Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Религия Религия

Полеміка як чинник раціоналізації релігійного дискурсу

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ Університет ІНФОРМАТИКИ і ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОСОФІЇ і РЕЛІГІЄЗНАВСТВА КАФЕДРА РЕЛІГІЄЗНАВСТВАКурсова робота Полеміка як чинник раціоналізації релігійного дискурсуВиконав: Студент групи ФіР 04 Халіков Р. Х Науковий керівник: доц.І.А. КозловськийДонецьк - 2008 ЗмістВступ Розділ 1. Причини виникнення й раціоналізації релігійно-філософської полеміки 1.1 Полеміка як спроба винайдення критеріїв ортодоксальності в межах системи 1.2 Полеміка як інструмент боротьби релігійних систем за домінування Розділ 2. Характерні риси ведення релігійно-філософської полеміки 2.1 Особливості організації релігійно-філософських диспутів 2.2 Змістовні риси релігійно-філософської дискусії 2.3 Формальна досконалість аргументації як риса дискусії Розділ 3. Наслідки раціоналізації релігійно-філософської полеміки 3.1 Створення раціональних та антираціональних систем як результат полеміки. Досвід Китаю 3.2 Розмежування прихильників і прибічників раціональності в межах дискусії. Досвід України Висновки Список використаної літератури ВступЄдиною формою суспільної свідомості, яка використовує суто раціональні засоби під час формування картини світу, є філософія. Проте розвиток філософії - це історичний процес, який співвідноситься з процесом становлення раціональності та набуття нею статусу авторитетного метода пізнання та критерію для встановлення істини. Саме дослідження процесу підвищення ролі раціональності та переходу нефілософських видів дискурсу до раціональної площини є актуальним для виявлення причин та засад поступового набуття філософією рангу оптимального способу пошуку та встановлення істини. Дана праця присвячена одному з важливих аспектів досліджуваного явища - заміні позараціональних орієнтирів під час пошуку істини в межах релігійного дискурсу раціональними, а відтак - переведенню релігійного дискурсу в філософську площину. Метою праці є демонстрація принципової ролі полеміки між представниками різних релігійних традицій чи різних напрямків у межах однієї традиції в процесі раціоналізації релігійного дискурсу. Аналіз основних характеристик релігійно-філософської полеміки дозволить виокремити ґрунтовні засади формування філософської традиції в межах релігійного світогляду, не обмежуючись окремою релігійною системою. Саме тому об’єктом дослідження виступає феномен релігійно-філософської полеміки взагалі, без концентрації на конкретному культурному регіоні чи часовому періоді. Задля ілюстрації теоретичних положень роботи на історичному матеріалі обрано кілька прикладів, що найяскравіше демонструють формування логічних та раціональних гносеологічних теорій, для розбудови оригінальних філософських утворень на ґрунті релігійних традицій. Зокрема досліджуватимуться полемічні традиції в межах індійського (боротьба між різними даршанами та всередині кожної з них), китайського (дискусії між релігійно-філософськими напрямками під час доби &quo ;суперництва всіх шкіл&quo ;), західноєвропейського (боротьба між авраамічними релігіями та зокрема дискусії всередині християнства задля з’ясування ортодоксальної позиції), а також східноєвропейського (на прикладі полеміки між прихильниками та противниками унії українського православ’я з Римом) культурних регіонів.

Предмет дослідження - характерні риси релігійної дискусії, що дозволяють встановити шляхи й засоби її впливу на формування та посилення позицій раціональності, а через це на розвиток філософського світогляду, орієнтації на раціональні логічні критерії під час боротьби за визнання власної позиції істинною. Повноцінному розкриттю проблеми сприятиме вирішення наступних завдань: висвітлення причин виникнення релігійної полеміки взагалі та зокрема причин її поступового переходу до раціонально-логічних побудов у процесі встановлення гідного критерію істини; з’ясування характерних рис релігійної полеміки - форм, яких вона набуває в ході історичного розвитку; засобів, які учасники використовують у процесі аргументації власних положень; демонстрація результатів, до яких призводить раціоналізація релігійної полеміки, зокрема переходу до раціонального критерію в гносеології, створення оригінальних логічних теорій, або звернення до вже існуючих. Задля розкриття питань і досягнення мети, що поставлена, під час дослідження використані матеріали з галузей історії філософії, історії та соціології релігії. Праці з соціології релігії дозволяють виокремити певні риси релігійної полеміки, що характеризують її взагалі та висвітлюють зокрема процес раціоналізації релігійного дискурсу. Серед таких необхідно виокремити &quo ;Соціологію релігії&quo ; М. Вебера, де розкривається еволюція релігійної спільноти від групи, що зосереджена навколо харизматичного лідера, до релігійної спільноти як складного суспільного інституту, а також &quo ;Соціальне конструювання знання&quo ; П. Бергера та Т. Лукмана, де докладно досліджено феномен легітимації, що використовує той чи інший суспільний інститут (в тому числі, релігійний) задля проголошення певної світоглядної позиції ортодоксальною. Історико-філософські та історико-релігійні дослідження дають змогу простежити відповідні процеси в межах різних релігійних традицій, віднайти загальні правила та індивідуальні особливості в кожному випадку, що досліджуватиметься. Окремо слід звернути увагу на першоджерела, які дозволяють розглянути еволюцію полемічного руху на матеріалах, що виникли як результат релігійно-філософських дискусій, - сюди відносяться &quo ;Диспут Нахманіда&quo ;, &quo ;Чжуан-цзи&quo ;, &quo ;Йога-сутри&quo ; Патанджалі тощо. Звертаючись до цих документів, можна дослідити імпліцитне ставлення до полеміки її безпосередніх учасників. Структура праці дозволяє встановити причини виникнення та раціоналізації релігійної полеміки, простежити типовий процес поступового надання переваги раціональному критерію в гносеології перед надприроднім, визначити основні групи рис, що характеризують релігійно-філософську полеміку, нарешті - встановити наслідки раціоналізації релігійного дискурсу, розмежування прибічників та противників такої тенденції та розмежування суто релігійного та філософського дискурсів у межах релігійних традицій. Праця поділена на три розділи: в першому увагу приділено передумовам виникнення полеміки в межах релігійної традиції, а також особливостям дискусії між представниками різних інтерпретаторських шкіл у межах однієї традиції та між репрезентантами різних релігійних доктрин і світоглядових парадигм; другий розділ покликаний висвітлити характерні риси, що властиві феномену релігійно-філософської полеміки - такі риси згруповано в три групи, а саме групи властивостей організації, змісту та формальної структури аргументації; у третьому розділі простежено два полярні варіанти розвитку та результатів полеміки всередині релігійного дискурсу, коли формуються позиції раціонального підходу до релігійних доктрин та антираціонального (зосередженого передовсім на вірі та авторитеті традиції).

Розділ 1. Причини виникнення й раціоналізації релігійно-філософської полемікиРелігійно-філософська полеміка виникає або внаслідок внутрішнього розвитку релігійної чи міфічної системи, або внаслідок зіткнення кількох систем. Наївно чекати від полемічних заходів чіткого встановлення істини, хоча їхні наслідки й без того доволі значущі. Наприклад, в Індії диспути між представниками різних даршан призвели до кристалізації вчення тієї чи іншої світоглядної системи, розвитку шастрового жанру в літературі, появи чітких схем аргументації на користь тієї чи іншої системи. У будь-якому разі серед альтернативних світоглядних моделей відбувається боротьба за домінування в духовному житті суспільства. Проте, ця боротьба розвивається різними шляхами в першому і другому випадках, тому потрібно розглянути їх окремо. 1.1 Полеміка як спроба винайдення критеріїв ортодоксальності в межах системиРелігійна система, яка щойно виникла, має досить незначне відношення до філософського (раціонального par excelle ce) світосприйняття. Вона на першому етапі свого розвитку переважно має просту, нероздроблену структуру, спирається на авторитет харизматичного лідера; з’являються базові доктринальні тексти, але ще нема канонічних коментарів. Згодом на місце первинної громади приходить більш складна, постійно діюча, інституціоналізована спільнота, яка вже безпосередньо не відноситься до часу появи системи. За М. Вебером, &quo ;перетворення особистої прихильності до пророка в дотримування його вчення всередині спільноти - звичайний процес, завдяки якому вчення пророка просувається в повсякденність у межах певної постійної установи&quo ; . У такій спільноті вже не діє посилання на авторитет чи харизму лідера задля ствердження монополії на істину, оскільки нові функціонери вже не мають особистого авторитету, наближуються за своїм статусом до звичайних членів спільноти. Виникає проблема, яку П. Бергер і Т. Лукман характеризують як необхідність легітимації інститутів для впровадження їх у життя тих, хто не знає, як вони створені. Тобто вже нема лідерської харизми, єдиного стрижню, що передбачав єдність і безсумнівність картини світу. В цей час виникають різні інтерпретації доктринальних положень і канонічних текстів, починається боротьба серед коментаторських напрямків за монополію. Можна навести в якості прикладу загострення боротьби антіохійської та олександрійської богословських шкіл у християнстві на початку IV століття, коли назріла необхідність проведення Вселенських соборів задля виявлення ортодоксальної позиції, що захопила б монополію на тлумачення положень, які стали суперечливими та більше не мали однозначної трактовки. Це закономірний процес - &quo ;у зв’язку з історизацією та об’єктивацією інститутів стає необхідною і розробка спеціальних механізмів соціального контролю. Відхилення від інституційно &quo ;запрограмованого&quo ; способу дії стає можливим, тільки-но інститути стають реальностями, що відірвані від первинних конкретних соціальних процесів, у контексті яких вони виникають Перед новим поколінням постає проблема виконання правил, що існують, і для включення його в інституційний порядок потрібне введення санкцій&quo ; .

Автор цих рядкв одного разу був на солднй науково-полтичнй конференц, органзованй вже тепер в Кив, одним, за словами С. Бандери, "чинником легтимним" в нацоналстичному рус,  почув багато "притуплювання"  "пдмнювання" дей того руху. Але вершиною цього було серйозне трактування укранського соцалста  космополта ХIХ ст. М. Драгоманова як "теж нацоналста". Що це? Хба не оте "баламутство", про яке говорив С. Бандера? Видавати за "нацоналзм" творчсть того, на критиц поглядв якого власне  утвердився, зрс стинний нацоналзм ¶. Франка, М. Мхновського, В. Липинського, Д. Донцова, Ю. Липи, ґ. Маланюка  багатьох нших, це значить вносити в укранський народ пдступну дею хаосу, змшування в одну безформну масу всх, абсолютно вдмнних понять  вартостей, що врешт завжди веде до повного затуманення розуму  духу народу. Вдповдаючи тим, хто прагнув зштовхнути укранський нацоналзм з мцно  безсмертно основи християнсько ври, аж до сьогодншних "рунврвцв", у тй же ж статт, яка ще ма пдзаголовок "Укранський нацоналзм  релгя", С

1. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

2. Фіскальна політика як інструмент стабілізації

3. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

4. Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби

5. Розрахунок раціонів кормів

6. Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення
7. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України
8. Особливості раціонів специфічних цільових груп

9. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

10. Типологія країн як чинник конкурентоспроможності

11. Педагогіка як наука про виховання

12. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

13. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

14. Політика як суспільне явище

15. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

16. Управління конфліктами. Інституціоналізація конфлікту

Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука

17. Туризм, як чинник розвитку продуктивних сил України

18. Становлення "нового раціоналізму" Е. Мейерсона

19. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

20. Макроекономіка як наука

21. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

22. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації
23. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією
24. Іслам як монотеїстична релігія

25. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

26. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

27. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

28. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

29. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

30. Політична географія як складова частина СЕГ

31. Застосування права як особлива форма його реалізації

32. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки
Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

33. Професійне зростання журналіста. Чинники, які сприяють вдосконаленню журналістських навичок

34. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

35. Літаратура падарожжаў як гістарычная крыніца. Запіскі замежных дыпламатаў і падарожнікаў аб Беларусі

36. Політика суцільної колективізації

37. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

38. Внутрішня політика Людовіка IX Святого
39. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації
40. Античний театр як модель античного полісу

41. Характеристика головних рис літературного імпресіонізму на прикладі творчості Поля Верлена

42. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

43. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

44. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

45. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

46. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

47. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

48. Організація як соціальне утворення

Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения

49. Персонал як об’єкт управління організації

50. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

51. Кадрова політика організації

52. Книга як поліграфічне видання

53. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

54. Демократія як форма організації суспільства
55. Лобізм як явище сучасної політики
56. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

57. Політичні партії, організації и рухи

58. Політологія, як наука

59. Трансформація суспільства та політична модернізація

60. Влада як найважливіший атрибут політики

61. Популізм як специфічна політична технологія

62. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

63. Даосизм і конфуціанство як релігійні течії

64. Категорія раціональності та її роль у релігійному дискурсі

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки
Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов

65. Психологія релігії як релігієзнавча дисципліна

66. Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання

67. Релігійно-політичне значення I-III Хрестових походів

68. Релігія як духовний феномен і суспільне явище

69. Релігія як предмет філософського осмислення

70. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства
71. Християнство як ціннісний чинник соціокультурного процесу доби Середньовіччя
72. Синтоїзм як релігія японців

73. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

74. Конфуцій. Конфуціанство як релігійно-філософське вчення

75. Економіка водогосподарської організації

76. Корпорація як форма організації сучасної фірми

77. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

78. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

79. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

80. Влияние магнитного поля

Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные

81. Магнитные поля Галактики

82. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

83. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

84. Політичні права і свободи громадян України

85. Лексико-семантическое поле "женщина" в современном английском языке

86. Поль Сезанн
87. Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР
88. С русскими воинами через века и поля боевой славы

89. Лермонтов во многом еще не открыт. Он – до сих пор тайна…

90. Идеальное общество, возможно ли оно (по роману Зацепина "Мы")

91. В. Высоцкий - "Он был чистого слога слуга..."

92. Кто он Чингиз-хан?

93. Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word

94. Использование полей и закладок для редактирования и обработки информации в документах Word

95. Расширения полей

96. Факторы неспецефической защиты - первая лекция: Перикиси, свободные радикалы. ПОЛ, ФНО, БОФ (белки острой фазы), нуклеазы, фибронектины, интерферон, лизоцим, катионные белки, NO, лектины

Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

97. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

98. Влияние электромагнитного поля на живые организмы и защита от вредного воздействия электромагнитного поля

99. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.