Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Ціноутворення на ринках факторів виробництва

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Вступ Розділ 1 Загальна характеристика ринків факторів виробництва 1.1 Поняття факторів виробництва 1.2 Особливості ринків факторів виробництва Розділ 2 Ціноутворення на ринках факторів виробництва 2.1. моделі, які застосовуються для розрахунку ціноутворення 2.2. Ціноутворення на ринках факторів виробництва Розділ 3 Застосовування математичних моделей на практиці 3.1. Ціноутворення на ресурсів АПК 3.2. Шляхи оптимізації ціноутворення на ринках ресурсів Висновки Список використаної літератури Вступ Для сучасного ринку характерна наявність великої кількості різних галузевих ринків товарів і послуг, множинність цін. На практиці ціна на конкретну продукцію того самого ринку може істотно розрізнятися. В умовах ринкової економіки ціна визначається співвідношенням попиту та пропозиції. Тому важливим є питання ціноутворення на ринках факторів виробництва. Ринки факторів – це спеціальні ринки, де на відміну від ринків продукції, з боку попиту виступають фірми, які споживають виробничі фактори, з боку позиції – власники факторів – домогосподарства. На ринках факторів визначаються ціни та обсяги використання факторів. Ринки факторів виробництва вважаються вторинними по відношенню до ринків готової продукції, тому що стан перших визначаються станом других. Процес ціноутворення на ринках багато в чому залежить від типу ринку, у рамках якого діє відповідний суб'єкт торгівлі. Сучасному ринку характерна множинність цін. Для вивчення і використання на практиці цінових показників необхідно знати основні джерела даних про ціни. Механізм ціноутворення аналіз попиту та пропозиції, проектування цін - виходячи із ситуації на ринку - і формування контрактної ціни. У даній роботі ми докладно розглянемо дане питання. Темою роботи є: «Ціноутворення на ринках факторів виробництва». Мета роботи: дослідити особливості ринку факторів виробництва, розглянути основні моделі ціноутворення, застосувати набуті знання на практиці, визначити шляхи оптимізації ціноутворення на ринках факторів виробництва. Для досягнення мети роботи автор поставив перед собою наступні завдання: Визначити методи і напрями дослідження; Дослідити поняття і особливості ринків факторів виробництвіа; Розглянути основні моделі ціноутворення; Дослідити сутність ціноутворення на ринках факторів виробництва; Розглянути ціноутворення ресурсів на прикладі АПК Криму; Визначити шляхи оптимізації ціноутворення на ринках факторів виробництва; Систематизувати інформацію; Написати роботу. При написанні роботи використовувались наступні джерела: Наукова і науково-популярна література; Довідники, посібники; Інформація ЗМІ. Теоретичне значення роботи полягає у дослідженні моделей ціноутворення на ринках факторів виробництва. Практичне значення роботи полягає у визначені ціноутворення на прикладі АПК Криму і шляхів оптимізації ціноутворення на ринках факторів виробництва. Розділ 1 Загальна характеристика ринків факторів виробництва 1.1. Поняття факторів виробництва Ринок — це також широке соціально-економічне поняття, що охоплює всі сфери економічної, суспільної і політичної діяльності суспільства.

Тому ринок передбачає свободу господарювання для всіх економічних суб'єктів, їхнього об'єднання, співробітництва і конкуренції, а у випадку банкрутства — припинення їх діяльності. У ринковій економіці суб'єктами господарювання можуть бути не тільки вітчизняні, але й іноземні юридичні та фізичні особи. Ринки факторів – це спеціальні ринки, де на відміну від ринків продукції, з боку попиту виступають фірми, які споживають виробничі фактори, з боку позиції – власники факторів – домогосподарства. На ринках факторів визначаються ціни та обсяги використання факторів. Ринки факторів виробництва вважаються вторинними по відношенню до ринків готової продукції, тому що стан перших визначаються станом других. Ринок факторів виробництва включає в себе: Ринок праці; Ринок капіталу; Ринок ресурсів; Ринок землі. Розглянемо більш докладно особливості ринків факторів виробництва. 1.2. Особливості ринків факторів виробництва Ринки факторів – це спеціальні ринки, де на відміну від ринків продукції, з боку попиту виступають фірми, які споживають виробничі фактори, з боку позиції – власники факторів – домогосподарства. На ринках факторів визначаються ціни та обсяги використання факторів. Ринки факторів виробництва вважаються вторинними по відношенню до ринків готової продукції, тому що стан перших визначаються станом других.Функціонування ринків факторів виробництва здійснюється за тими ж принципами, що і ринки продукції. Типу ринкової структури дослідження, як формується попит на фактори, які чинники його визначають, як формується пропозиція факторів, і які чинники визначають цю пропозицію.Взаємодії попиту і пропозиції дозволяє дослідити проблеми ціноутворення на фактори виробництва, а також вплив державної політики на стан цих ринків. Структура ринку повного фактора виробництва пов’язана із особливостями рішень, які приймаються формами і домогосподарствами цін і обсягу факторів на ринках. Попит на ресурси в умовах конкурентного ринку.Важливий метод визначення попиту на ресурс полягає в міркуванні, що фірма діє на певний ресурс на ринку із конкуренцією. На ринку ресурсів конкуренція означає, що фірма купує такий невеликий об’єм загальної пропозиції ресурсу, що придбана фірма кількість ресурсу ніяк не впливає на ціни. Попит фірми на фактора визначається попитом споживачів на ринках готової продукції, тому попит на фактори виробництва називається вторинним попитом. Ресурси задовольняють потреби споживачів не прямо, а через виробництво товарів і послуг. Стабільність попиту на ресурс залежить від: 1) продуктивності ресурсу при створенні товару. 2) ринкової вартості, чи ціни товару, який створений за допомогою даного ресурсу. Попит на ресурс: реалізація продукту в умовах чистої конкуренції. 3) Попит на ресурси в умовах недосконалої конкуренції. Попит на ресурс: реалізація продукту в умовах недосконалої конкуренції. На ринку із недосконалою конкуренцією – по двом причинам: зменшується граничний продукт і падає ціна на продукт, так як зростає випуск продукції. Підприємець в умовах досконалої конкуренції буде виробляти продукту менше, ніж при чистій конкуренції.

Розділ 2 Ціноутворення на ринках факторів виробництва 2.1. Моделі, які застосовуються для розрахунку ціноутворення Моделі ціноутворення. У ціновій політиці фірми дуже важливий вибір моделі ціноутворення. Цей процес повинен враховувати попит на продукт і його еластичність, витрати, ціни конкурентів. Витрати формують нижній рівень ціни, ціни на товари-замінники і аналоги орієнтують на передбачувану ціну, купівельна оцінка характеристик продукту встановлює верхній кордон ціни. В реальності проблема вибору моделі ціноутворення вирішується з врахуванням трьох найважливіших умов: 1) кожне підприємство повинне економічно забезпечити своє існування, тобто ціна повинна покривати витрати (короткострокові і довгострокові), пов'язані з діяльністю підприємства; 2) поряд з покриттям витрат підприємство націлене на здобуття максимальному або достатньому прибутку, тому необхідно уточнювати ціни окремих сегментів ринку; 3) в умовах конкуренції ціна, яку споживач готовий платити за товар, істотно залежить від цін конкурентів. Моделі ціноутворення, орієнтовані на витрати. Політика цін, орієнтована на витрати, ставить своєю за мету покриття всіх або, принаймні, значній частині витрат. Розрахунок витрат будується на основі даних виробничого обліку і планерування (з розрахунку собівартості). З моделей ціноутворення, орієнтованих на витрати, найчастіше застосовуються наступні: 1. модель повних витрат; 2. модель повернення інвестицій; 3. модель маржінальних витрат. Модель повних витрат найширше поширений і полягає в перевищенні ціни над витратами, що забезпечує деякий рівень рентабельності. Більшість підприємств і організацій використовують цю модель шляхом додавання до витрат виробництва і звернення певного відсотка. Деякі підприємства ускладнюють цю модель введенням &quo ;спеціального&quo ; (зниженого) відсотка для певних клієнтів (наприклад уряди). Недоліком моделі повних витрат є ігнорування поточного попиту, купівельної оцінки і конкуренції, що навряд чи сприяє визначенню оптимальної ціни. Передбачимо, виробник продасть не 50 000, а 30 000 кавоварок. Його витрати на одиницю виростуть за рахунок збільшення долі постійних витрат, а очікуваний дохід знизиться. Отже, ця модель застосуємо тоді, коли очікуваний об'єм продажів збігається з реальним, а це можливо лише при високій передбаченості ринку, хорошому знанні попиту і конкуренції. В той же час дана модель ціноутворення залишається популярною з ряду причин: а) підприємцям легко орієнтуватися на витрати, чим на складно прогнозований попит; б) при використанні моделі повних витрат більшістю виробників галузі ціни набувають тенденції до вирівнювання; в) &quo ;справедливість&quo ; моделі в цілому як для покупців, так і для продавців: останнім у будь-якому випадку забезпечується здобуття закріпленого доходу, при цьому вони не можуть підняти ціну на товар при збільшенні попиту. Модель рентабельності інвестицій полягає в тому, що підприємство встановлює ціну такій, щоб вона забезпечила так званий рівень повернення інвестицій (РПІ). Модель широко застосовується на підприємствах громадського харчування, транспорту, зв'язку, в освітніх установах і охороні здоров'я, тобто в організаціях які обмежені в здобутті &quo ;справедливого&quo ; і достатнього доходу від своєї діяльності.

Год пребывания в Голландии сделал его выдержанным и более деловым. Неудивительно, что через несколько недель Надя и Рональдо разошлись. Во время пребывания в Рио Рональдо встретил другую бразильскую блондинку по имени Вивианна, которая переехала к нему, когда он вернулся в Голландию. По странному стечению обстоятельств две его женщины знали друг друга еще до того, как они повстречались с Рональдо. Вивианна была удивительным образом похожа на Надю, но в то время Рональдо поддерживал с ней более сдержанные отношения, хотя и говорил друзьям, что Вивианна также сделала ошибку, осмелившись однажды предположить, что они могли бы пожениться. «Но ни Надя, ни Вивианна даже отдаленно не удовлетворяли требованиям Сони»,P заявил один из самых давних друзей Рональдо в Рио. И снова мать Рональдо, по всей видимости, стала главным фактором в любовных отношениях ее сына. Менее чем через два месяца после разрыва, в августе 1995-го Надя связалась с Рональдо и заявила, что беременна от него. Она потеряла ребенка и с того самого дня разрыва их отношений все еще чувствовала себя крайне подавленной: «Я потеряла ребенка потому что он бросил меня

1. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

2. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

3. Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва

4. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

5. Міжнародний поділ факторів виробництва

6. Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг
7. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці
8. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

9. Принципи ціноутворення в умовах ринку

10. Співвідношення факторів виробництва

11. Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів

12. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

13. Россия. 21 век. Начало строительства (инфраструктурный комплекс как фактор организации экономического пространства России)

14. Природные ресурсы как экономический фактор

15. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

16. Пространство и время как факторы специфики культуры

Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

17. Влияние климатического фактора на развитие древних цивилизаций

18. Религиозный фактор в политической жизни и национальном развитии Ирландии

19. Стратегические и ядерные вооружения периода "холодной войны" и фактор их влияния на мировую политику

20. ФАТ (фактор активации тромбоцитов)

21. Факторы неспецефической защиты - продолжение: Эндоцитоз, экзоцитоз, фагоцитоз, фагоцитарная активность

22. Факторы лесной среды и сердечно-сосудистые заболевания
23. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга
24. Изменение физических характеристик почв под влиянием антропогенного фактора

25. Влияние факторов окружающей среды на человека

26. Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях

27. Семья алкоголиков как фактор риска, обуславливающий положительное отношение подростков к спиртным напиткам

28. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

29. Геополитические факторы формирования российской цивилизации

30. Факторы, способствующие завоеванию политической власти

31. Ресурси виробництва

32. Биологические факторы формирования личности

Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. ВПФ, нейропсихологический синдром и фактор, блоки мозга

34. Факторы развития агрессивности в детском возрасте

35. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга

36. Факторы, влияющие на формирование cпособностей у мужчин и женщин

37. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

38. Программа социологического исследования о факторах, влияющих на выбор формы (платная или бесплатная) (обучения абитуриентами)
39. Проблема суицида. Анализ, социальные факторы
40. Культура как фактор общения

41. Двигательная активность как важнейший фактор взаимодействия организма человека с внешней средой и повышение его устойчивости к вредным воздействиям

42. Вредные и опасные факторы при работе лазерных установок"

43. Экологические факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека

44. Влияние физических и химических факторов на основность алкиламинов

45. Природные ресурсы как экономический фактор

46. Кредитные риски: Их факторы и пути снижения в современных условиях

47. Факторы, определяющие значимость клиента для коммерческого банка

48. Как Запад стал богатым: институциональне факторы роста

Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты
Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Сущность, классификация и показатели измерения издержек обращения в книжной торговле. Основные факторы, влияющие на уровень издержек книготоргового предприятия

50. Влияние внешнеэкономических факторов на трансформационные процессы в России

51. Факторы инвестиционной привлекательности страны

52. Факторы эффективности управленческих решений

53. Производство товаров и услуг как основная функция фирмы. Факторы производства

54. Концепция убывающей производительности факторов производства
55. Эконометрика (оценить тесноту связи между факторами при помощи коэффициентов корреляции рангов Спирмена и Кендела и другие задачи)
56. Ценообразование на факторы производства

57. Крива IS. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi IS

58. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

59. Прибыль и факторы на неё влияющие

60. Факторы роста цен, их влияние на доход и реальное потребление граждан

61. Факторы, влияющие на экономическую политику государства

62. Факторы экономического роста

63. Релігійний фактор в історії Росії

64. Прогнозирование с учетом фактора старения информации

Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки

65. Социальные, лингвистические и психологические факторы языковой ситуации в Папуа Новой Гвинее

66. Цена как фактор потребительского поведения

67. Человеческий фактор

68. Постоянный контингент клиентов, как фактор успешной деятельности турфирмы

69. Туризм XXI века: факторы и тенденции развития спроса на рынке туристических услуг

70. Сосудистые факторы риска развития глаукомы с нормальным давлением
71. Алкоголизм как фактор социального поражения
72. Значение иммунологических факторов бесплодия

73. Показатели красной крови у новорожденных детей юга и севера тюменской области, больных гемолитической анемией по аво-системе и rh-фактору

74. Здоровье и факторы риска

75. Жизненно-необходимые факторы среды для организма человека. Вода

76. Факторы, влияющие на экономику Испании

77. Культура как фактор потребительского поведения

78. Мотивация труда работников как фактор эффективности управления

79. Флотація на фондовому ринку

80. Факторы риска невостребованности продукции

Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы
Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Критические человеческие и организационные факторы коммерциализации технологий

82. Условия и факторы качества управленческих решений

83. Группы биологических факторов

84. Военный фактор в современных международных отношениях

85. Я-концепция как фактор становления личности

86. Соматические факторы в политическом поведение
87. Личность учителя иностранного языка как фактор воспитания учащихся в процессе обучения Современные требования к учителю иностранного языка
88. Факторы, которые влияют на развитие демократии в Украине

89. Взаимосвязь территории и гражданства государства как фактор Российской геополитики

90. Фактор времени в изучении иностранных языков

91. Факторы динамичности самопрезентаций в Интернет-общении

92. Интеллект как фактор социальной одаренности

93. Эмоциональный фактор в творческом воображении

94. Социальные факторы юношеской сексуальности

95. Мотивация как фактор управления личностью

96. Социальные факторы юношеской сексуальности

Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Креативная образовательная среда на основе информационных и телекоммуникационных технологий как фактор саморазвития личности

98. Экономическая подготовка учащихся школ - как фактор их социально-трудовой адаптации

99. Фактор страха


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.