Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ФІНАНСІВ КОНТРОЛЬНА РОБОТА Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності ЧЕРНІГІВ 2008 Зміст 1. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів 2. Поняття банківської ліквідності Література 1. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів Позиковий капітал характеризується такими ознаками: 1.Позиковий квапітал ѕ це капітал-власність. Особливість позикового капіталу полягає в тому, що він безпосередньо авансується (інвестується) у виробничу сферу не його власником, а зовсім іншою особо ѕ підприємцем-позичальником, якому капітал передається на тимчасове користування. В результаті відбувається роздвоєння позикового капіталу на капітал - власність і капітал - функцію: Власність на капітал залишається у кредитора навіть після того, як вона з його рук перейшла боржникові. Реальним підтвердженням цієї власності є зобов’язання позичальника повернути отриману позику в строк з виплатою відсотка; Капітал - функція означає, що підприємець повинен одержати прибуток на авансовані гроші не менший, ніж розмір плати за позичковий капітал. Інакше немає сенсу організовувати підприємницьку діяльність. А тому кредитор як власник капіталу отримує за це частину прибутку у вигляді позикового відсотка; решта прибутку залишається у розпорядженні позичальника ѕ підприємця у вигляді підприємницького доходу. 2.Позиковий капітал ѕ специфічний товар. Позиковий капітал ѕ це капітал, що реалізує себе як товар. Об’єктом купівлі-продажу є самі гроші, однак не гроші як товар, а гроші як капітал. Гроші, як відомо, за своєю природою не є капіталом. Вони стають капіталом, коли використовуються не як простий посередник обміну, а як гроші задля отримання прибутку, гроші як вартість самозростання. Отже, кредитор передає позичальникові не просто гроші, а гроші як капітал; він передає вартість, що в процесі свого функціонального використання не лише зберігає себе, а й зростає у своїх розмірах ѕ приносить прибуток. 3.Позиковий капітал володіє специфічною формою відчуження. Особливістю позикового капіталу, котрий функціонує як товар є те, що на відміну від продажу звичайного товару він надається в позику ѕ тобто відчужується від свого власника лише на певний строк і за умови повернення з позиковим відсотком. На відміну від акту купівлі-продажу, коли товар одночасно переміщується від продавця до покупця, а гроші назустріч ѕ від покупця до продавця, при кредитній операції позиковий капітал передається: при наданні позики ѕ від кредитора до позичальника, а при її погашенні ѕ від позичальника до кредитора з виплатою позикового відсотка. Отже, позиковий капітал необхідно розглядати як одну із форм грошового капіталу, що надається його власником на тимчасове користування підприємцеві з метою отримання прибутку у вигляді позикового відсотка. Основою формування позикового капіталу є закономірності кругообігу капіталу в процесі відтворення, які призводять до того, що в окремих учасників економічних відносин з’являються тимчасово вільні капітали, а в інших виникає потреба в позикових коштах.

За допомогою кредиту тимчасово вільні капітали (а також заощадження населення) перетворюються в позиковий капітал, котрий втягується в новий кругообіг, забезпечує процес відтворення і прибуток його власникам. Джерелом з якого всі підприємці черпають гроші для авансування своєї діяльності, є грошовий ринок. Оскільки в ринковому господарстві ніхто вільних грошей не тримає на руках “мертвими”, а розміщує їх у кредитних установах, тобто на грошовому ринку, а самі гроші якими тут торгують називається позиковим капіталом. Ринок позикових капіталів ѕ це сегмент фінансового (грошового) ринку, на якому формується попит і пропозиція на позиковий капітал. За своєю інфраструктурою ринок позикових капіталів представляє, головним чином, банківські установи, а тому його ще називають ринком банківських кредитів. Крім того, на ньому діють й інші кредитно-фінансові установи, що входять до складу кредитної системи. З функціональної точки зору він представляє систему економічних відносин, яка забезпечує нагромадження і перерозподіл грошових капіталів з метою забезпечення ресурсами ринкове господарство. В Україні зараз відбувається процес формування ринку капіталів. В умовах переходу до ринкової економіки обмежуються можливості державного втручання в розподіл фінансових ресурсів, бо більшість суб’єктів господарської діяльності переходять від державної на акціонерну чи приватну форму власності. Вони самостійно вишукують матеріальні і грошові ресурси на ринках, самі розпоряджаються своїми доходами. Саме ринок позикових капіталів повинен забезпечити суб’єктам економіки доступ до необхідних для них грошових ресурсів. Головною рисою позикового капіталу як економічної категорії є передача вартості в тимчасове користування з метою реалізації його специфічної якості - здатності приносити прибуток у вигляді відсотків. А кредит - це рух позикового капіталу наданого в тимчасове користування на умовах поєднання, за плату у вигляді відсотків. Норма відсотків - це відношення річного доходу, отриманого на позиковий капітал, до суми наданої позички, помножене на 100. Наприклад, у позичку віддано капітал в 100 тис.грн., а річний доход з цього капіталу - 12 тис. грн., то норма відсотків складає 12. Норма відсотків залежить від прибутку. Величина (сума) відсотків, отриманих кредитором через рік, визначається за формулою: (1.1) де ВВ - величина відсотків, грн.; СВ - ставка відсотків, %; К - сума наданої позички, грн. Прості відсотки визначаються в тому випадку, коли термін позички не перевищує один рік. Якщо позичка надається на років, то величина заборгованості позичальника визначається за формулою складних відсотків: (1.2) де К - величина заборгованості позичальника через років після отримання позички, грн. Нарахування відбувається не тільки на основну суму позички, але й на нарощені за попередній строк відсотки. З формули 1.2 знайдемо ставку відсотків: .(1.3) Наприклад, 200 тис. грн., надані у позичку на 4 роки. Разом з відсотками сума заборгованості складає 272,1 тис. грн. Отже: Наведені формули дозволяють визначити вартість банківських позичок, а також суму заборгованості і депозитів через будь - яке число років.

Ставки відсотків диференціюються залежно від видів операцій і їх учасників. В сфері внутрішніх позичок важливого значення набуває базова ставка, до якої прибавляється деяка добавка (маржа), яка залежить від виду позички, фінансового становища позичальника, кон’юнктури на ринку позикового капіталу. Наведемо як приклад два особливих види кредитних операцій, в яких початковим є базова ставка. Комерційний банк облікує (купляє) вексель до настання строку погашення. Це мало термінова кредитна угода, бо гроші достроково виплачуються банком власнику векселя. Відсотки утримуються зразу - в день надання позички векселепред’явнику, який отримує суму меншу вказаної борговому зобов’язанні (векселі). Ця різниця (дисконт) є доходом комерційного банку. Своєрідною кредитною операцією є, коли клієнт може здійснювати платежі, які перевищують залишок на його рахунку. В такій кредитній угоді ставки відсотків встановлюються на більш високому рівні, ніж при обліку векселя. Після закінчення терміну позички клієнт забов’язаний відшкодувати банку суму перевищення залишку на рахунку (суму позички), а також відповідну величину відсотків. Ставки відсотків по депозитних операціях комерційних банків завжди нижчі ставок за кредитними угодами. Ця різниця ставок (маржа) може відрізнятися для окремих періодів, але вона зберігається постійно, тому що є основою для створення банківського прибутку. Ставки відсотків по державним великотерміновим облігаціям встановлюються на більш низькому рівні, ніж банківські ставки відсотків по кредитним операціям. Річний доход кредитора, який придбав такі облігації, визначається за формулою: (1.4) де В - величина відсотків (доход кредитора), грн.; НВо - номінальна вартість облігації, грн. В сучасних умовах кредит є об’єктом активного державного регулювання. Головний орган регулювання - Національний Банк. Він може надавати позички комерційним банкам різними способами. Найбільше поширені способи - переоблік векселів і операції на відкритому ринку. Національний Банк купляє боргові забов’язання (переобліковує векселі) за більш низькою ціною, ніж комерційні банки. Якщо ціну купівлі векселя Національним Банком позначити буквою Ц, а ціну купівлі векселя комерційним банком - К, отримаємо: (1.5) де СВо - облікова ставка Національного Банку, %; Н - термін рефінансування (кількість днів до настання строку оплати векселя), З настанням строку платежу вексель викуповується комерційним банком за ціною К, яка перевищує Ц. Комерційні банки зацікавлені в тому, щоб різниця К - Ц була мінімальною. Це досягається в тому випадку, коли ставка рефінансування (облікова ставка) буде найнижчою. 2. Поняття банківської ліквідності Термін «ліквідність» (від лат. Liquidus - рідкий, текучий) у буквальному значенні слова означає легкість реалізації, продажі, перетворення матеріальних цінностей у кошти. Поняття ЛІКВІДНІСТЬ комерційного банку означає можливість банку своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов'язань перед усіма контрагентами, що визначається наявністю достатнього власного капіталу банку, оптимальним розміщенням і величиною коштів по статтях активу і пасиву балансу з урахуванням відповідних термінів.

Оборотные активы включают в себя: 1) политику управления оборотным капи–талом. Она предполагает принятие решений относительно величины, структуры и значений компонентов чистого оборотного капитала; 2) чистый оборотный капитал – это раз–ность между оборотным капиталом предприя–тия и его краткосрочными обязательствами. Политика управления оборотным капи–талом должна обеспечить компромисс между риском потери ликвидности и эффективностью работы. Это сводится к решению двух важных за–дач, таких как: 1) обеспечение платежеспособности. Та–кое условие отсутствует, когда предприятие не в состоянии оплачивать счета, выполнять обя–зательств и, возможно, находится в преддве–рии банкротства. Предприятие, не имеющее достаточного уровня оборотного капитала, может столкнуться с риском неплатежеспособ–ности; 2) обеспечение приемлемого объема, структуры и рентабельности активов. Разные уровни оборотного капитала по-раз–ному воздействуют на прибыль. Высокий уро–вень производственных запасов требует зна–чительных текущих расходов

1. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу

2. Захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів

3. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

4. Ринок праці та капіталу

5. Фінансові методи збільшення капіталу

6. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу
7. Венчурний капітал: сьогодні і завтра
8. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

9. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

10. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

11. Статутний і додатковий капітал

12. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

13. Міжнародна міграція капіталу

14. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

15. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

16. Інвестиції в основний капітал

Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие

17. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

18. Акціонерний капітал та дивіденти

19. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

20. Інвестиції в основний капітал

21. Капітал і виробничі фонди підприємства

22. Капітал у сфері торгівлі. Торговельний прибуток
23. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів
24. Статистика основного капіталу

25. Сутність нагромадження капіталу

26. Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.

27. Поняття та структура світового ринку

28. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

29. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

30. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

31. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

32. Разработка информационно-справочной системы "Товар на складе" /Prolog/

Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Хищение на складе-хранилище

34. Третий Сектор - Некоммерческие Организации

35. Ходова частина

36. Еволюція поняття науки

37. Управление финансовыми рисками в планировании деятельности предприятий реального сектора экономики

38. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку
39. Система рефинансирования банковского сектора
40. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

41. Логистическое управление складами

42. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

43. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

44. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

45. Юридична характеристика складу злочину Диверсія

46. Виникнення науки и поняття логічного закону

47. Оптимальная загрузка складов и транспортных средств

48. Розкриття невизначеностей з використанням правила Лопіталя

Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

49. Світові ринки зброї та військового спорядження

50. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

51. Поняття та сутність менеджменту

52. Расчет некоторых показателей работы склада

53. Режим оподаткування капітального будівництва

54. Генно-инженерные методы как новый биотехнологический подход в аграрном секторе США
55. Третий Сектор - Некоммерческие Организации
56. Поняття підприємницького права

57. Поняття, форма та функції Конституції України

58. Перспективы третьего сектора в России с позиции психологии личности

59. Некоторые препятствия на пути передачи технологии из сектора высшего образования европейского сообщества в промышленность

60. Социальные проблемы лесного сектора России

61. Таможенные режимы: таможенный склад, магазин беспошлинной торговли

62. Поняття та форми державного устрою

63. Розрахунок теплової частини ТЕЦ

64. Михаил Таль

Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы
Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Ринок фінансових послуг

66. Талая вода

67. Механизм функционирования государственного сектора (на примере США)

68. Почему лесному сектору России придется заняться проблемой устойчивого лесоводства и лесопользования

69. Инвестиции в реальный сектор экономики

70. Міжнародний ринок туристичних послуг України
71. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку
72. Разработка мероприятий по формированию политики сектора ценных бумаг Омского отделения Сбербанка №8634

73. Ринок зерна в Україні

74. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

75. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

76. Сравнительный анализ оплаты труда служащих в государственном и частном секторах

77. Экономическое положение нефтяного и газового сектора и его роль в экономике России

78. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

79. Види ринку

80. Суть і функції ринку

Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты
Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

81. Организация аналитического учета материалов на складах (на примере текстильной отрасли)

82. Проблемы пожарной безопасности электроснабжения жилищного сектора и способ их решения

83. Целебные свойства талой воды

84. Ринок цінних паперів

85. Ринок цінних паперів

86. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності
87. Задачи гармонизации в области стандартизации между нефтегазовыми секторами Европейского сообщества и Российской Федерации
88. Гранулометричний склад грунтів

89. Поняття сущність та ознаки держави

90. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

91. Вступна частина промови

92. Структура, основні поняття і закони екології

93. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

94. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

95. Автоматическое рабочее место для работника склада

96. Государственное управление структурно - инвестиционными преобразованиями в промышленном секторе экономики

Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Российский лесной сектор под воздействием социально-экологических инноваций

98. Облигационный механизм финансирования инвестиций в корпоративном секторе российской экономики

99. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.