Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ Кожна свідома людина повинна обов'язково мати загальне уявлення про особливості сучасного екологічного стану, а також про основні напрями державної політики в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки. Екологізація економіки і свідомості суспільства не є абсолютно новою проблемою. Практичне відображення екологічності тісно пов'язане в першу чергу з державною регуляцією процесів природокористування. Новою в даній проблемі є еквівалентність обміну між державою, природою і людиною, яка базується на законодавчих, організаційно-технічних рішеннях. Ця проблема на сучасному етапі є дуже гострою. Вона була сформована впродовж двох століть і в даний час придбала своє критичне значення. Тому існує об'єктивна необхідність втручання держави в природно-екологічну сферу з метою досягнення збалансованого стану, держава також повинна закласти основи глобального еколого-економічного партнерства між суб'єктами підприємництва, між іноземними партнерами, на рівні планетарної співпраці ради виживання і подальшого розвитку України, а також всієї цивілізації. Україна повинна намагатися відповідним чином реагувати на суспільні проблеми та підтримувати прогресивні світові ініціативи і рішення: вступати в різні міжнародні союзи, суспільства, підписувати угоди. В Україні розроблено «Основні напрями державної екологічної політики». Цей документ визначає не лише мету і пріоритетні завдання охорони довкілля, але і механізми їх реалізації, напрями гармонізації і інтеграції екологічної політики України в рамках процесу «Довкілля для Європи» і світовому екологічному процесі. Саме на підставі цього документу, що сполучає стратегічні цілі з конкретними завданнями, розробляються програми Уряду у галузі охорони довкілля і екологічної безпеки. Після утворення цільового Міністерства охорони природного довкілля і ядерної безпеки в Україні сформована цілісна система регуляції і управління природокористуванням і охороною природи, екологічною безпекою, яка, за виводами міжнародних експертів, відповідає сучасним вимогам. У надзвичайно стислі терміни розроблено і оформлено правові принципи для вирішення екологічних проблем, упроваджено економічний механізм природокористування, відповідно до міжнародних вимог створюється національна система стандартів відносно забезпечення екологічної безпеки і природокористування. Охорона природи стала одним з основних пріоритетів молодої держави, оскільки збереження біологічного і ландшафтного різноманіття є основою, яка забезпечує можливість будь-якого природокористування і розвитку суспільства. У даній роботі висвітлено тему водоспоживання та водовідведення в Україні. Розглянуто екологічні проблеми навколишнього середовища та шляхи їх подолання. Також у даній роботі розглядається закордонний досвід водовідведення та водоспоживання та екологічні проблеми розвинутих держав і шляхи їх подолання. Актуальність даної роботи зумовлена, з одного боку, великим інтересом до теми водоспоживання та водовідведення в сучасній екологічній науці, з іншого боку, її недостатньою розробленістю.

Розгляд питань пов'язаних з даною тематикою носить як теоретичну, так і практичну значущість. Результати можуть бути використані для розробки методики аналізу водоспоживання та водовідведення у різних регіонах України та всього світу. Теоретичне значення вивчення проблеми водоспоживання та водовідведення полягає в тому, що вибрана для розгляду проблематика знаходиться на стику відразу декількох наукових дисциплін. Об'єктом даного дослідження є аналіз умов водоспоживання та водовідведення в Україні в цілому та окремо по різних областях. При цьому предметом дослідження є розгляд окремих питань, сформульованих як завдання даного дослідження. Метою дослідження є вивчення теми водоспоживання та водовідведення з точки зору новітніх вітчизняних і зарубіжних досліджень по схожій проблематиці. В рамках досягнення поставленої мети автором були поставлені і рішення наступні завдання: Вивчити теоретичні аспекти і виявити природу водоспоживання та водовідведення в Україні в цілому та по окремих регіонах. Висвітлити актуальність проблеми водоспоживання та водовідведення в сучасних умовах. Викласти можливості вирішення тематики водоспоживання та водовідведення, а також звернути увагу на правове забезпечення водоспоживання та водовідведення в Україні; Позначити тенденції розвитку тематики водоспоживання та водовідведення, визначитися з подальшими цілями та пріоритетами розвитку даного напрямку. Робота має традиційну структуру і включає введення, основну частину, що складається з трьох розділів, висновок і бібліографічний список. Таким чином, актуальність даної проблеми визначила вибір теми роботи, пов’язаної з водоспоживанням та водовідведенням, круг питань і логічну схему її побудови. Теоретичною і методологічною основою проведення дослідження є законодавчі акти, нормативні документи по темі роботи. Джерелами інформації для написання роботи послужили базова учбова література, фундаментальні теоретичні праці найбільших мислителів в даної області, результати практичних досліджень видних вітчизняних і зарубіжних авторів, статті і огляди в спеціалізованих і періодичних виданнях, присвячених тематиці водоспоживання та водовідведення, довідкова література, інші актуальні джерела інформації, що наведено в розділі описання використаних джерел інформації. Розділ 1. Загальні відомості про водоспоживання та водовідведення їх особливості та характерні риси 1.1 Водоспоживання, його різновиди і особливості Водоспоживання – сукупність заходів щодо забезпечення водою різних споживачів. Інженерні споруди, призначені для вирішення завдань водоспоживання, називають системою водоспоживання, або водопроводом. До цілей водоспоживання слід віднести: питні; господарські; протипожежні; виробничі; іригаційні. Підчас подачі води враховують її якість, наприклад, до питної води пред'являються вимоги СанПіН 2.1.4.1074-01 &quo ;Питна вода. Гігієнічні вимоги до якості води централізованих систем питного водопостачання. Контроль якості&quo ;. Для доведення якості води до необхідних норм використовують водопідготовку. Водопідготовка – обробка води, що поступає з природного вододжерела, для приведення її якості у відповідність з вимогами технологічних споживачів.

Може вироблятися на спорудах або установках водопідготовки для потреб комунального господарства, теплогенерирующих підприємств, транспорту, промислових підприємствах. Водопідготовка полягає в звільненні води від дисперсних і колоїдних домішок і солей, що містяться в ній, тим самим запобігає відкладення накипу, віднесення солей пором, корозія металів, а також забруднення оброблюваних матеріалів при використанні води в технологічних процессах. Водопідготовка включає наступні основні методи обробки: освітлення (видалення з води коагуляцією, відстоюванням і фільтруванням колоїдних забруднень, що суспензують); зм'якшування (усунення жорсткості води осадженням солей кальцію і магнію, вапном і содою або видалення їх з води катіонує); знесолювання і обескремнивание (іонний обмін або дистиляцією у випарниках); видалення розчинених газів (термічним або хімічним методом) і оксидів заліза і міді (фільтруванням). поліпшення органолептичних властивостей води (видалення з води речовин, що додають воді запах (сірководень, хлор), і ряду органічних речовин). Нижче приведені і охарактеризовані основні джерела водоспоживання: Річка Річка – природний водний потік (водоток), що протікає у виробленому їм поглибленні – постійному природному руслі і що харчується за рахунок поверхневого і підземного стоку з його басейну. Річки є предметом вивчення одного з розділів гідрології суші – річковій гідрології (потамологии). У кожній річці розрізняють місце її зародження – витік і місце (ділянка) впадання в морі, озеро або злиття з іншою річкою – гирло. Річки, що безпосередньо впадають в океани, моря, озера або що втрачаються в пісках і болотах, називаються головними; що впадають в головні річки – притоками. Головна річка зі всіма її припливами утворює річкову систему, яка характеризується густиною річкової мережі. Поверхня суші, з якою річкова система збирає свої води, називається водозбором, або водозбірною площею. Водозбірна площа разом з верхніми шарами земної кори, що включає дану річкову систему і відокремлена від інших річкових систем вододілами, називається річковим басейном. Озеро Озеро – замкнутее поглиблення суші, в яке стікає і накопичується вода. Озера не є частиною Світового Океану. Озера регулюють стік річок, затримуючи в своїх улоговинах порожнисті води і віддаючи їх в інші періоди. У водах озер відбуваються хімічні і біологічні реакції. Одні елементи переходять з води в донні відкладення, інші – навпаки. У ряді озер, що головним чином не мають стоку, у зв'язку з випаром води підвищується концентрація солей. Результатом є істотні зміни мінералізації і сольового складу озер. Завдяки значній тепловій інерції водної маси крупні озера пом'якшують клімат прилеглих районів, зменшуючи річні і сезонні коливання метеорологічних елементів. За походженням озера діляться на: тектонічні; льодовикові; річкові (стариці); приморські (лагуни і лимани); провальні (карстові, термокарстові); вулканічні (у кратерах вимерлих вулканів); завально-запрудні; штучні (водосховища, ставки). За водним балансом озера діляться на: стічні (мають стік, переважно у вигляді річки); безстічні (не мають поверхневого стоку або підземного відведення води в сусідні водозбори.

Мы знаем, что проблема пресной воды всегда была здесь очень серьезной, как, впрочем, и сейчас, и многие мореплаватели отмечали, что рапануйцы пили морскую воду у прибрежных скал. Отсюда делался вывод, что, употребляя ее, они получали слишком много хлора. Этот вывод не подтвердился, для эксперимента мы тоже пили эту воду у скал, и оказалось, что здесь она почти пресная или чуть солоноватая и фильтруется у самого подножия потоков лавы. Более важно, что из-за полного случайностей существования, из-за постоянного недоедания жители острова часто страдают расстройством функций эндокринных желез и гипофиза - болезнь, мутационные последствия которой нам мало известны. С другой стороны, эта характерная худоба, может быть, была вызвана хронической дизентерией, существующей и по сей день. Эти морфологические особенности являются достаточно убедительными и свидетельствуют об уникальном характере скульптуры, но вот что удивительно: такое физическое состояние, если оно даже и было хроническим на протяжении веков, смогло настолько вдохновить художников, что они объединили все эти черты в одном архетипе

1. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

2. Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів

3. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

4. Газифікація с. Козіївка Харківської області природним газом одноступеневою системою, з розробкою газифікації житлового будинку та рекомендацій по забезпеченню водопостачання, водовідведення та опалення будинку

5. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

6. Екологічні проблеми міст України
7. Екологічні проблеми народонаселення
8. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва

9. Екологічні проблеми, пов’язані з експлуатацією теплових двигунів

10. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

11. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

12. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

13. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

14. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

15. Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква

16. Подвійне оподаткування: суть, проблеми та шляхи уникнення

Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее
Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

18. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

19. Запасы и проблемы пресной воды

20. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

21. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

22. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
23. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення
24. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

25. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

26. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

27. Екологічні завантаження

28. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

29. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

30. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

31. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

32. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

34. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

35. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

36. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

37. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

38. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації
39. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності
40. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

41. Причини неуспішності учнів та шляхи їх розв’язання

42. Значення води, її охорона та економне використання

43. Олії селективного очищення. Екологічні вимоги до виробництва

44. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

45. Психологічні проблеми сімейного подружжя

46. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

47. Суїцид та шляхи його попередження

48. Вольові якості особистості та шляхи їх формування у спорті

Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные

49. Гносеологічні проблеми історії в XX ст

50. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

51. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

52. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

53. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

54. Демографічна криза та шляхи її розв’язання
55. Еволюція взаємин людини і природи. Найперші глобальні екологічні кризи
56. Екологічні аспекти економічного розвитку

57. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

58. Проблема питьевой воды в Украине

59. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

60. Екологічна проблема міста Києва

61. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

62. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

63. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

64. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

66. Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського

67. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

68. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

69. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

70. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
71. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.
72. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

73. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

74. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

75. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

76. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

77. Екологія та ландшафтна екологія

78. Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці(ХФВ) та їх вплив на озоновий шар

79. К проблеме охраны подземных и поверхностных вод Бутурлиновского района Воронежской области

80. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

82. Роль та вміст води в організмі

83. Біологія та екологія бактеріофагів

84. Екологія та поведінка плазунів

85. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

86. Специфічні та неспецифічні дерматити молочної залози
87. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності
88. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

89. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

90. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

91. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

92. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

93. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

94. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

95. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

96. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее
Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

97. Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками

98. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

99. Китайська стіна, шовковий шлях та їх історичне значення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.