Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Техника Техника

Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти і науки України Київський Національний Торговельно-Економічний Університет Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Курсова робота з курсу РПСНа тему : Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні Студент 1-го курсу 2-ої групи ФБС денної форми навчання Герасименко О.М Науковий керівник: Мазаракі А.А. Київ 2003 План Вступ 1. Будівельний комплекс – одна з головних галузей народного господарства України . 2. Промисловість будівельних матеріалів – передумови та фактори її розміщення. 3. Родовища природних будівельних матеріалів України, розміщення та особливості видобування. 4. Виробництво будівельних матеріалів, аналіз показників та перспективи сучасного розвитку. Висновки Список використаної літератури Вступ. Будівельний комплекс включає виробництво будівельних матеріалів, капітальне будівництво та галузі, які їх обслуговують. Його складові надзвичайно різняться за продукцією, умовами і знаряддями праці, зв’язками тощо. Рівень розвитку будівельного комплексу впливає на формування пропорцій і темпів розвитку країни. Предметом дослідження виступають структурні і територіальні особливості розвитку і розміщення будівельного комплексу України. Об’єктом дослідження будівельного комплексу є територія України та її економічні райони. Основним завданням роботи є дослідження: передумов, принципів і факторів розміщення, структури та розвитку промисловості будівельних матеріалів одної з головних складових будівельного комплексу України. Основні методи дослідження: літературна статистика (діаграми, таблиці, тощо), аналітичний, балансовий, порівняння, картографічний. Незважаючи на те, що у промисловому комплексі України частка будівельної промисловості ще не значна (близько 6,5% вартості валової продукції), будівельна індустрія є провідною галуззю, яка істотно впливає на структуру і функціонування всього суспільно-територіального комплексу України. Будівельна промисловість відноситься до числа галузей індустріального виробництва, яка повинна розвиватися дуже високими темпами, що спостерігалося в 1960-1995. Тоді загальний обсяг будівельної промисловості України зріс у 12,4 рази і майже не відставав від відповідних показників машинобудівного комплексу (12,8 рази). Але з 1997 року і в подальші роки обсяг будівництва значною мірою скоротився. 1. Будівельний комплекс України – одна з головних галузей народного господарства. Будівельний комплекс — це сукупність галузей ма­теріального виробництва і проектно-пошукових робіт, які забезпечують капітальне будівництво. До складу будівельного комплексу входять такі галузі матеріаль­ного виробництва: будівництво, промисловість буді­вельних матеріалів, виробництво будівельних конст­рукцій і деталей. Будівельний комплекс складається з таких основних блоків: виробництво будівельних матеріалів, власне будівництво, будівельне машинобудування, проектно-конструкторські й дослідні роботи в галузі будівництва. Частка будівельного комплексу в господарстві досить значна. В Україні ВВП тільки будівництва становить 8%.Комплекс охоплює майже 10% усіх зайнятих у господарстві, з них 6% - у будівництві.

Будівельний комплекс тісно пов’язаний з усіма галузями господарства. За його участю створюється більшість основних виробничих і невиробничих фондів. Разом з тим комплекс є споживачем продукції багатьох галузей. У будівництві використовується 10% продукції машинобудування, 20% прокату чорних металів, 40% лісоматеріалів. Воно споживає вироби хімічної промисловості (лаки, фарби, пластмаси). Для виробництва будівельних матеріалів потрібна велика кількість палива й води. Будівельні матеріали, конструкції є важливою складовою частиною вантажообігу транспорту. Транспортні витрати в собівартості будівництва становлять біля 25%. Будівництво - головна ланка комплексу. Тут створюються основні фонди господарства. Від інших галузей будівництво відрізняється своєю продукцією(будівлі), яка є нерухомою, великогабаритною. За призначенням будівництво поділяється на промислове (заводи, фабрики), гідротехнічне (ГЕС, водосховища, канали), енергетичне (електростанції, електромережі), транспортне (автомобільні, зілізничні шляхи, аеропорти, трубопроводи), сільське (спорудження ферм, елеваторів). Будівництво характеризується тривалим виробничим циклом, територіально закріпленими об’єктами, які зводять промислові будинки, жилі будинки, електростанції, трубопроводи тощо, а також високою залежністю виробництва від географічних умов. У процесі спеціалізації виділились окремі види будівництва - промислове, транспортне, житлове, водогосподарське та ін. При розміщенні об’єктів капітального будівництва слід враховувати наявність будівельної організації, вирішуючи питання доцільності розміщення ще на допроектній стадії. Найважливіші фактори на основі яких обираються райони і пункти будівництва-це трудовий, сировинний, паливно-енергетичний, водний та інші. Значний вплив на будівництво чинять кліматичні особливості різних регіонів. Вони впливають, перш за все, на сезонність відкритих будівельних робіт. При виборі конкретних майданчиків для будівництва промислових підприємств, при спорудженні доріг, транспортних і гідротехнічних об’єктів , а нерідко і вирішальне значення набувають такі географічні умови, як рельєф місцевості, грунти і грунтові води, карстові явища, сейсмічність, які в тій чи іншій мірі впливають на вартість будівництва і його організацію. Чисельність зайнятих у будівництві України досягла більше ніж млн.чол. Капітальні вкладення складали в 1999 р. 281 млн.грн., 2000 р 312 млн.грн., в 2001р. 386 млн.грн причому бизько 60% з них припадає на об’єкти виробничого призначення, а решта на невиробничі об’єкти. У структурі капітальних вкладень переважають будівельні та монтажні роботи­­­­­­­­­­­­­-близько 60% більше 30%- устаткування, інструмент та інвентар, решта-інші капітальні роботи і витрати. Найбільші капітальні вкладення припадають на промисловість і житлове господарство. Обсяг капітальних вкладень і відповідно будівельних та монтажних робіт є диференційованим по областях України, що видно з даних, наведених у табл. 1. Якщо провести аналіз таблиці то можна побачити, що найбільші інвестиції припадають на регіони з розвинутим будівельним комплексом та видобувною промисловістю (Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Київська області).

У будівництві ринкові відносини розвиваються активніше, ніж промисловості. В 2001 р. у недержавному секторі економіки перебували 73% загальної кількості будівельних організацій, якими виконано 71% підрядних робіт, у тому числі акціонерними товариствами. Таблиця 1 ОБСЯГ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ, БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБІТИ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ у 1999—2001 pp., млн.грн 1999 2000 2001 Інвестиції Буд.та монтаж роботи Інвестиції Буд.та монтаж роботи Інвестиції Буд.та монтаж роботи Україна 12197 6342 13955 6920 16857 8075 Автономна Республіка Крим 503 325 472 260 638 360 Вінницька область 202 126 222 138 292 168 Волинська 174 114 166 94 277 147 Дніпропетровська 1083 516 1337 611 1429 620 Донецька 1480 613 1589 672 1868 700 Житомирська 148 92 153 84 168 80 Закарпатська 169 129 203 126 270 137 Запорізька 661 291 673 234 664 275 Івано-Франківська 231 118 369 196 444 215 Київська 490 320 579 341 713 467 Кіровоградська 157 89 158 76 213 92 Луганська 513 266 547 214 635 212 Львівська 482 247 615 265 694 301 Миколаївська 241 128 269 124 381 156 Одеська 602 411 845 573 1295 705 Полтавська 813 324 850 283 722 251 Рівненська 270 139 223 126 303 151 Сумська 303 104 356 142 499 164 Тернопільська 157 109 124 85 145 84 Харківська 582 240 803 285 990 359 Херсонська 140 78 169 88 208 102 Хмельницька 289 190 276 153 302 178 Черкаська 219 116 195 96 220 98 Чернівецька 83 51 86 50 127 74 Чернігівська 212 101 240 86 281 113 м. Київ м. 1945 1068 2356 1475 3002 1819 м.Севастополь 48 37 80 43 77 47 Статистичний щорічник України за 2001 рік. — К. : Українська енциклопедія, 2002. — С. 206. З усіх інвестицій в основний капітал і будівельні і монтажні роботи за рахунок державних централізованих джерел фінансування в 2001 році-1080 млн.грн, вартість будівельних та монтажних робіт становила 663 млн.грн. Відсотковий розподіл інвестицій на будівельні та монтажні роботи, устаткування інструмент і інвентар та інші капітальні роботи та витрати відображено на діаграмі 1. Статистичний щорічник України за 2001р .Державний комітет статистики України за ред. О.Г.Осауленка ст.213 Сучасне життя суспільства буз ефективного функціонування будівельного комплексу просто неможливе. Рівень його розвитку впливає на формування пропорцій і темпів розвитку галузей народного господарства, розміщення продуктивних сил і розвиток регіонів. Будівництво створює нові і реконструює діючі основні фонди (будівлі і споруди, призначені для всіх видів виробничої і невиробничої діяльності людей). Від розвитку цієї галузі залежить будівництво житла, створення нових міст і сіл, окремих мікрорайонів, постійна реконструкція житлових фондів, будівництво промислових і сільськогосподарських підприємств, транспортних об’єктів, лікарень, шкіл, торгових центрів тощо, будівельний комплекс підтримує в належному стані обороноздатність країни, створює передумови для зростання виробництва в усіх галузях господарства. 2. Промисловість будівельних матеріалів – передумови та фактори її розміщення. Промисловість будівельних матеріалів одночасно є однією з галузей важкої промисловості і найважливішою складовою будівельного комплексу.

Якщо вони ще допоможуть пробурити там свердловини до пдземних водяних сховищ, то на мертвих нин землях вдродиться життя. Свом спльником нженер може зробити й полумя. Навть наймцнша порода не витрима вогневого натиску. Легкоплавка почне плавитися, тугоплавка «трскати чи помякшуватися. Тому пальник «полуменевий рзак «ще один засб прокладати тунел. Для робт на мякому Aрунт можна використати тепло. Спочатку випалювати Aрунт, як випалюють цеглу, а потм каменерзною машиною прорзати в ньому канал. До реч, «серцевина» тут марно не пропаде. З не неважко виготовити плити «чудовий будвельний матерал. А втм, виника серйозне питання: чим живити вогняний струмнь, де взяти енергю для роботи нагрвальних ндукторв струмв високо частоти, ультразвукових та квантових генераторв? Адже потреба в енерг буде чимала. Певно, знадобиться велика електростанця, та ще, може, й не одна. Термоядерн реактори «ось що дасть потрбну енергю. У бльш вддаленому майбутньому, коли навчаться передавати  на велик вдстан без дротв, не буде потреби споруджувати атомн енергоцентри поблизу будвельних майданчикв  тягнути до них лн передач

1. Процеси у виробництві будівельних матеріалів і виробів

2. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

3. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

4. Експлуатація та обслуговування будівельних машин

5. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

6. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель
7. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»
8. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

9. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

10. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

11. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

12. Держава франків: становлення, розвиток та причини розпаду

13. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

14. Вторинна сировина та її використання в промисловості

15. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

16. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки
Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви
Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие

17. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

18. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

19. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

20. Печі для випалу повітряного будівельного вапна

21. Управління трифазним електродвигуном на прикладі будівельної люльки ЛЭ-100-300

22. Планування промислового будинку
23. Стальний каркас одноповерхової промислової будівлі
24. Експлуатація і ремонт будівельних машин

25. Матеріали високої провідності. Сплави та неметалеві провідники

26. Страхування будівельних ризиків

27. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

28. Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

29. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

30. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

31. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

32. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики

33. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

34. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

35. Створення вихідного матеріалу для селекції сорго різного напряму використання

36. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

37. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

38. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні
39. Навчання лексичного матеріалу
40. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

41. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

42. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

43. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

44. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

45. Товарознавча характеристика споживчих властивостей кави на матеріалах ТОВ "Чумацький шлях"

46. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

47. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

48. Товарознавча експертиза якості жіночого шкіряного взуття вітчизняного виробництва на матеріалах магазину "Каблучок" м. Полтави

Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40

49. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"

50. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

51. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

52. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

53. Вивчення геометричного матеріалу в початковій школі

54. Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника
55. Розробка учбового матеріалу для викладання вищої математики на тему "Наближені методи обчислення визначених інтегралів"
56. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

57. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

58. Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів

59. Шліфування матеріалів

60. Контроль параметрів шуму. Звукоізоляційні властивості різних матеріалів

61. Вплив емоційного благополуччя студентів на засвоєння навчального матеріалу

62. Матеріалістичне вчення Карла Маркса

63. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

64. визначення термодинамічних властивостей різних речовин і матеріалів

Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей

65. Шаруваті кристали рідкоземельних матеріалів

66. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

67. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

68. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

69. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

70. Розвиток і розміщення харчової промисловості
71. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах
72. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

73. Регіональний розвиток харчової промисловості України

74. Формування та розвиток банківської системи України

75. Розмірно-віковий та статевий склад популяціі ляща

76. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

77. Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва

78. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

79. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

80. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки
Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические

81. Утворення та розвиток права СРСР

82. Розвиток німецьких антропонімів в історичному та мовно-географічному аспектах

83. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

84. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

85. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

86. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.
87. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.
88. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

89. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

90. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

91. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

92. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

93. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

94. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

95. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

96. Традиції та розвиток народного розпису

Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

97. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток

98. Закупівельна та збутова логістика

99. Гігієнічні вимоги до розміщення і планування населених пунктів та житлових приміщень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.