Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Реферат Ліцензування зовнішньоекономічних операцій Вступ Вихід на світовий зовнішній ринок – закономірність розвитку ринкової економіки. Діяльність підприємств на світовому ринку пов’язана з міжнародною виробничою та науково-технічною кооперацією, експортом і імпортом товарів і послуг. Вона також включає вивіз капіталу в формі інвестування в іноземні підприємства і залучення іноземних інвестицій. У законодавчих актах України зовнішньоекономічна діяльність визначається як діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними що має місце як на території України, так і за її межами. Залежно від рівня економічного розвитку, інших факторів, з метою захисту своїх інтересів, усі країни, незалежно від форм управління економікою, застосовують широку систему методів державного регулювання в сфері зовнішньоекономічних відносин. Це можуть бути як тарифні (митні тарифи, податкові, кредитні й інші фінансові пільги), так і нетарифні методи, (кількісні обмеження шляхом квотування, ліцензування обсягів експорту або імпорту, валютне регулювання тощо). До числа найбільш розповсюджених інструментів нетарифного адміністративного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відносяться ліцензії і квоти. Актуальність теми визначається тим, що експортування чи імпортування товарів і послуг – один із найпрестижніших, але і найбільш проблемних видів діяльності підприємства в Україні, якій потребує більш досконалого режиму регулювання. Ліцензуванні виступає певним захисним бар’єром для захисту вітчизняного товаровиробника та захисту споживача, а тому вивчення шляхів можливими вдосконалення щодо регулювання зовнішньоекономічних операцій є актуальним. Метою даного реферату є висвітлити питання щодо правового режиму ліцензування зовнішньоекономічних операцій, визначити його задачі та роль. Поставлена мета передбачає вирішення наступних завдань: розглянути ключові положення правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності; задачі та роль ліцензування зовнішньоекономічних операцій; висвітлити питання щодо переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню в Україні. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій Процес інтернаціоналізації сучасного світового господарства вимагає нового рівня багатобічних економічних взаємин, тому використання різних аспектів і форм зовнішньоекономічної діяльності для підприємств і організацій України знаходить усе більш широке застосування. Нині суб'єкти всіх форм власності займаються зовнішньоекономічною діяльністю далі – (ЗЕД). Основним нормативним актом, що регулює цю діяльність, є Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» . від 16 квітня 1991 р. У ньому закріплені основні принципи зовнішньоекономічної діяльності, її види, він визначає суб'єктів ЗЕД, встановлює основи правового й економічного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків, спеціальні правові режими, юридичну відповідальність. У ньому сформульовані принципи оподатковування, митного регулювання, страхування зовнішньоекономічних операцій, методи захисту прав і законних інтересів держави й інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні .

Зовнішньоекономічна діяльність – діяльність суб'єктів господарської діяльності України й іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаєминах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Відповідно до ст. 381 Господарського Кодексу Кабінет Міністрів України може встановлювати перелік товарів (робіт, послуг), експорт та імпорт яких здійснюються суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності лише за наявності ліцензії. Порядок ліцензування експортно-імпортних операцій та види ліцензій визначаються законом . Режим квотування зовнішньоекономічних операцій запроваджується у випадках, передбачених законом, чинними міжнародними договорами України та здійснюється способом обмеження загальної кількості та/або сумарної митної вартості товарів, яка може бути ввезена (вивезена) за певний період. Порядок квотування зазначених операцій та види квот визначаються законом. Крім того, згідно зі ст. 16 Закону під ліцензуванням зовнішньоекономічних операцій розуміється комплекс дій органу виконавчої влади з надання дозволу на здійснення суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів . В Україні вводяться наступні види експортних (імпортних) ліцензій: Генеральна – відкритий дозвіл на експортно-імпортні операції з певного товару або з певною країною протягом періоду дії режиму ліцензування щодо цього товару; разова – разовий дозвіл, що має іменний характер і надається для здійснення окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період не менше необхідного для здійснення експортної (імпортної) операції; відкрита – дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу . Ліцензування експортно-імпортних операцій полягає в необхідності одержання дозволу, виданого державними органами, на здійснення зовнішньоторговельних операцій, експортних або імпортних, з певними товарами, які є в списках тих, хто ліцензується по імпорту або експорту. Ліцензії на експортно-імпортні операції видаються на основі заявок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, згідно з формою, яка затверджується Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України. Ліцензування зовнішньоторговельних операцій тісно взаємодіє з кількісними обмеженнями зовнішньоторговельних операцій – квотами на імпорт і експорт окремих товарів. Введення квот гарантує, що експорт або імпорт певного товару не буде перевищувати встановлені розміри. Квотування є досить гнучким інструментом державного регулювання зовнішньої торгівлі, оскільки зміна тарифів звичайно регламентується національним законодавством або міжнародними договорами Ліцензування експорту (імпорту) товарів здійснюється у формі автоматичного або неавтоматичного ліцензування. Автоматичне ліцензування визначається як комплекс дій органу виконавчої влади з надання суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності дозволу на здійснення протягом визначеного періоду експорту (імпорту) товарів, щодо яких не встановлюються квоти (кількісні або інші обмеження). Автоматичне ліцензування експорту (імпорту) як адміністративна процедура з оформлення та видачі ліцензії не справляє обмежувального впливу на товари, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню .

Неавтоматичне ліцензування визначається як комплекс дій органу виконавчої влади з надання суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності дозволу на здійснення протягом визначеного періоду експорту (імпорту) товарів, щодо яких установлюються певні квоти (кількісні або інші обмеження). Неавтоматичне ліцензування експорту (імпорту) як адміністративна процедура з оформлення та видачі ліцензії використовується в разі встановлення квот (кількісних або інших обмежень) на експорт (імпорт) товарів. Ліцензування експорту товарів запроваджується в Україні в разі: 1) значного порушення рівноваги щодо певних товарів на внутрішньому ринку, особливо сільськогосподарської продукції, продуктів рибальства, продукції харчової промисловості та промислових товарів широкого вжитку першої необхідності або інших товарів, що мають вагоме значення для життєдіяльності в Україні; 2) необхідності забезпечення захисту життя, здоров’я людини, тварин або рослин, навколишнього природного середовища, громадської моралі, національного багатства художнього, історичного чи археологічного значення або захисту прав інтелектуальної власності, а також відповідно до вимог державної безпеки; 3) експорту дорогоцінних металів, крім банківських металів; 4) необхідності застосування заходів захисту вітчизняного товаровиробника; 5) необхідності забезпечення захисту патентів, торгових марок та авторських прав; 6) необхідності забезпечення виконання міжнародних договорів України . Ліцензування імпорту товарів запроваджується в Україні в разі: 1) різкого погіршання стану платіжного балансу та зовнішніх платежів (якщо інші заходи є неефективними); 2) різкого скорочення або мінімального розміру золотовалютних резервів; 3) необхідності забезпечення захисту життя, здоров’я людини, тварин або рослин, навколишнього природного середовища, громадської моралі, національного багатства художнього, історичного чи археологічного значення або захисту прав інтелектуальної власності, а також відповідно до вимог державної безпеки; 4) імпорту дорогоцінних металів, крім банківських металів; 5) необхідності застосування заходів захисту вітчизняного товаровиробника; 6) необхідності забезпечення захисту патентів, торгових марок та авторських прав; 7) необхідності забезпечення виконання міжнародних договорів України . Рішення про застосування режиму ліцензування експорту (імпорту) товарів, у тому числі встановлення квот (кількісних або інших обмежень), приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства економіки з визначенням списку конкретних товарів, експорт (імпорт) яких підпадає під режим ліцензування, періоду дії цього режиму та кількісних або інших обмежень щодо кожного товару. У разі застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів щодо захисту вітчизняного товаровиробника рішення про запровадження режиму ліцензування приймається Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі згідно із законодавством. Стосовно до кожного виду товару може встановлюватися лише один вид ліцензії. Ліцензії видаються на підставі заявок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що подаються за формою, встановленою Міністерством економіки.

Ця цлсть мусить мати ще й вдповдну внутршню структуру та вдповдне прапорне завершення  зовншню форму; щоб ус елементи т цлости стояли кожний на свойому вдповдному мсц, щоб найвизначнш очолювали, надавали напрям  вираз цлости. Цим вимогам найкраще вдповда революцйно-державна формаця, очолювана УГВР. Бо вона, виростаючи в Укран органчно з живо дйсности, пд час боротьби, формувалася для потреб ц боротьби  пд безпосереднм впливом усх тих сил  натискв, серед яких вона мусить снувати, дяти  зростати. Тож у цй формац вс складники  на свойому природному мсц, вдповдно до свого питомого тягару  власного потенцялу та функц в цлост. Також зовншн форми, як у всх органчних творв, достосован там до живо д, у власному середовищ. У такй самй форм мусить виступати укранська самостйницька державна формаця перед зовншнм свтом. Бо та форма найкраще пдкреслю ус попередньо наведен  риси  питоменност, а в тому наша головна сила, наш найважливш козир

1. Правові аспекти зовнішньоекономічних бартерних операцій

2. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

3. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

4. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

5. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

6. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною
7. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
8. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

9. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

10. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

11. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

12. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

13. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

14. Облік зовнішньоекономічної діяльності

15. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

16. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності

Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители

17. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

18. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

19. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

20. Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"

21. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

22. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення
23. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення
24. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

25. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

26. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

27. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

28. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

29. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

30. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

31. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

32. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Банковские операции с использованием векселей

34. Международные транспортные операции

35. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

36. Turbo Paskal "Операции над матрицами"

37. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

38. Операции многократной точности (операции с длинными числами)
39. Программа по ведению операций в магазине
40. Матричные операции в вейвлетном базисе

41. Операции в вентральной области шеи

42. Берлинская операция

43. Технологические операции штамповки

44. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ЛЕЗВИЙНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

45. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

46. Синтез управляющего автомата операции умножения младшими разрядами вперед со сдвигом множимого над числами в форме с фиксированной точкой в формате {1,8} для автомата Мура

47. Лизинговые операции банков

48. Форфейтинговые операции банков

Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки

49. Валютные операции коммерческих банков

50. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

51. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

52. Валютные операции Сберегательного банка РФ

53. Ризик кредитних операцій комерційного банку

54. Управление ликвидностью коммерческого банка посредством активных операций
55. Трастовые операции банков
56. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

57. Учет лизинговых операций

58. Банки и их операции

59. Фьючерсные операции товарных бирж в России (Доклад)

60. Учет валютных операций

61. Бухгалтерский учет операций с фьючерсными контрактами

62. Аудит расчетных операций

63. Организация бухгалтерского учета и аудита расчетных операций

64. Аудит кредитных операций

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки

65. Бухгалтерский учет валютных операций

66. Организация оформления и учет депозитных операций физических лиц в кредитных организациях

67. Учет, анализ и аудит операций по заработной плате

68. Проблема учета и аудита операций по ценнам бумагам ( в Азербайджане)

69. Учёт и аудит кассовых операций на примере предприятия

70. Тара и тарные операции в торговле
71. Международная валютная система. Hациональная денежная система. Валютные операции предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности (Контрольная)
72. Управление международными лизинговыми операциями

73. Мировой рынок услуг и основные операции по их реализации

74. Валютные рынки и валютные операции

75. Трастовые операции как один из видов деятельности коммерческих банков

76. Операции с ценными бумагами

77. Евробумаги. Рынок и операции

78. Валютный рынок и валютные операции

79. Векселя и операции с ними

80. Учет лизинговых операций

Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

81. Морской торговый флот в военных операциях на Чёрном и Азовском морях

82. Орловская наступательная операция (12 июля -- 18 августа 1943 г.)

83. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

84. Маньчжурская стратегическая наступательная операция 1945 года

85. Запрещенные арифметические операции возможны

86. Обследование перед операцией
87. Рекомендации по питанию для больных, перенесших операцию на желчном пузыре
88. Подготовка больного к операции

89. Общие принципы радикальных операций на желудке и кишечнике

90. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

91. Налоговое стимулирование лизинговых операций

92. Налогообложение операций с векселями

93. Налогообложение импортных операций

94. Контроль налоговых органов за банковскими операциями налогоплательщиков.

95. Валютные операции в РФ (понятие, виды, лицензирование)

96. Совершенствование организации бухгалтерского учета расчетных операций за счет бюджетных и внебюджетных средств в системе образования

Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы
Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки

97. Бухгалтерский учет и налогообложение операций с земельными участками

98. Гражданско-правовая ответственность при осуществлении некоторых банковских операций

99. Правовое регулирование операций с иностранной валютой в РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.