Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти та науки України Вищий навчальний заклад Відкритий Міжнародний Університет розвитку людини &quo ;Україна&quo ; Горлівська філіяКУРСОВА РОБОТА З дисципліни: &quo ;ГРОШІ ТА КРЕДИТ&quo ; Тема: &quo ;Види комерційних банків, критерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування&quo ;Розробила: Студентка 3 курсу, групи ЗФК06 Горлівська філія ВНЗ ВМУРоЛ &quo ;Україна&quo ; Факультет: Подгайченко Любов Миколаївна (П.І.Б. студента) &quo ; &quo ; 2009 р. Викладач: Шапко Ольга Сергіївна (П.І.Б. професор, доцент, викладач) &quo ; &quo ; 2009 р. Оцінка: Підпис викладача: &quo ; &quo ; 2009 р. Горлівка - 2009 ЗМІСТВступ Розділ 1. Види комерційних банків та критерії їх класифікації 1.1. Поняття і види банків 1.2. Сутність комерційних банків 1.3. Класифікація видів комерційних банків 1.4. Принципи діяльності комерційного банку Розділ 2. Особливості побудови та функціонування комерційних банків 2.1. Сутність і структура капіталу комерційного банку 2.2. Ресурси комерційного банку, їх склад та структура 2.3. Функції комерційних банків 2.4. Функціонування комерційних банків Висновок Список використаної літератури ВступОб'єктом дослідження – виступають комерційні банки, які набувають надзвичайної ваги в суспільному житті та відіграють не останню роль у фінансовій системі держави. Комерційні банки своєю діяльністю глибоко проникають у всі сфери економіки, обслуговують і впливають на всі економічні та соціальні процеси в країні. Комерційні банки, як кредитні установи, функціями яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок коштів клієнтів, касове та розрахункове обслуговування, виконання валютних та інших банківських операцій. Предметом дослідження роботи є дослідження особливості організації банківської справи, видів комерційних банків критерії їх класифікації, особливості побудови і функціонування та основних функцій комерційних банків. Мета визначає завдання роботи: з’ясувати суть, призначення та класифікацію комерційних банків; зрозуміти основи організації та специфіку діяльності комерційних банків; розглянути види комерційних банків критерії їх класифікації; визначити особливості побудови комерційних банків; ознайомитися з функціями, функціонуванням та діяльністю комерційних банків. Теоретичне значення роботи – огляд видів комерційних банків критеріїв їх класифікації та функціонування. Де сучасні комерційні банки є багатофункціональними установами, які діють в різних секторах ринку позичкового капіталу і фактично займаються всіма видами кредитних і фінансових операцій, пов'язаних з обслуговуванням господарської діяльності своїх клієнтів. Враховуючи, що основне навантаження щодо фінансово-кредитного обслуговування припадає саме на комерційні банки, їх часто називають &quo ;супермаркетами фінансового ринку&quo ;. Практичне значення роботи – розгляд шляхів практичного використання функціонування комерційних банків, які є основною ланкою кредитної системи країни, до яких належать кредитні установи, що здійснюють різноманітні банківські операції для свої клієнтів на принципах комерційного розрахунку.

Структура курсової роботи: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина – розділ 1 (підрозділів 3) і розділ 2 (підрозділів 2), висновки, список використаної літератури, та компакт-диск (з текстом курсової роботи). Ключові слова: комерційні банки, унітарні банки, пайові банки, кооперативні банки, Розділ 1. Види комерційних банків та критерії їх класифікації 1.1. Поняття і види банківСучасні кредитно-банківські системи мають складну, багатоланкову структуру. Якщо за основу класифікації прийняти характер послуг, наданих клієнтам, то можна виділити три найважливіших елементи сучасної кредитної системи: центральний банк; комерційні банки; спеціалізовані фінансові заснування. Розглянемо детальніше діяльність комерційних банків в Україні. На відміну від центрального банку вони покликані обслуговувати економічних суб’єктів – учасників грошового обігу: фірми, підприємства, сімейні господарства, державні структури. Саме через ці банки банківська система обслуговує народне господарство відповідно до задач, що випливають з грошово-кредитної політики центрального банку. Тому комерційний банк можна розглядати як фундамент всієї банківської системи, вершиною якої є центральний банк. Комерційні банки відносяться до особливої категорії ділових підприємств – фінансових посередників. Вони залучають капітали, заощадження населення та інші вільні грошові кошти, які вивільняються у процесі господарської діяльності та надають їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, які потребують додатковий капітал. Фінансові посередники виконують, таким чином, важливу народногосподарську функцію, забезпечуючи суспільство механізмом міжгалузевого та міжрегіонального перерозподілу грошового капіталу. Комерційні банки є основою кредитної системи. Вони утворюються як акціонерні товариства або на пайових засадах і є кредитними установами універсального характеру. Вони пов'язані з усіма сферами та фазами відтворення. Характерна риса комерційних банків - повна самостійність підприємств у сфері торгівлі позичковим капіталом. Вони провадять кредитну політику на свій страх і ризик, що сприяє оперативному впливу банків на економіку. Комерційні банки є багатофункціональними заснуваннями, що оперують у різних секторах ринку позичкового капіталу. Великі комерційні банки надають клієнтам повний спектр послуг, включаючи кредити, прийом депозитів розрахунків і т.д. Цим вони відмінні від спеціалізованих заснувань, що обмежені визначеними функціями. Комерційні банки традиційно відіграють роль базової ланки кредитної системи. Переплетення функцій різних видів кредитних заснувань і популярність універсального типу банку створює певні труднощі для визначення понять банк і банківська діяльність. Найчастіше головною ознакою банківської діяльності вважається прийом депозитів і видача кредитів. Поняття &quo ;банк&quo ; має економічне і юридичне значення. Загально прийняте визначення банку в юридичному аспекті - кредитна організація, що має виключне право здійснювати в сукупності наступні банківські операції: залучення у вклади коштів фізичних і юридичних осіб, розміщення зазначених засобів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності, терміновості, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних і юридичних осіб&quo ;.

Банківськими операціями є операції, що можуть здійснювати винятково банки й інші кредитні організації. До таких операцій відносяться: 1) залучення коштів фізичних і юридичних осіб у внески (до запитання і на певний термін); 2) розміщення зазначених вище притягнутих засобів від свого імені і за свій рахунок; 3) відкриття і ведення банківських рахунків фізичних і юридичних осіб; 4) здійснення розрахунків з доручення фізичних і юридичних осіб, у тому числі банків-кореспондентів, по їхньому банківському рахунку; 5) інкасація коштів, векселів, платіжних і розрахункових документів і касове обслуговування фізичних і юридичних осіб; 6) купівля-продаж іноземної валюти в наявній і безготівковій формах; 7) залучення у внески і розміщення дорогоцінних металів; 8) видача банківських гарантій. При цьому тільки банки мають виключне право здійснювати в сукупності наступні операції: залучення у внески коштів фізичних і юридичних осіб, розміщення зазначених засобів від свого імені і за свій рахунок на умовах зворотності, платності, терміновості, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних і юридичних осіб. Комерційні банки - основна ланка кредитної системи країни, до якої належать кредитні установи, що здійснюють різноманітні банківські операції для своїх клієнтів на принципах комерційного розрахунку. Для цього вони використовую не лише свій власний, а й запозичений фінансовий капітал у вигляді внесків, депозитів, міжбанківських кредитів інших джерел. До того ж запозичені кошти, як правило, значно перевищують обсяг власного капіталу комерційних банк . 1.2. Сутність комерційних банківОсновною метою комерційних банків, які стали створюватися в Україні з 1989 року, було оперативне отримання їх засновниками і клієнтами широкого спектра банківських послуг (включаючи отримання кредитів), розв’язання засновниками за допомогою власного банку своїх групових або індивідуальних проблем, отримання максимального прибутку для своїх акціонерів або пайовиків, а також власного розвитку У сучасних умовах комерційні банки – це основна ланка кредитної системи країни, до яких належать кредитні установи, що здійснюють різноманітні банківські операції для свої клієнтів на принципах комерційного розрахунку. Для цього вони використовують не лише свій власний, а й запозичений фінансовий капітал у вигляді векселів, депозитів, міжбанківських кредитів та інших джерел. Сучасні комерційні банки є багатофункціональними установами, які діють в різних секторах ринку позичкового капіталу і фактично займаються всіма видами кредитних і фінансових операцій, пов'язаних з обслуговуванням господарської діяльності своїх клієнтів. Враховуючи, що основне навантаження щодо фінансово-кредитного обслуговування припадає саме на комерційні банки, їх часто називають &quo ;супермаркетами фінансового ринку&quo ;. Спостерігаються тенденції розмежування функцій та операцій комерційних банків з метою універсалізації їхньої роботи, підвищення ефективності банківської діяльності та одержання прибутків. Різноманітність послуг, що надаються комерційними банками, не означає, що всі вони виконують однаковий набір операцій.

У сучасному свт розвязування складних наукових та виробничих задач неможливо без використання моделей та моделювання. Серед рзних видв моделей особливе мсце займають математичн модел, тому що вони дають змогу враховувати кльксн та просторов параметри явищ та використовувати точн математичн методи. Вивчення реальних явищ за допомогою математичних моделей, як правило, вимага застосування обчислювальних методв. При цьому широко використовуються методи прикладно математики, математично статистики та нформатики. Домашн завдання: Вивчити означення: модель, моделювання, класифкаця моделей,компютерне моделювання. Записати приклади моделей, з повсякденного життя. УРОК 3. Алгоритми та х властивост Мета уроку: Дати поняття про алгоритм, його властивост та способи подач. Навчити розпзнавати алгоритми навколо себе. Вмти розрзняти правильно та неправильно сформульован алгоритми. Теоретичний матерал Кожна людина щодня зустрчаться з безлччю задач вд найпростших  добре знайомих до дуже складних

1. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

2. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

3. Аналіз діяльності комерційних банків

4. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

5. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

6. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
7. Активи комерційних банків
8. Факторингові операції в діяльності комерційних банків

9. Критерії класифікації відпусток на види

10. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

11. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

12. Комерційний банк

13. Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

14. Кредитний механізм в комерційних банках

15. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

16. Класифікація надзвичайних ситуацій

Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

17. Класифікація нервової системи та її будова

18. Класифікація основних засобів

19. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

20. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах

21. Вирішення міжнародних комерційних спорів

22. Типологічна класифікація мов світу
23. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій
24. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

25. Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

26. Витрати виробнцитва. Їх класифікація

27. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

28. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

29. Класифікація персоналу та форми його наймання

30. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

31. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

32. Методи навчання: їх класифікація і характеристика

Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее

33. Вимірювання тиску: класифікація приладів

34. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

35. Класифікація важковиховуваних дітей

36. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

37. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

38. Міжкристалічна корозія – найбільш шкідливий вид корозійних руйнувань
39. Класифікація закладів ресторанного господарства
40. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

41. Джерела антропогенного забруднення та класифікація забруднень

42. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

43. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

44. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

45. Функціонування банківських систем зарубіжних країн

46. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

47. Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу

48. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

50. Особливості функціонування партійних систем

51. Грошові реформи: види та особливості

52. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

53. Комерційні банки та їх види

54. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"
55. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю
56. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

57. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

58. Поняття комунікацій. Види комунікацій

59. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

60. Потенційні можливості НЛП у комунікаційних технологіях

61. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

62. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

63. Виды и характеристика федеральных налогов

64. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

65. Сущность и виды инфляции

66. Правонарушения и преступления. Понятия и виды

67. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

68. Авторский договор: понятие и виды

69. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

70. Виды договоров (Контрольная)
71. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ
72. Виды подряда

73. Договор подряда и его виды

74. Виды коммерческих организаций

75. Понятие, сущность и виды юридических лиц РБ

76. Понятие Иска. Виды исков

77. Виды договоров. Жилищные споры

78. Понятие и виды обращения граждан /Украина/

79. Монархия, республика и их виды

80. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки
Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок
Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

81. Государственная и муниципальная служба (понятия и виды)

82. Коммерческий банк как субъект налогового правонарушения

83. Налоги: их сущность, виды и функции

84. НДС по обычным видам деятельности индивидуальных предпринимателей

85. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

86. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды
87. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности
88. Понятие правонарушений и их виды

89. Виды ненадлежащей рекламы по закону о рекламе

90. Римское право. Обязательство и его виды

91. Понятие и виды договоров в Римском частном праве

92. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

93. Органы государства: их признаки и виды

94. Правовые отношения: понятия, признаки, элементы, виды

95. Структура правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды

96. Правоотношения: понятие, признаки и виды

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,5 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Виды трудовых договоров

98. Материальная ответственность сторон трудового договора (контакта) и ее виды. Материальная ответственность работников и ее виды

99. Понятие и виды материальной ответственности работников


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.