Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Автоматизація процессу сушки деревини

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Зміст Вступ Характеристика підприємства 1 Особливості процесу сушіння деревини 1.1 Процес сушіння 1.2 Способи сушіння деревини 1.2.1 Сушіння в рідинах 1.2.2 Конденсаційний спосіб сушіння 1.2.3 Атмосферне сушіння 1.2.4 Камерне й атмосферно-камерне сушіння 1.2.5 Ротаційний спосіб сушіння 1.2.6 Вакуумний спосіб сушіння 1.3 Технологічний процес сушіння деревини 1.4. Волога в деревині Основні способи визначення вологості деревини Контроль за вологістю деревини і внутрішніми напруженнями у процесі сушіння Якість сушіння пиломатеріалів. Закінчення процесу сушіння Вплив сушіння деревини на її міцність Особливості розрахунку продуктивності за врахуванням роботи сушильних камер Вдосконалення схеми Рекомендації з проведення камерного сушіння 2. Дослідження динамічних властивостей об’єкту автоматизації 2.1 Лісосушильна камера як об’єкт регулювання 2.2 Розрахунок контуру регулювання температури 3 Проектування автоматизованої системи керування процесом сушіння деревини 3.1 Вибір та обґрунтування структури системи управління та її опис 3.2 Вибір комплексу технічних засобів 3.2.1 Давачі температури 3.2.2 Сенсор відносної вологості 3.2.3 Центробіжний вентилятор 3.2.4 Електрокалорифер 3.2.5 Циркуляційний насос 3.3 Вибір мікроконтролера 3.3.1 Характеристика мікроконтролера 3.3.2 Особливості мікроконтролерів PIC16F87X 3.3.2 Система команд мікроконтролера 3.4 Структура та метрологічні характеристики каналів контролю і регулювання 4 Функціональна структура системи управління 4.1 Опис алгоритму роботи системи 5 Проектування пристрою 5.1 Загальні відомості про систему проектування друкованих плат P-CAD 5.2 Графічний редактор принципових схем P-CAD Schema ic 5.3 Графічний редактор друкованих плат, P-CAD РСВ 5.4 Структура бібліотек P-CAD 5.5 Особливості проектування пристрою4 6 Охорона праці 6.1 Організація ОП при автоматизації лісосушильної камери 6.2 Загальні вимоги до обладнання, що працює під тиском 6.3 Безпека при експлуатації парових і водогрійних котлів 6.4 Техніка безпеки при транспортних роботах в сушильних цехах 6.5 Техніка безпеки при обслуговуванні сушильних камер і протипожежні заходи 6.6 Інженерні рішення з охорони праці 7 Розрахунок економічної ефективності від вдосконалення і автоматизації сушіння деревини Висновки Список використаної літератури Вступ Сушіння матеріалів є енергоємким процесом, зв'язаним зі значною витратою палива, пару, а також електроенергії, а отже використання високоточної автоматики дозволить значно скоротити термін сушіння та знизити енергетичні затрати. Сушать деревину у виді пиломатеріалів (дошок, брусів, заготовок), шпону (тонколистового матеріалу), трісок, стружки і волокон. Також поширеним є сушіння круглих лісоматеріалів (деталі опор ліній електропередачі, зв'язки, будівельні деталі). Деревину висушують з метою: попередження розміро- і формозмінності деталей; запобігання псуванню і загниванню; збільшення питомої міцності; підвищення якості обробки і склеювання. Широке впровадження систем автоматизації дає народному господарству разом з прямим економічним ефектом значний організаційний ефект, тому що вимагає фахівців високої кваліфікації і підвищує загальний рівень організації виробництва, поліпшує стиль і ефективність керівництва.

Тому рівень механізації та автоматизації виробничих процесів є одним з важливих показників науково-технічного прогресу в країні. На даний час проблема автоматизації сушіння деревини вирішувалась шляхом використання застарілих, як морально так і в фізичному плані приладів. Для контролю технологічних параметрів використовувались аналогові прилади з малим класом точності та технічними показниками, що не відповідають сучасним вимогам. Паралельно з застарілим обладнанням, останнім часом, на ринку автоматики з’явились засоби автоматизації, розроблені провідними брендовими фірмами. Ці засоби цілком задовільняють вимогам, поставленим перед автоматизацією процесу сушки, але негативним є той фактор, що ціни на них залишаються недоступними. Отже застарілість, як моральна так і фізична, існуючого обладнання поруч із дороговизною і недоступністю сучасних засобів автоматизації робить процес сушки деревини, досить складним, вимагає високої кваліфікації працівників та обслуговуючого персоналу. Метою даного дипломного проекту є розробка системи автоматичного керування процесом сушки в триступеневій сушарці деревини з мінімальними матеріальними затратами на розробку, та простим інтуїтивним інтерфейсом для користувача-оператора, також з оптимальними технічними показниками та високою ступінню надійності. Процес трьохступеневого сушіння вимагає контролю основних параметрів його протікання, а саме: температури та вологості у вакуумній камері, вологості висушуваного матеріалу; керування ходом процесу висушування шляхом зміни подачі нагрітого повітря та вентилювання камери для створення необхідної вологості. Для вирішення питань контролю параметрів в дипломному проекті передбачається. Для більш якісного збору технологічних параметрів запроектувати використання декількох давачів температури, вологості в камері та вологості пиломатеріалів. Для уникнення можливої похибки вимірювання пов’язаної з неоднорідністю середовища в камері кінцеве значення вимірюваних параметрів буде зручно вираховувати як середнє значення показників давачів. Це дасть змогу точніше, і головне швидше реагувати на зміну стану об’єкта автоматизації. Також доцільним буде використання електронних давачів вологості та температури, що дозволить усунути ряд похибок, тим самим зробить процес вимірювання вологості швидшим та значно точнішим. Для вирішення питань автоматизованого управління буде запроектованою мікроконтролерну систему на базі сучасного мікро контролера, який буде здійснювати збір всіх основних показників роботи сушарки та регулювати протіканням процесу за наперед заданою програмою. Характеристика підприємства Відкрите акціонерне товариство &quo ;Будматеріали&quo ; (далі - Товариство) засновано у 1994р шляхом приватизації державного майна Острозького магазину &quo ;Укрторгбудматеріали&quo ; Місцезнаходження Товариства: 265610, Україна, Рівненська обл., Острозький р-н, с. Оженіно. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від виробничо-комерційної діяльності на принципах самоокупності, самофінансування та повного госпрозрахунку, запровадження нових технологій, залучення іноземних інвестицій для насичення споживчого ринку та задоволення потреб населення в продукції підприємства.

Предметом діяльності Товариства є: - оптова торгівля; - роздрібна торгівля; - виробництво товарів народного вжитку; - надання послуг по замовленню державних, колективних, спільних, приватних підприємств та індивідуальних замовників за напрямком діяльності підприємства; - створення мережі торгових точок та магазинів; - посередницька та комісійна діяльність; - ремонт будов та споруд невиробничого призначення ; - ремонт та будівництво житла за замовленнями населення ; - виробництво будівельних деталей з деревини і плит на деревній основі; - інші види діяльності не заборонені чинним законодавством України. На даному підприємстві працює понад тридцять чоловік, функціонують три цехи: пилорамний, сушильний та столярний. Пилорамний цех відповідає за розрізку колод на дошки, сушильний - за сушіння дошки для виготовлення кінцевої продукції, а столярний цех виготовляє продукцію, таку як віконні та дверні блоки, дошку для підлоги, плінтус та ін. 1. Особливості процесу сушіння деревини. & bsp; 1.1 Процес сушіння Сушіння матеріалів є енергоємким процесом, зв'язаним зі значною витратою палива, пару, а також електроенергії, а отже використання високоточної автоматики дозволить значно скоротити терміни сушіння та знизити енергетичні затрати. На підприємствах сушіння деревини здійснюють у виді пиломатеріалів (дошок, брусів, заготовок), шпону (тонколистового матеріалу), трісок, стружки і волокон. Інколи має місце сушіння круглих лісоматеріалів (деталі опор ліній електропередачі, зв'язки, будівельні деталі). У результаті сушіння деревина з природної сировини перетворюється в промисловий матеріал, що відповідає найрізноманітнішим вимогам, які висуваються до нього в різних виробничих і побутових умовах. При зниженні вологості деревини поліпшуються її фізико-механічні й експлуатаційні властивості. Відомо, що при зміні вмісту вологи в деревних сортаментах змінюються їхні розміри і форма. У тих випадках, коли при експлуатації виробів з деревини необхідна сталість розмірів і форми деталей, їхня вологість повинна бути заздалегідь доведена до визначеного рівня, що відповідає умовам експлуатації цих виробів, тобто до експлуатаційної вологості. Деревина, що містить велику кількість вологи, легко вражається грибами, у результаті чого вона загниває. Суха ж деревина відрізняється великою стійкістю. Зниження вологості деревини приводить до зниження її маси та одночасного підвищення міцності. Суха деревина, на відміну від сирої, легко клеїться, добре піддається обробці. Контроль за кінцевим показником вологості є головним чинником в процесі сушки . Таким чином, деревину висушують з метою: попередження розміро- і формозмінності деталей; запобігання псування і загнивання; збільшення питомої міцності; підвищення якості обробки і склеювання. Вибір способу сушіння і сушильного устаткування визначається рядом факторів: породним і сортаментним складом пиломатеріалів, що висушуються, вартістю енергоносія, необхідною продуктивністю, умовами й інвестиційними можливостями споживачів. Сушильна камера з енергозберігаючими технологіями – обов’язкова умова рентабельної роботи.

Связать укроп в небольшие пучки и подвесить для сушки. Высохший укроп завернуть в бумагу и подвесить в темном и сухом месте. Сушка лука Сушка лука Для сушки отбирают твердые здоровые луковицы, очищают, моют и режут тонкими кружочками. Лук в процессе сушки выделяет острый неприятный, долго не исчезающий запах. Поэтому сушить лук лучше вне жилых помещений. Чтобы ускорить процесс сушки, лук опускают на 1 - 2 минут в кипящую воду. Подготовленный лук рыхло раскладывают на ситах и сушат при температуре 70 С. Досушивают при 40 градусах. Сушеный лук в этом случае будет иметь приятный белый цвет. Щавель сол°ный Щавель сол°ный Заготовляется в сентябре. перемыть щавель, сложить в бочонок, пересыпая каждый слой солью, прижать кружком с грузом. На 1,25 ведра щавеля бер°тся 1,5 стакана соли. Перед употреблением щавель надо вымыть в холодной воде. Сушка зелени укропа, шпината, петрушки и Зелень укропа, шпината, петрушки и эстрагона Собрать е° в августе, высушить на воздухе, перевязать в пучки, растереть в крупный порошок, закрыть в стеклянные банки

1. Автоматизация процесса газоочистки

2. Автоматизация процесса нитрования

3. Задачи автоматизации процесса проектирования

4. Состояние разработок по автоматизации процесса бурения

5. Автоматизация процессов документооборота

6. Разработка программы автоматизации процесса подбора запчастей для ремонта автомобилей
7. Разработка требований к автоматизации процесса испытаний резисторов проволочных
8. Автоматизация процесса подготовки шихты

9. Автоматизация процесса приготовления сырьевого шлама цемента в бесшаровой мельнице "Гидрофол"

10. Разработка требований к автоматизации процесса испытаний стали арматурной

11. Контроль работы сушилок и меры по устранению брака в процессе сушки. Топки для сушилок

12. Автоматизация процесса электролиза алюминия на примере ИркАЗ-РУСАЛ

13. Выбор комплекса технических средств автоматизации процесса абсорбции

14. Основы автоматизации производственных процессов

15. Автоматизация технологического процесса по розливу минеральной воды

16. Технология автоматизация литейных процессов

Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

17. Автоматизация технологических процессов

18. По автоматизации производственных процессов

19. Автоматизация доменного процесса

20. Автоматизация бизнес-процессов продажи билетов ООО "Зритель"

21. Разработка программного обеспечения по автоматизации учебного процесса в колледже

22. Автоматизация производственных процессов
23. Автоматизация шлифовального процесса путем разработки автоматической системы управления регулируемым натягом
24. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

25. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

26. Понятие о волнении. Процесс возникновения развития и затухания ветровых волн

27. Влияние вулканизма и поствулканических процессов на окружающую среду

28. Интегрированный проект учебного процесса

29. Опасные геологические процессы на городских территориях

30. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

31. Организация бюджетного процесса

32. Административный процесс

Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые
Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки

33. Участники арбитражного процесса

34. Письменные доказательства в арбитражном процессе

35. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

36. Гражданский процесс

37. Гражданский процесс (Контрольная)

38. Гражданский процесс (Контрольная)
39. Доказательства в гражданском процессе
40. Прокурор в гражданском процессе

41. Шпаргалка по гражданскому процессу

42. Представительство в гражданском процессе

43. Лица, участвующие в процессе

44. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

45. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств

46. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР

47. Бюджетный процесс в Украине

48. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр

49. Уголовный процесс зарубежных стран

50. Процесс законотворчества и его стадии в России

51. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

52. Структура и организация учебного процесса в средневековом университете (Болонья, Париж, Прага)

53. Роль техники и технологии в процессе развития культуры

54. Петр I, взаимосвязь политических и социально-экономических процессов
55. Массовые репрессии и политические процессы 20-х 30-х годов
56. Россия 1917 - 1922гг. Распад цивилизованного конгломерата. Характеристики процесса

57. Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word

58. Интегрированный проект учебного процесса

59. Автоматизированное рабочее место регистрации и документирования комплекса средств автоматизации

60. Анализ, оценка и выбор пользователем пакетов прикладных программ для автоматизации своей деятельности ([Курсовая])

61. Получение уравнения переходного процесса по передаточной функции

62. Автоматизация бухгалтерского учета в России

63. Автоматизация рабочего места менеджера по учету товара

64. Разработка базы данных для объекта автоматизации: гомеопатическая аптека

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

65. Автоматизация банковской деятельности. Банковские сети

66. Выбор программного средства для комплексной автоматизации работы офиса

67. Исследования устойчивости и качества процессов управления линейных стационарных САУ

68. Система автоматизации на котлоагрегатах

69. Информационный процесс. Обработка информации

70. Математические методы в организации транспортного процесса
71. Моделирование процессов переработки пластмасс
72. Клиника Диагностика и Лечение Гиперпластических процессов эндометрии

73. Патофизиологические процессы в тканях

74. Эффективность влияния озона на течение перитонита и процесс спайкообразования в эксперименте

75. Роль витаминов в процессе роста и развития человека

76. Эмоция любви как биохимический процесс

77. Участие прокурора в гражданском процессе

78. Особенности возбуждения уголовного дела, как стадии уголовного процесса (Контрольная)

79. Допустимость доказательств в уголовном процессе

80. Процесс доказывания и его особенности на различных стадиях уголовного процесса

Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические
Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

81. Уголовный процесс

82. Доказательства в уголовном процессе

83. Адвокат в уголовном процессе

84. Особенности участия адвоката в качестве защитника в уголовном процессе

85. Частные и публичные интересы в Российском уголовном процессе

86. Биология раневого процесса
87. Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека
88. Моделирование учебного процесса на примере темы "Издержки производства"

89. Формирование самоконтроля в процессе обучения математике по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в начальных классах

90. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

91. Воспитание самостоятельности у учащихся вспомогательной школы в процессе профессионально-трудового обучения /на материале обучения швейному делу/

92. Воспитание как процесс целенаправленного формирования и развития личности

93. Формирование личности преподавателя в процессе самовоспитания

94. Трудовое воспитание детей в процессе хозяйственно – бытового труда

95. Развитие графических образов в рисунках детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с книжной графикой

96. Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения математике

Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки
Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

97. Педагогические условия формирования общечеловеческих ценностей у подростков в процессе изучения иностранного языка

98. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

99. Потребительские свойства сыров и формирование их в процессе производства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.