Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Економічна політика українських урядів доби національно-визвольної революції (1917-1920рр.) Контрольна робота з історії економіки ОФФ, З/В Викладач: Маньковська Тетяна Іванівна Київ 2000 План1. Економічні перетворення Центральної Ради.2. Господарська політика уряду П. Скоропадського.3. Стан господарства України та економічна політика за Директорії.4. Економічна політика уряду Західно-Української Народної Республіки. 1. Економічні перетворення Центральної Ради. Революція 1917р. яка відкрила реальні можливості для демократизації суспільства, його реформування і прогресу, була з надією зустрінута всією передовою громадськістю колишньої царської Росії. В Україні революція стала міцним стимулом відродження національної ідеї та політичного руху за державне самовизначення українського народу. Значно активізувалась науково- практична діяльність вчених-економістів, спрямована на економічне і соціальне відродження України. Ця робота ускладнювалась війною, господарськими труднощами, спробами Тимчасового уряду проводити у відносинах з Україною стару імперську політику, різною зовнішньополітичною орієнтацією провідних діячів України, тощо. Але після консолідації різних політичних партій не скликаному у квітні 1917р. Українському національному конгресі був створений всеукраїнський центр - Центральна Рада, до якої увійшли не тільки представники українських демократичних та соціалістичних партій, але й російські меньшовики, есери та інші. Перші місяці праці Центральної Ради були виповнені спробами насамперед добровільного домовлення з Тимчасовим урядом про передання їй справ організації автономної влади на Україні. Взагалі до середини літа Центральна Рада віддавала всі свої сили справі національного самовизначення і визнання та закріплення своєї позиції найвищого політичного органу на Україні. Виявом змісту тих прагнень були універсали Центральної Ради: перший від 10 червня і другий від 3 липня 1917р. Пізніше, восени, у праці Центральної Ради більше стали переважати соціально-економічні проблеми, зокрема земельне питання. Першочерговим завданням була підготовка та проведення аграрної реформи. Передбачалося, що землі козенні, удільні, монастирські та великі поміщицькі маєтки «повинні бути забрані», а землі землевласників треба було викупити коштом українського державного скарбу і роздати в користування тим, хто на них працюватиме. 20 листопада 1917р. Центральна Рада проголосила своїм третім універсалом Українську Народну Республіку. У земельній справі третій Універсал проголошував скасування приватної власності на поміщицькі, удільні, монастирські, церковні та інші землі нетрудових господарств і про передачу їх «земельним комітетам, обраним народом». Встановлювалася державна монополія на ряд промислових товарів (залізні вироби, тютюн, шкіри).Уся земля до початку весняних польових робіт мала бути передана трудовому народу без викупу. В офіційному роз’ясненні Генерального Секрітаріату підкреслювалося: «Колишнім власникам забороняється землю продавати, купувати, закладати, дарувати чи передавати будь-кому у власність іншим способом оскільки ці землі визнаються Українською Центральною Радою такими що належать не окремим особам, а всьому трудящому народу».

Цей принцип було покладено в основу земельного законопроекту ухваленого 18 січня 1918р. Головні етапи земельного закону Центральної Ради були такі: 1) Право власності на всі землі з їх водами, надземними і підземними багатствами в межах УНР касується. Всі землі стають добром УНР, і користуватися цим добром мають право всі громадяни держави без різниці статі, віри й національності. 2) У приватно-трудове користування сільським громадам та товариствам землю мали приділювати земські комітети та встановлювати правила господарного вживання відведених земель. 3) Нормою наділу для приватно-трудових господарств повинна бути така кількість землі, на якій родина або товариство могли б задовольнити свої споживчі потреби, але норма ця не повинна була перевищувати такої кількості землі, яка може бути оброблена власною працею родини або товариства. За користування землею не повинно було бути ніякої плати. Оподаткуванню підлягали лише землі, надані поверх встановленої норми або надзвичайні доходи з землі, які залежали від вигідніших природних і соціально- економічних умов і незалежали від праці господарств. 4) Терміни користування землею мали встановлювати земельні комітети. Право користування могло переходити в спадщину за дозволом земельних комітетів. 5) З вивласнених земель без викупу за попередніми власниками й орендарями залишалися в користування наділи землі в такій кількості, яку вони власноручною працею могли б обробити. З землі, призначеної для розподілу між приватно-трудовими господарствами в першу чергу мали задовольнитися потреби місцевої малоземельної й безземельної хліборобської людності, у другу - потреби місцевої нехліборобської і немісцевої людності. Ідея «соціалізації землі» викликала обурення заможного селянства, яке агітувало проти Центральної Ради. Під натиском своїх і чужих напередодні перевороту була прийнята поправка до земельного закону, відповідно до якої наділи землі до 30 десятин не підлягають «соціалізації». На початку 1918р. в УНР з’явились власні паперові гроші з державною символікою. В обігу були і карбованці, і гривні (1 крб. Дорівнював 2 гривні). Ухвалою Української Центральної Ради від 1 січня 1918р. надруковано перший державний кредитний білет. Відповідно до закону Центральної Ради від 1 березня 1918р.грошовою одиницею УНР стала гривня. Але нестача потрібної кількості розмінної монети та інші обставини викликали появу окремих міських грошей з різними назвами (бони, чеки, розмінні знаки). У 1917-1918рр. В Україну плив потік російських грошей з друкарень Петрограда і Москви. 9 лютого 1918р. УНР та країни четвертого союзу (Німеччина, Австро- Угорщина, Болгарія, Туреччина) уклали Брестський мирний договір. Він засвідчував завершення стану війни між договірними сторонами. Сторони відмовлялися від взаємних претензій на відшкодування збитків, спричинених війною, обмінювалися військовополоненими, зобов’язувалися відновити економічні відносини, провести обмін надлишками сільськогосподарських та промислових товарів. 14 березня 1918р. була утворена Державна комісія по товарообміну, якій було надано повноваження вести переговори і підписати вироблені спільно з комісіями Центральних держав умови взаємного товарообміну.

Переговори проходили складно і кілька разів виникала загроза їх зриву. Незважаючи на складні умови (відсутність спеціалістів, власних грошей, присутність іноземних військ, брак статистичних даних тощо), українці відстоювали інтереси своєї держави. Брестські переговори закінчилися підписанням економічної угоди 23 квітня 1918р. Згідно цієї угоди Україна зобов’язувалась поставити до Центральних держав певну кількість продовольства та сировини. Центральні держави поставляли в Україну сільськогосподарські машини, нафтопродукти, вугілля, емальований посуд, спиртні напої, хімічні та фармацевтичні товари. Договір не можна назвати рівноправним. Австро-Угорщина та Німеччина намагалися здійснювати в Україні заграбницьку воєнно-економічну політику з метою назавжди перетворити Україну на свій аграрний придаток. Незважаючи на це, він започаткував цивілізовані економічні зносини молодої української держави з європейськими країнами. 2. Господарська політика уряду П.Скоропадського. 29 квітня 1918р. відбувся політичний переворот. Того дня на «Хліборобському конгресі» в Києві відбулося проголошення П.Скоропадського гетьманом України. Конгрес відбувся з ініціативи «Союзу земельних власників». Участь у ньому взяли також делегати хліборобських організацій, які скликала Українська демократично-хліборобська партія (УДХП).Обидві партії сходилися на обороні принципу приватної власності, але між ними були різниці в національно-політичних поглядах, зокрема в земельній справі. «Союз» був проти принципу примусового викупу великопанських земель, стояв за непоручиність приватної власності на землю, тому не без порозуміння з командуванням окупаційних австро-німецьких військ прагнув до повалення Центральної Ради й заміни її сильною владою монархічної форми. Група дрібніших українських селян у «Союзі» наближалася більше до УДХП. Вони заявили, що «Україна є і повинна бути незалежною та суверенною державою з парламентарно-демократичним устроєм» на чолі з гетьманом. Члени цієї групи стояли на тому, що «принцип приватної власності має бути непорушним, але в інтересах держави розмір володіння землею необхідно обмежити». УДХП у земельній справі обстоювала приватновласницький принцип, але вважала конечним проголошення примусового викупу великих земельних маєтків. Отже 29 квітня 1918р. П.Скоропадський проголосив «Грамоту до українського народу», в якої виступив за відновлення приватної власності й свободи підприємництва. Для підготовки нового аграрного закону було створено губернські та повітові комісії. Тим часом 14.06.1918р. рада міністрів видала «Закон про право продажу та купівлі землі», в якому серед інших були такі статті: 1) «Кожен власник сільськогосподарських та лісових маєтностей».має право продажу їх без обмеження розміру. 2) Одна фізична чи юридична особа має право набувати купівлею або даруванням сільськогосподарські ділянки з тим, щоб розмір загальної їх площі не перевищував 25 десятин. 3) Державний земельний банк набуває сільськогосподарські та лісові маєтності без обмеження їх кількості, але з тим, що розпродує їх на підставі цього закону. 22 жовтня 1918р.

Україна для Росії — це не рука чи нога — це серце». Він виразно усвідомлював, що між проголошенням волі і її виборенням — велика різниця. Знав, що боротьба за справжню, а не декларативну незалежність ще буде тривати. І вона справді триває, але, на превеликий жаль, уже без нього. ...Велика трагедія нашої нації полягає в тому, що вона не карає зрадників, толерує ворогів, не шанує своїх Героїв, не прислухається до своїх Пророків. Зеновій Красівський не був подібним до багатьох сучасних політиків «національного табору». Напевне, романтик-ідеаліст Красівський був «поганим політиком». Він не вмів «грати», «комбінувати», не намагався «сподобатися електорату». Не терпів біля себе сірості, ницості, холуйства, підлості та інтриганства. Не прощав зради. Не сипав порожніми словами, гаслами чи фразами. Говорив, як думав. І жив так, як учив жити інших. Ідея та Чин, слово і діло у нього були єдиними, цілісними. Коли його слухаєш чи читаєш — не треба «відділяти зерно від полови» — «полови» немає. Правда, яку говорив і якою жив Красівський, часто була важкою, гіркою, гострою, колючою

1. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

2. Національно визвольний рух в Індії

3. Національно визвольний рух в Індії

4. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

5. Національно-визвольний рух в Царстві Польському

6. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції
7. Економічний потенціал національної економіки
8. Національна політика СРСР в роки перебудови

9. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

10. Економічні чинники регіональної політики в Україні

11. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

12. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

13. Економіко- і політико-географічне положення України

14. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

15. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

16. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел

17. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

18. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

19. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

20. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

21. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

22. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація
23. Концептуальні основи аналізу національної економіки
24. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

25. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

26. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

27. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

28. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

29. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

30. Основні напрямки зовнішньої політики України

31. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

32. Валовий національний продукт

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги

33. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

34. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

35. Центральний банк і монетарна політика

36. Інформаційна політика США

37. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

38. Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"
39. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці
40. Етикет та його національні особливості

41. Національна депозитарна система в Україні

42. Національний банк України

43. Національний Банк України

44. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

45. Функції Національного банку України

46. Державна політика соціального страхування

47. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

48. Облікова політика як елемент культури бізнесу

Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры
Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг

49. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

50. Аудиторська перевірка Національного банку України

51. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

52. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

53. Національна депозитарна система України

54. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності
55. Принципи розробки та оцінки державної політики України
56. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

57. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

58. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

59. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

60. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

61. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

62. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

63. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

64. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная, А3, 342x484 мм.
Размер: 342x484 мм. Белое лаковое покрытие. Материал рамки: МДФ. Размер внутри рамки: 302х444 мм. Для формата А3. В комплекте: магниты и
405 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Средство дезинфицирующее "Аламинол 1", 1 литр, концентрат.
Средство дезинфицирующее. Объем: 1 литр. Концентрат.
481 руб
Раздел: Для сантехники

65. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

66. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

67. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

68. Основні етапи українського національного відродження

69. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

70. Політика А. Гітлера
71. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців
72. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

73. Українське національне відродження ХІХ ст.

74. Формування українського національного руху

75. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

76. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

77. Українська національна кухня

78. Методологічні засади розуміння національної культури

79. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

80. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

81. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

82. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

83. Асортиментна політика підприємства

84. Маркетингова товарна політика

85. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

86. Товарна політика і комерційна діяльність
87. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"
88. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

89. Ціноутворення та цінова політика підприємства

90. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

91. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

92. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

93. Міжнародні відносини та зовнішня політика

94. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

95. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

96. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

97. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

98. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

99. Кадрова політика організації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.