Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ Розділ 1. Психічні особливості дітей в період новонародженості та раннього дитинства 1.1. Психічні особливості дітей в період новонародженості 1.2. Психічні особливості дітей раннього віку Розділ 2. Психосоматичні розлади в період новонарожденості, дитинства і раннього дитинства Розділ 3. Діагностика психічного розвитку дітей раннього дитинства Висновок Список використаної літератури Вступ Порушення психомоторного розвитку дітей раннього дитинства - наслідок ураження нервової системи різної природи. Шкідливі фактори, що впливають на мозок у період його інтенсивного розвитку, приводять до затримки онтогенезу. На першому році життя інтенсивно формуються рухові навички, закладаються основи психічної діяльності, тому будь-який несприятливий вплив на організм порушує процес психомоторного розвитку дитини. Однак виявлення й особлива оцінка порушення психомоторного розвитку дитини нерідко являють значні труднощі. Це обумовлено фізіологічною незрілістю нервової системи, еволюційно-віковими особливостями мозку, який розвивається. Раннє виявлення різних відхилень психомоторного розвитку в ранньому дитинстві може бути здійснено тільки на основі системного еволюційно-динамічного підходу. Методики дослідження нервово-психічних функцій повинні бути адекватні віку дитини. На кожному віковому етапі формуються специфічні вузлові функції, що можуть служити показником вікового розвитку і визначають його наступний хід. Для виявлення порушення психомоторного розвитку насамперед необхідне знання основних етапів психомоторного розвитку здорової дитини. В своїй роботі ми пропонуємо висвітлення важливого питання, яке стосується психічних особливостей та психосоматичних розладів дитини в період новонародженості та раннього дитинства. Предмет дослідження – причини виникнення психосоматичних розладів у новонароджених та в період раннього дитинства. Об’єкт дослідження – психосоматичні розлади в період новонародженості та раннього дитинства. Головна мета нашої роботи – охарактеризувати психічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародженості та раннього дитинства. Основні завдання роботи: дати характеристику особливостей психічного розвитку дітей в період новонародженості; проаналізувати психологічні особливості дітей раннього дитинства; з`ясувати які психосоматичні розлади характерні для дітей періоду новонародженості та раннього дитинства; розглянути особливості діагностики психічного розвитку дітей раннього дитинства та періоду новонародженості. Розділ 1. Психічні особливості дітей в період новонародженості та раннього дитинства 1.1 Психічні особливості дітей в період новонародженості Перший рік життя дитини умовно можна розділити на два періоди - період новонарожденості, що триває від чотирьох до шести тижнів і кінчається з появою комплексу пожвавлення, і період дитинства, що закінчується в рік. Етап новонарожденості - це час адаптації дитини до нових, поза утробних умовам життя, подовження періоду бадьорості в порівнянні з періодом сну, формування перших, необхідних для психічного розвитку реакцій - зорового і слухового зосередження (тобто уміння зосередитися на звуковому або зоровому сигналі), перших сполучних або умовних рефлексів, наприклад на положення при годуванні .

У цей же час починає виявлятися закономірність, характерна для загального напрямку розвитку дітей у перші роки життя й істотно відрізняє їх від дитинчат тварин. Ця закономірність виявляється в тому, що розвиток сенсорних процесів - тобто зору, слуху, дотику, істотно випереджає в дитини розвиток моторики, у той час як у тварин, навпаки, рухи розвиваються раніш, ніж органи почуттів. Зорове і слухове зосередження, що з'являються відповідно в 4-5 і 3 тижні, фактично закладають основу переходу від відчуття до сприйняття, до можливості побачити предмет цілком, у всій сукупності його властивостей, а також простежити поглядом за предметом, що рухається, або повернути голову за джерелом звуку, що переміщається. Ці реакції розвиваються за принципом домінанти - тобто в момент зосередження всі інші реакції дитини припиняються, вона завмирає і зосереджується тільки на тому звуці або об'єкті, що викликав її увагу. На основі цих реакцій, що сформувалися, з'являється і комплекс пожвавлення, що і є показником переходу до нового етапу розвитку - дитинству. Комплекс пожвавлення також є свого роду домінантою, тому що в цей момент всі інші потреби для дитини утрачають своє значення. Коли до нього підходить дорослий - він завмирає, а потім починає посилено рухати ручками і ніжками, посміхатися, гулить - словом робити все, щоб привернути до себе увага дорослого . Така реакція на дорослого доводить, що близькі люди є для дитини не просто необхідною умовою розвитку, але його джерелом. У цьому також полягає істотна відмінність дитини, тому що середовище, спілкування з дорослими, навколишня культура, мова не просто прискорюють або сповільнюють темп розвитку, сприяючи, або навпаки, перешкоджаючи формуванню, становленню певних якостей, але направляють цей розвиток і збагачують його новим змістом, що може істотно змінити напрямок саморозвитку дітей. Про цьому важливо пам'ятати всім дорослим. Реакція на дорослого є не тільки першою власне психологічною реакцією дитини, але і першою його соціальною реакцією. Л.С. Виготський, говорячи про розвиток дитин, писав про те, що це максимально соціальна істота, і часто це дійсно так, тому що дитина цілком залежить від дорослого, котрий задовольняє всі її потреби. Сама дитина ніколи не змогла б вижити, саме дорослий, оточуючи її увагою, турботою і доглядом, допомагає їй нормально сформуватися. З необхідністю турботи дорослого пов'язаний і факт - переважний розвиток сенсорики, тобто органів почуттів, а не рухів, тому що необхідні операції по догляду й обслуговуванню бере на себе дорослий, даючи можливість тим самим сформуватися органам, по яких проходить найбільш важлива для психічного розвитку інформація. Розвиток сприйняття всі перші роки життя, є одним з найбільш важливих психічних процесів. Від розвитку сприйняття в цьому віці багато в чому залежать і всі інші пізнавальні процеси, насамперед мислення. Однак роль дорослого не зводиться тільки до догляду за дитиною і створенню сприятливих умов для розвитку сприйняття. Дослідження багатьох психологів (М.И. Лисина, Л.И. Божович, Е. Ериксон, А. Адлер, А. Фрейд, Дж.

Боулби й ін.) показали, що в перші місяці життя украй важливим для дитини є емоційний контакт, прихильність і захист, що йде від близької людини. Доводячи, що ведучою діяльністю в дитячому віці є емоційно-особистісне спілкування з дорослим, Лисина провела серію експериментів, у яких показала, що і пізнавальний розвиток, а не тільки розвиток емоцій і мови пов'язаний зі спілкуванням з дорослим. Етнопсихологічні дослідження також продемонстрували, що діти, які мають постійний тактильний контакт із матір'ю (наприклад, прив'язані в неї за спиною, як у багатьох африканських племенах), швидше розвиваються . До кінця дитинства формуються практично усі властивості сприйняття дітей - константність, правильність, предметність, системність. Поява цих властивостей зв'язано з розвитком локомоцій дітей, переміщенням у просторі, завдяки чому вони навчаються бачити предмет під різним кутом зору, впізнаватися його в різних сполученнях, з різної відстані і під різними кутами зору. З'являються перші сенсорні еталони - постійні образи оточуючих предметів. З цими еталонами діти співвідносять нові об'єкти, сприйняті в оточуючому світі. Тому що перші еталони ще не є узагальненими, але відбивають властивості конкретних предметів, вони одержали назву &quo ;предметні еталони&quo ;. Основні закономірності і нормативи психічного розвитку дитини були встановлені в перші десятиліття XX в. завдяки дослідженням Н.М. Щелованова й А. Гезела. Систематичне вивчення генезису розвитку психіки дитини було почато Щеловановим ще в 1922 р. з відкриттям лабораторії генетичної рефлексології. Метод, що застосовувався в лабораторії, полягав у безперервному, систематичному спостереженні з реєстрацією всіх реакцій дитини, що виникають під впливом зовнішніх і внутрішніх подразників. Застосовувався також і метод рефлексологічного експерименту, що полягав у формуванні штучних сполучних рефлексів у дитин (наприклад, рефлексу на молоко в ріжку певної форми і кольору). Н.М. Щеловановим і його співробітниками Н.Л. Фігуриним і М.П. Денисовою були встановлені найважливіші закономірності розвитку дітей у період новонарожденості і дитинства. Ними була зафіксована динаміка переходу від сну до бадьорості, описаний розвиток сенсорних аналізаторів, показана можливість формування перших умовних рефлексів на другому-третьому місяці життя. У їх роботах були відкриті й описані зорове і слухове зосередження, установлені нормативи розвитку пам'яті і сприйняття дитини, виявлені етапи становлення моторики і сенсомоторної координації в перший рік життя. Також був відкритий комплекс пожвавлення (термін, що був введений у психологію саме цими вченими) і криза першого року. На основі отриманих даних були розроблені критерії діагностики психічного розвитку дитин, які, з деякими модифікаціями, використовуються й у сучасній практичній психології. Великий внесок у дослідження психічного розвитку дитини вніс і американський психолог Арнольд Луций Гезел - творець Іельської клініки нормального дитинства, у якій вивчався психічний розвиток дітей раннього віку - від народження до 3 років. Періоди дитинства і раннього дитинства були в центрі наукових інтересів Гезела в зв'язку з тим, що він вважав, що за перші 3 роки життя дитина проходить велику частину свого психічного розвитку, тому що темпи цього розвитку найбільш високі саме в перші 3 роки, а потім поступово сповільнюються .

Технические устройства обучения (справочник). Киев, 1985. Богданова О.С., Черепкова С.В. Нравственное воспитание старшеклассников: Кн. для учителя. М., 1988. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. М., 1981. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. М., 1975. Бондаревская Т.Н. Педагогический такт. М., 1961. Бондаревым В.В. Воспитание интереса к знаниям и потребности к самообразованию. М., 1985. Бондаренко Е.А., Журин А.А., Милютина И.А. Технические средства обучения в современной школе: Пособие для учителя и директора школы. М., 2004. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! / Отв. ред. В.А. Заргаров. Новосибирск, 1989. Боумен У. Графическое представление информации. М., 1971. Брунер Дж. Психология познания: За пределами непосредственной информации: Пер. с англ. М., 1977. Брушлинский А.В. Мышление и прогнозирование. М., 1979. Брушлинский А.В. Психология мышления и проблемное обучение. М., 1983. Буланова-Топоркова М.В., Духанова А.В., Столяренко Л.Д. и др. Педагогика и технология высшей школы. Ростов н/Д., 2002. Вадюшин В.А., Пальчевский Л.С

1. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

2. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

3. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

4. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

5. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів

6. Психологічні особливості спілкування підлітків
7. Психологічні особливості явища Інтернет-аддикції в молодіжному середовищі
8. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

9. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

10. Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в раньому періоді ортогенезу людини

11. Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування

12. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

13. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

14. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

15. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

16. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие

17. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

18. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

19. Велика Британія та Німеччиниа у міжвоєнний період (1918-1939 рр.)

20. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

21. Італія, Франція, Іспанія та США у міжвоєнний період

22. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст
23. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.
24. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

25. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

26. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

27. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

28. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

29. Особливості реконструктивної хірургії травматичних дефектів носа у гострому періоді

30. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

31. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

32. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

34. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

35. Господарство України періоду утвердження капіталізму

36. Період гетьманщини України

37. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

38. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді
39. Роль крейдяного періоду у розвитку біосфери
40. Екологічні особливості ампельних рослин

41. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

42. Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

43. Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів

44. Німеччина в Новітній період: об’єднання держави

45. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

46. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

47. Англія в період середньовіччя (ХІ-ХVст.)

48. Держава і право України в період перебудови соціалізму

Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные
Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза

49. Зовнішня политика СРСР в післявоєнний період

50. Італія у період об’єднання

51. Культура України періоду феодальних відносин

52. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

53. Період Гетьманату в Україні

54. Римська держава в період республіки V - II ст. до н. е.
55. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)
56. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

57. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

58. Жiночий одяг періоду середньовіччя

59. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

60. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

61. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

62. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

63. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

64. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения
Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

65. Закономірності будови плаценти і лімфоїдної тканини, асоційованої з нею, протягом третього періоду вагітності

66. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

67. Особливості метаболічної адаптації та корекція її порушень у новонароджених, що перенесли асфіксію

68. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

69. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

70. Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського
71. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання
72. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

73. Медико-психологічні аспекти роботи психолога в психоневрологічних закладах

74. Прояв агресії в кризові періоди

75. Психологічні аспекти роботи з дітьми в інтернатних закладах

76. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання

77. Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках

78. Психологічні проблеми сімейного подружжя

79. Психологічні стани дітей дошкільного віку

80. Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы

81. Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості

82. Сучасні психологічні теорії особистості

83. Виникнення і ранній період християнства

84. Психологічні аспекти буддизму

85. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

86. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс
87. Динамічні процеси та теорія хаосу
88. Розвиток силових здібностей школярів у різні вікові періоди

89. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

90. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

91. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

92. Українські космогонічні легенди та перекази про різні трави та квіти

93. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії

94. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

95. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

96. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки
Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок

97. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

98. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

99. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.