Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Военное дело Военное дело     Военная кафедра Военная кафедра

Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Тема 3. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях. Основні поняття і визначення. Аварія – небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров’я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи задає шкоди довкіллю. Надзвичайна ситуація – порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела ( може призвести) до загибелі людей та (або) значних матеріальних втрат. Класифікація надзвичайних ситуацій Природні (стихійні): тектонічні (підземні); топологічні (надземні); атмосферні. Біогенні: інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин; масове уражання сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками. Техногенні: викиди РР; викиди ОР; з вибухами; з пожарами; транспортні аварії. Метою класифікації НС є створення ефективного механізму оцінки події, що стала або може статися у прогнозований термін, та визначення ступеня реагування на відповідному рівні управління. Оцінка радіаційної обстановки при аваріях на радіаційно-небезпечних об’єктах і при застосуванні сучасних засобів ураження. Радіаційна обстановка – це обстановка, яка склалася на території підприємства (об’єкту), населеного пункту або території адміністративного району внаслідок застосування противником ядерної зброї або аварії на атомній електростанції з викидом радіоактивних речовин. Це може призвести до радіоактивного зараження місцевості і необхідності прийняття заходів захисту населення. Радіаційна обстановка характеризується рівнями радіації і розмірами зон радіоактивного зараження, які є основними показниками небезпеки для життя людей і роботи промислових підприємств (об’єктів). Оцінка радіаційної обстановки є обов’язковим елементом роботи начальників і штабів ЦО. Оцінка радіаційної обстановки це: визначення масштабів і характеру радіоактивного зараження (нанесення на карту зони, або рівнів радіації в окремих точках); аналіз його впливу на діяльність об’єктів, сил ЦО, населення; вибір найбільш оптимальних варіантів дій, при яких виключається радіоактивне зараження. Мета проведення оцінки радіаційної обстановки – для прийняття заходів по захисту населення, які забезпечують виключення або зменшення радіоактивного опромінення, а також для визначення найбільш доцільних дій населення і формувань ЦО на зараженій місцевості. Радіаційна обстановка може бути визначена двома методами: методом прогнозування і за даними радіаційної розвідки. Метод прогнозування Вихідні дані при прогнозуванні радіаційної обстановки: час ядерного вибуху ( час аварії на радіаційно-небезпечному об’єкті); координати центру ядерного вибуху (аварії); потужність і вид ядерного вибуху; швидкість і напрямок середнього вітру. Що ще необхідно знати для оцінки радіаційної обстановки? Для оцінки радіаційної обстановки необхідно знати: значення коефіцієнтів послаблення радіації захисними спорудами де будуть перебувати люди (табл.1

6 стор.14, Губський); допустимі дози опромінення населення і формувань ЦО на період перебування на місцевості, яка заражена радіоактивними речовинами (стор.50). Суть методики прогнозування зводиться до того, що визначається напрямок розповсюдження хмари радіоактивних речовин і наносяться на карту (схему) можливі зони радіоактивного зараження. Проводиться це в такій послідовності: По координатах наносять на карту центр ядерного вибуху. В масштабі карти (плану) наноситься коло (зона можливого зараження в районі ядерного вибуху). Згідно з довідником для потужності вибуху від 100 до 1000 кт (кілотонн) при наземних вибухах радіус зони зараження в районі вибуху дорівнює 3 км. Біля кола надписують характеристику ядерного вибуху. Наприклад 100-Н 8.10 25.01 що означає: Вибух наземний, потужністю 100 кт, час вибуху 8 год. 10 хв., число і місяць (25.01). По азимуту середнього вітру, який отримується від метеослужби із центру вибуху проводиться лінія напрямку середнього вітру. Вісь зони можливого радіоактивного зараження місцевості буде співпадати з проведеним напрямком середнього вітру. До кола зони можливого радіоактивного зараження в районі вибуху проводять дотичні паралельні осі радіоактивного сліду. Під кутом 200 до дотичних проводять прямі, які є боковими межами зони можливого радіоактивного зараження місцевості. Зовнішні межі зон можливого радіоактивного зараження місцевості визначають за довідковими таблицями ЦО в залежності від виду і потужності ядерного вибуху, а також швидкості вітру. Зовнішні межі зон наносять з врахуванням масштабу карти (плану). При цьому прийнято межі зони А наносити синім кольором, зони Б – зеленим, зони В – коричневим, зони Г – чорним. 8 р/г 80 р/г 200 240 р/г напрямок 800 р/г середн. вітру 100-Н Г В Б А 8.10 24.05 Зона надзви- В і с ь с л і д у чайно небезпеч. Зона небезч. Зона сильного Зона помір. зараження зараж. Д=4000р. рад.зараження зараження Роботи припин. Д=1200р. Д=400р. на 4 доби Роботи припиня- Роботи не зу- Д=40р. ють на 1 добу пиняють Визначається час підходу радіаційної хмари до населених пунктів за формулою: вип.= L V де L – відстань від центру вибуху до населеного пункту, км, V – швидкість вітру км/год. Цей метод дозволяє визначити можливий ступінь радіаційного зараження: сильна, небезпечна, дуже небезпечна, помірна і до початку випадання радіоактивних опадів організувати захист населення і особового складу формувань, а промислові об’єкти перевести на режим роботи в умовах радіоактивного зараження. Метод радіаційної розвідки Він застосовується в штабах ЦО промислових підприємств (об’єктів) міст, районів, областей, а також у військових частинах. Вихідними даними виявлення радіаційної обстановки є рівні радіації і час їх виміру в окремих точках місцевості приладами радіаційної розвідки. Ці дані – основа для нанесення меж фактичних зон радіаційного зараження. Для цього на карті (схемі) відмічаються точки виміру рівнів радіації і біля кожної з них вказується величина рівня, приведена до 1 год. після ядерного вибуху. 78 р/г 6,7 р/г 8.00 8.30 80 р/г 6,9 р/г 8.25 8.40 81 р/г 7,8 р/г 8.5

0 9.00 Проведення рівнів радіації через 1 годину після ядерного вибуху проводиться множенням виміряного рівня радіації на коефіцієнт перерахунку, який наводиться в табл.17. Точки на карті з рівнями радіації, рівними або близькими до рівнів радіації на зовнішніх межах зо А, Б, В, Г через 1 годину після вибуху: 8, 80, 240, 800 р/г з’єднуються між собою плавними лініями такого кольору: зона А – синього, зона Б – зеленого, зона В – коричневого, зона Г – чорного. Відомо, що протягом часу, який минув після ядерного вибуху, рівні радіації на зараженій місцевості зменшуються за законом спаду радіації, а це значить, що оцінити ступінь зараженості різних ділянок і визначити межі зон радіоактивного зараження можна тільки шляхом порівняння рівнів радіації, проведених до одного часу. Штаби ЦО рівні радіації, що виміряні в різних точках і в різний час, розрахунками за допомогою таблиць приводять на 1 годину після вибуху і наносять межі зон радіоактивного зараження на карту. В точці виміру в чисельнику пишуть потужність випромінювання перераховану на 1 годину після вибуху, в знаменнику – час виміру. Завдання, які вирішуються при оцінці радіаційної обстановки Визначення можливих доз опромінення при діях на місцевості, яка заражена РР. Визначення допустимого часу перебування людей на зараженій місцевості. Визначення часу вводу формувань ЦО і тривалість роботи змін в осередку ядерного ураження. Визначення можливих радіаційних втрат. 3.Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах з витіканням СДОР, а також при застосуванні хімічної зброї. Хімічна обстановка – це обстановка, яка складається на території адміністративного району, населеного пункту чи об’єкту народного господарства внаслідок викиду (виливу) СДОР, або застосування ворогом хімічної зброї, яка істотно впливає на боєздатність формувань ЦО, роботу підприємств, життєдіяльність населення і потребує вжиття заходів захисту. Методика оцінки хімічної обстановки опрацьована штабом ЦО України. Мета. Вона призначена для завчасного оперативного прогнозування масштабів зараження на випадок викидів СДОР в навколишнє середовище під час аварій (руйнувань) на виробництві і транспорті. Є два способи оцінки хімічної обстановки: за формулами – математичні розрахунки; за таблицями складеними відповідно до основних видів СДОР. Що таке оцінка хімічної обстановки? Під оцінкою хімічної обстановки розуміють: визначення масштабів і характеру хімічного зараження приземних шарів атмосфери і місцевості; аналіз їх впливу на життєдіяльність населення, роботу об’єктів і дію формувань ЦО; висновки і заходи по зниженню (запобіганню) можливих втрат, найбільш цілеспрямовані дії в даній ситуації. Завдання, які вирішуються при оцінці хімічної обстановки: визначення розмірів району аварії (умови виходу СДОР у навколишнє середовище, площу зараження, глибину і ширину зони зараження); визначення числа потерпілих людей; визначення стійкості СДОР в навколишньому середовищі; визначення допустимого часу перебування людей в засобах захисту; визначення часу підходу зараженого повітря і часу уражаючої дії СДОР; визначення зараженості систем водопостачання, продуктів харчування та ін.

Помимо столицы волна восстаний и насилия прокатилась по всей стране, сопровождаясь захватом рабочими нефтепромыслов, принадлежащих американским компаниям, и помещичьих латифундий крестьянами. 11 апреля в Колумбии было введено осадное положение. 18 апреля правительственные войска ликвидировали последние очаги сопротивления. Потери восставших только в столице составили около 1500 убитыми и 2500 человек ранеными50 . Материальный ущерб, понесенный входе вооруженных столкновений, составил порядка 600 млн долларов51. После «Боготасо» правительство Переса, чтобы ослабить политическую напряженность в стране, было вынуждено объявить о выборах в конгресс, летом 1949 года. Однако это решение не смогло полностью разрядить обстановку. Напротив, ситуация в Колумбии только обострилась. В июне 1949 года на состоявшихся выборах большинство депутатских мест получили представители Либеральной партии. По предложению либералов конгресс согласился на проведение досрочных президентских выборов, утвердив новую дату их проведения 27 ноября 1949 года, вместо 5 июня 1950 года

1. Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх можливі наслідки

2. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

3. Оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях

4. Методика оценки радиационной и химической обстановки при чрезвычайных ситуациях

5. Надзвичайні ситуації военного часу

6. Методики оцінки фінансового стану банків України
7. Біопрогнозування надзвичайних ситуацій
8. Выполнение расчетно-графических работ по прогнозированию и оценке обстановки при чрезвычайных ситуациях

9. Метеорологічні природні надзвичайні ситуації, причини винекнення, наслідки, методи захисту

10. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу

11. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 3

12. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

13. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

14. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера

15. Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

16. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

17. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

18. Методи економічної оцінки інновацій

19. Вплив педагогічної оцінки на поведінку дитини

20. Типи поведінки в конфліктних ситуаціях. Зміна домінуючої стратегії поведінки та захисту протягом тижня

21. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

22. Методи оцінки інвестиційних проектів
23. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників
24. Розробка формалізованої схеми оцінки кредитних ризиків

25. Біоіндикація як метод оцінки стану навколишнього середовища

26. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

27. Критерії оцінки ефективності

28. Проект порівняння грошової оцінки земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району

29. Сучасна методологія оцінки конкурентоспроможності товару

30. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

31. Чрезвычайные ситуации природного характера. Оползни, сели и обвалы. Их происхождение. Правила поведения людей при их возникновении

32. Чрезвычайные ситуации природного характера

Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры

33. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила безопасного поведения

34. Разработка системы для моделирования радиолокационной обстановки, которая бы позволила получать файлы на персональной ЭВМ, содержащие цифровое представление радиолокационной обстановки

35. Порядок фінансування народного господарства в Україні

36. Необходимость и случайность, порядок и хаос, определённость и неопределённость в структуре ситуаций и систем природы и общества

37. Введение рабочей карты в ОВД и порядок нанесения на нее оперативной обстановки

38. Мероприятия Гражданской обороны по защите населения, территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
39. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації
40. Абсорбция. Предотвращение источников техногенной чрезвычайной ситуации

41. Оценка обстановки при возникновении чрезвычайных ситуаций

42. Підстави та порядок виникнення права користування надрами

43. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

44. Экологическая безопасность человека, биосферы и промышленных объектов в условиях техногенных чрезвычайных ситуаций и аварий

45. Организация и порядок использования в бою мотопехотной (пехотной, танковой) (бригады армий вероятного противника)

46. Организация и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях

47. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

48. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Сигналы оповещения ГО и действия населения по ним

Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

49. Оценка химической обстановки

50. Оценка химической обстановки при разрушении (аварии) (объектов, имеющих СДЯВ [Курсовая])

51. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях

52. Защита населения в чрезвычайных ситуациях

53. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

54. Разработка плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на АЗС
55. Чрезвычайные ситуации
56. Анализ демографической ситуации Ивановской области

57. Демографическая ситуация в России

58. Рынок земли в современной Российской экономике и перспективы его развития при сложившейся экономической ситуации

59. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях

60. Возбуждение производства по пересмотру судебного постановления в порядке надзора и процессуальный порядок рассмотрения протестов

61. Порядок предъявления иска

62. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

63. Порядок выборов Президента Российской Федерации

64. Содержание и порядок применения единого налога на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру
Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

65. Порядок и правовые последствия признания субъекта хозяйствования банкротом

66. Порядок регистрации брака. Недействительность брака

67. Понятие и задачи таможенного оформления, порядок производства

68. Трудовые споры и порядок их разрешения

69. Порядок увольнения с работы и его оформление

70. Трудовая книжка. Порядок ведения
71. Право на забастовку и порядок ее организации и проведения
72. Оккупация Псковской области немецко-фашисткими захватчиками. "Новый порядок"

73. Роль следственных ситуаций в организации раскрытия и расследования преступлений

74. Порядок назначения на должность судьи и председателя суда

75. Проблемы радиационной обстановки

76. Природные и техногенные катастрофы

77. Экологическая ситуация в городе Тольятти

78. Экологическая обстановка в России

79. Проблемы управления экологической ситуацией на горных территориях

80. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие
Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры

81. Влияние революции в России на ситуацию в мире

82. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

83. Разрешение конфликтных ситуаций

84. Я-концепция и стили поведения в кофликтных ситуациях в юношеском возрасте

85. Пути преодоления сложных педагогических ситуаций в процессе семейного общения

86. Оценка типичных жизненных ситуаций людьми разного возраста 20 - 25 лет и 40-45 лет
87. Природа конфликтов в организациях, методы управления конфликтной ситуацией
88. Демографическая ситуация в России

89. Порядок разработки схемы финансирования инвестиционного проекта

90. Порядок регулирования деятельности банка (инструкция ЦБ РФ №1 от 1 октября 1997 года)

91. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий (Доклад)

92. Бухгалтерский баланс, понятие, назначение, порядок составления и структура его статей

93. Кредит и порядок их учета. Аудит банковских кредитов

94. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ

95. Психология менеджмента: стрессовая ситуация

96. Менеджмент кризисных ситуаций

Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

97. Анализ инвестиционной ситуации. Принятие решений по инвестиционным проектам. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов

98. Международное разделение труда и новый экономический порядок (Контрольная)

99. Легион, когорта и их боевой порядок во времена Цезаря


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.