Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правовий статус прокуратури Польщі

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет Юридичний факультет Кафедра Реферат на тему: Правовий статус прокуратури Польщі. Студента 3-го курсу Науковий керівник: Ужгород 2007 ЗМІСТ РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ НОРМ РОЗДІЛ ІІ. ЗМІНИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СТАТУСУ РОЗДІЛ ІІІ. СТРУКТУРА ПРОКУРАТУРИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ НОРМ Конституція 2 квітня 1997 року не містить положень про прокуратуру. Тільки пункт 2 статті 103, що визначає перелік посад, несумісних з мандатом депутата, згадує про &quo ;прокурора&quo ;. Ця прогалина у конституційному регулюванні знаменує собою кардинальний відступ від юридичної традиції комуністичної Польщі і є відображенням підходу, закріпленого в конституціях міжвоєнних періодів. Ні Конституція 17 березня 1921 року, ні Конституція 23 квітня 1935 року не містили положень про прокуратуру. Прерогативи прокуратури були окреслені в Законі &quo ;Про Судову систему&quo ;, прийнятому 2 лютого 1928 року. Закон установив тісний інституціональний зв'язок між прокуратурою і судами, і передбачив, що міністр юстиції є за посадою одночасно і Генеральним прокурором. У цій якості міністр не тільки керував прокуратурою, що виконувала міністерські рішення, але і здійснював контроль за її діяльністю. Управління Прокурора при Верховному Суді – самостійна організаційна одиниця – очолювалася першим прокурором. Прокуратура була втягнута, головним чином, у кримінальне судочинство; її участь у провадженні по цивільних спорах було необов'язковим і насправді рідким. Низові ланки системи прокуратури були організаційно зв'язані з окружними й апеляційними судами. Відповідно існували окружна прокуратура і прокуратура при апеляційних судах. Подібна модель, в основному, зберігалася до вступу 20 липня 1950 року в силу Закону &quo ;Про Прокуратуру&quo ;. Комуністична модель припускала ієрархічну і централізовану, незалежну від яких-небудь органів влади систему прокуратури на чолі з Генеральним прокурором. Поряд із традиційною функцією кримінального слідства, прокуратура наділялася повноваженням здійснювати нагляд за законністю діяльності всіх державних органів і установ, за винятком вищих політичних органів. Прокурори були також зобов'язані забезпечувати строгу відповідність закону актів і діяльності всіх органів державної влади, установ та інститутів. Маючи необмежений доступ до всього, і в усі інстанції, прокуратура була «стражем» принципу верховенства закону, польським варіантом російського «ока государева».1 Конституція 22 липня 1952 року заклала правові основи інституту прокуратури на наступних стадіях. Стаття 64 передбачала, що Генеральний прокурор стоїть на варті законності, державної власності і забезпечує повагу до закону. Він стежить за розслідуванням злочинів, зокрема &quo ;злочинів проти держави&quo ;. Діяльність прокуратури в цей період - безпосередньо контролювали Державну Раду (колективний &quo ;глава держави&quo ;), а також опосередковано однопалатний Сейм. Політично детермінована &quo ;польська&quo ; модель у точності наслідувала радянську чи ленінську концепції цього інституту.

Це наносило значну шкоду репутації прокуратури, хоча не слід забувати, що відокремити ідею організаційно самостійної прокуратури (у тому вигляді, як це існує в таких європейських країнах, як Португалія і Фінляндія) від політичних умов, у яких вона функціонувала при комуністичних режимах, цілком можливо. Системні зміни, ініційовані в 1989 році, привели до переосмислення ролі інституту прокуратури. Зміни до Конституції, прийняті 29 грудня 1989 року, скасували всі положення, що регулюють діяльність Генерального прокурора, і ввели нову редакцію статті 64, відповідно до якої &quo ;прокуратура стоїть на сторожі законності і стежить за розслідуванням злочинів&quo ;. Діяльність прокуратури, власне кажучи, не регульована більш Конституцією, підконтрольна міністру юстиції, що здійснює функцію Генерального прокурора. Процедура, призначення і звільнення прокурорів з посади підлягає визначенню законом, прийнятим парламентом. Зміни Конституції супроводжувалися прийняттям ряду змін до Закону &quo ;Про Прокуратуру&quo ; від 20 червня 1985 року. Відповідно до цих змін, прокуратура складається з Генерального прокурора, його підлеглих і прокурорів загального і військового відділів. Генеральний прокурор, функції якого виконує міністр юстиції, є вищою інстанцією кримінального переслідування. Закон визначає обов'язки Генерального прокурора і підзвітних йому прокурорів і встановлює межі діяльності, пов’язаної з кримінальним переслідуванням. Зокрема, Закон визначає наступні функції: - здійснення юридично запропонованих заходів для правильного й однакового застосування законів у кримінальному, адміністративному і дисциплінарному судочинствах; - заперечування в судах незаконних адміністративних рішень і участь у судочинстві, пов'язаних з визначенням відповідності таких рішень закону; - дача висновків по законопроектах; - заявлення вимог про зміну чи анулювання незаконних постанов місцевих органів державної влади; - звертання в адміністративний суд зі скаргою про скасування і визнання недійсними незаконних постанов органів місцевого самоврядування; - прийняття інших заходів, запропонованих законом.2 Більш пізні зміни до Закону &quo ;Про Прокуратуру&quo ; передбачили запровадження посади Національного прокурора, закріпивши за ним повноваження заступника Генерального прокурора. У цілому, численні правові положення, які покликані регулювати діяльність прокуратури, в деяких положеннях суперечать один одному. Перетворення цього інституту здійснювалися поза логічно послідовною моделлю. Такою залишається ситуація і на сьогоднішній день. РОЗДІЛ ІІ. ЗМІНИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СТАТУСУ У період роботи над проектом нової Конституції (1993-1997 p.), дійсно, неодноразово висувалися пропозиції про &quo ;конституціоналізацію&quo ; прокуратури. Деякі учасники процесу розробки Конституції рекомендували включити положення про прокуратуру в главу про судову владу; інші, навпаки, вважали за необхідне відокремити прокуратуру від судової влади і наполягали на включенні відповідних положень у главу, присвячену правоохоронним органам. З організаційної точки зору питання стосувалося того, чи належний Генеральний прокурор звітувати безпосередньо перед парламентом чи виконавчою владою (як це робить міністр юстиції, що одночасно є Генеральним прокурором).

Деякі спостерігачі думали, що проблема пов'язана не стільки з конституційним статусом Генерального прокурора, скільки з персональними характеристиками і якостями особи, що займає цю посаду – Член Конституційного Комітету Лешек Вишневський вказував, що &quo ;.складалося відчуття, що інституціональна слабкість прокуратури породжувала деяке розчарування; виникали побоювання, що не буде органу, здатного боротися зі свавіллям і широко пошириться злочинність, особливо шахрайство. Безпосередній зв'язок між Генеральним прокурором і урядом серйозно обмежує (з огляду на недолік часу) його можливості виконувати обов'язки Генерального прокурора. Пріоритет віддається виконанню обов'язків міністра юстиції. Як Міністр юстиції та чи інша особа, виявляється підданим політичному впливу, у той час як прокурор повинний підкорятися винятково закону і діяти як складова частина системи правосуддя. Якщо б прокуратура підлегла лише законам і Конституції, існувала б велика імовірність розслідування злочинів, у які замішані політики&quo ;. Питання прокуратури обговорювався на засіданні Конституційного підкомітету Сейму 20 грудня 1995 року. Не дивно, що були висловлені дві протилежні точки зору. Експерти-юристи заперечували проти віднесення прокуратури до виконавчої галузі влади, упираючись на довід, що міністр юстиції не може бути одночасно членом політичного органу і незалежним прокурором. Навпаки, політики затверджували, що проти відділення прокуратури від виконавчої галузі влади виступають, як самі прокурори, так і представники уряду. Депутат Ежи Цемневски вказував, що &quo ;прокурори відносяться до категорії державних службовців, статус яких може, відповідно до закону, відрізнятися від правового статусу інших державних службовців, проте, вони залишаються державними службовцями, що діють на основі принципу ієрархічного підпорядкування&quo ;. В остаточному підсумку Підкомітет рекомендував Сейму або взагалі не застосовувати конституційних положень про повноваження прокуратури, або вилучити всі наявні положення, і тим самим зовсім уникнути проблеми &quo ;конституціоналізації&quo ;. Пропозиції Конституційного підкомітету Сейму обговорювалися Конституційним Комітетом 5 і 26 вересня 1995 року. У ході дебатів, що проходили 5 вересня, більшість парламентаріїв схильні були визнавати, що прокуратура не повинна бути конституційним інститутом. Однак міністр юстиції Ежи Яскерня стверджував, що конституціоналізація прокуратури надзвичайно бажана, якщо не необхідна, оскільки не можна забувати, що &quo ;у демократичній правовій державі роль прокуратури істотно зростає, оскільки право стає головним регулятором соціального життя, а прокуратура є важливим елементом системи забезпечення виконання закону&quo ;. Аналогічні доводи висловлювалися й у ході парламентських дебатів 26 вересня. І якщо міністр юстиції й експерти-правознавці підтримували ідею конституціоналізації прокуратури, то більшість парламентаріїв відверто виступали проти цього. В остаточному підсумку Конституційний Комітет проголосував проти включення яких-небудь положень про прокуратуру в Конституцію.

Уважаемые товарищи! На Ваш запрос, признает ли депутатская группа "Народовластие" Государственной Думы Российской Федерации территориальные претензии Японии к России, в частности, на группу южных островов Курильского архипелага, сообщаем следующее. Не касаясь давней (XVIII - XIX вв.) истории Курил, которая также свидетельствует о приоритете России в открытии, освоении и владении Курильскими островами (включая южные) уже в XVIII столетии, подчеркнем решающее значение событий середины XX века для вопроса о государственной принадлежности Курильских островов. По нашему убеждению, исходными позициями, определившими современный правовой статус Курил, являются: поражение Японии во 2-й Мировой войне; решения и договоренности держав-победительниц, прежде всего Ялтинское соглашение от 11 февраля 1945г., подтвержденное затем в Потсдамской декларация от 14.08.1945 и Акте о безоговорочной капитуляции Японии от 2.09.1945, в соответствии с которыми все Курильские острова, а также южный Сахалин были переданы Советскому Союзу

1. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства

2. Административно-правовой статус государственных служащих в России

3. Административно-правовой статус граждан

4. Правовой статус Центрального Банка РФ

5. Правовой статус ценной бумаги

6. Возникновение и развитие правового статуса казачества в России
7. Конституционно-правовой статус Президента РФ
8. Конституционно-правовой статус общественных объединений

9. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

10. Правовой статус индивидуального предпринимателя

11. Теория государства и права. Правовой статус личности

12. Правовой статус работающих женщин и лиц с семейными обязанностями

13. Особое государство или провинция империи: проблема государственно-правового статуса Финляндии

14. Правовой статус внутренних морских вод

15. Конституционно-правовой статус РФ

16. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации

Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи
Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

17. Актуальные административно-правовые аспекты правового статуса Федеральной службы России

18. Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации

19. Административно-правовой статус граждан РФ

20. Правовой статус личности

21. Эволюция правового статуса личности и его отражение в российской правовой науке

22. Правовой статус и виды предпринимателей
23. Правовой статус олимпийского комитета России (общий, специальный, индивидуальный)
24. Констиционно-правовой статус народного депутата Украины

25. Конституционно-правовой статус Президента, его положение в системе органов государственной власти

26. Административно-правовой статус общественных объединений

27. Правовой статус акционерного общества

28. Административно-правовой статус граждан

29. Формирование сословного строя и правовой статус сословий

30. Административно-правовой статус граждан РФ

31. Административно-правовой статус муниципальных служащих. Прохождение муниципальной службы

32. Особенности правового статуса государственных унитарных предприятий

Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки

33. Правовой статус безработного

34. Правовой статус страховых компаний

35. Административно-правовой статус государственного служащего

36. Административно-правовой статус иностранных граждан в РФ

37. Административно-правовой статус иностранных граждан РФ

38. Административно-правовой статус подразделений по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности
39. Административно-правовой статус управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
40. Адміністративно-правовий статус Президента України

41. Аналіз правового статусу законодавчої й місцевої влади Угорщини

42. Государственный служащий: понятие и правовой статус

43. Гражданско-правовой статус акционерного общества

44. Гражданско-правовой статус личности

45. Должностные лица местного самоуправления: особенности правового статуса

46. Институт присяжных заседателей в зарубежных странах. Правовой статус вице-президента США

47. Конституционно правовой статус федерального собрания

48. Конституционно-правовой статус автономных округов Российской Федерации: проблемы и перспективы (на материалах Агинского Бурятского и Усть-Ордынского Бурятского автономных округов)

Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей

49. Конституционно-правовой статус Конституционного Суда Российской Федерации

50. Конституционно-правовой статус правительства

51. Конституционно-правовой статус Российской Федерации

52. Конституционно-правовой статус человека и гражданина

53. Общество с ограниченной ответственностью и его правовой статус

54. Особенности конституционно-правового статуса человека и гражданина в США
55. Особенности правового статуса женщин, детей, рабов и душевнобольных по римскому праву
56. Осужденные и их правовой статус

57. Понятие права в общесоциальном смысле. Правовой статус личности

58. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

59. Правовий статус депутата

60. Правовий статус комунальних підприємств

61. Правовий статус працівників міліції, їх основні завдання

62. Правовий статус роботодавців

63. Правовий статус територіальних громад

64. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке

65. Правовой статус арбитражного управляющего

66. Правовой статус арбитражного управляющего в процедуре банкротства

67. Правовой статус безработного гражданина. Пособия по безработице

68. Правовой статус биржи

69. Правовой статус государственного служащего Российской Федерации

70. Правовой статус государственных служащих в Республике Казахстан
71. Правовой статус Европейского парламента
72. Правовой статус индивидуального предпринимателя в России

73. Правовой статус иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ

74. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации

75. Правовой статус личности

76. Правовой статус личности

77. Правовой статус некоммерческих организаций

78. Правовой статус общества с ограниченной отвественностью

79. Правовой статус органа исполнительной власти. Ветви государственной власти

80. Правовой статус предпринимателя

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

81. Правовой статус президента РФ

82. Правовой статус российских адвокатов и их профессиональные объединения

83. Правовой статус свидетеля и свидетельский иммунитет

84. Правовой статус службы безопасности и ее функции по обеспечению экономической и информационной безопасности бизнеса

85. Правовой статус участников гражданского процесса

86. Правовой статус членов парламента в зарубежных странах
87. Принцип светского государства в РФ. Государственные органы с особым правовым статусом
88. Проблемы правового статуса индивидуального предпринимателя

89. Структура правового статуса осужденных к лишению свободы

90. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

91. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

92. Эколого-правовой статус гражданина

93. Правовой статус студентов в конце XIX - начале XX века

94. Международно-правовой статус и режим Арктики и Антарктики

95. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

96. Правовой статус таможен Республики Беларусь

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные
Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Статус суда в правовом государстве

98. Правовой и социальный статус судей и народных заседателей

99. Правовые аспекты борьбы с терроризмом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.