Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського Кафедра перекладу КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: «Порівняльна лексикологія англійської та української мов» на тему: «Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом «кінь» та «собака» в англійській та українській мовах» Роботу виконала: студентка ІІ курсу групи МП-06-1(2) Кобець Жанна Валеріївна Науковий керівник: викладач: Левітін Тимур Леонідович Кременчук 2007 ВСТУП РОЗДІЛ І. Фразеологізм як об'єкт дослідження сучасної лінгвістики 1.1.Поняття фразеологізму та його характерні риси в англійській та українській мовах 1.2.Класифікація фразеологічних одиниць 1.2.1.Симантичний принцип 1.2.2.Структурний принцип РОЗДІЛ II. Особливості анімізмів в українській та англійській мовах 2.1.Концепт. Поняття та опис концепту 2.1.1.Фразеологізм з образним компонентом «собака» 2.1.2.Особливості вживання концепту «собака» в англійській мові 2.1.3.Значеннєва специфікація компоненту «собака» в українській мові 2.2.Фразеологізм з концептом «кінь» 2.2.1.Специфіка функціонування концепту «кінь» в англійській мові 2.2.2.Особливості значення поняття «кінь» в українській мові 2.3.Лінгвокультурологічний аспект вживання концептів «кінь» та «собака» в англійській та українській мовах СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЖЕРЕЛА ДОВІДКОВОГО МАТЕРІАЛУ ВИСНОВКИ ДОДАТКИ ВСТУП Фразеологія, як найменш досліджена галузь лексикології, представляє собою дуже цікавий матеріал для дослідження. Дана робота висвітлює теоретичні питання фразеологізму, його риси в порівнюваних мовах. На нашу думку ці теоретичні питання будуть дуже корисними при виконанні практичної частини роботи. Оскільки загальноприйнятого визначення фразеологізму немає, ця проблема займає провідне місце у фразеології. У даній роботі ми будемо користуватись визначенням Л.Г. Верби , оскільки, на нашу думку, ці два визначення найбільш вдало висвітлюють риси фразеологічних одиниць. Принципи класифікації фразеологічних одиниць також наведені в теоретичній частині роботи. Під час виконання практичної частини ми користуватимемось класифікацією О.В. Куніна і В.В. Виноградова Мета роботи - визначити особливості вживання фразеологізмів з концептом «кінь» та «собака» в анімалізмах порівнюваних мов. Визначити, як вживання цих анімалізмів у порівнюваних мовах зумовлене лінгвокультурним, стереотипним баченням світу британцями та українцями. Актуальність - дослідження теми анімалізмів дозволяє полегшити вивчення англійської мови українцям і навпаки. Також це дозволяє полегшити перекладацьку діяльність, адже фразеологізми є невід'ємною частиною мовлення як носіїв англійської мови, так і української. Представники різних народів сприймають світ по різному і тому так важливо розуміти, чому коли українці кажуть «Баба з воза - кобилі легше», англійці говорять так: &quo ;Good ridda ce o a bad rubbish&quo ;. Малодослідженою є тема, що пов'язана з концептами, в даній роботі висвітлені базові поняття що стосуються цієї теми: походження поняття «концепт», його структура. Предмет дослідження - особливості вживання англійських та українських фразеологізмів-анімалізмів, їх еквіваленти в англійській та українській мовах, відповідність їхньої структури, різні відтінки їх значень.

Об'єкт дослідження - фразеологізми зі словами «кінь» та «собака» у порівнюваних мовах. У додатках роботи міститься інформація про кількість повних відповідників, неповних або ж випадків, у яких відповідності немає у фразеологізмах англійської та української мови зі словами «кінь» та «собака». Методи дослідження- порівняльний та описовий методи. РОЗДІЛ І Фразеологізм як об'єкт дослідження Фахівці з англійської мови висловлюють думку, що фразеологія склалась як окрема мовна галузь. Так зокрема вважають О.В. Кунін, М.М. Копиленко. Термін «фразеологізм» увів французький мовознавець Ш. Баллі вітчизняний вчений О.О. Потебня ще раніше поставив питання про знаковий характер фразеологізмів, виклав міркування з приводу їх «внутрішньої форми», вивчав їх значення. В.В.Виноградов запровадив термін «фразеологічна одиниця» і запропонував ґрунтовну класифікацію фразеологізмів. Вживаються також терміни «ідіома», «стійке словосполучення», «стійкий зворот», «стійка фраза». Методи дослідження фразеологізмів стосуються насамперед засобів їх вичленування, встановлення їх характеристик, властивостей і диференційних ознак. Методів дослідження фразеологізмів декілька. 1.Цей метод використав Ш. Баллі. Він полягає у виділенні загальної ознаки, що дає змогу (або ж не дає) замінити зворот певним словом-ідентифікатором. Слово-ідентифікатор повинно відбивати внутрішню цілісність фразеологізму. Наприклад: &quo ; o pu o airs&quo ; - корчити з себе «велике цабе» (казна що), рос. - «воображать». 2.Контекстологічний метод. Був опрацьований Н.М. Амосовою і ставив за мету позбутися логіко-семнтичного трактування явища . Умови постійного контексту дають змогу класифікувати фразеологізми. Так словосполучення &quo ; o bi e o e's o gue off&quo ; може означати як «прикусити язика» у прямому значенні, так і «пожаліти за сказаним» у непрямому. 3.Метод оточення близький до контекстологічного. За допомогою нього структуру фразеологізму можна визначити як систему зв'язків між словосполученням та елементами контекстного оточення, що з цією фразеологічною одиницею пов'язане. Наприклад, у залежності від оточення вираз &quo ; o blow ho a d cold&quo ; може означати «подача холодного і гарячого повітря» або «постійна зміна настрою». 4.Наприкінці 60-х років XX ст. був розроблений метод фразеологічної ідентифікації. Автор цього методу О.В. Кунін. Наведені методи дослідження не єдині. Існують також методи: варіаційний, комплексний, фразеологічної аплікації, монемний, семантичного диференціала тощо . Отже, ми бачимо, що фразеологія як наука і зокрема фразеологізми є сприятливим підґрунтям, а також добрим матеріалом для проведення лінгвістичних досліджень. Визначення характерних рис, що притаманні фразеологізмам порівнюваних мов, є своєрідним фундаментом для будь-якого лінгвістичного дослідження. 1.1. Поняття фразеологізму та його характерні риси в англійській та українській мовах Фразеологізм - це сполучення слів, що не утворюються у мовленні, а входять до нього як окремі блоки з певним значенням . Фразеологізмам властива метафоричність та образність, саме тому фразеологічний аспект мовлення був завжди найважчим для вивчення.

Фразеологізми також можуть належати до стилістично забарвленої лексики (розмовної або ж навпаки книжної). Вони можуть мати антоніми, як і слова, можуть мати варіанти (поруч із фразеологізмами жорсткої структури є і такі, що мають змінні компоненти). Зважаючи на ці ознаки, ми бачимо, наскільки урізноманітнюється мова за допомогою фразеологізмів. Вони ніби допомагають набути їй свого особливого «етнокультурного забарвленні». Тому роль фразеологізмів у мові дуже важко переоцінити. Однією з характерних рис фразеологізмів називають стійкість їх структури, повторюваність в одній і тій же готовій формі. В той же час значна кількість фразеологізмів має по декілька варіантів, при чому змінюватись можуть не тільки граматичні форми компонентів, а й самі компоненти. Наприклад: o o care a bi (a brass bu o , a bu o ); o o care (give) a curse, a dam (мене це не обходить, мені байдуже «по барабану»), &quo ;pale as a corpse, ghos , shee , dea h, ivory&quo ; - білий як полотно, смерть, стіна. У мовленні стійкість є умовою - фразеологізм може доповнюватись іншими елементами, змінювати структуру, мати інтенсифікатори. Досить часто використовується лише фрагмент фразеологізму . Ці зміни, на мою думку, здебільшого відбуваються в американському варіанті англійської мови, тому що він, як некласичний варіант мови, має тенденцію до спрощення. Зоосемічні елементи теж певною мірою відмінні. Створення певного образу, акцентуація якості, інтенсивності дії чи процесу в порівнюваних мовах іде у подібних, суміжних напрямках, але часто базується на інших елементах. Детальне вивчення фразеологізмів неможливе без словників. Існує декілька ідіоматичних словників, таких як E glish Idioms by James Mai Dixo , Words a d Idioms by L.P. Smi h, Brewer's Dic io ary, Dic io ary of Idioms a d Phrases by A. Koo i , he A glo-Russia Dic io ary of Idioms a d phrases by K. Bara sev. Щоправда, жоден з цих словників не можна назвати повним. Головним джерелом фразеологічного матеріалу вважається Oxford Dic io ary з його величезним зібранням фразеологізмів . 1.2. Класифікація фразеологічних одиниць Процес утворення стійкого словосполучення внутрішньо пов'язується з функціональною мовною діяльністю. Перетворення вільного словосполучення у фразеологізм відбиває незвичну сполучуваність слів, а інколи навіть алогічність, тобто поєднання слів, які логічно не сполучуються, наприклад: &quo ; o flog a dead horse&quo ; - «марно витрачати зусилля». В залежності від того, яка частина мови лежить в основі стійкого виразу, в якому значенні він вживається в певному реченні, скільки значень йому притаманні, фразеологізми класифікуються на групи. Перша спроба класифікації фразеологічних значень належить О.В. Куніну . Його класифікація ґрунтується на виділенні класів, підкласів і розрядів значень в залежності від структури одиниць. Дещо іншу класифікацію значень пропонує В.А. Архангельський. Він розрізняє шість ознак, що притаманні значенню фразеологічних одиниць і охоплюють всю сукупність фразеологічного складу . За В.А. Архангельським фразеологізми поділяються наступним чином: 1.За ступенем єдності вони можуть бути: а)синтетичні: &quo ; o o care a s raw&quo ; - «начхати», &quo ; o cross swords wi h&quo ; -«зчепитися з кимось»; б)аналітичні: &quo ;a willi g horse&quo ; - «покірливе телятко», &quo ;a dark horse&quo ; - темна конячка».

Так воно діялося у инших Славян (напр. у Сербів пізніш), так певно було й на нашій прабатьківщині перед розселенням Словян. Коли велика родина, рід так вже розростався, що далі вже трудно було разом господарити, то така родина ділилася на кілька менших, що сідали собі окремим дворищем, як найдалі, на нових ґрунтах. Згодом з таких родин-дворищ, що межували між собою й памятали, що вони одної крови, творилося село, „вервь". Але село - се вже був не рід, а громада, і всі справи сільські рішають на зборах, на „вічу", старшини з поодиноких дворищ. Городи Для сіл потрібні були городи (міста). Само слово город показує, що то було огорожене, безпечне місце. Город ставився для захисту, оборони, щоб було куди в небезпечну годину сховати своє добро й себе самого. Та не тільки од сторонніх ворогів треба було захисту: між дрібними волостями та племенами бували завзяті бійки, то й тут треба було мати якесь безпечне місце. Часом город такий був для цілого гурту сіл, а часом і поодинокі села мали свої невеликі городки. І справді, на українській землі - особливо в більш засиженій частині, північній - бачимо велику силу „городищ" - останків тих городів (в Київщині налічують їх 435, на Волині - 348, на Поділю більш як 250, в Чернигівщині коло 150)

1. Твори на англійській мові

2. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

3. Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові

4. Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові

5. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

6. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові
7. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці
8. Безособові речення в сучасній англійській мові

9. Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

10. Особливості розвитку англійської мови в Індії

11. Практикум з стилістики англійської мови

12. Соціолінвальні параметри нової фразеології англійської мови

13. Фразеологія англійської мови

14. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

15. Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками

16. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Граматика англійської мови

18. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови

19. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

20. Навчальна програма для гуртка англійської мови "Нappy English"

21. Роль гри під час навчання фонетики англійської мови

22. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад
23. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську
24. Денежно-кредитная политика Банка Англии

25. Право Англии

26. Англия во время правления Георга V

27. Договор Филиппа VI с нормандцами о завоевании Англии

28. География и окружающая среда Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии (на английском языке)

29. Политическая система государства /на англ. языке/

30. Династия Плантагенетов в истории Англии

31. Обычаи и традиции англо-говорящих стран

32. Рождество в Англии

Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

33. Традиции и праздники Англии

34. Рождество в Англии

35. Топики по Английскому языку для англ.шк. (10 класс)

36. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

37. Народные выступления, возмущения, заговоры в Англии в период Реставрации Стюартов

38. Англия 1945-1993 гг.
39. Поземельное отношение в средневековой Англии и их правовое регулирование
40. Англо-Бурская война

41. Прием ВЧ ТВ сигнала на ПК, TV-тюнеры

42. Кража - законодательство Англии

43. Система образования в Англии

44. Особенности преодоления социально-экономических противоречий в Англии и Франции

45. Деловое общение: формы, культура, имидж, презентации

46. Усилитель мощности 1-5 каналов ТВ

47. Банковская система Англии

48. Первоначальное накопление капитала в Англии, Франции и Германии

Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви

49. Презентация издательства "Дорлинг Киндерсли"

50. Денежные системы США, Англии, ФРГ, Японии, Франции, Италии,Канады

51. Основание первых колоний в С.Америке. Англия и Новый Свет.

52. Краткая история Англии: Завоевание Британии германскими племенами

53. История Англии: время святого Дунстана

54. Развитие капитализма в Англии
55. Роль Франции в развитии англо-шотландских отношений в XVI веке
56. Подготовка сил к Англо-Бурской войне и мировая общественность

57. Распространение влияния квакеров в Англии

58. Елизаветинская Англия

59. Англия во времена Эдуарда III

60. Англия до середины XI века

61. Конституционная монархия в Англии 1689 г и ее правовое закрепление

62. Народные выступления, волнения и заговоры в Англии

63. Англия 1485

64. Англо-германские отношения в межвоенный период

Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. История Англии в период Республики и Протектората Оливера Кромвеля

66. Особливості реформації в Англії

67. Промышленный переворот в Англии

68. Социальная политика Англии в начале ХX в.

69. Революция в Англии. Конституционный этап

70. Англия. Правление Эдуарда II
71. Англия. Покорение Уэльса
72. Внешнеполитическая подготовка Германии ко второй мировой войне в 1939 году. Политика Англии и Франции

73. Отношения СССР с Англией, США и Францией

74. Англія у 1870-1914 роках

75. Политика Англии и Франции

76. История Англии в период Республики и Протектората Оливера Кромвеля

77. Суды справедливости в Англии XIV-XVI веков

78. Революция в Англии. Первая гражданская война

79. «Говорящие картины» и «застывшие стихотворения»: представления о родстве поэзии и живописи в Англии на рубеже XVI-XVII веков

80. Метадычныя рэкамендацыi i распрацоука урокау па тэме «Развiцце мовы у 5 класе»

Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Музыкальная жизнь Англии в XVII в.

82. Образование в Англии

83. Англо-американская модель менеджмента

84. Переговоры и презентации. Общие психотехнологии

85. Усилитель мощности 1-5 каналов ТВ

86. Ситуационные методы влияния на презентации
87. Размещение рекламы на ТВ
88. Роль пуританизма в формировании общественно-религиозного сознания в Англии XVII века

89. Политические и правовые учения в Голландии и Англии в период ранних буржуазных революций

90. Коммерческие банки Англии

91. Бизнес-план - презентация деловой идеи. Зачем нужен бизнес-план?

92. Англия: промышленный переворот

93. Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин

94. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

95. Роля мовы у жыццi грамадвства

96. Стан української мови

Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки
Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

97. Функциональный статус англо-американизмов в зеркале русской прессы

98. Банковская система Англии

99. Учет основных средств и нематериальных активов в зарубежных странах (Англия, США)

100. Англия и Уэльс


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.