Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Давність у кримінальному праві

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Національний університет &quo ;Острозька академія&quo ; Правничий факультет Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін Курсова робота на тему: Давність у кримінальному праві студентки групи П-22 Татарчук Л. І. Науковий керівник: викладач Герасимчук О. П. Острог – 2009 Зміст Вступ 1. Поняття давності у кримінальному праві 2. Інститут давності притягнення до кримінальної відповідальності 2.1 Перебіг строків давності та порядок їх обчислення 2.2 Умова не вчинення протягом цих строків нового злочину певного ступеня тяжкості 2.3 Зміст поняття не ухилення особи від слідства або суду 3. Значення давності для звільнення від покарання Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність дослідження полягає в тому, що в теперішній час необхідно розглянути один із важливих інститутів кримінального права – інститут звільнення від кримінальної відповідальності. Адже, як свідчать статистичні дані, із кожним роком застосування звільнення від кримінальної відповідальності застосовується до все більшої кількості осіб, що скоїли суспільно небезпечні діяння. Щорічно кількість закритих постановою суду кримінальних справ із звільненням підсудного від кримінальної відповідальності перевищує бар’єр двадцяти тисяч. Цей факт свідчить про досить широке розповсюдження звільнення від кримінальної відповідальності у судовій практиці. Досить значним є обсяг застосування звільнення від кримінальної відповідальності за підставою передбаченою статтею 49 Кримінального кодексу України – звільнення від відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності. Важливим є те, що у цих випадках звільнення можливе у значній кількості справ, без прив’язування до конкретних складів злочинів. Необхідність особливого законодавчого розв'язання питання застосування інституту давності за такі злочини зумовлена підвищеною суспільною небезпечністю осіб, що їх вчиняють. Застосування чи незастосування судом цього інституту провадиться зважаючи на особливості справи, а також поведінку винного. Можна сказати, що у масштабі України інститут звільнення від кримінальної відповідальності через його гуманну, виховну дію і утвердження поваги до закону, вносить свою частку у справу розбудови режимів законності та верховенства права, створення передумов громадянського суспільства. Метою роботи є дослідження поняття та значення звільнення від кримінальної відповідальності в зв’язку закінчення строків давності. Реалізація цієї мети передбачає розв’язання таких наукових завдань: Визначити основні ознаки, які відрізняють звільнення від кримінальної відповідальності в зв’язку з закінченням строків давності від інших форм. Розкрити значення та необхідність звільнення від кримінальної відповідальності в зв’язку з закінченням строків давності. З’ясувати необхідності та доцільності звільнення від кримінальної відповідальності в зв’язку з спливу строків давності. Порівняти теоретичний та практичний зміст застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності. У курсовій роботі використовувалися такі методи як: - системного аналізу: розділено об’єкт дослідження на окремі частини для детального його вивчення.

Такими частинами стали розділи моєї курсової роботи; - порівнянь: в рамках співставлення різних видів звільнення від кримінальної відповідальності; - індуктивний; Об’єктом дослідження є дослідження даної наукової роботи є суспільні відносини, які виникають у зв’язку з застосуванням давності у кримінальному праві. Предметом даної курсової роботи є давність у кримінальному праві. Практичне значення дослідження полягає у тому, що його результати можуть бути використані у підготовці лекцій і практичних занять із кримінального права. Робота може бути одним із джерел для опрацювання матеріалу по цій темі. А також не всі учасники суспільних відносин знають, як саме реалізується інститут звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок перебігу строків давності. Отже, практичне значення даного дослідження є висвітлення цих питань. Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. 1. Поняття давності у кримінальному праві Відомо, що основним завданням кримінального правосуддя є виконувати веління закону шляхом, як правило, осуду і покарання тих, хто порушує таке веління. Виконання цього завдання у галузі державної каральної політики приносить бажані наслідки, якщо судовий осуд і покарання злочинця настає безпосередньо за вчиненим злочином. Якщо ж покарання відокремлено від вчиненого злочину значним проміжком часу, то воно малоефективне і майже втрачає свою мету. В такому разі мета покарання, небезпека вчиненого і особи поглинаються всесильною дією часу. Тут можна говорити про те, що чим менший цей строк, тим ефективніше реалізується ідея невідворотності покарання, досягаються цілі загального та спеціального запобігання. Проте, навпаки, значний час послаблює виховне та запобіжне значення покарання, а в деяких випадках робить застосування його недоцільним і таким, що суперечить принципу гуманізму. Покарання, призначене після того, як сплинув тривалий термін, є актом, що набуває рис помсти з боку держави. Воно стає марним, тому притягнення винного до кримінальної відповідальності виключається. Таку ж саму думку обґрунтовував М.С.Таганцев. Він говорив про те, що існування давності притягнення до кримінальної відповідальності з одного боку, призначення у таких випадках покарання є непотрібним і безцільним, а з іншого процесуальними труднощами відновлення подій минулого, внаслідок чого кримінальне переслідування перетворюється у даремну трату зусиль держави. Звільнення від кримінальної відповідальності за цією статтею здійснюється не тому, що вчинене не містить ознак злочину, а тому що через тривалий проміжок часу справа, зазвичай, має значно менший суспільний резонанс і це суттєво відбивається на досягненні мети покарання. Особа, котра в минулому вчинила злочин, може виправитися, тому з часом розслідування справи правильний розгляд її судом стає ускладненим, а інколи навіть неможливим. Досягнення мети кари і виправлення особи, яка вчинила злочин, загального і спеціального попередження іноді стає або взагалі неможливим (наприклад, внаслідок закінчення тривалого строку після вчинення злочину), або просто зайвим.

Тому недоцільним є і притягнення особи до кримінальної відповідальності, оскільки відпадає або істотно зменшується суспільна небезпечність особи, яка вчинила злочин. До того ж можуть бути втрачені речові та інші докази у справі. Матеріально-правовою підставою застосування інституту давності в кримінальному праві вважається істотне зменшення суспільної небезпечності вчиненого злочину внаслідок того, що сплинув значний проміжок часу. Береться до уваги також презумпція про втрату повністю або частково суспільної небезпечності особою, що тривалою законослухняною поведінкою після вчинення злочину демонструє своє виправлення. З погляду загальної та спеціальної превенції, для виправлення правопорушника кримінальна відповідальність може бути ефективною лише в тому разі, якщо притягнення до неї відбувається невдовзі після вчинення злочину. Доцільність звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності з погляду кримінального процесу та криміналістики пояснюється тим, що внаслідок свого негативного впливу на докази тривалий проміжок часу від моменту вчинення злочину істотно перешкоджає, а інколи й унеможливлює успішне розкриття та розслідування злочину, об'єктивний розгляд кримінальної справи у суді. Існує декілька визначень давності притягнення до кримінальної відповідальності: 1) закінчення вказаних у кримінальному законі строків після вчинення злочину, внаслідок чого особа, що його вчинила, звільняється від кримінальної відповідальності. 2) це проміжок визначеного законом строку, що минає з моменту вчинення злочину і до моменту призначення покарання. Законом передбачено два види строків давності: 1) диференційований, тривалість якого залежить від тяжкості вчиненого злочину; 2) загальний для всіх злочинів 15-річний строк для осіб, які переховуються від слідства чи суду. 2. Інститут давності притягнення до кримінальної відповідальності Для застосування інституту давності притягнення до кримінальної відповідальності необхідна наявність таких передбачених законом умов: • сплив встановлених ст. 49 КК строків; • відсутність обставин, які порушують їх перебіг; • згода обвинуваченого на звільнення від кримінальної відповідальності за цією підставою. Існує також інша класифікація умов для застосування звільнення від кримінальної відповідальності, що передбачена ст. 49 ККУ: 1) закінчення зазначених у законі строків; 2) не вчинення протягом цих строків нового злочину певного ступеня тяжкості; 3) не ухилення особи від слідства або суду. Відповідно до норм міжнародного права ч. 5 ст. 49 передбачає, що особи, які вчинили планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни (ст. 437), порушення законів та звичаїв війни (ст. 438), застосування зброї масового знищення (ст. 439), геноцид (ч. 1 ст. 442), повинні бути притягнеш до кримінальної відповідальності незалежно від часу, який минув з моменту вчинення ними цих особливо небезпечних злочинів проти миру та безпеки людства. Додержання вимог, передбачених ч. 1-3 ст. 49 КК, як правило, є безумовною підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Захист у свох виступах перед трибуналом знову поставив рад правових питань: а) про значення принципу «Нема злочину без вказвки на те в закон»; б) про значення наказу; в) про вдповдальнсть держави  окремих осб; г) про поняття змови та н. У зв'язку з цим вважаю за необхдне знову повернутися до деяких правових питань у вдповд на спроби захисту заплутати прост  зрозумл положення та перетворити юридичну аргументацю у димову завсу, покликану закрити вд суду криваву минувшину фашистських злочинв. Принцип «nullum crimen Sine lege» Захист намагався спростувати обвинувачення, доказуючи, що в момент здйснення пдсудними нкримнованих м злодянь, останн не були передбачен дючими законами, а тому пдсудн не можуть нести за них кримнальну вдповдальнсть. Я мг би просто вднести вс посилання на принцип «nullum crimen Sine lege», оскльки Статут Мжнародного Вйськового Трибуналу, який  незаперечним законом  який пдляга обов'язковому виконанню, установлю, що цей Трибунал «ма право судити  карати осб, як, дючи в нтересах вропейських кран, ус ндивдуально або як члени органзацй», здйснили будь-який з злочинв, перерахованих ст. 6 Статуту

1. Принципи кримінального права

2. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

3. Кримінальне право України

4. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

5. Теорія з Кримінального права

6. Виконання наказу або розпорядження в кримінальному праві
7. Достатність доказів у кримінальному процесі України
8. Кримінальна відповідальність

9. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

10. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

11. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

12. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

13. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

14. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

15. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

16. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

17. Проект кримінального кодекса України

18. Бандитизм (ст. 257 Кримінального кодексу України)

19. Докази та доказування в кримінальному процесі

20. Доказування у кримінальному процесі

21. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

22. Захисник у кримінальному судочинстві
23. Звільнення від кримінальної відповідальності
24. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

25. Кримінальне покарання за грабіж

26. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

27. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

28. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

29. Обмеження волі як вид кримінального покарання

30. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи

31. Підозрюваний у кримінальному процесі

32. Поняття, сутність і зміст права

Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные
Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография

33. Принципи кримінального процесу

34. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

35. Речові докази в кримінальному процесі

36. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

37. Стадії порушення кримінальної справи

38. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів
39. Учасники у кримінальному процесі
40. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

41. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі

42. Відповідальність у житловому праві

43. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

44. Інтелектуальна власність та авторське право

45. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

46. Соціальна цінність права

47. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

48. Відповідальність в конституційному праві

Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Значення війни за незалежність для розвитку держави і права США

50. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

51. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

52. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

53. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

54. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)
55. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
56. Граждане как субъекты административного права

57. Административное право (Контрольная)

58. Административное Право Республики Казахстан

59. Граждане, как субъекты административного права

60. Соотношение административного права со смежными отраслями права

61. Административное право РБ

62. Граждане как субъекты международного права

63. Административно право (шпаргалки)

64. Административное право РФ

Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй
Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку

65. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

66. Арбитражное процессуальное право

67. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

68. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

69. Банковское право (Контрольная)

70. Шпаргалка по банковскому праву
71. Гражданское право
72. Гражданское право - сделки

73. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

74. Авторское право

75. Авторское право

76. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

77. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

78. Гражданское общество и право по Гегелю

79. Гражданское право (Контрольная)

80. Гражданское право (Контрольная)

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки

81. Гражданское право (Шпаргалка)

82. Гражданское право РФ

83. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

84. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

85. Гражданское право

86. Гражданское, торговое и международное частное право
87. Защита прав потребителя
88. Место обязательственного права в системе гражданского права

89. Объекты гражданских прав

90. Обязательства в Римском и современном гражданском праве

91. Ответы по Гражданскому праву РФ

92. Права молодежи в РБ

93. Права человека

94. Право собственности на квартиру и жилой дом

95. Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения

96. Пределы осуществления гражданских прав

Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески

97. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

98. Собственность и право собственности

99. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.