Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

“Я не бажаю винаходити те, що не зможу продати. “ Том Едісон План лекції 1.Причини зародження та історія розвитку маркетингу. 2.Сутність маркетингу. 3.Функції, принципи та завдання маркетингу. 4.Сучасні концепції розвитку маркетингу. 5.Спеціфічні риси маркетингу в Україні. 6.Система засобів маркетингу. Причини зародження та історія розвитку маркетингу Що є запорукою успіху будь-якої фірми на ринку? – Вміння знайти і задовільнити потреби споживачів. Такий підхід до діяльності фірми відображує сутність маркетингу . Саме слово „маркетинг” з’явилося у Сполучених Штатах Америки в процесі пошуку місцевими фермерами ринку збуту для своєї продукції. Йшлося про оволодіння ринком – Marke Ge i g. Пізніше з цих двох слів утворилось одне - маркетинг. Хронологія розвитку маркетингу свідчить про те, що його перші елементи (ціна, збут, реклама) з’явилися ще в середині ХV11 сторіччя. В цей час одним з членів сім’ї Міцуї в Токіо був відкритий магазин, прообраз сучасного универмагу. Початок XX ст. характеризується зміною у співвідношенні ринкового попиту і пропозиції. З цього часу пропозиція постійно випереджає попит, що стимулювало розвиток теорії і практики маркетингу в сучасному розумінні цього слова. З ім’ям с.Макорміка пов’язують створення основних інструментів маркетингу ( організація сервісної політики, принципи визначення цін, дослідження та аналіз ринку). А запрпонована Д.Макарті модель „чотирьох Р” – товар (produc ), ціна (prise ), збут(plase ), просування (promo io ) – знаменує початок теоритичних досліджень у сфері маркетингу. У кінці 20-х — на початку 30-х років велика депресія, яка охопила світову економіку, стала каталізатором процесу фор­мування маркетингу і прискорила прийняття його на озбро­єння на підприємствах. Бурхливий розвиток маркетингу припадає на 50-60 ті роки ХХ сторіччя. Сьогодні за принципами маркетингу організовано управління більшістю фірм світу. Як академічна дисципліна маркетинг вперше виник у США. Маркетинг як ринкова теорія у своїх перших проявах бере початки в 1902 році, коли в провідних університетах США (Гарвардський, Пенсільванський, ) започатковано курс лекцій з раціональної організації товароруху. З 1911 року провідні компанії, такі як &quo ;Кертіс паблішинг Ко&quo ;, започаткували служби маркетингу. &quo ;Стихійним маркетологом&quo ; прозвано Томаса Едісона, тому що він уміло адсорбував ідеї і доводив їх до потреб ринку. 1926 р. - створення наукової організації викладачів мар­кетингу. 1937 р. - започаткування Американської асоціації мар­кетингу. 1997 р. - засновано Українську асоціацію маркетингу. Про маркетинг може йтись лише за умови існування самого ринку. Першим типом ринку, що сформувався в розвинених країнах світу, став ринок продавця – тобто такий ринок, на якому більше влади мають виробники, і більш активними діячами ринку вимушені бути покупці. Ознакою цього є дефіцит товару. Зі зростанням пропозиції над попитом сформувався інший тип ринку – ринок покупця, на якому більше влади мають споживачі, і активнішими діячами ринку вимушені бути продавці.

І саме ринок покупця вимагає активного впровадження в практику провідної ідеї маркетингу: запорукою досягнення мети фірми є визначення незадоволених потреб споживачів і забезпечення бажаної задоволеності їх більш ефективними й продуктивними, ніж конкуренти, методами. Одже, виникнення і розвиток маркетингу як теорії та підприємницької практики зумовлені розвитком економічних відносин між суб'єктами господарської діяльності і зростанням продуктивності праці, яке стало наслідком науково-технічного прогресу, широкого застосування машин та обладнання, спеціалізації і розподілу праці. Все це спричинило різке зростання кількості товарів, перенасичення ринку, виникнення проблем із збутом продукції. Сутність маркетингу Визначимо, що таке маркетинг в його сучасному розумінні? Маркетинг має сьогодні настільке велике значення, що досить важко уявити, що єдине і чітко сформульоване визначення його сутності насправді відсутнє. В літературі з маркетингу налічується понад 2000 його визначень. Наведемо деякі з них: Маркетинг – процес створення й реалізації товарів з метою задоволення потреб споживачів. Маркетинг – діяльність фірми з позиції споживача. Маркетинг – соціальний і управлінський процес задоволення потреб споживачів шляхом створення товарів, споживчих цінностей (здатність товару задовольняти потребу споживача) та обміну ними. Маркетинг – діяльність людей для задоволення потреб за допомогою обміну. Маркетинг – управлінський процес планування та втілення задуму, ціноутворення, розповсюдження й просування ідей, товарів, послуг від виробника до споживача з метою задоволення потреб усіх суб’єктів ринку. Маркетинг — це теорія і практика прийняття управлінських рішень відносно продуктово-ринкової стратегії організації на основі дослідження факторів зовнішнього маркетингового середовища з метою якомога повнішого задоволення потреб споживачів і реалізації інтересів виробника. Маркетинг являє-собою процес планування і здійснення концепції ціноутворення, просування і розподілу ідей, товарів та послуг для проведення обміну, який задоволь­нить мету окремих людей і підприємств. (Офіційне визначення Американської маркетингової асоціації) Маркетинг охоплює всі аспекти діяльності бізнесу — від створення продукту до його післяпродажного сервісного обслуговування. Можна визначити три підходи до визначення суті маркетингу: -маркетинг як самостійний вид підприємницької діяльності; -маркетинг як функція управління; -маркетинг як сучасне бачення філософії бізнесу. Яка ж сфера застосування маркетингу? Маркетинг здійснюється там, де відбувається обмін, започаткований на передачі товарів або послуг, де в наявності попит і де обмін є вигідним для обох сторін. Маркетинг робить це можливим, так як торгівельники прислуховуються до своїх ринків сбуту, розуміють їх, реагують на них і виробляють товари або послуги, що задовільняють попит таким чином, щоб гарантувати виконання запитів, і в той же час дозволяють торгівельнику отримати прибуток, який би був достатнім для того, щоб варто було займатися цією справою. Маркетинг як філософія підприємницької діяльності оперує низкою понять: Нестаток – відчуття людиною браку чогось; нестаток немає предметної форми.

Наприклад, відчуття людиною почуття голоду, спраги, холоду тощо. Потреба – це нестаток, який має предметну форму й залежить від культурного рівня людини. У двох різних людей однаковий нестаток може матеріалізуватися в різні потреби. Згідно з ієрархією потреб Маслоу товар може задовольняти різні потреби. Так, для однієї людини автомобіль задовольняє первинну потребу (потребу в безпеці, захищеності), а для іншої людини він задовольняє вторинну потребу (потребу поваги, самореалізації). Завдання ж виробника зрозуміти, яку потребу намагається задовольнити споживач його товаром. Саме тоді можливо буде надати товарові таких рис і властивостей, які спроможні задовольнити певну потребу споживача. Попит – це потреба, підтверджена матеріально. І саме споживач, який становить платоспроможний попит, може розглядатися виробником як потенційний покупець. Види маркетингу залежно від стану попиту Стан попиту Мета маркетингу Вид маркетингу Інструменти маркетингу Від’ємний Формування попиту шляхом подолання негативного ставлення до товару Конверсійний маркетинг Взаємини з громадськістю, пропаганда, робота з товаром Відсутній Стимулювання попиту Стимулюючий маркетинг Інформативна реклама, семплінг, акції стимулювання збуту, PR Потенційний Розвиток товару; розвиток попиту Розвиваючий маркетинг, орієнтований на виробництво; розвиваючий маркетинг, орієнтований на споживача Удосконалення товару, супутні послуги, поліпшення якості, зниження собівартості; акції стимулювання збуту, реклама, персональний продаж, PR Задоволений Утримання попиту Підтримуючий маркетинг Нагадувальна, підтримувальна реклама, акції Хиткий Збалансування попиту Синхромаркетинг Знижки цін та стимулювання попиту в період падіння обсягів продажу Знижений Відновлення попиту Ремаркетинг Активізація просування, коригування цін, оновлення продукції Надмірний Зниження попиту Демаркетинг Зниження ціни Шкідливий Ліквідація або обмеження попиту Протидіючий маркетинг Соціальна реклама Товар – це все, що призначено для задоволення певної потреби споживача й запропоновано на ринку для продажу. Обмін – акт отримання будь-чого бажаного за будь-що інше. Функції, принципи та завдання маркетингу Для глибшого розуміння сутності маркетингу слід розглянути функції та принципи здійснення маркетингової діяльності, визначити основні стратегічні та тактичні завдання. Функції маркетингу: вивчення зовнішнього середовища з метою виявлення попиту на товар; вивчення споживача як головної дійової особи для виробника; планування маркетингової діяльності; розробка маркетингової товарної політики; розробка маркетингової цінової політики; розробка маркетингової політики розподілу; розробка маркетингової політики комунікації – функція постійного нагадування ринку про товари та фірму; забезпечення соціальної відповідальності; управління маркетинговою діяльністю. Принципи маркетингу: постійний пошук і максимальна повага до споживача, орієнтованість на його потреби й вимоги, що передбачають пропонування ринку не товарів та послуг, а способів розв’язання проблем споживачів; гнучкість у досягненні поставленої мети шляхом адаптації до вимог ринку з одночасним спрямованим впливом на нього; комплексний підхід до розробки маркетингових планів, який передбачає використання не окремих маркетингових заходів, а комплексу маркетингу, поєднання окремих елементів якого дозволяє досягти визначеної мети; спрямованість на довгострокову перспективу розвитку фірми.

Сучасний Табачник цю межу давно перейшов, і тепер його провокативна "щирість" межує між брутальністю і банальним криміналом. До речі, цікаво прочитати, що і як писав у згаданій книзі в 1995 році той же Табачник про тодішнього свого "шефа". "Леонід Кучма - він той племінний вождь, головний воїн, який тепер сам буде наймати кравчуків і вказувати їм, яка ідеологія потрібна йому для управління підприємством - державою" (стор.23). Власне, десь в останніх словах цієї цитати і прихована глибинна сутність всього єства "православного слов’янина" Табачника та йому подібних. Україну вони розглядають лише як територію під своїми ногами, такий собі кормоцех, корморозподільник, і сенс в тому, щоби викачувати і розподіляти "добробут" мали право лише вони. Ну а українці, якщо такі є, для них не більше, як дешева робоча сила, тобто "закомплексований плебс, колишні слуги", яких слід "поставити на своє місце". І донецькі шахтарі, одеські портовики чи дніпропетровські металурги не меншою мірою, ніж галицькі чи волинські селяни. Все це нагадує персонажів відомої байки Глібова про тварину під дубом, і перспектива полягає в тому, чи знайде етнічний господар української землі сили волі та рішучості відтягнути ту верескливу хамовиту тварину від рідного коріння, як би вона при цьому не кувікала

1. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

2. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

3. Поняття та сутність менеджменту

4. Поняття "культура" та її сутність

5. Сутність маркетингу

6. Поняття та сутність ефективності управління
7. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин
8. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

9. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

10. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

11. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

12. Портфель цінних паперів - сутність та функції

13. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

14. Поняття, сутність і зміст права

15. Сутність та соціальне призначення держави

16. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры

17. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

18. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

19. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

20. Економічна сутність та форми оплати праці

21. Сутність, види та канали комунікацій

22. Предмет політології, сутність та зміст
23. Таїнство Хрещення і його сутність
24. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

25. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

26. Сутність і особливості фінансів

27. Сутність та призначення фінансів

28. Закон вартості: сутність та основні функції

29. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

30. Концепции маркетинга и их сущность. Сущность и роль маркетинговой ценовой политики

31. Современная концепция маркетинга (опыт западных фирм)

32. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее

33. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

34. Концепция маркетинга образовательных услуг

35. Поняття , ознаки та види господарських товариств

36. Етикет та його національні особливості

37. Поняття, види та принципи страхування

38. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці
39. Сутність перестрахування
40. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

41. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

42. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

43. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

44. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

45. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

46. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

47. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

48. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

49. Поняття держави та її історичні форми

50. Поняття права природокористування та його види

51. Поняття, предмет та зміст господарського договору

52. Поняття, функції та система трудового права України

53. Сутність держави

54. Сутність і сфера міжгалузевого управління
55. Сутність Римського права
56. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

57. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

58. Концепции маркетинга

59. Паблик рилейшнз в концепции маркетинга

60. Применение концепции маркетинга на рынке образовательных услуг (на примере подготовки специалистов экономического профиля)

61. Сущность современной концепции маркетинга

62. Эволюция концепции маркетинга

63. Концепции маркетинга. Классификация рекламы

64. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты
Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели
Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи

65. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом

66. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

67. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

68. Сутність організаційних змін

69. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

70. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі
71. Психолого-дидактична сутність процесу навчання
72. Сутність і зміст педагогічної етики

73. Партійні системи: сутність і типи

74. Політична влада: сутність і специфіка

75. Поняття стресу та дії людини в стресовій ситуації

76. Сутність соціального контролю у сфері праці

77. Сутність технологій в соціальній роботі

78. Сутність неореалізму

79. Сутність державного фінансового контролю

80. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные
Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки

81. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

82. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

83. Монетаризм та його сучасне застосування

84. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

85. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

86. Сутність керування ризиками
87. Сутність нагромадження капіталу
88. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

89. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

90. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

91. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

92. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

93. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

94. Гудвіл та його облік

95. Аудиторський ризик та його визначення

96. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

97. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

98. Покарання та його види

99. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.