Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ТЕМА 12. На середину XIX ст. кріпосна система остаточно зжила себе. Вона суттєво стримувала загальний економічний розвиток. Усі суспільні суперечності загострила Кримська війна. 12.1. Соціально-економічне становище українських земель напередодні реформи 1861 р Соціально-економічне становище України в середині XIX ст. характеризувалося стрімким розпадом кріпосницьких і формуванням нових ринкових відносин, посиленням антикріпосницького руху селян. Поміщицькі господарства давали 90% усього товарного хліба. Проте можливості збільшення його виробництва чи навіть збереження на досягнутому рівні були вичерпані: поміщики не мали коштів для придбання техніки і найму робітників. За цих умов вони намагалися посилити експлуатацію кріпаків, скорочували селянські наділи, збільшували панщину. Гостру кризу в економічному й суспільно-політичному житті посилила Кримська війна 1853-1856 рр. Вона негативно позначилася на відсталій економіці Російської імперії, а на українській особливо. Південна Україна була прифронтовою зоною, і тут влада оголосила воєнний стан. Через цей регіон безперервно просувалися військові підрозділи, транспорти зі зброєю, боєприпасами, іншим спорядженням. Утримання армії лягло величезним тягарем на українців. Війна нищила як поміщицькі, так і селянські господарства. Все це зумовило посилення антикріпосницького руху селян. Як це бувало і в попередні роки, селянським повстанням передувало поширення чуток про приховування місцевими поміщиками й урядовцям намірів царя звільнити селян. Особливого розмаху набрала так звана Київська козаччина 1855 р. – масовий селянський рух у Київській губернії, спрямований проти кріпосницьких порядків. Саме тут царський маніфест про формування державного ополчення для участі у Кримській війні було витлумачено селянами-кріпаками у зовсім іншому дусі. По краю поширилися чутки про те, що хто запишиться в козаки і піде воювати у Крим, той стане вільним і отримає поміщицькі землі. Тоді селяни стали масово писатися у козаки, формувати органи місцевого самоврядування, відмовлятися відробляти панщину, дехто став готуватися до переселення в Таврію. Цей рух („У Таврію по волю”) охопив 8 з 12 повітів Київської губернії (понад 500 сіл) і лише після збройних сутичок у ряді сіл з поліцією та регулярними військами згас. Антикріпосницькі заворушення селян відбувалися і в інших регіонах. У Корсуні у квітні 1855 р. зібралося 4 тис. селян, які чекали оголошення про волю. Коли ж вони дістали негативну відповідь на свою вимогу, то кинулися проти війська з вилами і сокирами. Загалом в антикріпосницьких виступах в Україні у 1856-1860 рр. брали участь понад 160 тис. селян. Не витримавши тяжких поразок у Кримській війні, широкого невдоволення діями уряду в 1855 р. помер цар Микола I. Його син і спадкоємець Олександр II (1855-1881 рр.) поспішив провести ряд важливих перетворень, щоб не допустити вибуху революції. 12.2.Скасування кріпосного права Одним із найбільш гострих питань була необхідність проведення селянської реформи. Вже у 1857 р. російським урядом для підготовки реформ був створений Таємний комітет, який на першому засіданні ухвалив негайно приступити до поступового звільнення селян.

Після детального опрацювання пропозицій (до речі, українські поміщики, на відміну від російських, враховуючи родючість українських чорноземів, трималися за землю і бажали залишити її собі якомога більше) було підготовлено узагальнюючий документ – „Положення про селян” і Маніфест, які підписав 19 лютого 1861 р. Олександр II. ”Положення” торкалося найголовніших питань: особистої залежності селян від поміщиків та поземельних відносин. Особисте звільнення селян. Селяни здобули ряд громадянських прав – особистих і майнових. Поміщики втратили будь-які права на них. Селяни мали право укладати договори, займатися торгівлею і промисловістю, володіти рухомою і нерухомою власністю, самостійно виступати в суді. Але, ставши вільними, селяни залишалися „нижчим станом”: сплачували подушний податок (до 1866 р.), відбували рекрутчину тощо. Протягом дев’яти років не мали права відмовитися від наділу або залишити село. Вихід із сільської общини був утруднений різними обмеженнями. Виділення селянам земельних наділів. При скасуванні кріпосного права поміщики зобов’язані були відвести селянину наділ, від якого останній не мав права відмовитися. Розмір наділу визначався в межах норм, передбачених законом для конкретної місцевості. В Україні, де поміщики хотіли залишити собі якнайбільше землі, норми наділів були малі (у південних губерніях від 3 до 6,5 десятин на душу, у лівобережних від 3 до 4,5 десятин). При цьому поміщик сам визначав місце селянського наділу, що, по суті прирікало селян на отримання гіршої землі. Якщо селянин до реформи користувався більшою кількості землі, ніж тепер мав право отримати у власність, то різницю у нього забирали (відрізали). Ці землі так і називали-відрізки. В Лівобережній і Степовій Україні відрізки складали майже третину загальної площі селянського землекористування. За рахунок відрізків одержували землю ті селяни, хто раніше землі не мав. Проведення викупу землі. Право викупу садибних ділянок землі і право викупу польового наділу були не одинакові. Садибні ділянки селянин міг викупити в будь-який час. При цьому розмір викупної суми визначався або угодою, або відповідними пунктами „Положення про викуп”. Польовий наділ селянин міг викупити тільки за згодою поміщика, але в той же час поміщик мав право примусити селянина викупити наділ. Тобто, питання про викуп наділу цілком залежало від поміщика. При визначенні суми в основу було покладено не ринкову ціну землі й прибуток, а розміри тогочасних повинностей селянина в поміщика. У середньому по Україні викупна ціна землі перевищувала ринкову майже в 4 рази. Селяни лише в окремих випадках були спроможні сплатити всю суму викупу відразу. Тому держава взяла на себе проведення викупу. Був утворений спеціальний Селянський банк. 80% потрібної суми банк давав селянам ніби в борг, сплачуючи її за них поміщику. Селяни ж протягом 49 років повинні були повертати банку його позику з процентами. Наслідки реформ. Селянська реформа безпосередньо стосувалася більшості мешканців України. Адже з 13,5 млн. її населення селяни становили 10,5 млн.

В цілому, із загального числа 2,5 млн. ревізьких душ (у минулому кріпаків) в Україні 220 тис. (а з родинами – 440 тис.) було обезземелено зовсім. Близько 100 тис. чол. отримали наділи до однієї десятини на ревізьку душу. Загалом наділи менше прожиткового мінімуму (менше 5 десятин) отримали 94% колишніх поміщицьких селян. Інтересам поміщиків відповідала також викупна операція: за дореформеними цінами отримана поміщицькими селянами земля коштувала 128 млн. руб., а селяни повинні були заплатити за неї 503 млн. руб. Проте, незважаючи на половинчастість, непослідовність реформи в цілому вона мала прогресивний характер. Мільйони кріпаків отримали волю. Селянська реформа створила умови для перетворення робочої сили на товар, розвитку капіталістичного товарного виробництва, прискорила формування промислового сектору економіки. 12.3. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років Після скасування кріпосного права були проведені реформи в галузі управління, суду, освіти, військової справи і фінансів. Основна їхня мета полягала в тому, щоб зберігаючи самодержавну владу царя і панування поміщиків, пристосувати країну до нових умов соціально-економічного розвитку. Земська реформа (1864 р.). У результаті проведення цієї реформи в ряді губерній були створені земства – так зване місцеве самоврядування під верховенством дворянства. В Україні реформа поширилася на південні і лівобережні губернії, у яких було створено 6 губернських і понад 60 повітових земських управ. На Правобережжі, де більшість поміщиків були поляками, земська реформа розпочалася лише у 1911 р. Функції земств зводилися до підтримки в належному стані місцевих доріг, забезпечення населення продовольством у разі голоду, організації агрономічної і медичної допомоги, будівництва і утримання шкіл, налагодження поштового зв’язку, розподілу державних коштів, збирання і надання до державних органів статистичних відомостей. Судова реформа. У 1864 р. уряд провів судову реформу, що завершилася запровадженням буржуазного судочинства. До реформи суд був становим, закритим і цілком залежав від царської адміністрації, зокрема від губернатора. Реформою запроваджувалися основні принципи буржуазного права: безстановість суду, змагальність сторін, гласність судочинства, котре відбувалося у відкритих засіданнях за участю сторін і вершилося присяжними засідателями. Вводився інститут адвокатів. Були створені окружні суди (по одному на губернію), які становили першу судову інстанцію. Касаційні функції виконував сенат, що міг повернути ту або іншу справу на повторний розгляд. Для вирішення дрібних справ запроваджувався інститут мирових суддів. Шкільна реформа (1864 р.). Царський уряд вирішив підпорядкувати своєму контролю навчальні заклади. Запроваджувалися єдина система початкової освіти (4 класи). Початкова школа повинна була виховувати в народі релігійно-монархічну мораль. Обов’язковими предметами були “Закон Божий” і церковний спів. Із загальноосвітніх дисциплін запроваджувалося тільки навчання грамоті, чотирьом арифметичним діям, наданням відомостей з географії, малювання і т.

Все перечислене в Унверсал, чого не вспмо виконати ми, Центральна Рада й наша Рада Мнстрв, у найблищ тижн виконають, справдять  до оконечного ладу доведуть Укранськ Установч Збори. Ми поручамо всм нашим громадянам перевести вибори як найбльш енерAчно, пдняти вс зусилля, щоб пдрахунок голосв був закнчений як найскорше, щоб за пару тижнв збралися наш Установч Збори, - найвищий господарь  управитель нашо земл, й Консттуцю нашо незалежно Укрансько Народньо Республки закрпили свободу, порядок  добробут на добро всього трудового народу  на тепер  на будуч часи. Сей найвищий наш орAан ма ршити про федеративну зв'язь з народнми республками колишньо росйсько мпер. До того ж часу всх горожан самостйно Укрансько Народньо Республки зазивамо стояти непохитно на сторож добуто свободи й прав нашого народу й усма силами боронити свою долю вд усх ворогв селянсько-робтничо Укрансько Республки. Укранська Центральна Рада. У Кив. 9 (22) счня 1918 р. 3. Вигнання хуторянки з хутора

1. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

2. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

3. Українські землі під владою Австрійської та Російської імперій

4. Зведення України до стану окраїни російської імперії

5. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

6. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
7. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст
8. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

9. Європейські держави та США в умовах промислового перевороту (перша половина ХІХ ст.)

10. Італійська культура (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)

11. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

12. Сходознавчі студії в історичному кримознавстві в першій половині XIX століття

13. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

14. Українська культура першої половини ХІХ століття

15. Культура і мастацтво Беларусі канца XVIII-першай паловы XIX ст

16. Дитяча література Німеччини другої половини XIX – XX ст

Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки

17. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст

18. Апология рабовладения на Юге США в первой половине XIX века

19. Кодификация Русского Права в первой половине XIX века

20. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

21. Исторический опыт реформаторской деятельности самодержавия в первой половине XIX в.

22. Экономическое развитие России в первой половине XIX века
23. Из истории развития педагогической мысли в России и западных странах во второй половине XIX века
24. Философия права в России во второй половине XIX начла XX века

25. Геополитические аспекты изучения Сибири научными обществами во второй половине XIX — начале ХХ вв.

26. Россия во второй половине XIX века

27. Россия в первой половине XIX века

28. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.

29. Буржуазные реформы второй половины XIX века

30. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.

31. Кризис феодально крепостнической системы в первой половине XIX века

32. Английское завоевание и колониальный режим в Индии (XVIII - первая половина XIX вв.)

Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Положение Западных армян во второй половине XIX века

34. Россия в первой половине XIX века

35. Английские женщины-путешественницы второй половины XIX века

36. Сибирское предпринимательство в области книжного дела (вторая половина XIX века)

37. Буржуазные реформы во второй половине XIX ВЕКА

38. Архитектурные памятники первой половины XIX века
39. Русская литературно-критическая и философская мысль второй половины XIX века
40. История русской литературы (XVIII век и первая половина XIX века)

41. Женские образы в русской литературе в 1-ой половины XIX в. (По произведениям А.С. Грибоедова и А.С. Пушкина

42. Украинская литература первой половины XIX столетия

43. Музыка первой половины XIX века

44. Школа и педагогическая мысль народов России во второй половине XIX - начале ХХ века

45. Отечественная психологическая наука во второй половине XIX века

46. Социалистическая политико-правовая идеология во второй половине XIX в.

47. Философия права в России во второй половине XIX начала XX века

48. Буржуазные политические и правовые учения в Европе во второй половине XIX в.

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские

49. Духовная литература в Восточной Сибири в конце XVIII - первой половине XIX вв.

50. Кризис феодально-крепостнической системы первой половины XIX века

51. Экономическое развитие России в первой половине XIX века.

52. Россия во второй половине XIX века

53. Канада в первой половине XIX века. Англо-американская война 1812—1815 годов

54. Русский портрет второй половины XIX века
55. Русское искусство первой половины XIX века
56. Быт и облик Москвы во второй половине XIX века

57. Архивное дело во второй половине XIX в.

58. Державно-правовий розвиток Німеччини другої половини XIX століття

59. Основные направления развития российского законодательства в XVIII – первой половине XIX вв.

60. Особенности русско-французского билингвизма женщин-дворянок первой половины XIX века

61. Буржуазные реформы второй половины XIX в.

62. Быт чиновничества и разночинцев во второй половине XIX века и начала XX века

63. Внешняя и колониальная политика Российской империи во второй половине XIX в.

64. Внешняя политика России на Дальнем Востоке во второй половине XIX—начале XX вв.

Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

65. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

66. Земские органы самоуправления во второй половине XIX века

67. Индийский фактор в британо-российском противостоянии на Востоке во 2-ой половине XIX - начале XX вв

68. История Саратовского края первой половины XIX века

69. Культура XVIII - первой половины XIX в.

70. Национально-освободительное движение в Украине в первой половине XIX века
71. Німеччина у другій половині ХІХ ст.
72. Образование, наука и культура второй половины XIX в

73. Османская империя в середине XVII-первой половине XIX в.в.

74. Политические и правовые учения в России в первой половине XIX в.

75. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

76. Развитие письменности и школьного образования Осетии в первой половине XIX в.

77. Российская Империя во второй половине XIX века

78. Русская культура в первой половине XIX века

79. Страны Европы в период реформ и становления индустриального общества во второй половине XIX в.

80. Українське національне відродження ХІХ ст.

Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические

81. Экономика России во второй половине XIX

82. Экономическое развитие России во второй половине XIX века

83. Искусство Западной Европы второй половины XIX в.

84. Культурологические концепции второй половины XIX и XX веков

85. Русская историческая живопись первой половины XIX века

86. Русское искусство первой половины XIX века
87. Український театр другої половини ХІХ століття
88. Зарубежная литература второй половины XIX века

89. Образы детей в рождественских рассказах Ч. Диккенса и святочных рассказах русских писателей второй половины XIX века

90. Русская сатира и юмор второй половины XIX – начала XX века

91. Мода первой половины XIX века и её отражение в произведениях А.С. Пушкина

92. Международная политика Японии в конце XVI – первой половине XIX вв.

93. Начальное народное образование во второй половине XIX - начале XX века (сравнительный анализ церковно-приходской и земской школы)

94. Социальный портрет учителя во второй половине XIX - начале XX вв.

95. Политические партии и общественно-политические движения России (вторая половина XIX - начало XX веков)

96. Государственная политика в России в области призрения (первая половина XIX века)

Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское

97. Метод и система в философии Гегеля. Философия Гегеля как классика первой половины XIX столетия

98. Мануфактурная промышленность Беларуси в конце XVIII-первой половине XIX вв.

99. Из истории создания женских монастырей на Северном Кавказе во второй половине XIX – начале XX веков

100. Становление и расцвет гуманизма. Гуманизм XIV - первой половины XV вв.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.