Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Державний комітет статистики ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ Кафедра бухгалтерського обліку та аудитуКУРСОВА РОБОТА на тему: «Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками » Виконавець: студент гр. ОАд- ІІІ –2/1 Борисенко Аня Андріївна2010 р. Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи обліку реалізації продукції та розрахунків з покупцями та замовниками 1.1 Реалізація продукції як економічна категорія та об’єкт обліку 1.2 Аналіз нормативно-правових документів, що регламентують облік реалізації продукції та розрахунків з покупцями та замовниками 1.3 Організаційно-економічна характеристика ТОВ « Аеро-Експрес» Розділ 2. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками 2.1 Порядок формування собівартості реалізації готової продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками 2.2 Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції 2.3 Аналітичний та синтетичний облік реалізації готової продукції та розрахунків з покупцями та замовниками Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку реалізації продукції та розрахунків з покупцями та замовниками Висновок Список використаної літератури Вступ Реалізованою продукцією підприємства вважається продукція (товари, роботи, послуги), за яку покупцеві (замовникові) пред'явлені розрахункові документи. Пред'явленими розрахунковими документами (покупцеві, замовникові) вважаються документи з моменту подачі їх до установи банку (за умови здійснення розрахункових операцій через установи банків), або передачі їх покупцеві (замовникові) відповідно до умов, передбачених договором (контрактом), тобто без участі установ банків. Якщо покупець (замовник) за умовами договору одержує продукцію безпосередньо на підприємстві-виготовлювачі, то така продукція вважається реалізованою після видачі і відповідного оформлення документами та пред'явлення покупцеві-замовникові розрахункових документів. Реалізованою вважається також продукція, за яку підприємство-продавець одержало плату або авансові платежі. До введення національних стандартів бухгалтерського обліку реалізація продукції здійснювалась на рахунку № 46 &quo ;Реалізація&quo ;, на дебеті якого відображалася собівартість реалізованої продукції, податок на додану вартість, акцизний збір, позавиробничі витрати, тобто - повна собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг). На кредиті рахунка № 46 &quo ;Реалізація&quo ; відображалася сума (за методом нарахування) відвантаженої до реалізації готової продукції (робіт, послуг) або інша сума, еквівалентна сумі продажу (вексель, боргове зобов'язання тощо). Підприємства, що здійснюють свою діяльність у сферах торгівлі та громадського харчування, де розрахунки за товари і продукцію здійснюються готівкою, валовий дохід від реалізації визначають у міру одержання готівки. Перехід на визначення результатів реалізації за методом нарахування наближає застосовувану в Україні систему обліку і статистики до загальновизнаної у міжнародній практиці. Таким чином, реалізованою продукцією (роботами, послугами) вважається продажна вартість відвантаженої продукції (виконаних робіт, послуг), зазначеної в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах, або продажна вартість відвантаженої продукції (виконаних робіт, послуг), зарахована як платіж на рахунки підприємства в установах банків.

Основним об`єктом в даній роботі виступає ТОВ « Аеро-Експрес». Основна мета даної курсової роботи заключається в висвітленні питань обліку реалізації готової продукції та розрахунків з покупцями та замовниками. Основні завдання, що стояли переді мною в процесі роботи: розглянути і вивчити аспекти пов’язані з реалізацією готової продукції (робіт, послуг) на підприємстві; розглянути нормативно-правові документи, що регламентують облік реалізації продукції та розрахунків з покупцями та замовниками; на прикладі діючого підприємства дослідити порядок формування собівартості реалізації готової продукції. Підприємства реалізують свою продукцію покупцям на підставі укладених договорів (угод). Відпуск готової продукції покупцям оформляється накладною на відпуск товарно-матеріальних цінностей (ф. № М-20), яка є підставою для списання готової продукції підприємством-виробником. що здійснило її відпуск, для оприбуткування її підприємством-одержувачем та для дозволу на вивезення її з території підприємства-постачальника. У накладній зазначаються назва, номенклатурний номер, одиниця виміру, кількість, ціна кожного виду і сорту продукції, що відпускається. Розділ 1. Теоретичні основи обліку реалізації продукції та розрахунків з покупцями та замовниками Реалізація продукції як економічна категорія та об’єкт обліку Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» готовою вважається продукція, яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, які передбачені договором або іншим нормативно-правовим актом. Випущена з виробництва готова продукція здається на склад за накладними. В бухгалтерії на підставі накладних ведеться накопичувальна відомість випуску готової продукції, у якій випущена продукція групується за видами і сортами (номенклатурними номерами) і відображається за двома оцінками - за обліковою вартістю (плановою собівартістю або за відпускними цінами без ПДВ) і фактичною собівартістю. Такий порядок оцінки зумовлений тим, що фактичну собівартість готової продукції, випущеної протягом місяця з виробництва, визначають тільки наприкінці місяця після відображення всіх прямих затрат і розподілу непрямих витрат та складання звітної калькуляції. Дані відомості випуску готової продукції є підставою для ЇЇ оприбуткування. Синтетичний облік наявності і руху готової продукції за фактичною собівартістю ведеться на активному рахунку 26 «Готова продукція». Оприбуткування випущеної з виробництва продукції відображається по дебету рахунка 26 «Готова продукція» і кредиту рахунка 23 «Виробництво» Виконані і здані за актами замовникам роботи списуються з кредиту рахунка 23 «Виробництво» на дебет рахунка 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг». Підприємства реалізують свою продукцію покупцям на підставі укладених договорів (угод). Відпуск готової продукції покупцям оформляється накладною на відпуск товарно-матеріальних цінностей (ф. № М-20), яка є підставою для списання готової продукції підприємством-виробником. що здійснило її відпуск, для оприбуткування її підприємством-одержувачем та для дозволу на вивезення її з території підприємства-постачальника.

У накладній зазначаються назва, номенклатурний номер, одиниця виміру, кількість, ціна кожного виду і сорту продукції, що відпускається. За потреби (при значній кількості назв, видів готової продукції, що відпускається) накладна за формою № 20 складається як обов'язковий додаток до товарно-транспортної накладної (ф. № І-ТН або № І-ТР спирт). Якщо дані про готову продукцію, яка відпускається і вивозиться автотранспортом на сторону, вміщуються у товарно-транспортній накладній, то накладна за формою № М-20 не складається. Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» постачальник (продавець) повинен надати підприємству-покупцю податкову накладну, форма І порядок заповнення якої затверджені наказом ДПА України. В податковій накладній, крім інших реквізитів, вказуються ціна, ставка і сума ПДВ, загальна сума, що підлягає сплаті постачальнику. У разі звільнення від оподаткування готової продукції згідно зі ст. 5 Закону в податковій накладній зазначається «Звільнено від ПДВ» з посиланням на відповідний пункт ст. 5 Закону. Податкова накладна виписується в двох примірниках, оригінал якої надається покупцеві (одержувачу готової продукції), а копія зберігається у підприємства (продавця) як звітний і розрахунковий податковий документ. Податкова накладна надає право покупцю, зареєстрованому як платник ПДВ, на включення до податкового кредиту (з віднесенням на дебет рахунка 641 «Розрахунки за податками») витрат по сплаті ПДВ постачальнику (продавцю) при придбанні матеріальних цінностей (робіт, послуг). Якщо покупець не є платником податку, то податкова накладна йому не надається. Для проведення розрахунків з покупцем постачальник виписує рахунок-фактуру та інші розрахунково-платіжні документи, що підтверджують факт передачі (відпуску) матеріальних цінностей і їх оплату з зазначенням суми ПДВ. Постачальник може включити до рахунка-фактури покупця, крім вартості відвантаженої продукції, вартість тари, відвантаженої з продукцією (якщо вона не включена у відпускну вартість продукції і оплачується понад її відпускну вартість), а також транспортні витрати. Аналітичний облік відвантаження і реалізації продукції, а також розрахунків з покупцями і замовниками підприємства ведуть у відомості № 16 відвантаження, відпуску і реалізації продукції. Записи в цій відомості (як і в журналі - ордері № 6) здійснюють в лінійному (позиційному) порядку, що дає можливість бачити, за яким розрахунковим документом, яка сума підлягає до сплати покупцем (замовником), а також робиться відмітка про оплату. При спрощеній формі облік відвантаження і реалізації продукції ведуть у відомості ф. № В-6. Законодавством для обліку реалізації встановлено метод нарахування. При методі нарахування датою реалізації вважається дата передачі права власності на продукцію (роботи, послуги) згідно з базисними умовами поставки, визначеними сторонами, незалежно від строку здійснення платежів. У цьому разі датою реалізації вважається дата відвантаження готової продукції покупцям (а для робіт, послуг – дата оформлення документів, які засвідчують їх виконання). Відповідно до національного Плану рахунків на відпускну вартість відвантаженої (реалізованої) покупцям готової продукції в бухгалтерському обліку підприємства робиться запис по дебету рахунка 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і кредиту рахунка 701 «Доход від реалізації готової продукції».

Вона мала на озброєнні 4 кулемети, кожен з бойовиків - гвинтівку з 40 набоями. Організація вела розвідувальну і пропагандистську роботу, готувалась до збройного виступу. Її провідники Фоліс і Саломович були розстріляні, пройшли масові арешти робітників. При цьому затримали одного з керівників підпілля, агента розвідки ЗУНР Л.Ганкевича [542]. В доповіді співробітника закордонного відділу Генштабу Армії УНР А.Рибчука йдеться про те, що 22 жовтня 1919 р. у Львові польська спецслужба заарештувала М.Оссовську, яка ефективно допомагала Л.Ганкевичу залучати вояків до УГА. Всього у цій справі було затримано 40 осіб. Арешти агентів розвідки ЗУНР використовувались поляками як привід для розгортання масових репресій проти українського населення міста [543]. Розвідувальну роботу спецслужб ЗУНР на окупованій території Галичини ускладнював жорсткий контррозвідувальний контроль спецслужб Польщі. Так, у Львові польська контррозвідка, дирекція поліції і військова адміністрація встановили тотальне стеження за всіма українськими політичними, комерційними, культурними і молодіжними організаціями, що перешкоджало використанню їх українською розвідкою як прикриття, а також реалізації планів збройних виступів проти окупантів [544]

1. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

2. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3. Аналіз виробництва та реалізації продукції

4. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

5. Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості

6. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг
7. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації
8. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

9. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

10. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

11. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

12. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

13. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

14. Експертиза та контроль реалізації товару

15. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

16. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

17. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

18. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

19. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

20. Механізм реалізації форфейтингу

21. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

22. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві
23. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів
24. Технологія післязбиральної обробки, реалізації, переробки сільськогосподарських продуктів

25. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

26. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

27. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

28. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

29. Проблеми реалізації норм права

30. Реалізація Конституції

31. Реалізація права на житло шляхом будівництва

32. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску

33. Особливості реалізації фонеми в мовленні

34. Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог

35. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"

36. Реалізація суперскалярної обробки в Athlon 64.2. SpeedFan 4.27, тестування температури CPU, HHD, швидкості кулерів

37. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

38. Розробка відомості "Прибутки-Збитки по реалізації" в Access i Excel
39. Цивілізації середньовіччя та сучасності
40. Реалізація шкіряного взуття

41. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

42. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

43. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

44. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів

45. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

46. Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти

47. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

48. Основні організаційні форми та види туризму

Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шар предсказаний, 12 см.
Если вы из той породы людей, которые предпочитают сто раз подумать, тогда купить магический шар будет неплохим вариантом. Он не примет
565 руб
Раздел: Прочее
Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

50. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

51. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

52. Планування собівартості готової реалізованої продукції

53. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

54. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"
55. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
56. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

57. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

58. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

59. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

60. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

61. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

62. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

63. Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку

64. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

66. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

67. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

68. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

69. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

70. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження
71. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
72. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

73. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

74. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

75. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

76. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

77. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

78. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

79. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

80. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

81. Інженерний захист робітників та службовців промислового об’єкта

82. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

83. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

84. Організація захисту державної таємниці в Росії

85. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

86. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації
87. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка
88. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

89. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

90. Основи реєстрації інтернет ресурсів в пошукових системах та каталогах

91. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

92. Поява робітничих організацій в Україні

93. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

94. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

95. Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства

96. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники
Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

98. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

99. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

100. Робота приватної ветеринарної лікарні "Vet мир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.