Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Міністерство освіти і науки України Луганський національний педагогічний університет Імені Тараса Шевченка Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи СОЦІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА В ДИТЯЧОМУ ЗАКЛАДІ ОЗДОРОВЧОГО ТИПУ. Магістерська робота магістранта спеціальності «Соціальна педагогіка» Лобзева М.Г. Науковий керівник: к.п.н., доцент Кратінова В.О. Луганськ - 2005 ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика соціально-педагогічної роботи в дитячому закладі оздоровчого типу 1.1 Нормативно-правова база роботи дитячих закладів оздоровчого 1.2 Урахування вікових особливостей дітей та підлітків в умовах оздоровчого закладу .23 1.3 Соціально-педагогічні особливості тимчасового дитячого колективу в умовах оздоровчого РОЗДІЛ 2 Методичні засади роботи дитячого оздоровчого закладу. (З досвіду роботи дитячого оздоровчого комплексу «ЮЖНИЙ»).53 Висновок Список використаної літератури Додатки ВСТУП За умов реформування української держави, становлення ринкових відносин значна кількість громадян нашої держави стала потребувати соціальної допомоги та захисту. Несприятливі наслідки соціально-економічних процесів, що відбуваються в суспільстві позначаються на дітях, підлітках і знаходять відображення у молодіжній субкультурі, що виявляється у негативному ставленні до світу дорослих. Національна доктрина розвитку освіти в Україні засвідчила, що в галузі виховання і навчання відбуваються суттєві зміни. Ці зміни зумовлюють необхідність посилення уваги до проблеми соціалізації учнівської молоді, залучення її до національної культури, опанування нею нового стилю життя в сучасному громадянському суспільстві. Аналіз освітянської практики стверджує актуальність проблеми соціально-педагогічного впливу на діяльність існуючих дитячих організацій та об’єднань, адже в загальноосвітніх закладах суттєво відстає від часу, а іноді відсутня систематична науково та методично обґрунтована робота щодо розвитку у дітей навичок соціальної активності, а саме: навичок участі в органах самоврядування, громадських зборах, культурних акціях тощо. Турбота про оздоровлення дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Так, уперше у вітчизняній освіті Національна доктрина ставить проблему збереження здоров’я дітей. Разом з тим, стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Статистика засвідчує, що упродовж останніх років у Луганській області, як і в цілому по Україні, зберігається тенденція щодо погіршення стану здоров’я дітей. Про це свідчить той факт, що кількість дітей , які перебувають на диспансерному обліку в лікувальних закладах збільшилася. Збільшилась також кількість дітей, що мають захворювання нервової системи, органів дихання. Все це зумовлено негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психологічного характеру. Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров’я та соціального благополуччя населення (у 1999 році група таких дітей складала 6997 осіб, у 2002 році – 6623 особи). Не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування ( протягом останніх 5-ти років щорічно кількість таких дітей зростає на 18-20 %).

Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним з найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок. За словами начальника Головного управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації О.П.Омельченко, пріоритетним напрямком оздоровчої кампанії залишається в першу чергу оздоровлення дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, інтернатів. Вирішенню цієї проблеми сприяє введення в дію оздоровчого комплексу «Южний». На жаль, сьогодні процес залучення до роботи у багатьох оздоровчих закладах проходить спонтанно, на основі суб’єктивного сприйняття осіб, офіційні направлення майже відсутні. В основному люди працюють в період власної відпустки не за інтересами, а через матеріальні проблеми. Все це в свою чергу, знижує ефективність виховної роботи в умовах оздоровчого закладу. Дитячі оздоровчі заклади з цілодобовим перебуванням дітей заслуговувають на увагу та серйозну підтримку з боку держави завдяки їх потенційним можливостям щодо виховання дітей, але в останні роки різко скоротилася їх мережа. Причинами такого явища стали : складна економічна ситуація в Україні спонукала «збіднілі» підприємства до закриття відомчих оздоровчих закладів; низька заробітна платня та важкі умови праці сприяли процесу постійної плинності основної маси педагогічних та керівних кадрів дитячих позаміських оздоровчих закладів, а це в свою чергу, призвело до зниження загального рівня їх компетентності, професійного рівня фахівців, що не дозволяло ефективно перебудувати зміст та форми виховної діяльності у цих закладах; наслідки аварії на ЧАЕС, що призвело до закриття оздоровчих закладів, в яких було виявлено підвищений рівень радіаційного забруднення відповідно до встановлених на той час норм. У переломні моменти історії суспільства на передній план поряд з іншими проблемами висувається і проблема цінності людської особистості. Особливої актуальності набуває формування творчої особистості, виховання молодої людини як громадянина на основі оволодіння загальнолюдськими цінностями, нормами демократичної культури. Беручи участь у житті дитячих оздоровчих закладів та інших самодіяльних організацій, діти вчаться самостійно приймати рішення, бути активними громадянинами України. При визначенні мети виховної роботи в дитячому оздоровчому закладі слід враховувати реалії переходу української держави до ринкових відносин. З розширенням впливу на дітей та підлітків засобів масової інформації зросла потреба у формуванні навичок вибіркового підходу, розвитку критичного мислення, вироблення захисного механізму до тих засобів масової інформації, які культивують агресивність, порнографію, насилля. Тому соціально-педагогічна робота в дитячому оздоровчому закладі повинна бути підпорядкована розвитку особистих зусиль, особистої відповідальності кожного вихованця за здійснення своєї мети, за свої вчинки, за свій успіх у житті.

Мета соціально-педагогічної роботи – формування конкурентно спроможної особистості із постійною потребою самореалізації та вдосконалення, почуттям відповідальності та соціальної активності. Тривалий час, вітчизняна система табірного відпочинку та оздоровлення була в занепаді. Майже відсутні були педагогічні видання з роботи в таборі, від радянської системи піонертаборів відмовилися. А нову не створили. Сучасна система оздоровчих таборів багато чого почерпнула з педагогіки радянських таборів. Тільки на початку 21 століття почали з’являтися педагогічні та методичні видання щодо роботи в дитячому оздоровчому таборі, різноманітні збірники ігор, сценаріїв, свят. Не маючи досвіду роботи з організації дитячого відпочинку дуже важко зрозуміти специфіку роботи в умовах літнього оздоровчого табору. Незважаючи на це, певні знання можна отримати з відповідної літератури, тим більше, що зараз випускаються різні видання, практичні посібники з виховної роботи в таборі. Так, наприклад, книга з серії «Школа радості» Титкової Т.В. «Настольная книга вожатого в детском оздоровительном лагере». В цьому виданні автор-педагог, який має великий досвід роботи в таборах, - розкриває специфіку занять з дітьми на заміському відпочинку. Відповідає на різні питання – як зробити дозвілля різноманітним, а відпочинок – повноцінним, як можна плідно взаємодіяти з дітьми, їхніми батьками, а також персоналом табору, як навчитися швидко приймати вірні рішення. Книга містить велику кількість різноманітних ігор, конкурсів. Переглядаючи літературу, можна побачити книжки з соціально-педагогічною спрямованістю. Це підручники за редакцією професора Капської А.Й. «Технології соціально-педагогічної роботи», «Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи», а також «Соціальна педагогіка». В них можна зустріти опис форм та методів роботи в таборі, основні вимоги до соціального працівника – вихователя оздоровчого табору. Значну увагу роботи в таборі приділяють такі видання як «Педагогика в пионерском лагере» Газмана О.С. та Матвєєва В.Ф. Автори розповідають про досвід роботи всеросійського оздоровчого табору «Орльонок». В деяких періодичних виданнях, таких як «Рідна школа», «Практична психологія та соціальна робота», «Позакласний час» та «Последний звонок» пропонується використання різноманітних ігор, конкурсів, проведення сценаріїв, спортивно-туристичних змагань. Деякі журнали пропонують ознайомитися з досвідом сучасних таборів та різних самодіяльних дитячих організацій. Справляєучасних таборів та різних самодіяльних дитячих організацій.бору &quo ;до соціального працівника - вихователя враження діяльність Міжнародного Дитячого Центру «Артек», Пласту, ЛОДГО «Лугарі». Зростання соціальної ролі особистості, актуальність тенденції гуманізації та демократизації суспільства зумовлюють необхідність використання надбань соціально-педагогічної науки в практиці дитячих оздоровчих таборів. Цю сторону роботи висвітлює видання УДЦССМ «Діяльність центрів ССМ по літньому оздоровленню дітей та молоді». Достатньо широко розповідає про діяльність дитячих таборів «Методика роботи в літньому таборі» Коваленко Є.І

Ще 17 листопада 1918 р. у Москві спільним рішенням ЦК РКП(б) і РНК РСФРР було створено Реввійськраду групи військ Курського напрямку. Ця рада скерувала в Україну 2 російські і 2 "українські" дивізії. Наприкінці грудня група налічувала близько 22 тисяч бійців. Частини Червоної армії 3 січня 1919 р. увійшли в Харків, а з ними і сформований 28 листопада 1918 р. у Курську Тимчасовий радянський уряд України. Цікаво, що В.Ленін пояснив формування цього уряду так: "... Обставина має ту хорошу сторону, що позбавляє змоги шовіністів України, Литви, Латвії, Естляндії розглядати рух наших частин як окупацію і створює сприятливу атмосферу для подальшого просування наших військ. Без цієї обставини наші війська були б поставлені в окупованих областях у неможливе становище й населення не зустрічало б їх як визволителів" [689]. По-друге, "воєнний комунізм" в Україні: спроба безпосереднього переходу до виробництва і розподілу на комуністичних засадах - без приватної власності, ринку і товарно-грошових відносин, запровадження продрозкладки. І, по-третє, соціально-економічна і політична криза початку 20-х років [690]

1. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

2. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

3. Соціально-педагогічна діяльність як професія

4. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

5. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

6. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи
7. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення
8. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

9. Педагогічна робота з шестирічними дітьми

10. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

11. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

12. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

13. Індустріально-педагогічна психологія

14. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

15. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

16. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

18. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

19. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

20. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

21. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи

22. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу
23. Соціально-історичні умови виникнення християнства
24. Виникнення соціальної роботи як професії

25. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

26. Групова соціальна робота: терапевтичний ефект групи

27. Досвід соціальної роботи з девіантними підлітками в країнах Західної Європи й США

28. Історія фахової соціальної роботи в Україні

29. Клієнти в соціальній роботі

30. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

31. Практична сфера соціальної роботи

32. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою

Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел

33. Соціальна робота з військовослужбовцями

34. Соціальна робота з молоддю

35. Соціальна робота на вулицях з дітьми

36. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

37. Сутність соціальної роботи

38. Філософія соціальної роботи
39. Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи
40. Моральні норми у соціальній роботі

41. Нормативна база соціальної роботи в Україні

42. Еволюція методології фахової соціальної роботи

43. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

44. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

45. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

46. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

47. Соціальні інститути.

48. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

49. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

50. Право як спеціальне соціальне явище

51. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

52. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

53. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

54. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
55. Соціальне та особисте страхування
56. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

57. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

58. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

59. Розвиток соціальної географії в СРСР

60. Демократія як соціальне явище

61. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

62. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

63. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

64. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Соціальна держава

66. Соціальна обумовленість державної служби

67. Соціальна цінність права

68. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

69. Сутність та соціальне призначення держави

70. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України
71. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років
72. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

73. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

74. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

75. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

76. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

77. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

78. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

79. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

80. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

82. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

83. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

84. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

85. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

86. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя
87. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст
88. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

89. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

90. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

91. Соціально-духовні основи культури класицизму

92. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

93. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

94. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

95. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

96. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела
Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные

97. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

98. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

99. Глобалізація і процеси соціального розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.