Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Предмет, метод цивільного права

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Складові цивільного права: наявність приватних осіб; приватний інтерес (основа); воля учасників, як умова вступу в цивільні правовідносини. Цивільне право – система правових норм, що регулюють на засадах речової рівності майнові і немайнові відносини з метою наділення приватних осіб можливостями самоорганізації їхньої діяльності для задоволення їх власних (приватних) потреб. Предмет цивільного права: майнові відносини, немайнові відносини. Суб’єкти юридично рівні і незалежні один від одного для обох відносин. Ознаки майнових відносин: майнове відособлення учасників (право мати, користуватися майном і відповідати за нього); еквівалентний платний характер (все обмінюється на рівні речі або за гроші); учасники відносин є рівноправними і незалежними один від одного. Види майнових відносин: 1. речові (право власності), вони статику відносин: власності (абсолютні); відносні. 2. зобов’язальні – перехід права на майно або майно до інших осіб) – динамічні: договори; делікти (з приводу нанесення шкоди); спадкові (правонаступництво). Речові відносини виникають між всіма і не обмежені у часі на відміну від зобов’язальних. 3. корпоративні (членські) – виникають у юридичних корпораціях з приводу участі осіб у цих кооперативах, у учасника корпорації управлінські (акціонерні) права. Види немайнових правовідносин: 1. немайнові, пов’язані з майновими (інтелектуальні права): ідеї, образа, символи, вони тісно пов’язані з особистістю, тут немайнова сторона відносин є головною, а майнова – похідною; 2. невідчужувана права і обов’язки людини (життя, здоров’я, честь, гідність). Метод – диспозитивний (рівність сторін у правовідносинах) і імперативний (у виняткових випадках).2. Джерела цивільного права Джерела права – зовнішня форма вираження правових нормё яка має загальнообов’язковий характер. Джерела ЦП: НПА, міжнародні договори, судові прецеденти, правовий звичай, цивілістична доктрина. НПА – документ, прийнятий уповноваженим органом, в якому містяться правила поведінки. Судовий прецедент – рішення суду вперше по конкретній справі, що набрало чинності. Судова практика має нормативну силу для: рішення КСУ про тлумачення Конституції і законів (квазіпрецедент); рішення Європейського суду з прав людини (сторонами можуть бути ті суб’єкти, які не мають відношення до України). Правовий звичай – норма права, яка була встановлена шляхом багаторазового повторення (найстаріше джерело права, неможливо розрізнити права і обов’язки). Звичаї застосовуються тоді, коли не має норм законодавства. Цивілістична доктрина – обґрунтовані науковцями певні висновки, які є результатом тлумачення позитивного права, а також порівняльного законодавства (монографії, автореферати, статті). Доктрина має велике значення для міжнародних відносин. Не є джерелом права: цивільно-правові договори (не мають правової основи), крім типових договорів; акти індивідуального регулювання. 3. Громадяни як суб'єкти цивільного права Термін „громадянин” не вживається в ЦК. Для того, щоб бути учасником цивільних відносин необхідно мати цивільну правосуб’єктність, елементами якої є цивільна право- та дієздатність.

Цивільна правоздатність – здатність мати цивільна права і обов’язки. Нею володіє кожен громадянин України. Виникає в момент народження і припиняється зі смертю. Правоздатність природна властивість кожної людини. Хоча в юридичній літературі радянських часів домінувала думка про те, що правоздатність набувається не від природи, а внаслідок закону, тобто є певною юридично можливість. Правоздатність – основа для правоволодіння. Ознаки цивільної правоздатності: всі громадяни незалежно від віку та стану здоров’я мають цивільну правоздатність; виникає в момент народження; припиняється зі смертю; рівність правоздатності громадян незалежно від походження, соціального і майнового становища, расової та національної належності, статі, освіти; невідчужуванність правоздатності та неможливість її обмеження (угода спрямована на обмеження правоздатності є недійсною). Обмеження правоздатності можливе як покарання за вчинення злочину, причому громадянин за вироком суду може бути позбавлений правоздатності не в цілому, а лише здатності мати деякі права: обіймати певні посади, займатися певною діяльністю. Цивільна правоздатність – якісна категорія. ЇЇ зміст полягає у можливості набуття прав, а не в їх сукупності. Цивільна правоздатність – передумова правоволодіння. Це здатність мати цивільна права і обов’язки. Співвідношення цивільної правоздатності з суб’єктивним правом: можливість (правоздатність) і дійсність (суб’єктивне право). Цивільна дієздатність – здатність громадянина своїми діями набувати цивільних прав і створювати юридичні обов’язки. Види дієздатності: часткова (до 14 років), неповна (14-18 років), повна, обмежена, недієздатність. Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має право: 1) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість; 2) здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом. Малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду. Фізична особа у віці від 14-18 років (неповнолітня особа) має право: 1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами; 2) самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом; 3) бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи; 4) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку). Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за згодою ОБОХ батьків (усиновлювачів) або піклувальників. На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортних засобів або нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування. Неповнолітня особа може розпоряджатися грошовими коштами, що внесені повністю або частково іншими особами у фінансову установу на її ім'я, за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного нею самостійно відповідно до закону. Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника. Якщо у неповнолітньої особи недостатньо майна для відшкодування збитків, додаткову відповідальність несуть її батьки (усиновлювачі) або піклувальник. Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище. Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.4. Юридичні особи як суб'єкти цивільного права Юридична особа – організація, яка має відокремлене майно, може від свого імені набувати права і нести обов’язки, бути відповідачем і позивачем у справі. Ознаки: 1. організаційна єдність (визначає організацію, як єдине ціле що має внутрішню структуру, яка полягає в наявності органів управління і окремих підрозділів), завдання і структура зазначаються в статуті. 2. наявність відокремленого майна. Будь-яка юридична особа повинна мати власне майно, відокремлене від майна засновників, держави, іншої юридичної особи. У більшості юридичних осіб виникає право власності на майно (крім державних підприємств, казенних підприємств і установ. Наявне майно – фонди. Майно, яке знаходиться у юридичних осіб зараховується на його баланс, що свідчить про наявність відокремленого майна (виняток казенні підприємства і установи, у них не баланс, а кошторис). 3. самостійна майнові відповідальність. Засновники не відповідають за боргами юридичної особи и навпаки. Виняток становлять деякі підприємства, відповідальність за які несуть засновники: повне товариство, командитне товариство, казенні підприємства і установи. 4. участь в цивільному обороті і в суді від свого імені. Кожна юридична особа має право на торгові знаки, виробничі марки, фірмове найменування. Юридична особа повинна мати юридичну адресу. 5. державна реєстрація. Право- і дієздатність виникає з моменту державної реєстрації і припиняється з моменту виключення особи з єдиного Реєстру. Юридична особа має цивільну правоздатність відповідно до встановлених цілей її діяльності – цільова (обмежена) правоздатність особи. За новим ЦК кожна юридична особа має універсальну правоздатність. Юридична особа діє через свої органи. Дії органів є діями самої юридичної особи. Органи юридичної особи: 1. загальні збори учасників – найвищій орган управління юридичної особи, збори можуть приймати рішення з будь-якого питання. Повноваження зборів: затвердження статуту і змін до нього; призначення виконавчих органів; визначення загальних напрямів діяльності юридичної особи; призначення дивіденду за результатами річної господарської діяльності.

Современное коммерческое право в России формируется заново как самостоятельная отрасль права со своим предметом, методами, принципами. Кроме того, характер торгового оборота в России слишком сильно отличается от характера торгового оборота в бывшем СССР, а значит, прежнее право советской торговли в настоящее время совершенно неактуально. ЛЕКЦИЯ P3. Современные мировые системы гражданского и торгового (коммерческого) права На современном этапе выделяются три главные системы построения гражданского и торгового (коммерческого) права: 1)Pфранко-германская система (или дуалистическая); 2)Pгражданско-монистическая; 3)Pторгово-монистическая. Как видно из названия первой системы, она преимущественно распространена в таких странах, как Франция и Германия. Помимо этих двух стран, такая система построения гражданского и торгового права действует во многих других странах, преимущественно находящихся в Западной Европе. К таким странам с дуалистической системой построения гражданского и торгового права относятся Испания, Португалия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды и др

1. Система цивільного права України

2. Понятие, предмет, метод и система отрасли административного права, его источники, соотношение с другими отраслями права

3. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

4. Предмет, метод, система, источники финансового права

5. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

6. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")
7. О предмете и системе науки административного права
8. Понятие, предмет и система хозяйственного процессуального права Республики Беларусь

9. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

10. Колективізм і індивідуалізм, як системи суспільного устрою

11. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

12. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

13. Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских прав

14. Избирательная система и избирательное право Республики Беларусь

15. Метод цивільного права

16. Понятие и система источников муниципального права. Европейская Хартия местного самоуправления

Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль
Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Право Украины в период формирования административно-командной системы (30-е годы)

18. Система личных неимущественных прав

19. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

20. Принципи цивільного процесуального права

21. Основи цивільного права України

22. Суб’єкти цивільного права
23. Цінні папери як об’єкти цивільного права
24. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

25. Предмет и метод гражданского права

26. Предмет и метод науки истории государства и права

27. Предмет и метод трудового права

28. Предмет, метод, методология и задачи науки административного права

29. Понятие трудового права, его предмет и метод

30. Понятие, предмет и метод налогового права

31. Понятие, предмет и метод экологического права

32. Понятие, предмет, методы, принципы, нормы, источники и система налогового права

Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Предмет и метод административного права

34. Предмет и метод гражданского права

35. Предмет и метод трудового права

36. Предмет і методи міжнародного приватного права

37. Предмет, метод и источники хозяйственного права

38. Предмет, метод трудового права, соотношение трудового права с другими отраслями российского права
39. Предмет, метод, система, принципы и источники трудового права
40. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

41. Предмет и метод социологии права. Основные этапы становления социологии права

42. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

43. Предмет, метод, содержание cудебной медицины

44. Экология. Предмет и методы

45. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация психических явлений

46. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

47. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ФИЛОСОФИИ

48. Предмет и методы истории экономических учений

Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Предмет и метод экономической науки

50. Практикум по предмету Математические методы и модели

51. Экзаменационные вопросы и билеты по предмету МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ за весенний семестр 2001 года

52. Предмет, метод и методология истории политических и правовых учений

53. Проблема метода российского налогового права как самостоятельной отрасли права

54. Застава у цивільному праві
55. Цивільне право України
56. Предмет, методы и структура юридической психологии

57. Предмет, методы и структура юридической психологии

58. Социология религии: статус, предмет, уровни знаний и методы исследования

59. Определение предмета и метода проектирования устойчивого развития в системе Природа-Общество-Человек

60. Предмет и метод экономической теории

61. Предмет, метод и объект бухгалтерского учета

62. Предмет и метод экономической теории

63. Учетный цикл. Корректировочные записи как метод реализации правила соответствия

64. Предмет и метод основ экономической теории

Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые

65. Билеты по предмету Математические методы в экономике за осенний семестр 2000 года

66. Предмет, задачи и методы теории перевода

67. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета

68. НЕУСТОЙКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

69. Предмет и метод экономической науки

70. Предмет и методы исследования экономической теории
71. Правила работы в микробиологической лаборатории. Методы изучения морфологии микроорганизмов и строения клеток
72. Исправление ошибок в учетных регистрах. Предмет и метод бухгалтерского учета

73. Предмет и метод бухгалтерского учета

74. Предмет и метод бухгалтерского учета

75. Предмет, метод и социальная ценность правовой (судебной) бухгалтерии

76. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

77. Засоби цивільно-правового захисту права власності

78. Метод гражданского процессуального права

79. Методи захисту прав суб’єктів господарювання

80. Методы регулирования в международном частном праве

Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

82. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

83. Право власності в цивільному праві

84. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

85. Предмет, метод и функции ТПГ

86. Представництво у цивільному праві
87. Спадковий договір в цивільному праві України
88. Фізичні особи в римському цивільному праві

89. Цивільні правовідносини

90. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

91. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

92. Предмет, задачи и методы возрастной физиологии

93. Предмет и метод науки управления

94. Предмет и методы политологии

95. Предмет і методи політології

96. Предмет, структура, методы и функции политологии

Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

97. Определение перемещения методом Мора. Правило Верещагина

98. Предмет і метод логіки

99. Предмет, объекты и методы политической психологии, соотношение теории и практики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.