Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Валютні цінності та їх основні види. Валютний ринок

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Кафедра фінансів Контрольна робота з дисципліни: «Валютне регулювання» Зміст контрольної роботи Питання №3. Поняття валютних цінностей та їх основні види. Питання № 34. Поняття валютного ринку. Його функції. Література Питання №3. Поняття валютних цінностей та їх основні види Валютними цінностями називають такі цінності, по відношенню до яких валютним законодавством країни встановлено особливий режим обігу на території країни та при перетині її кордонів. До валютних цінностей відносять іноземну валюту, платіжні документи (чеки, векселі, акредитиви) і фондові цінності (акції, облігації) в іноземній валюті, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння (за винятком ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів та каміння). Згідно з чинним законодавством України до валютних цінностей віднесено: валюту України — грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають у обігу та є законними платіжними засобами на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України; платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (трати), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України; іноземну валюту — іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають у обігу та є законними платіжними засобами на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти в грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України; платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або монетарних металах; монетарні метали — золото і метали іридієво-платинової групи в будь-якому вигляді та стані, за винятком ювелірних, промислових і побутових виробів із цих металів і брухту цих металів. Головне місце серед валютних цінностей посідає валюта (від італ. valu a — цінність, вартість) — грошові знаки іноземних держав, а також кредитні та платіжні документи в іноземних грошових одиницях, що застосовуються в міжнародних розрахунках. До іноземної валюти також належать кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських установ за межами України, та міжнародні розрахункові одиниці — умовні і грошові одиниці, які створюються міжнародними економічними та валютно-фінансовими організаціями для використання у міжнародних валютних відносинах: СДР (спеціальні права запозичення), євро, КФА (африканський франк), КФП (франк для заморських територій) тощо.

Питання № 34. Поняття валютного ринку. Його функції Валютний ринок Валютний ринок це механізм, за допомогою якого встановлюються правові та економічні взаємовідносини між споживачами і продавцями валют, система сталих і водночас різноманітних економічних та організаційних відносин між учасниками міжнародних розрахунків з приводу валютних операцій, зовнішньої торгівлі, надання фінансових послуг, здійснення інвестицій та інших видів діяльності, які вимагають обміну і використання різних іноземних валют. Стрижнем валютних операцій, що здійснюються на валютному ринку, є валютний курс, рівень якого постійно коливається під впливом попиту й пропозиції учасників цих операцій. Валютна біржа є організаційно оформленим регулярним валютним ринком, на якому відбувається торгівля валютою на основі попиту і пропозиції. Членами валютної біржі в Україні можуть бути комерційні банки, яким видані ліцензії на проведення валютних операцій, а також фінансові установи, яким чинним законодавством надане право на їх проведення. Як самостійна структура вона широко функціонувала ще в період домонополістичного капіталізму. У сучасний період у розвинених країнах операції з іноземною валютою зосереджені переважно у великих банках. Лише в деяких країнах збереглися валютні біржі як самостійні структури (наприклад, у Німеччині, Франції). Головними суб'єктами валютного ринку виступають великі транснаціональні корпорації та банки (ТНК, ТНД). Залежно від обсягу, характеру операцій і кількості використаних валют розрізняють світові, національні та регіональні валютні ринки. Більша частина операцій припадає на долари США, а також німецькі марки, англійські фунти стерлінгів, японську єну, французький та швейцарський франки. Попит на іноземну валюту пов'язаний із залежністю національної економіки від імпорту та обумовлений її конвертованістю. Конвертованість це гарантована можливість грошової одиниці вільно обмінюватись на інші валюти. При повній конвертованості національної валюти кожна юридична і фізична особа може вільно брати участь у зовнішньоекономічній діяльності, продавати, купувати та обмінювати національну валюту на іноземну за певними курсами без будь-яких обмежень або прямого втручання держави. Чим нижче рівень конвертації національної валюти, чим більше валютний ринок підвласний державному регулюванню (перш за все, встановленню фіксованого курсу національної валюти щодо інших валют). Основними формами валютних операцій щодо забезпечення міжнародних розрахунків є негайна поставка - &quo ;спот&quo ;, поставка через певний період &quo ;форвард&quo ;, обов'язкові поставки - &quo ;аутрайт&quo ; і з правом відмови - &quo ;опціон&quo ;. Підтримуються ці стосунки через мережу супутникового моніторного, телетайпного та телефонного зв'язку, який об'єднує практично весь світ. Навіть строкові валютні угоди укладаються за допомогою телефону або телексу і лише пізніше підтверджуються письмово. Валютний ринок України на всіх своїх організаційних сегментах (біржовому, позабіржовому та готівковому) має розвивати власну інфраструктуру шляхом &quo ;диверсифікованого&quo ; проникнення в усі регіони країни та створення реально функціонуючих регіональних валютних ринків з метою запобігання розвитку тіньового валютного ринку та зменшення числа жертв махінацій, що характерні для даного сегмента валютного ринку.

Основні функції валютного ринку Валютний ринок як економічна категорія відображає певну сукупність відносин щодо здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, інших валютних цінностей, цінних паперів у іноземній валюті та руху іноземних капіталів. З практичної точки зору під валютним ринком розуміють офіційні фінансові центри, в яких зосереджено здійснення валютних операцій. Найбільшими міжнародними валютними ринками, представленими сукупністю банків, бірж і фінансових компаній, є ринки Лондона, Нью-Йорка, Токіо, Франкфурта-на-Майні, Парижа, Сінгапура, Цюриха, Гонконга. Головними функціями валютного ринку є: реалізація валютної політики держави, спрямованої на забезпечення регулювання національної економіки та розширення зовнішньоекономічних зв'язків; сприяння поглибленню міжнародного розподілу праці та міжнародної торгівлі; визначення і формування попиту та пропозиції на іноземні валюти; своєчасне здійснення міжнародних розрахунків; регулювання валютних курсів; хеджування валютних ризиків; диверсифікація валютних резервів; одержання прибутку від операцій з валютою та валютними цінностями тощо. Розрізняють такі ринки: Регіональні ринки: європейський (Лондон, Цюрих, Париж, Франкфурт-на-Майні), північноамериканський (Нью-Йорк), азіатський (Токіо, Сінгапур, Гонконг). Національні ринки, які забезпечують рух валютних потоків у даній країні та обслуговують зв'язки з міжнародними валютними центрами. Розвиненість національного валютного ринку залежить від стану фінансово-кредитної системи країни, рівня її інтеграції у світову економіку, системи валютного регулювання та інших чинників. Ринки за видами валютних операцій: ф'ючерсні, опціонні, форвардні, депозитні тощо. Спеціальні ринки: відсоткових ставок на іноземні валюти, конверсій-них операцій, окремих міжнародних розрахункових одиниць тощо. Специфічними рисами сучасного міжнародного валютного ринку є: посилення інтернаціоналізації, пов'язане з поглибленням господарських зв'язків, підвищенням рівня концентрації виробництва та фінансового капіталу, створенням спільних банків тощо; високий динамізм здійснення валютних операцій; наявність уніфікованих, а в більшості випадків стандартизованих методів організації торгівлі та укладення валютних контрактів; підвищення в структурі обороту частки спекулятивних угод і відповідно зниження частки комерційних (клієнтських) валютних операцій; високий рівень технічної оснащеності фінансових установ; використання спеціальних телеграфних агентств (Рейтер, Блумберг), системи міжнародних розрахунків СВІФТ і створення електронної системи &quo ;Рейтер-дилінг&quo ;; широке застосування міжнародних розрахункових одиниць; інтенсивний розвиток ринку євровалют; лібералізація національних валютних законодавств і зміцнення внутрішніх валютних ринків тощо. Державна політика на валютному ринку Стирання об'єктивних меж &quo ;коливань валютних курсів&quo ; не означає, що відпала і потреба утримувати їх на певному рівні. З крахом золотого стандарту була ліквідована основа, на якій грунтувалася свобода валютного обміну, сталість валютних курсів. Різкі коливання валютних курсів у нових умовах роблять більш ризикованими зовнішньоекономічні та кредитні операції.

Внешнеторговые цены применяются при экспорте и импорте товаров. Как правило, все внешнеторговые сделки заключаются на основе цен мировых товарных рынков. Мировая цена это выражение интернациональной стоимости товара в денежном эквиваленте. На уровень мировых цен влияют спрос и предложение на мировом рынке, изменения валютных курсов, инфляция и пр. На экспортируемые товары устанавливаются два основных вида цен: 1)Pцена франко станция отправления; 2)Pцена франко станция назначения. Различие между данными видами цен состоит в методах покрытия транспортных расходов. У каждой из этих цен есть несколько разновидностей. 5.PКлассификация цен по степени свободы от воздействия государства при их определении Данный признак классификации появляется при переходе к рыночной экономике. В соответствии с данным признаком различают следующие виды цен: 1)Pсвободные цены; 2)Pрегулируемые цены; 3)Pфиксированные цены. Свободные цены это цены, которые формируются на рынке путем взаимодействия спроса и предложения, без прямого вмешательства государственных органов

1. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

2. Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд

3. Сутність демократії та її основні цінності

4. Основні види діяльності та їх характеристика

5. Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків

6. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ
7. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация
8. Списывание как один из основных видов упражнений при обучении орфографии

9. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

10. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

11. Основные виды суждений

12. Договор как основной вид сделок

13. Основные виды терроризма. Роль и место в предупреждении и пресечении террористических актов

14. Основные виды общения и их характеристики

15. Основные виды памяти и их характеристика

16. Два основных вида социоисторических организмов

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

17. Классификация и основные виды клиринга

18. Поняття та структура світового ринку

19. Принципы иммуноферментного анализа, основные виды ИФА, применение в диагностике

20. Основные виды рынков

21. Комерційні банки та їх види

22. Технологія отримання основних видів продукції тваринництва
23. Планування аудиту: необхідність та основні стадії
24. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

25. Договор как основной вид сделки

26. Основные виды материального стимулирования деятельности государственных служащих

27. Підряд та його види

28. Понятие и основные виды правомерного поведения

29. Право водокористування та його види

30. Професійна таємниця, її види

31. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

32. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу
Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее

33. Процесс производства сахара-рафинада. Основные виды печенья

34. Устная публичная речь: понятие, особенности, основные виды аргументов. Оратор и его аудитория

35. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

36. Основные виды и содержание консультационных отчетов

37. Трудовые ресурсы и производительность труда на производстве основных видов продукции животноводства

38. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку
39. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування
40. Механическое оборудование. Основные виды передач

41. Основные виды и причины брака при нанесении слоя фоторезиста

42. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

43. Основные виды человеческой деятельности: труд, игра, учение, общение

44. Умовивід та його види

45. Метацінності та ідеали соціальної роботи

46. Социальные конформисты: понятие, причины возникновения, основные виды

47. Основные виды поверхностей

48. Нетрадиційні та екстремальні види туризму в Криму

Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

50. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

51. Гроші та основні форми вартості

52. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

53. Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

54. Цінності та перспективи християнської моралі
55. Міжнародні валютні ринки та їх функції
56. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку

57. Виды внешнеторговых контрактов. Структура и содержание типового внешнеторгового контракта. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов

58. Виды внешнеторговых контрактов. Структура и содержание типового внешнеторгового контракта. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов.

59. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

60. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

61. Валютні операції банку та валютні ризики

62. Валютні ринки

63. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

64. Види державної служби та їх вдмінності

Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические

65. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

66. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

67. Основные факторы, формирующие валютный курс

68. Валютная система, ее виды

69. Функціонування валютного ринку в Україні

70. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці
71. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки
72. Политика правительства РФ в области валютных отношений

73. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

74. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

75. Валютное регулирование в РФ

76. Валютный кассир

77. Операции коммерческих банков на валютном рынке (Контрольная)

78. Валютный риск в деятельности банковской системы

79. Проблема открытия и ведения валютных счетов резидентами

80. Валютные риски и способы управления ими

Электронный звуковой плакат "Живая география".
Электронный звуковой плакат «Живая география» поможет малышу узнать о нашей планете Земля и её обитателях, познакомит его с материками и
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы
Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее

81. Бухгалтерский учет валютных операций

82. Валютно-экспортные операции на территории РФ

83. Европейская валютная единица - ЭКЮ

84. Валютные системы и валютные курсы

85. Международные валютные отношения

86. Валютные риски и методы их страхования
87. Европейская валютная система /Европейский валютный союз/
88. Валютная система, ее сущность и разновидности, форфейтная операция

89. Международные валютные отношения

90. Валютное регулирование на Украине

91. Валютный курс и факторы его определяющие

92. Международные валютно-финансовые и кредитные организации

93. Международные валютно-финансовые отношения

94. Валютная спекуляция и предпосылки возникновения

95. Создание Европейской валютной системы. Евровалюта

96. Валютные операции и их регулирование

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Валютные рынки и валютные операции

98. Эволюция валютной системы

99. Валютный рынок и валютные операции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.