Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Інваріантні характеристики методів навчання

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Сучасна психолого-педагогічна наука і виховна практика свої прагнення щодо вдосконалення процесу формування і розвитку підростаючої особистості пов'язують із особистісно орієнтованим підходом до дитини. Цей підхід має суттєво гуманізувати виховний процес, наповнити його високими морально-духовними переживаннями, утвердити взаємини справедливості і поваги, максимально розкрити потенційні можливості дитини, стимулювати її до особистісно розвивальної творчості. Особистісно орієнтований підхід як нова модель виховання потребує розробки відповідної психологічно виваженої і соціальне продуктивної корекції, здатної бути міцним науковим підґрунтям у створенні високоефективних виховних технологій і методів. Існують такі інваріанти на основі яких і має реалізуватися особистісно орієнтований підхід до виховання дитини. Інваріант 1. Формування у суб'єкта здібності і бажання усвідомлювати себе як особистість. Інваріант 2. Культивування у вихованця цінності іншої людини. Інваріант 3. Утвердження педагогом позитивної особистісної сутності вихованців як альтернатива аналізу, що викриває його негативні риси. Інваріант 4. Використання &quo ;ефекту генерації&quo ; у виховному процесі. Інваріант 5. Використання &quo ;ефекту присутності&quo ; у виховному процесі. Інваріант 6. Культивування у вихованця досвіду свободи приймати особистісні рішення. Інваріант 7. Культивування зворушливого виховного впливу. Інваріант 8. Відповідність образу Я вихованця результатам своєї поведінки. Інваріант 9. Ціннісно-смислова спрямованість предметної діяльності особистості. Згідно з цими інваріантами можна охарактеризувати методи навчання. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Ці методи можуть сприяти прояву 1-го, 8-го та 9-го інваріантів. Методи стимулювання навчальної діяльності учнів. Ці методи сприяють прояву таких інваріантів 2-го, 3-го, 6-го, 7-го інваріантів. Методи контролю та самоконтролю у навчанні. Ці методи можуть сприяти прояву таких інваріантів 6-го, 8-го та 9-го інваріантів. 2. Які можливості реалізації принципу індивідуального підходу до учнів в процесі навчання на уроці? При реалізації принципу індивідуального підходу, враховують: рівень розумового розвитку; рівень знань і вмінь; працездатність; рівень пізнавальної і практичної самостійності; темп роботи; ставлення до навчання; наявність і характер пізнавальних інтересів; рівень вольового розвитку. На уроці є такі можливості реалізації принципу індивідуального підходу: індивідуальне завдання, похвала, порада, підказка, зацікавлення, давати дітям стимул (якщо дитина виконає завдання раніше всіх, то отримає гарну оцінку). 3. В чому проявляється вміння вчителя спілкуватись? Провідна роль у навчанні на уроці відводиться вчителю. Так було завжди. Навчальний процес в школі – це спільна діяльність вчителя та учнів. Учень є суб'єктом навчання та спілкування проходить на рівні з вчителем. Вступаючи в стосунки співробітництва вчитель орієнтується не на функції учня, як дитини, згідно з якими він повинен виконувати вправи, вивчити правило, переказати текст, а на його особистість та перспективу росту.

Від поведінки вчителя буде залежати чи відчуває себе учень партнером у спілкуванні з ним. Вчитель повинен говорити природно, невимушено, звертаючи увагу на співрозмовника. При спілкуванні вчитель повинен враховувати інтереси співрозмовника, стежити за його інтонацією, мімікою, жестами. Завжди вчителю треба бути доброзичливим, а учень повинен відчувати, що його інтереси – це інтереси вчителя. Вміння вчителя спілкуватись проявляється в наступному: вчитель може зацікавити учнів; вчитель може знайти індивідуальний підхід до кожного учня; - вміння вчителя спілкуватись проявляється в тому, як до нього ставляться учні, колеги та всі оточуючі його люди. 4. Виділити знання, вміння та навички, які необхідні учневі для виконання завдання Круглий, як сонце, Смугастий, бокастий, Дуже солодкий І трішки хвостатий. Знання українського фольклору. Вміння: співставляти ознаки різних предметів; вміння розгадувати загадки; Навички смислової догадки. 5. Назвати 5 способів організації діяльності учнів і вказати цілі для кожного з цих способів Вітер плаче, вітер віє, Дощ осінній дрібно сіє. Жовкне листя, в’януть квіти, Скрізь калюжі по налито. І ніде не видно пташки, Ані бджілки, ні мурашки І метеликів нема, Недалеко вже зима. Перший спосіб Прочитайте вірш Мета: - розвивати вміння виразного читання; - вчити учнів правильній інтонації при виразному читанні; - виховувати інтерес до уроків мови та літератури. Другий спосіб Знайдіть і підкресліть у вірші іменники Мета: - розвивати навички розрізняти частини мови у тексті; - закріпити раніше вивчену тему: „Іменник”; - виховувати охайність, уважність. Третій спосіб Знайдіть і підкресліть у вірші дієслова Мета: - розвивати навички розрізняти частини мови у тексті; - закріпити раніше вивчену тему: „Дієслово”; - виховувати інтерес до уроків мови. Четвертий спосіб Вивчіть вірш Мета: - розвивати пам’ять, монологічне мовлення; - формувати вміння запам’ятовувати й відтворювати матеріал; - вчити учнів виразного декламування віршів; - виховувати свідоме ставлення до навчання. П’ятий спосіб Складіть твір – мініатюру за темою: „Прихід зими”, використовуючи слова та речення з вірша. Мета: - розвивати мислення, мовлення; - розвивати вміння стисло і точно передавати опис пейзажу; - виховувати любов та бережне ставлення до навколишнього середовища. 6. Дати порівняльну характеристику двох способів організації діяльності учнів &quo ;Жалість поєднує людей, а співчуття наводить мости-взаємодопомоги й взаєморозуміння. Співчуття, яке базується на співчуванні, а не на жалості, робить людей рівними. Відчуття по-справжньому до іншої людини можна лише те почуття, яке відчув на самому собі. Таким чином, співчуття є виявленням природної тяги до всезагальної рівності. Якщо жалість позбавляє нас достоїнства, то співчуття установлює його. Отут схована одна з важливих причин, чому в'язниці не виліковують суспільство від злочинності, а навпаки, створюють благодатний ґрунт для її росту: їх мешканців позбавляють там достоїнства&quo ;. 1-й спосіб. Прочитайте текст. 2-й спосіб.

Як ви розумієте такі поняття „жалість”, „співчування”. Перший спосіб організації діяльності учнів репродуктивний, і він не розвиває ніякі розумові здібності, якості, а лише розвиває навичку читання тексту. Другий спосіб організації діяльності учнів розвиває логічне мислення, пам’ять. Тому другий спосіб організації діяльності учнів буде більш ефективним та результативним ніж перший. 7.Описати й показати на фрагменті навчального матеріалу вміння вчителя перевіряти розуміння й осмислення учнями навчального матеріалу. Приходить чоловік з полювання - Знаєш, жінко, - каже, - сьогодні якийсь нещасливий день. Нічогісінько не вполював. - Я передчувала, що саме так і буде! - Чого це раптом? - Ти забув вдома гаманця. Для того, щоб перевірити розуміння учнями навчального матеріалу можна використовувати різні методи: бесіда, опитування (індивідуальне, фронтальне), метод вправ, робота з підручником. В даному випадку для перевірки розуміння й осмислення учнями навчального матеріалу, можна провести бесіду. - Куди ходив чоловік? - Куди люди зазвичай ходять на полювання? - Хто з вас був коли-небудь на полюванні? - Що роблять на полюванні? - Кого можна вполювати на полюванні? - Чому жінка передчувала, що її чоловік нічого не вполює? - Навіщо потрібен гаманець на полюванні? 8. Скласти питання до диспуту за темою: &quo ;Причини невдач учнів в учбовій діяльності&quo ; Хто винен у невдачах учнів в учбовій діяльності7 Чи може бути винен вчитель у невдачах учнів в учбовій діяльності? Як? Чи можуть бути винні друзі у невдачах учнів в учбовій діяльності? Як? Чи впливає сім’я на результати учбової діяльності учнів? Як? Чому виникають у учнів невдачі в учбовій діяльності? Від чого залежать ці невдачі? Які ще фактори впливають на учбову діяльність учнів? Як можна подолати невдачі учнів в учбовій діяльності? Які ви знаєте способи усунення причин невдач учнів в учбовій діяльності? Хто може допомогти учню в подоланні невдач? 11. Як треба організовувати робочий день учня, щоб допомогти йому подолати невдачі? 9. А.А. Куманов писав: &quo ;Міркувати про те, що мозок людини, яка навчається можна перевантажити, практика повністю відкидає. Його можна лише перевтомити. А перевтомити можна й не навантажуючи. Неробство — також джерело перевтоми&quo ; А. Навести приклади перевтоми від &quo ;недовантаження&quo ; мозку. Б. Показати на конкретному навчальному матеріалі способи усунення перевтоми. А. 1) Вчитель на уроці читає лекцію, а не пояснює матеріал – від цього і може виникнути перевтома від „недовантаження” мозку. 2) Урок в молодших класах. Вчитель не провів фізичну хвилинку і тому діти не сприймають матеріал, відволікаються, розмовляють, від цього і виникає у них перевтома від „недовантаження” мозку. Б. 5 клас, урок англійської мови Тема: „ Неозначені артиклі a, a ” 1-й спосіб Вчитель після пояснення правил вживання неозначених артиклів бачить, що діти втомились і з метою усунення перевтоми вчитель пропонує учням гру, замість виконання вправ з підручника. - Зараз ми пограємо. Я буду кидати м’яч вам і той, хто його спіймає повинен буде придумати слово з вживанням неозначеного артикля a або a .

Примечания 1 Оценка на пригодность включает спецификацию требований, определение характеристик методов, проверку того, что требования могут быть удовлетворены с помощью используемого метода, и объявление о применимости. 2 По мере разработки метода следует проводить регулярный анализ с целью проверки того, что потребности клиента все еще удовлетворяются. Любое изменение в требованиях, требующее внесения изменений в план разработки, должно быть одобрено и утверждено. 3 Оценка на пригодность - это всегда компромисс между затратами, риском и техническими возможностями. Бывает много случаев, когда пределы и неопределенность значений (например, точности предела обнаружения, избирательности, линейности, повторяемости, воспроизводимости, устойчивости и взаимочувствительности) могут быть даны только в упрощенном виде ввиду недостатка информации. 5.4.6 Оценка неопределенности измерений 5.4.6.1 Калибровочная лаборатория или испытательная лаборатория, осуществляющая свои собственные калибровки, должна иметь и применять процедуру оценки неопределенности измерений при всех калибровках и типах калибровок. 5.4.6.2 Испытательные лаборатории должны иметь и применять процедуры оценки неопределенности измерений

1. Сравнительная характеристика методов лабораторной диагностики трихомоноза

2. Характеристика метода эксперимента

3. Характеристика методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством

4. Характеристика методов психологического исследования

5. Сравнительная характеристика методов принятия решений относительно инвестиционных программ

6. Сравнительная характеристика методов определения показателей качества
7. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення
8. Процес і методи навчання

9. Ціни на промислову продукцію. Загальна характеристика, методи встановлення і регулювання

10. Методы обучения, их классификация и характеристика

11. Виды социологического исследования: общая характеристика, классификация, характеристика одной из групп методов

12. Прикладные схемы определения метрологических характеристик ядерно-геофизических методов исследования скважин

13. Разработка методов исследования характеристик генетического алгоритма распределе-ния цепей по слоям в МСМ

14. Классификация и характеристика видов, методов и средств защиты информации

15. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

16. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Використання інноваційних методів навчання при вивченні теми "Вади розвитку"

18. Методи та технології інтерактивного навчання

19. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

20. Формування позитивної мотивації студентів засобами активних методів навчання

21. Методы и приемы психологического консультирования на Телефоне доверия и социально-психологические характеристики обращений

22. Характеристика тревожности у детей дошкольного возраста и методы ее диагностики
23. Ионизирующие излучения, их характеристики и методы измерений
24. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

25. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

26. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

27. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии

28. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

29. Методы психогенетики

30. Общая характеристика процесса научения

31. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

32. Метод радиоавтографии в биологии

Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров
Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы

33. Характеристики ВМС Великобритании

34. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

35. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

36. Экономико-географическая характеристика Юга США

37. Австралия - экономико-географическая характеристика

38. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки
39. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов
40. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

41. Характеристика Дальневосточного экономического района

42. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ

43. Экономико-географическая характеристика республики Татарстан

44. Экономико-географическая характеристика страны на примере Испании

45. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

46. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

47. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района

48. Экономико-географическая характеристика Германии

Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки

49. Экономико-географическая характеристика Германии

50. Экономико-географическая характеристика государства Ирландия

51. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

52. Методы и модели демографических процессов

53. Комплексная характеристика Словении

54. Китай. Характеристика страны
55. Социально-экономическая характеристика Индии
56. Экономическая характеристика Псковской области

57. Характеристика политико-географического положения Китая

58. Страноведческая характеристика Грузии

59. Гидрохимический, атмохический и биогеохимический методы поисков

60. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

61. Методы выделения мономинеральных фракций

62. Виды и характеристика федеральных налогов

63. Основні методи боротьби з інфляцією

64. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

65. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

66. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

67. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

68. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма

69. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

70. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов
71. Конституция США: Общая Характеристика
72. Характеристика источников Конституционного права

73. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

74. Характеристика Конституции Франции

75. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

76. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

77. Политический режим как сущностная характеристика государства

78. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

79. Характеристика Чикаго

80. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

81. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

82. Эффективные методы изучения иностранных языков

83. Метод действенного анализа в режиссуре театра, кино и телевидения

84. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

85. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

86. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова
87. Биография Александра Дюма. Характеристика его романа "Учитель фехтования"
88. Сравнительная характеристика художественного воплощения темы "морского путешествия" в романах "Робинзон Крузо" и "Путешествие Гулливера"

89. Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка")

90. Характеристика Пугачева по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка"

91. Характеристика арго и жаргонов

92. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

93. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

94. Иван IV Грозный. Сравнительная характеристика по книгам В.Кобрина и К.Валишевского

95. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

96. Цивилизационные методы в изучении истории

Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь

97. Методы компьютерной обработки статистических данных

98. Решение транспортной задачи методом потенциалов

99. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.