Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Оптимізація внесення мінеральних добрив

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи моделювання та оптимізації внесення мінеральних добрив § 1. Вивчення об’єкту моделювання § 2. Характеристика моделей оптимізації внесення мінеральних добрив § 3. Обґрунтування критерію оптимальності Розділ 2. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві § 1. Інформаційна характеристика моделі § 2. Розробка числової моделі. Матриця задачі § 3. Розв’язок задачі на комп’ютері. Аналіз розв’язку Висновок Список використаної літератури Додатки Вступ Лише 3% території Європи залишається вільною від присутності людини. Нерозорані землі знаходяться у важкодоступних регіонах, малопродуктивні, внаслідок чого витрати на їх освоєння значно вищі доходів від їх експлуатації. Крім того внаслідок невисокої агротехніки щорічно втрачається близько 10 млн. га землі. За двадцять останніх років у світі лише 22% приросту рослинницької продукції було одержано за рахунок розширення посівних площ, а 78% - завдяки росту врожайності культур. На фермах утримується більше 2 млрд. голів великої рогатої худоби, яка споживає в рік більше їжі, ніж все населення планети. Тому тема курсової роботи є досить актуальна на даний час, особливо коли в Україні така плачевна ситуація в сільському господарстві. Метою написання даної курсової роботи є оптимізація внесення мінеральних добрив, зменшення собівартості продукції рослинництва і негативного впливу на екологічну ситуацію країни шляхом мінімального внесення мінеральних добрив, а також підвищення валового виробництва сільськогосподарської продукції. Для написання курсової роботи було використано 3 підручника з економіко-математичного моделювання і 2 методичні розробки кафедри економічної кібернетики Національного аграрного університету. Сама робота поділяється на два великі розділи. У першому викладається теоретичні основи об’єкту моделювання, найпоширеніші моделі оптимізації внесення мінеральних добрив та короткого пояснення критерію оптимальності. Другий розділ – це практичний аспект курсової роботи. Там пояснюється методика знаходження оптимального плану внесення мінеральних добрив на прикладі даних конкретного господарства. Закінчується робота аналізом розв’язку складеної матриці на комп’ютері. Розділ 1. Теоретичні основи моделювання та оптимізації внесення мінеральних добрив & bsp; § 1. Вивчення об’єкту моделювання Потенціал виробництва продукції рослинництва може бути реалізований лише через високу родючість ґрунтів, покрашення їх функціональних властивостей. Відтворення родючості ґрунтів є одним з головних важелів підвищений врожайності різних культур і продуктивності агроекосистем у цілому. Світовий досвід переконливо свідчить, що другим за значимістю чинником безумовно є добрива. Минуле XX століття було століттям агрохімічним. Агрохімія одержала небачений за масштабами розвиток і в значній мірі забезпечила різкий приріст виробництва рослинницької продукції. За останні півстоліття врожайність зернових підвищилась в 2,5 рази, а застосування добрив у світі збільшилось у 10 разів. У даний час близько половини приросту врожаю в світі одержують завдяки мінеральним добривам.

За оцінками американських учених, добрива забезпечують підвищення врожаїв сільськогосподарських культур на 41%, гербіциди на 13-20, сівозміна, обробіток футу на 11-18%, кліматичний чинник-до 15%, гібридне насіння - 8%, водна меліорація - до 5%. Учені Німеччини відносять половину приросту врожаю за рахунок добрив, а Франції - навіть 50-70%. Подібні закономірності з деякими відхиленнями стосовно різних ґрунтово-кліматичних умов спостерігаються і в Україні. Не дивлячись на те, що в світі поширюються ідеї біологічного землеробства, в країнах з високою продуктивністю сільськогосподарського виробництва дози органічних і мінеральних добрив залишаються досить високими – 250-500 кг/га д. р. У більшості країн застосування добрив інтенсивно наростало в основному за рахунок внесення фосфорних і калійних добрив, що сприяло значному покращенню забезпеченості ґрунтів рухомими сполуками фосфору і калію. Внесення протягом тривалого часу високих доз фосфорних добрив і гною сприяло нагромадженню в ґрунтах фосфатів і підвищило забезпеченість рослин фосфором. Різке зниження рівня застосування мінеральних добрив в Україні призвело до підвищеної агрохімічної деградації ґрунтів, тобто прискорене збіднення їх на елементи живлення, підвищення кислотності, погіршення гумусового стану і поживного режиму. У зв'язку з переходом сільського господарства України на ринкові відносини, вирішення назрілих проблем на засадах затратної економіки неможливе. Розрахунки показують, що більше половини всіх затрат у рослинництві припадає на добрива. Для зниження затрат на застосування добрив слід розраховувати їх дози не під максимально можливий врожай, а на раціональний рівень врожаю, який забезпечить максимальну окупність туків і помірні темпи підвищення вмісту в ґрунті рухомих сполук елементів живлення. Погіршення стану навколишнього природного середовища заставляє людство шукати способи зниження екологічного навантаження на природу і людину. Як один із таких способів розглядається відмова від застосування мінеральних добрив із-за можливого негативного впливу на якість рослинницької продукції і використання лише органічних добрив. При переході на органічне (альтернативне) землеробство, врожайність зернових знизиться на 10-20%, а цукрових буряків і картоплі - на 35%. Поки що немає достовірних даних про те, що при альтернативному землеробстві покращується якість продукції. Отже, підвищення врожайності сільськогосподарських культур напряму зв'язано з мінеральними добривами, правильне застосування яких, крім того, покращує якість продукції. Але внесення лише мінеральні добрив несприятливо впливає на екологічні умови довкілля. Так, азот добрив, особливо при високих нормах внесення, легко мігрує в нижчі шари ґрунту (на глибину 1-6 і навіть 10 – 12 м) і через ґрунтові води потрапляє у водойми. Погіршується також якість рослинницької продукції та кормів внаслідок підвищення вмісту в них нітратів. Останнім часом землероби багатьох країн з інтенсивним веденням сільського господарства по новому оцінюють значення органічних добрив для керування родючістю ґрунту. Ні в кого не викликає сумніву доцільність їх гармонійного поєднання з мінеральними добривами.

Максимальні врожаї сільськогосподарських культур одержують, як правило, при внесенні обох типів добрив, оскільки це сприяє більш ефективному використанню поживних речовин добрив і ґрунту. Звичайно, можуть бути і винятки. § 2. Характеристика моделей оптимізації внесення мінеральних добрив В комплексі науково-обґрунтованих заходів по підвищенні родючості ґрунтів та інтенсифікації землеробства особливе місце займає хімізація сільського господарства. Хімізація, зокрема застосування мінеральних добрив, — найважливіший напрям інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Поряд із зростанням цін на мінеральні добрива важливе значення має підвищення ефективності використання їх за рахунок раціонального розподілу між сільськогосподарськими культурами, полями, окремими господарствами. Комплексне вирішення питань про необхідну кількість мінеральних добрив, розробки нових засобів хімізації на перспективу, отримання продукції високої якості, боротьби із втратами мінеральних добрив при перевезенні, зберіганні й використанні потребують використання економіко-математичних методів і комп’ютерних технологій. Такі методи відкривають широкі можливості для багатоваріантних розрахунків, даючи змогу імітувати виробничі процеси в умовах, що змінюються, перевіряти різні економічні гіпотези, прогнозувати розвиток сільського господарства. Їх можна поділити на дві групи: на основі ітераційних моделей; оптимізаційні. У першому випадку використовується алгоритм методу найкращого насичення, в другому — симплекс-методу. Ітераційні моделі дають можливість шляхом цілеспрямованого перебирання і оцінки варіантів плану вибрати найбільш раціональний з них; використання оптимальних методів гарантує вибір найкращого варіанта розв'язання при заданих умовах задачі. Не зважаючи на відмінності в методах розв'язання, постановка задачі має багато спільного. В обох видах задач знаходить план розподілу обмеженого фонду мінеральних добрив, що забезпечує максимальну ефективність використання їх. Під економіко-математичними методами розуміють цикл наукових дисциплін, предметом вивчення яких є кількісні характеристики і закономірності економічних процесів, що розглядаються в нерозривному зв'язку з їх якісними характеристиками. В економіко-математичних дослідженнях широко застосовуються методи математичної статистики і теорії ймовірностей, апарат математичного програмування, математичного моделювання економічних процесів, сіткового планування, теорії масового обслуговування, теорії ігор тощо. Ці методи в комплексі дають можливість розв'язувати велику кількість планово-економічних, обліково-статистичних і управлінських задач. Вище наведені методи застосовуються при розробці та розв’язку наступних економіко-математичних моделей, що використовуються для визначення можливостей ґрунту в створенні певної частини урожаю за рахунок наявних в ньому запасів поживних речовин. Це дає можливість розрахувати показники розходу добрив на задану величину прибавки урожаю. Сутність постановки моделей полягає в розробці кількісних залежностей (функцій) для окремих типів ґрунтів в системі «ґрунт-урожай».

Симс рекомендовал генеральному морскому штабу пересмотреть программу 1916 г. в том плане, чтобы будущий флот США обеспечил себе подавляющее превосходство на Тихом океане и удовольствовался бы "принципом разумной достаточности" в Атлантике. Однако в генеральном морском штабе позволили себе усомниться в доброй воле англичан после окончания войны. Программа 1916 г. по созданию "флота, не уступающего никакому другому", временно приостановленная на период участия США в первой мировой войне, была немедленно возобновлена после ее окончания. Билль, внесенный на рассмотрение конгресса 30 декабря 1918 г. Джозефусом Дэниелсом, предусматривал возобновление работ в полном объеме. На этот раз на ее выполнение ассигновалось 616 млн. долл. Однако морской департамент эти масштабы теперь не устраивали. К лету 1918 г. уже имелся готовый проект новой программы, выполнение которой предполагалось начать в 1919 г., по мере схода со стапелей тяжелых кораблей, строившихся по программе 1916 г. Новый проект был рассчитан на 5 лет и предусматривал строительство еще 12 линкоров и 16 линейных крейсеров

1. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

2. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

3. Виробництво мінеральних добрив в Україні

4. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

5. Оптимізація раціонів годівлі птахів

6. Оптимізація параметрів елементів системи теплопостачання
7. Принципи мережевого аналізу та оптимізації
8. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

9. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

10. Оптимізація вибору меж резекції шкіри при хірургічних втручаннях у хворих на рак грудної залози

11. Оптимізація діагностики і профілактики спалахів негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих респіраторно-вірусних інфекцій серед військовослужбовців строкової служби

12. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї

13. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

14. Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла

15. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

16. Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт

Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками

17. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

18. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

19. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

20. Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією

21. Оптимізація і скорочення часу відновлення технологічної системи

22. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях
23. Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему
24. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

25. Оптимізація трудових ресурсів

26. Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

27. Добро и зло в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

28. Чувства добрые я лирой пробуждал

29. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

30. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

31. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

32. Суспільна організація життя слов

Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные

33. Борьба добра и зла в романе Михаила Булгакова

34. Борьба добра и зла в романе М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

35. Тема добра и зла в романе "Мастер и Маргарита"

36. Нравственная сила добра (по произведениям В. Шукшина, А. Алексина, Г.Щербаковой)

37. ДОБРО И ЗЛО В РОМАНЕ М. БУЛГАКОВА МАСТЕР И МАРГАРИТА

38. "Добрые, сильные, честные и умеющие" в романе Н.Чернышевского "Что делать?"
39. Нравственная сила добра (по произведениям В. Шукшина, А. Алексина, Г. Щербаковой)
40. Зразки засобів іммобілізації

41. Організація приймання товару в аптеці

42. Глобалізація світогосподарських звязків

43. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

44. Організація праці

45. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

46. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

47. Как разумно сеять разумное, доброе, вечное

48. "Фалуньгун": зло или добро?

Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее

49. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

50. Гормон роста - внесение ясности

51. Свобода и познание добра и зла

52. Добро и зло в истории

53. Этические воззрения В.С. Соловьева (по работе “Оправдание добра. Нравственная философия”)

54. Разумность человечества - старый добрый миф?
55. Організаційна система управління природокористуванням України
56. Організаційна система управління природокористуванням України

57. Місце України в глобалізаційних процесах

58. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

59. Добро и зло в преломлении восточных религий, античной философии и христианства

60. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации

61. Внесение минеральных удобрений

62. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

63. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

64. Боротьба добра і зла на сторінках роману У. Самчука “Марія”

Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

66. Рельєф та ландшафтна організація

67. Извечная битва добра и зла

68. Юридические аспекты PR-деятельности или «доброе слово и пистолет»

69. Древо познания добра и зла

70. Нравственная философия как система: этика "Соборного добра" B.C. Соловьева
71. Добро и зло
72. Добро и зло как этические категории

73. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

74. Механізм реалізації форфейтингу

75. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

76. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

77. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

78. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

79. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

80. Організація касових операцій у банківських установах

Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки
Планшетик "Кто самый умный?".
Этот говорящий планшетик – прекрасный подарок для маленьких эрудитов! 200 умных вопросов, 20 игровых тем, 3 уровня – играй и узнавай много
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Організація ресурсної бази банків в Україні

82. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

83. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

84. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

85. Організація охорони праці на виробництві

86. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
87. Організація охорони праці на виробництві
88. Самоорганізація в науці

89. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині

90. Екологізація вирощування товарної риби при дворічному обороті в умовах Уланівського рибцеху

91. Изучение эффективности почвенных гербицидов при разных сроках внесения и влияния их на засоренность и урожайность посевов кукурузы в условиях Зауралья

92. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

93. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

94. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

95. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

96. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

97. Оценка эффективности различных норм внесения десикантов в посевах кормовых бобов в условиях лесостепной зоны Челябинской области

98. Розробка комплексної механізації вирощування озимої пшениці

99. Технологія післязбиральної обробки, реалізації, переробки сільськогосподарських продуктів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.