціна послуги залежить також від таких факторів: планова ринкова позиція послуги, стан життєвого циклу послуги, еластичність попиту, конкурентна ситуація, стратегічна роль ціни.

Можна було сказати, що охрана командувала партією. Що найменше кожний третій соціяліст-революціонер був конфідентом охрани, яка з допомогою тих конфідентів кермувала майже всіми виступами партії... „Все це історичні факти. І тому не потрібно дивуватися, чому в нас не мав би бути можливий Барановський, коли деінде і при подібних умовах можливий був Азеф і Маліновскій.[221] Усяке здивування й обурення тут не поможуть. Громадянство, а в першу чергу молодь, повинні докладно зрозуміти, що революцію не можна зробити за всяку ціну, хоч би при допомозі ґімназистів. І що до революції треба людей не лише готових до посвяти і з почуттям ризика, але перш усього треба характерів. Що, врешті, цього всього замало, коли все це не побудоване на непохитній, глибокій моралі... „Рух, якого завданням було захопити і відновити все громадянське життя, отрясти з нього зневіру й апатію, перетворити біль у постійне зусилля, став монополем одиниць, що скрились за анонімність і революційну недосяжність, пішов на послуги сил, про які не можна було ніколи сказати, де кінчаться власні, а починаються чужі. І – довів до втечі від громадської праці, поглибив зневіру ще більше, створив у політичному житті дикі поля, на яких бушують вовчі інстинкти і всевладно царить пайдократія (панування дітей). „Нація котиться до катастрофи. І скочують її не лише інспіратори атентатів а ля Голуфко, але й анонімові автори летючок і бюлетенів, масово поширюваних поміж молоддю, особливо сільською”

1. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

2. Маркетинг фінансових послуг

3. Особливості надання додаткових послуг у готельному господарстві

4. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

5. Социальный маркетинг

6. Банковский маркетинг
7. Маркетинг
8. Организация маркетинга на предприятии "ОАО Аэрофлот - Российские Международные Линии

9. Сущность рекламы в маркетинге

10. Маркетинг, Маркетинговые исследования рынка, стимулирование сбыта

11. Маркетинг

12. Создание отдела маркетинга на АО "ДСК"

13. Постановка маркетинга в АО "Вятский торговый дом"

14. Применение маркетинга на микро уровне

15. Маркетинг в управлении

16. Реклама и маркетинг

Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры

17. Система ценообразования и политика цен в системе маркетинга

18. Маркетинг Омского Государственного Технического Университета

19. Маркетинг

20. Маркетинг как система рыночной ориентации деятельности фирмы

21. Роль маркетинга в повышении эффективности предприятия

22. Информационные системы маркетинга
23. Роль маркетинга в повышении эффективности работы предприятия в условиях рыночной экономики
24. Сущность маркетинга

25. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

26. Концепции маркетинга и их сущность. Сущность и роль маркетинговой ценовой политики

27. Маркетинг

28. Котлер "Основы маркетинга" (JW)

29. Стратегический маркетинг на предприятиях туристской сферы

30. Управление рисками и маркетинг на рынках интеллектуального продукта

31. Основы международного маркетинга

32. Специфика маркетинга консалтинговых услуг

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Организация маркетинга на предприятии ОАО "Аэрофлот — Российские Международные Авиалинии"

34. Маркетинговая стратегия (Життевий цикл товару, стратегii маркетингу)

35. Проблемы маркетинга

36. Маркетинг в туризме на примере туристической фирмы

37. Маркетинг

38. Конспект лекций по маркетингу (Пермский государственный университет)
39. Маркетинг. Компьютерное моделирование
40. Поведенческий маркетинг

41. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

42. Маркетинг нового продукта

43. Формирование службы маркетинга на предприятии

44. Экспортный маркетинг

45. Роль и место маркетинга в экономической деятельности компании "Адидас"

46. Директ-маркетинг как составляющая комплекса маркетинговых коммуникаций

47. Интернет - Маркетинг

48. Лекции по маркетингу

Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки

49. Информационные технологии в маркетинге

50. Задачи и проблемы внедрения маркетинга в экономику России

51. Использование менеджером своего персонала в процессе маркетинга и продаж

52. Экологический менеджмент и его связь с социально-экологическим маркетингом

53. Ответы на вопросы ГОС экзамена по Президентской программе 2004г. (менеджмент, экономика, финансы, маркетинг)

54. Особливості економічного розвитку Київської Русі
55. Особливості функціонування глобальної мережі
56. Маркетинг как ведение боевых действий

57. Маркетинг в некоммерческой сфере: теоретический аспект

58. Диагностика конкурентной среды в системе маркетинга

59. Маркетинг-статистика

60. Маркетинг в зеркале общественного мнения

61. От маркетинг-плана до отчета по И-маркетингу

62. Стратегии маркетинга кратко

63. Вирусный маркетинг

64. Волшебная палочка маркетинга

Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые

65. Основные концепции управления маркетингом

66. Планирование маркетинга на примере ЗАО "Автокомбинат №41"

67. Современная концепция маркетинга (опыт западных фирм)

68. Ценообразование и его координация с другими инструментами маркетинга

69. Международный маркетинг

70. Актуальные вопросы маркетинга
71. Брендинг-маркетинг (на примере оптово-розничного предприятия)
72. Вопросы на экзамен по маркетингу

73. Задачи и функции маркетинга

74. Интернет и его роль в маркетинге

75. Конcпект по маркетингу

76. Контрольна з маркетингу

77. Курс лекций по маркетингу

78. Маркетинг

79. Маркетинг

80. Маркетинг

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)

81. Маркетинг в области международного туризма

82. Маркетинг в строительстве

83. Маркетинг и его функционирование в АПК

84. Маркетинг и управление качеством

85. Маркетинг на предприятии бисквитная фабрика

86. Маркетинг образовательных услуг состояние, тенденции, перспективы
87. Маркетинг предприятия. Управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью предприятия
88. Маркетинг товаров

89. Маркетинг услуг

90. Международный маркетинг

91. Международный маркетинг

92. Основи банківського маркетингу

93. План маркетинга спортивно-развлекательного клуба Stars

94. Планирование маркетинга

95. Потенциал маркетинга предприятия

96. Проект маркетинг-микс для салона Василеостровский

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Процесс управления маркетингом

98. Разработка стратегии маркетинга ОАО Роганский мясоперерабатывающий комбинат

99. Специфика маркетинга в лесном хозяйстве


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.