Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

РЕФЕРАТ Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи Інформаційні системи комерційних банків в Україні поступово перейшли від механізованої обробки інформації до комплексної автоматизації, від централізованої до розподіленої обробки даних. Переломним моментом у становленні банківських комп'ютерних технологій став 1994 рік, коли міжбанківські розрахунки було переведено на безпаперові технології, набув юридичного статусу електронний документ. З цього моменту в усіх банках обов'язково запроваджувались комп'ютерні технології, основу яких становить програмно-технологічний комплекс «Операційний день банку» (ОДБ), а за межі банку інформація передається за допомогою спеціальних АРМ — АРМ підсистеми «Клієнт — банк», АРМ НБУ (АРМЗ) та АРМ для виконання міждержавних розрахунків. Спочатку до функцій програмно-технологічного комплексу ОДБ обов'язково мали входити автоматизація обліку руху коштів на рахунках клієнтів і складання бухгалтерського балансу. При цьому в банках автоматизації підлягали такі функції: щоденне відображення виконаних операцій за розрахунково-грошовими документами й позабалансовими ордерами в регістрах аналітичного і синтетичного обліку; облік сум нез'ясованих платежів, які не можуть бути зараховані на рахунки за призначенням; контроль залишків на особових рахунках; нарахування процентів (відсотків) на залишки та обороти, позики й депозити, а також процентів за обслуговування; складання й передавання виписок із розрахункових і поточних рахунків клієнтам; відкриття і закриття особових рахунків; підготовка файлів для передавання через спеціальне АРМ (НБУ) засобами електронної пошти до системи міжбанківських розрахунків; складання й видавання вихідних форм, які відбивають стан бухгалтерського обліку на звітну дату. Це такі документи: головна бухгалтерська книга, баланс денний, місячний, річний тощо. До головної бухгалтерської книги записуються реквізити: номер рахунку; тип операції; сума; час виконання операції; код службовця, котрий виконував операцію. Згодом функції пакета ОДБ розширювалися і він став ядром інтегрованої банківської системи (ІБС), яка автоматизує всі управлінські функції в комерційному банку. Структуру ІБС комерційного банку зображено на рис. 1. Рис. 1. Структура інтегрованої банківської системи Створення інтегрованих банківських систем характеризується насамперед розширенням можливостей пакета ОДБ в таких напрямках: підвищення оперативності та продуктивності; інтеграція документів з погляду функцій усіх підсистем; підвищення надійності автоматизованих банківських систем; розширення інформаційної бази про клієнтів; створення потужних аналітичних підсистем, які дають змогу отримувати й узагальнювати інформацію, що стосується попереднього періоду, теперішнього та майбутнього стану банку; розвиток гнучкості системи (уже сьогодні для автоматичного обчислення процентів за залишками на рахунках можна задавати процентну ставку для кожного рахунку; усі обчислення можуть виконуватись як у режимі «off-li e», тобто по завершенні операційного дня, так і в режимі «o -li e» — під час поточного обслуговування клієнта й у разі ліквідації рахунку).

У структурі будь-якого ОДБ можна виокремити три типи функціональних блоків, існування яких випливає із загальної технології його роботи. Це блоки початку роботи (відкриття ОДБ), блоки роботи протягом робочого дня і блоки закінчення роботи (закриття ОДБ). Блоки відкриття ОДБ забезпечують обробку паролей та ідентифікацію користувачів, введення дати поточного банківського робочого дня, обробку отриманих з АРМ НБУ файлів початку роботи. При цьому коригується довідник банків — учасників СЕП, визначається значення кореспондентського рахунку банку на початок робочого дня, очищуються відповідні оперативні бази даних тощо. У процесі відкриття ОДБ накопичуються відсотки за попередній день за рахунками з процентними ставками, створюються копії вхідних основних масивів стану особових та балансових рахунків на початок дня. Якщо це день початку місяця, кварталу або року, то за балансовими рахунками формуються відповідні вхідні залишки на початок періоду, обнулюються обороти за місяць, квартал або рік. Водночас для співробітників банку встановлюються повноваження стосовно допуску до особових рахунків; функції та рахунки для обробки перерозподіляються між працівниками банку, змінюється відповідальний виконавець, котрий веде рахунок, і т. ін. Протягом дня відповідними блоками ОДБ виконуються операції з реєстрації нових клієнтів, відкриття або закриття рахунків, забезпечення вводу первинних платіжних документів клієнтів протягом дня та їх обробки. Прийняті від клієнтів документи поділяються на «внутрішні», в яких платник і одержувач є клієнтами даного банку, та «міжбанківські», в яких одержувачем є клієнт іншого банку. На підставі першої групи документів виконуються внутрішньобанківські проведення (змінюються залишки на рахунках), а на підставі другої формуються файли типу А (початкові міжбанківські платежі для їх передання до СЕП). Проведення «оплата» виконується лише в тому разі, якщо воно не загрожує ситуацією «червоне сальдо» за одним із кореспондуючих рахунків. Блоки закриття ОДБ забезпечують перевірку наявності балансу, формування та видачу відомостей щодо накопичених оборотів за місяць (квартал, рік), створення копій основних файлів, архівацію платіжних документів, видачу вихідних форм про обороти за день, формування, архівацію і друк виписок. Залежно від дня місяця, кварталу, року блоки закриття формують звітність для НБУ, інформацію для податкових органів та інших служб. Крім функціональних блоків ОДБ містить і блоки ведення та друку довідково-нормативної інформації, блоки «відновлення», тобто виконання перерахунків з певного моменту часу. Розрізняють «коротке» і «довге» відновлення. Перше використовується для виправлення помилок за тими документами, які ще не відправлені до СЕП. До нього вдаються і в разі отримання «відбійної» квитанції на якийсь раніше відправлений файл А. «Довге» відновлення полягає у відтворенні ситуації на момент закриття якого-небудь минулого дня з послідовним перераховуванням усіх операцій наступних днів. До головного меню кожного конкретного пакета ОДБ включені основні технологічні функції — підсистеми, перелік яких не задається нормативними документами, а тому є оригінальним у програмному комплексі ОДБ кожного розробника.

Так, у пакеті ОДБ, що є продуктом підприємства УНІТІ-БАРС, яке спеціалізується на розробці програмних продуктів для банків, головне меню версії 1998 року має такий вигляд: 0 — Вийти Допомога Сервіс S. Класифікатори та довідники R. Реєстрація рахунків і клієнтів V. Реєстрація позабалансових розрахунків Н. УВЕСЬ ДРУК Т. Архів ОР — без клієнтів та призн. платежів X. Архів ОР — із клієнтами та призн. платежів ГРИВНЯ 1. Технолог 2. Контролер 3. Операціоніст 4. Плата за розр./кас. обслуговування 5. ДРУК за гривневими рахунками 6. ВЕРИФІКАЦІЯ документів ВАЛЮТА А. Технолог В. Операціоніст С Міжбанківські розрахунки D. ДРУК за валютними рахунками W. ПОЗАБАЛАНСОВІ S. Надіслати повідомлення користувачам Е. Перелік ЕОМ — робочих місць у мережі Р.Установлення локальних параметрів U. Управл. символи Вашого принтера G. Перевірка журналів L. Перегляд журналів Початкові настроювання F. Звітність до податкової 0. Звітність для НБУ Z. Звітність 1-ПБ У наведеному головному меню та в меню інших пакетів ОДБ основні технологічні функції закріплені за робочими місцями операціоніста, контролера, технолога та адміністратора БД. Робоче місце операціоніста є ключовим у банківській інформаційній системі, оскільки тут виконуються головні операції з обробки оперативної інформації, зокрема ввід платіжних документів, оперативний контроль за виконанням операцій, переведення вкладів, робота з картотеками, контроль неоплачених документів, огляд і роздрукування виписок із особових рахунків і т. ін. Технологія вводу інформації полягає в тому, що операціоніст переносить реквізити з кожного банківського документа через екранну його форму до вхідного файла. Перед вводом записується номер пачки, який під час наступних операцій вводу автоматично збільшується на одиницю. У процесі вводу номера рахунку перевіряється його наявність у файлі особових рахунків, а з файла довідника клієнтів вибираються необхідні дані про клієнта. За тією самою технологією вводяться дані про одержувача для внутрішніх документів. Вводячи міжбанківські документи, перевіряють МФО на наявність банку-одержувача в довіднику та на можливість існування в ньому заданого особового рахунку. Сума документа вводиться двічі — це елемент технології, за допомогою якого контролюється правильність вводу. Водночас висвітлюються прогнозні залишки на рахунку — залишок після оплати цього документа. На стадії вводу інформації виокремлюють такі макети (типи вхідних потоків) даних: платежі, що проходять через кореспондентські рахунки; платежі, що проходять через касу банку; внутрішні проведення банку, що відбивають розрахункові операції між двома клієнтами банку; видавання й погашення позик; виправлення помилок тощо. Робоче місце контролера передбачається не в усіх пакетах ОДБ. У деяких пакетах на практиці функції контролера включені до меню на АРМ операціоніста чи на АРМ технолога, де здійснюється програмний і технологічний контроль. Традиційно на АРМ контролера дублюються функції операціоніста з вводу інформації. У разі, коли контрольні суми за документом після першого і другого контрольного вводу збігаються, інформація записується в основну базу оперативної інформації для здійснення процедур її обробки.

Диалектические противоречия в мышлении, отражающие реальные противоречия, необходимо отличать от так называемых "логических" противоречий, которые выражают путаницу и непоследовательность мысли и запрещены законами формальной логики. При неверной реализации и применении принципов диалектики возможны многочисленные искажения их требований, а значит отклонения от пути к истине и возникновение заблуждений. Это, в частности, объективизм и субъективизм (в многообразных своих формах); односторонность или субъективистское объединение случайно "вырванных" сторон предмета; игнорирование его сущности или подмена ее второстепенными, несущественными моментами; абстрактный подход к предмету без учета определенных условий места, времени и других обстоятельств; некритическое его рассмотрение; модернизация или архаизация прошлого; отождествление (смешение) 145 предпосылок возникновения предмета с ним самим; понимание разрешения противоречия как "нейтрализации его сторон и ряд других. Основные функции диалектики. Материалистическая диалектика, будучи целостной системой своих элементов, обладает определенной структурой и выполняет ряд функций (ролей, "обязанностей")

1. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

2. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

3. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

4. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

5. Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми

6. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики
7. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи
8. Ліквідність банківської системи України

9. Роль НБУ у формуванні банківської системи

10. Історія світової банківської системи

11. Інформаційно-довідкова система

12. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

13. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

14. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

15. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

16. Синапсы (строение, структура, функции)

Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные
Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Синапсы (строение, структура, функции)

18. Социальные ограничения: содержание, структура, функции

19. Інформаційні системи і технології підприємства

20. Социальные институты: сущность, структура, функции

21. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

22. Організація банківської справи
23. Планування банківської діяльності
24. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

25. Аналіз банківської діяльності

26. Научная картина мира, понятие, структура, функции. Корпускулярно–волновой дуализм. Его сущность

27. Безпека банківської діяльності в Україні

28. Структура, функции и задачи муниципального образования г. Владикавказ

29. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

30. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

31. Інформаційні системи

32. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы

33. Комп’ютерна обробка внутрішньобанківської інформації

34. Корпоративна інформаційна система R/3

35. Основи інформаційної безпеки

36. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

37. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

38. Організація науково-інформаційної діяльності
39. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості
40. Інформаційні системи в маркетингу

41. Інформаційно-консультаційні послуги

42. Інформаційні системи в управлінні підприємством

43. Проектування операційної системи

44. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

45. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

46. Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов

47. Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

48. Вивчення операційної системи у готелі на прикладі готеля "Швейцарський Готель" м. Львів

Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Інформаційні системи в економіці

50. Проектування операційної системи малого підприємства, орієнтованого на виробництво

51. Предмет, структура і функції етики

52. Структура и функция АРUD-системы и ее освещение в учебной литературе

53. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

54. Денежный оборот, его структура и принципы организации. Функции кредита и их реализация в современных условиях. Национальный банк, главные цели его политики и деятельности
55. Структура и функции клеточного ядра
56. Задачи, основные функции и система ОВД

57. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

58. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

59. Культура, её структура и функции

60. Микропроцессор Z80 его структура и система команд

61. Оздоровительная физкультура при нарушении функций пищеварительной системы

62. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

63. Политические аспекты деятельности предпринимательских структур: система взаимоотношений с органами власти, пути решений возникающих проблем; пути лоббирования

64. Сущность, структура и функции семьи

Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Оздоровительная физкультура при нарушении функций пищеварительной системы

66. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

67. Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

68. Центральный банк и его функции

69. Центральный Банк РФ и его функции

70. Системы управления документами, их функции
71. Выбор и обоснование структуры автоматизированной системы управления – АСУ "Супермаркет"
72. Рынок его функции и структура

73. Экономическая система: понятие, структура, генезис

74. Рынок: сущность, функции и структура

75. Система искусств в структуре мировых религий и проблема художественно-религиозной целостности

76. Анатомия и физиология как науки, изучающие структуры и функции человека

77. Бинарная структура Солнечной системы

78. Органы государственного управления юстиции: система, правовое положение, функции, пути реформирования

79. Роль функций государства в формировании предметного и функционального критериев выделения отраслей в системе права

80. Трехмерная структура носителей власти. Система отношений носителей власти в политической психологии

Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Структура и функция мифа

82. Функция, структура и метод социологии

83. Лазерная система для измерения статистических характеристик пространственных квазипериодических структур

84. Оcобенности фазовой структуры диастолы сердца в свете анализа устойчивости сердечно-сосудистой системы к действию

85. Государственная система занятости: структура, основные направления развития на современном этапе

86. Структура финансовой системы РФ и порядок ее функционирования
87. Структура программного обеспечения региональной экоинформационной системы
88. Государственный бюджет. Функции и структура

89. Структура западной финансовой отчетности. Система финансовых отчетных документов

90. Экономические вопросы развития системы торговых предприятий в муниципальных структурах

91. Рынок: типы, функции, структура

92. Системы и структуры Франции, Германии и Молдовы

93. Налоговая система и ее функции

94. Современная структура системы управления

95. Коммерческий банк как основное звено банковской системы

96. Центральный банк, назначение, функции, операции

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки

97. Роль и функции структур МЧС

98. Функции вегетативной нервной системы

99. Товарные биржи: функции, принципы, структура


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.