Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Духовна культура епохи Просвітництва

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

План Загальна характеристика епохи Просвітництва Література епохи Просвітництва Особливості розвитку мистецтва доби Просвітництва (архітектура, живопис, музика) 1. Під Просвітництвом прийнято розуміти прогресивну ідейну течію епохи становлення капіталізму, пов’язану з боротьбою проти феодальних порядків. Вона мала такий величезний вплив на всі сфери духовного життя суспільства, що й саму епоху називають епохою Просвітництва. За часом – це приблизно друга половина XVII–XVIIІ ст. Характерною рисою Просвітництва було прагнення його представників до перебудови всіх суспільних відносин на основі розуму, «вічної справедливості», рівності. Рушійною силою історичного розвитку просвітителі вважали розповсюдження передових ідей, знань, поліпшення морального стану суспільства. Просвітителі вірили в людину, її розум і високе покликання. В цьому вони продовжували гуманістичні традиції доби Відродження. 2.У XVIIІ ст. особливо поширилась філософська та суспільно-політична думка французьких просвітителів: Вольтера (1694–1778), Ш.-Л. Монтеск’є (1689–1755), Д. Дідро (1713–1784), Ж.-Ж. Руссо (1712–1778). Одним з найбільш відомих англійських письменників цієї доби був Д. Дефо (1660–1731), автор памфлетів, у яких засуджувалися переслідування передових людей, висміювалась пихатість аристократії. Небачену славу приніс йому роман «Робінзон Крузо». Цінність цього твору полягає у прославленні сміливого пошуку і відкритті нових земель, возвеличенні мужності, наполегливості, людської праці та винахідливості, відважної боротьби з небезпекою. Чимало передових ідей висловив у своїх творах великий англійський письменник-сатирик Дж. Свіфт (1667–1745). У своєму романі «Мандри Гуллівера» під виглядом казкових подорожей головного героя Свіфт висміяв вади сучасного йому суспільства: жадібність, підозрілість, несправедливість. Глибоким соціальним змістом сповнені твори французького драматурга і публіциста П.-О.К. Бомарше (1732–1799). Найбільш відомі серед них – комедії «Севільський цирульник» та «Весілля Фігаро», де автор висміяв нікчемність і розпусту аристократів, створив образ розумного та кмітливого слуги Фігаро. Він не лише весела людина і майстер хитрої інтриги, але й людина величезного розуму та енергії. Сюжети комедій Бомарше використовували великі композитори Моцарт і Россіні для створення опер. Важливу роль у розвитку німецького Просвітництва відіграли видатний поет і мислитель Й.-В. Гете (1749–1832), великий поет Й.-Ф. Шіллер (1759–1805). Найвидатнішим представником німецької літератури кінця XVIIІ ст. початку ХІХ ст. був поет і мислитель Й.-В. Гете (1749–1832), що став одним з найбільш освічених людей свого часу. Гете як великий гуманіст вірив у геніальні творчі можливості людини, що знайшло яскраве відображення у всесвітньо відомій драматичній поемі «Фауст». Над цим твором він працював майже усе життя. У середньовічну легенду про доктора Фауста, який продав душу і за це отримав можливість реалізувати усі свої бажання, Гете вклав новий філософсько-моральний зміст. Його героя мучать питання: «У чому полягає сенс життя?», «Що таке щастя?» І тільки в кінці трагедії, вже гинучи, Фауст доходить висновку: сенс життя полягає у праці, діяльності і боротьбі.

На сюжет гетевського «Фауста» французький композитор Ш. Гуно (1818–1893) створив однойменну оперу, яка користується величезною популярністю. 3. Для XVIIІ ст. характерна наявність ряду художніх напрямів, які нерідко взаємоперетиналися: зберігаються бароко і класицизм, виникають рококо і романтизм. Вони позначились на різних жанрах мистецтва і, насамперед, знайшли своє втілення в архітектурі та живописі. Архітектура Характерною особливістю розвитку архітектури в XVIIІ ст. було спорудження великих будівель державного та громадського значення. Розповсюджується витончений стиль: у зовнішньому та внутрішньому оздобленні палаців, церков, замків; застосовується багато дрібних ліпних та різьблених прикрас з багатьма завитками. Цей стиль увійшов в історію під назвою «рококо» (від французького «rococo» – подібний на черепашку). Напередодні та під час французької революції XVIIІ ст. архітектура у Франції знову повертається до класицизму, наслідуванню архітектури стародавніх Греції та Риму. Цей стиль особливо утвердився в роки імперії Наполеона І. Будівлі, портрети, меморіальні колони, тріумфальні арки споруджувалися в чітких, величних пропорціях, як в часи імператорського Риму. Стиль Французької архітектури, пов’язаний з часом імперії Наполеона І, прийнято назвати ампіром (імперія). Один з шедеврів французького класицизму другої половини XVIIІ ст. є Пляс де ля Конкорд (Площа згоди) у Парижі (архітектор Ж.-А. Габрієль). Класицизм як основний напрям архітектури широко використовувався і в Англії: собор Св. Павла (1675–1710, архітектор К. Рен). Під час великої пожежі 1666 року в Лондоні згоріло 13200 будинків. Весь лондонський центр (Сіті) треба було зводити заново. Під керівництвом К. Рена була проведена велика робота по плануванню лондонського центру, збудовано безліч споруд. Однак найбільшим його досягненням був собор св. Павла (1675–1710), який вважається шедевром світової архітектури. Напис на могильній плиті К. Рена, похованого в соборі, закликає: «Якщо ти шукаєш пам’ятник будівничому, то оглянься довкола!». Живопис При дворах абсолютних монархів XVIIІ ст. розквітав пишний офіційний придворний живопис. У ньому було менше релігійних мотивів, ніж у середні віки, переважали міфологічні сюжети, портрети королів, полководців. Особливо модним став так званий «галантний живопис», який змальовував світських дам і кавалерів, пікніки на лоні природи. Наприкінці XVIIІ ст. гостра політична боротьба французької буржуазії проти дворянства відбилося і в живописі. Художники почали створювати картини з образами реальних людей з «третьої верстви», писали портрети видатних просвітителів XVIIІ ст. У такому напрямі працював талановитий художник Ж.Б. Грез (1725–1805), який написав портрет Дені Дідро. Найбільш видатним представником класицизму став Ж. Л. Давід (1748–1825). Ще до Великої французької революції він написав картину «Клятва Гораціїв», на якій зображений батько, який благословляє синів на бій з ворогами республіки у Стародавньому Римі. Під час Великої французької революції Давід голосував за страту короля і вніс пропозицію про перетворення королівського зібрання картин і статуй у Луврі у національний музей.

В подальшому, за часів імперії, Ж.-Л. Давід став писати пишні, офіційно-холодні, придворні картини, які звеличували Наполеона і створену ним знать. На останню чверть XVIIІ ст. припадає виникнення складного духовного руху, який отримав назву романтизм. Для романтизму властивий духовний порив, піднесення над реальністю, що зумовлено небажанням змиритися з суперечностями дійсності. Романтизм, показ героїки національно-визвольної боротьби є характерним для творчості великого іспанського художника Ф. Гойї (1746–1828). Широко відомий груповий портрет королівської сім’ї, в якому він не побоявся реалістично зобразити обличчя короля з ознаками виродження, відштовхуюче, пихате і злобне лице королеви. В той же час картини, присвячені простим людям Іспанії, Ф. Гойя писав з величезною любов’ю до народу. Революційним пафосом овіяна його картина «Розстріл повстанців». Музика Й.-С. Бах – великий німецький композитор і органіст, створив сотні музичних творів для церковного хору, концертів для оркестрів, п’єс для органа, скрипки, флейти. Композитор використав і переробив величезний матеріал з німецьких, французьких, англійських народних пісень і танців. В.-А. Моцарт – великий австрійський композитор. Його геніальний талант розвинувся дуже рано. Цьому сприяли рідкісні природні дані, а також сімейне середовище – батько був видатним музикантом. Опери Моцарта «Дон Жуан», «Чарівна флейта», «Весілля Фігаро» й досі виконуються на кращих сценах багатьох країн. Говорити про музичне мистецтво доби Просвітництва неможливо, не згадавши ім’я геніального композитора, новатора в музиці Й. Гайдна. Його справедливо вважають «батьком» симфоній і квартетів. П. І. Чайковський писав про нього: «Не будь його – не було б ні Моцарта, ні Бетховена». Найбільш знамениті твори Й. Гайдна: опера «Несподівана зустріч», симфонія «Ранок», «Полудень», «Вечір».

В цй статт згадувався Бошкович та його карта папських земель. Також там розповдалося про Петра Великого, котрий принс у Росю «науки», зокрема й картографю. Згадувався Жозеф Делль, який прибув до Рос скласти  атлас. «Початок нашого столття,P заявив Робер, цлком у дус «Енциклопед»,P ма вважатися епохою загального вдновлення географ у Франц  вдтак в усх нших вропейських землях, яким Франця, здаться, подала приклад»P131. У XVIII столтт географя була одним з засобв панування: вона встановлювала рархю мж Францю й ншими вропейськими кранами та рештою свту. Як в атлас, так  в «Енциклопед» географя встановлювала меж Схдно ґвропи та укладала  карту в свдомост Просвтництва. Роздл пятий Звертаючись до Схдно ґвропи Частина 1: Рося Вольтера «ШВИДКИМ ГАЛОПОМ ДО АДР¶АНОПОЛЯ» «Вашй Величност доводиться керувати вйськами,P писав Вольтер Катерин у 1770 роц, у Волощин, Польщ, Бесараб, Груз,  при цьому Ви ще знаходите час писати мен». Щоправда, вйна не перешкоджала хньому листуванню, навть навпаки, саме пд час першо тривало вйни Катерини проти Туреччини та Польщ, у 17681774 роках, вони листувалися з такою частотою, яко не бувало у мирний час

1. Філософія епохи Просвітництва

2. Профориентация школьников и формирование элементов духовной культуры

3. Русская духовная культура, история, перспективы

4. Духовная культура древней Руси в поисках святости

5. Духовная культура

6. Экзаменационные/зачетные вопросы и билеты по предмету МАТЕРИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ за весенний семестр 2001 года
7. Духовная культура Москвы конца XV—XVI в.
8. Георгий Свиридов и традиции русской духовной культуры

9. Роль Абая в развитии духовной культуры

10. Материальная и духовная культура древних славян по языковым данным

11. Духовная культура Волжской Булгарии

12. Китайская духовная культура в период раздробленности

13. Духовна культура та її структура

14. Духовная культура

15. Духовная культура эпохи Просвещения

16. Культура производства, быта, физическая, духовная культуры

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки

17. Матеріальна і духовна культура Риму в давній період

18. Особенности духовной культуры европейского Средневековья

19. Просвітництво. Культурна характеристика

20. Фольклор, як форма існування духовної культури

21. "Град выше слова и разума". Духовная культура Византии и ее противоречия

22. Влияние музыкального воспитания на формирование духовной культуры личности
23. Духовная культура и религиозные верования древних коми
24. Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття

25. Духовная культура адыгов

26. Духовная культура древних германцев

27. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

28. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках

29. Предметный и духовный мир древних греков, эллинистическая культура, идеал человека древнеримской античности

30. Духовная и художественная культура Греции

31. Дискуссия о школьном курсе «Основы православной культуры» как духовный портрет современного российского общества

32. Театр как эпицентр конфликта двух культур: духовной и светской

Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

33. Диалектика духовного и телесного начал в свете нового понимания физической культуры

34. “Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі

35. Духовно-нравственная культура педагога как социальная проблема

36. Соціально-духовні основи культури класицизму

37. Преподавание духовно-нравственной культуры в школе

38. Проблемы духовности в Украине. Массовая и элитарная культура
39. Весілля в духовній культурі українського народу
40. СВОЕОБРАЗИЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

41. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией

42. История и культура народов Огненной Земли

43. Формирование советской культуры: основные направления

44. Культура эпохи средневековья

45. Усиление борьбы в России сторонников западных ценностей жизни против русской национальной культуры

46. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

47. Правосознание и правовая культура

48. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

49. Хип-хоп культура. Возникновение хип-хопа

50. Ценообразование в сфере культуры

51. Расцвет критического реализма в театральной культуре и литературе России

52. Культура Древней Индии

53. Культура Древней Греции (XXX-IV вв.)

54. История развития музыкальной культуры Хакасии (ее взаимодействие и взаимообогащение с русской музыкальной культурой)
55. Культура Древней Руси
56. Культура Индии

57. Исторические и духовные истоки христианства

58. Культура, её структура и функции

59. Культура майя

60. Культура эпохи возрождения

61. Культура России X-XIIвв.

62. Культура России 19 века

63. Культура и цивилизация

64. Культура Киевской Руси

Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку
Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули

65. Культура средних веков. Эпоха возрождения

66. Культура Древнего Китая

67. История культуры Древнего Востока (Египет. Месопотамия. Иран. Сирия. Финикия. Палестина)

68. Культура поведения, культура общения и туризм

69. культуре" по работе Н.А. Бердяева "Философия неравенства" (Windows)

70. Готическая культура Франции
71. Древнегреческая и древнеримская культура - сравнительный анализ
72. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

73. Имя - средство закрепления и систематизации фактов культуры

74. Концепция культура Карла Юнга

75. Культура

76. Культура

77. Культура барокко

78. Культура древнего Востока

79. Культура Древнего Рима

80. Культура Древней Греции

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки

81. Культура древних цивилизаций (Шпаргалка)

82. Культура как предмет исследования

83. Культура как социальное явление. Ее основные функции

84. Культура первобытного общества

85. Культура ранних человеческих цивилизаций (Контрольная)

86. Культура России начала XIX века
87. Культура Руси XIV - XVII веков
88. Культура русской дворянской усадьбы

89. Культура эпохи античности

90. Культура эпохи Возрождения и Реформации

91. Культурогенез и ценности культуры

92. Многообразие и многозначность культуры

93. Основные черты и значение "Серебряного века" для культуры России

94. Отношение к смерти в различных культурах и религиях

95. Православие и культура. Особенности вероучения и культа.

96. Проектирование как самостоятельная сфера культуры

Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Психологические трактовки культуры

98. Русская культура XVI века

99. Русская культура в начале XX века: Символизм. Религиозные течения в философии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.