Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти Факультет підвищення кваліфікації Кафедра методики дошкільної та початкової освіти (секція методики виховання та розвитку особистості)Курсова робота: ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ АКТИВНОСТI МОЛОДИХ ШКОЛЯРiВ Харків Зміст Вступ Розділ 1. Емоційне стимулювання навчально-пізнавальних потреб школярів Мотиви пізнавальної діяльності школярів 1.2 Організаційний етап 1.3 Когнітивний та заключний етапи Розділ 2. Дидактичні ігри як засіб стимулювання пізнавальної активності школярів Висновок Список використаної літератури Додаток 1 Додаток 2 ВСТУП Потреба сучасного суспільства в гармонійному розвитку особи пред'являє нові вимоги до системи освіти. Сучасні умови характеризуються гуманізацією освітнього процесу, зверненням до особи дитяти, розвитку кращих його якостей. Реалізація цього завдання об'єктивно вимагає якісно нового підходу до навчання і виховання дітей. Навчання має бути таким, що розвиває, збагачувати дитяти знаннями і способами розумової діяльності, формувати здібності. Перед теоретиками і практиками поставлено завдання- вдосконалення учення школярів як провідного виду їх діяльності, дидактичних засобів в цілях підвищення активності дітей в учбовому процесі. Рівень теоретичних досліджень в області стимулювання досить високий. Тим часом мало знайдеться факторів, порівнянних зі стимулюванням по ефективності свого впливу на продуктивність педагогічного процесу. Місце стимулювання в першій трійці найбільш впливових причин говорить саме за себе. Потреби, мотиви, стимули – поняття досить важливі для педагогіки. Стимули спираються на потреби, і мотиви невіддільні від них. Свідоме подоланням протистоячих спонук - це дуже важкий процес, з яким не завжди впорається і доросла людина, а тим більше - учень. Працюючі в початковій школі, я зрозуміла, що для позитивних змін фізіологічного, психологічного та особистісного порядку у дітей є зміна соціального становища, яким може бути вступ до школи. Це покладає на мене, як вчителя, велику відповідальність. Необхідно забезпечити не тільки умови для цих змін, а й подальший розвиток дитини в удосконаленні своєї особистості за рахунок навчально-виховного процесу. Але практика показує, що вже в жовтні, бажання багатьох першокласників ходити до школи зникає разом з потребою навчатися. Відомо, що кожна дитина, як і всі живі істоти, прагне удосконалюватися. З приходом до школи вона має усвідомити можливості навчального процесу, які забезпечуються педагогічним стимулюванням та задоволенням навчально-пізнавальних потреб, а вони є домінуючими для першокласника. Психолого-педагогічна умова такого забезпечення – вирішення цілої низки дидактичних протиріч, їх не так і багато: найперше – зовнішні (педагогічні) та внутрішні (особистісні), що забезпечують успішність навчального процесу. Педагогічна майстерність учителя полягає в природному переводі зовнішніх педагогічних у внутрішні – психологічні протиріччя, та створенні оптимальних умов для їх усвідомлення учнем. Це дасть змогу педагогові підняти процес навчання учнів на більш високий рівень завдяки свідомому просуванню від мети уроку до бажаного результату.

Крім того, такий підхід вкрай необхідний для усунення формалізму в діяльності сучасної школи, оскільки дає змогу учневі сприймати себе як активного суб'єкта навчального процесу, від якого залежить якщо не все, то більшість у самовдосконаленні. РОЗДІЛ 1. Емоційне стимулювання навчально-пізнавальних потреб школярів 1.1 Мотиви пізнавальної діяльності школярів Стимулюванню пізнавальної активності передує вплив на мотиваційну сферу учнів. Мотив – це те, що спонукає людину до дій. Те, заради чого вона її здійснює. У сучасній психології цим терміном позначають ряд причин, що викликають активність індивіда: інтерес, цільові установки, емоції, ідеали, потреби. Е. Браверман до найважливіших мотивів пізнавальної діяльності, особливістю яких є спрямованість на набуття узагальнених способів дій та самовдосконалення особистості, відносить: пізнавальний, пов'язаний з інтересом до нового, невідомого; мотив «саморозвиток», дія якого проявляється в бажанні якомога знати та вміти, розвивати свій розум, підіймати культурний рівень; мотив «досягнення», дія якого проявляється в бажанні отримати гарні результати своєї діяльності, перемогти у змаганні; мотив «професійно-життєве самовизначення», дія якого повязана з прагненнями досягти вершин у майбутній професії; комунікативний мотив, дія якого пов’язана з бажанням учня спілкуватися, співробітничати, взаємодіяти; емоційний мотив, який породжується позитивними емоціями ,- радістю, подивом, азартом; зовнішній мотив, пов'язаний з отриманням винагороди, схвалення від інших людей. Його можна викликати жестом,поглядом, словами співчуття, обіцянками винагородити за якісне та швидке виконання завдання; мотив « позиція», пов'язаний із громадянською відповідальністю за справу, почуттям обов’язку. Мотивація є дуже сильним фактором впливу на успішність учнів. Залучаючи їх до навчальної діяльності, у своїй роботі я враховую, що учень може: Сприймати її як таку, що не відповідає його цілям; Намагатися уникнути її через неприємності; Проявляти до неї незначний інтерес; Брати участь у ній з великим бажанням, бо вважає її цікавою та посильною. Для себе з цього напряму педагогічної діяльності я ставлю завдання: Вивчати емоційну сферу учнів; Розвивати мотиви, які вже сформовані в учнів, спиратися на них під час планування діяльності на уроці; Формувати нові мотиви, що здатні забезпечити підвищення якості навчальної праці. З метою діагностування особливостей мотивації пізнавальної діяльності на початку нового навчального року та протягом нього, я проводжу анкетування «Мотиви моєї діяльності». Прийоми розвитку пізнавальних мотивів можна поділити на дві групи: Зацікавлення змістом навчального матеріалу – новизна повідомлення; дивовижна інформація, приклади з художньої літератури; використання краєзнавчого матеріалу; інформація екологічної спрямованості; історичні відомості; іакти з життя вчених; інформація, пов′язана з розкриттям можливостей людини та ін. Зацікавлення процесом навчання – використання роздаткового матеріалу, технічних засобів навчання; застосування комп′ютерної техніки, демонстраційного експерименту та інших видів наочності; залучення до ігрової діяльності, проблемне навчання та ін.

С. Подмазін до методів і прийомів психолого-педагогічної підтримки діяльності учнів включає: заохочення, пізнавальний інтерес, навчально-пізнавальну гру, кооперацію учнів під час уроків, створення яскравих уявно-образних уявлень, використання творчих завдань, створення проблемних ситуацій, спонукання до пошуку альтернативних рішень, створення ситуації успіху, створення ситуації взаємодопомоги. Формулу успіху в пізнавальній діяльності Е. Браверман наводить у таій формі: У= М (ПІ РІ ЗІ ЗІ) СЗ, де: М – мотивація; ПІ – пошук інформації; РІ – розуміння інформації; ЗІ – запам’ятовування; ЗІ – застосування інформації; СЗ – систематичність занять. 1.2 Організаційний етап Починаючи з організаційного етапу, вчителеві необхідно формувати ціннісні орієнтації учнів на використання всіх можливостей у самовдосконаленні та соціально-психологічні установки (готовність) до їх реалізації в умовному та реальному процесі життєдіяльності. В основу цієї роботи покладається актуалізація знань про духовні, моральні та матеріальні цінності людства і свого народу, що сприяє самовдосконаленню і є визначальною умовою поліпшення особистого та соціального буття. В такому разі не досить нагадувати дітям, який буде урок зараз і що відбуватиметься на ньому. Важливіше, аби учні самі визначили, що вони вже досягли на даний момент і які почуття у них викликає цей рівень, чи задоволені вони собою і чи мають зупинятися на досягнутому. Отже основною педагогічною метою цього етапу є емоційне стимулювання позитивних почуттів дітей, які їм дадуть змогу зафіксувати у свідомості відповідні можливості навчальної діяльності, її цінність для подальшого самовдосконалення та готовність використовувати все можливе в цьому плані, що буде запропоноване вчителем під час вивчення цієї дисципліни. Неприпустимим є зміщення акцентів у педагогічній діяльності з позитивних змін учня на негативні, отже висвітлення позитивних надбань дитини на організаційному етапі – психолого-педагогічна умова успішної реалізації будь-якої форми здійснення навчального процесу. За такого підходу ефективними стають колективні форми роботи на початку уроку, що дають змогу учневі ототожнити себе з більшістю встигаючих учнів, мета яких – самовдосконалення за рахунок навчальної діяльності. Інший підхід – створення ситуації особистого незадоволення межею своїх актуальних досягнень – необхідна умова здійснення мотиваційного та цільового етапів. Однак, слід відзначити, що, враховуючи індивідуальні особливості кожного учня, вчитель має чітко вирахувати оптимальний час ситуації емоційної напруги, аби не допустити емоційної перенапруги, що призводить до розчарувань, втрати пізнавального інтересу, формування негативних комплексів тощо. Основним завданням педагогічного впливу на цьому етапі є перехід попередніх суперечностей у наступні: між зовнішніми (педагогічними) та внутрішніми (особистісними) вимогами учня до рівня своїх знань, умінь та навичок, а також їх послідовна інтеграція як психологічне новоутворення дитини. Для цього мені достатньо правильно побудувати евристичну бесіду, або створити програвання чи вирішення життєвої ситуації, що яскраво показує дітям, для чого необхідно навчитися розв'язувати задачі з двома чи кількома невідомими, вміти користуватися правилом грамотного мовлення, володіти тією чи іншою інформацією.

Адже Казань на той час уже мала водопровід і вищі навчальні заклади, а в самій столиці імперії, Сараї, зводилися чудові палаци, каменем мостилися вулиці, будувалися водостоки. Хоч як це дивно, але й Дмитро (син Невського), уже відмовившись від великокнязівського престолу на користь брата Андрія і дізнавшись, що його вотчина Переславль спалена, помер по дорозі біля Волока: чи його теж отруїли, чи — своєю смертю. Та цього разу Переславль спалили не татаро-монголи, а родичі Рюриковичі — князь Федір Ростиславович, так би мовити, «подбав» про ближнього. На цьому ворожнеча між синами Олександра Невського не закінчилася. У брудну гру вступив молодший син — Данило. Знаючи, як середній брат Андрій наклепом скинув із великокнязівського престолу старшого брата Дмитра, він також спробував відокремитися від Андрія, щоб самому збирати й відвозити данину в Орду. Адже саме в цьому і полягала причина ворожнечі між братами. Розсудливий читач розуміє, який простір для злодійства відкривався перед князем, — не тільки через завищення кількості данини, а й через банальне утаювання татаро-монгольської частини

1. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

2. План роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу на 2009 – 2010 навчальний рік

3. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

4. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

5. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

6. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів
7. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів
8. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

9. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

10. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

11. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

12. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

13. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

14. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

15. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

16. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Формування і стимулювання попиту покупців "Велика кишеня"

18. Державна політика стимулювання зайнятості

19. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

20. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

21. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

22. Виконання тематичної композиції молодшими школярами
23. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра
24. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

25. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

26. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

27. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

28. Музично-ритмічне виховання молодших школярів

29. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

30. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

31. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

32. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

Клей универсальный UHU "Twist&Glue", 90 мл, арт. 38850.
Склеивает металл, бумагу, дерево, текстиль, стекло, керамику, пробку, большинство пластиков и кожу. Не подходит для ремонта кожаной
350 руб
Раздел: Универсальный
Набор детской складной мебели Ника "Хочу все знать".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем. Материалы: металл окрашенный, цветная ламинированная ДСП, пластмасса. Для детей от 3 до 7
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета

33. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

34. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

35. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

36. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

37. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

38. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра
39. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів
40. Статеве виховання молодших школярів

41. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

42. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

43. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

44. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

45. Формування екологічної культури молодших школярів

46. Формування здорового способу життя молодших школярів

47. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

48. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки
Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты

49. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів

50. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

51. Формування правильної дикції у молодших школярів

52. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

53. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

54. Формування у молодших школярів мотивації до навчання
55. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок
56. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

57. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

58. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

59. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

60. Зміст правового виховання молодших школярів

61. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

62. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі

63. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

64. Корекція тривожності у молодших школярів

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее

65. Особистісна тривожність молодших школярів

66. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

67. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

68. Розвивальні ігри молодших школярів

69. Розвиток пам’яті молодшого школяра

70. Податкове стимулювання підприємства і зарубіжний досвід
71. Солнечная активность. Солнечно-земные связи
72. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

73. Засоби захисту права власностi

74. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

75. Применение имплантантов с биологически активным пористо-порошковым покрытием

76. Макрофаги перитонеального экссудата как модель фагоцитоза и нарушений фагоцитарной активности

77. Дешевый активный уголь для поглощения вредных веществ

78. Развитие познавательной активности учащихся на уроках математики

79. Технология производства синергической активной пищевой добавки "Эхинацея Янтарная"

80. Помощь жертвам активного манипулирования психикой (разработка программы консультирования о выходе из нетрадиционных религиозных культов с учетом индивидуально-психологических особенностей личности)

Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее

81. Расчет частотных характеристик активного фильтра второго порядка на операционном усилителе

82. Электрическое активное сопротивление

83. Двигательная активность как важнейший фактор взаимодействия организма человека с внешней средой и повышение его устойчивости к вредным воздействиям

84. Влияние химически активных веществ на здоровье человека

85. Модификация биологически активными системами синтетического полиизопрена

86. Активные операции коммерческих банков
87. Источники венчурного капитала и стимулирование инновационной активности в процессе антикризисного управления
88. Динамика развития читательской активности и усложнение мотивов чтения на протяжении 18-19 веков

89. Проблема активного противостояния злу в романе Владимира Дудинцева «Белые одежды»

90. Необходимость активного отдыха

91. Локализация функций в коре больших полушарий. Электрическая активность головного мозга

92. Биологически активные добавки к пище при коррекции массы тела и лечении атеросклероза

93. Функциональная активность лейкоцитов в условиях воздействия на организм высокой и низкой температур

94. Миграционная активность лейкоцитов в условиях нормы и при диффузных заболеваниях соединительной ткани

95. Припоминание как основа развития музыкальной памяти, внутреннего слуха и активности музыкального мышления

96. Расчет коэффициентов активности. Личный опыт

Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее

97. Математическое моделирование при активном эксперименте

98. Экзаменационные билеты за первый семестр 2001 года по предмету активные формы социально-психологического обучения

99. ИТ как средство развития познавательной активности и творческих способностей школьников с нарушениями зрительного анализатора


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.