Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття права інтелектуальної власності

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ВСТУП 1 Інтелектуальна власність та її становлення. Роль інтелектуальної діяльності в соціально-економічному розвитку України 2 Поняття та сутність права інтелектуальної власності 3 Результати творчої діяльності як об'єкти правовідносин і їх взаємозв'язок ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУПАктуальність обраної теми полягає у тому, що розвиток сучасної світової економічної системи відбувається в напрямі глобалізації, основним проявом якої є інтернаціоналізація торговельно-економічної діяльності в умовах різкого зростання рівня її інтелектуалізації. Як наслідок цих об’єктивних процесів є зміна пріоритетів у забезпеченні конкурентоспроможності національних економік, а саме орієнтація на інтенсифікацію інноваційного розвитку. Відтепер експортна продукція – як традиційна (продукти харчування, мінеральні добрива, хімікати, транспортні засоби), так і відносно нова (обчислювальна техніка, програмне забезпечення, електроніка) – містить в собі все більше складових, які підпадають під дію прав інтелектуальної власності. Разом з тим динамізація світового ринку об’єктів інтелектуальної власності супроводжується зростанням виробництва підроблених товарів та піратської продукції для продажу не тільки на внутрішніх, а й на зовнішніх ринках. Отже, необхідною передумовою розвитку міжнародної торгівлі на засадах недискримінації є адекватне дотримання прав інтелектуальної власності, перетворення яких на обов’язкову сферу регулювання багатосторонньої торгової системи СОТ потребує дослідження сучасних процесів інтернаціоналізації інтелектуальної власності та адаптації механізмів її регулювання до сучасних реалій торговельно-економічних відносин, у першу чергу на національному рівні. Серед наукових праць, в яких досліджуються теоретичні основи інтелектуальної власності, її розвиток в умовах інтернаціоналізації, сучасний стан та перспективи міжнародної співпраці в цій сфері, необхідно назвати дослідження таких зарубіжних вчених як Г. Беккер, Г. Боуен, Е. Брукінг, Л. Едвінсон, В. Зінов, К. Ідріс, В. Іноземцев, В. Калятін, С. Клімов, Ж. Коен, Б. Леонтьєв, П. Лернер, У. Мартін, А. Мінков, П. Меггс, М. Мелоун, В. Мухопад, та ін. Метою роботи є комплексний аналіз процесів інтернаціоналізації інтелектуальної власності та інструментів її регулювання як специфічного об’єкта глобальної торгової системи СОТ; обґрунтування напрямів удосконалення національних систем регулювання прав інтелектуальної власності. Виходячи з мети роботи в роботі поставлено такі завдання: дослідити передумови та прояви інтернаціоналізації інтелектуальної власності та етапи формування міжнародної системи регулювання прав інтелектуальної власності; виявити ключові чинники інтернаціоналізації інтелектуальної власності за умов розвитку глобалізованого економічного середовища; Об’єктом дослідження є сфера багатостороннього регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. Предметом дослідження є інтелектуальна власність як нова сфера регулювання глобальної торгової системи СОТ. 1 Інтелектуальна власність та її становлення. Роль інтелектуальної діяльності в соціально-економічному розвитку УкраїниЛюдина з найдавніших часів була творцем: забезпечуючи свою життєдіяльність, виробляла продукти харчування, будувала житло, створювала знаряддя праці, одяг, прикраси, твори мистецтва.

У процесі праці, у постійній взаємодії з навколишнім природним середовищем відбувалося становлення, самостворення людини і як біологічного виду, і як розумної істоти, яка пізнає світ і саму себе. Разом з фізичним розвитком людини здійснювався її розумовий розвиток. З часом людина збагнула, що важку виснажливу фізичну працю можна полегшити за рахунок посилення своїх фізичних зусиль певними придуманими знаряддями праці та способами використання земельних і сировинних ресурсів. Творчою працею людини створюються всі багатства суспільства. Так було, є і буде. Людство у своєму розвитку ніколи не досягне такого стану, коли б його задовольняли наявні засоби забезпечення життєдіяльності. Людина постійно перебуває у творчому пошукові. Це невід'ємна властивість людини, якою природа наділяє кожного із нас. Творчість притаманна людині у будь-якій сфері її діяльності — у промисловому чи сільськогосподарському виробництві, військовій справі, охороні здоров'я людей, лікуванні тварин, організації свого відпочинку і дозвілля тощо. Ці неспростовні істини наведено для того, щоб показати, що забезпечення своєї життєдіяльності люди все більше і більше пов'язують із досягненнями розумової діяльності. Відомо, яку велику роль в історичному розвитку людства відіграють, наприклад, транспортні засоби. А для їх створення одних фізичних зусиль замало — тут потрібні вже зусилля розумові. Саме завдяки розумовій діяльності людство переходить від одного етапу забезпечення необхідними засобами та знаряддями для свого існування до іншого — більш досконалого. Людство все більше переключається у цьому процесі на створення нових знарядь і засобів, тобто акцент переноситься саме на творчість, майстерність, уміння, що визначається словом «техніка», запозиченим із грецької мови. Поняття «техніка» має кілька значень&quo ;, це майстерність, уміння, мистецтво, а також сукупність знарядь і засобів праці. Часто сукупність навиків і способів, високе виконання певних функцій також називають високою технікою, наприклад, щодо гри на музикальному інструменті, гри у футбол, співу тощо. Проте нас термін «техніка» передусім інтересує як сукупність знарядь і засобів, створюваних для здійснення процесів виробництва і обслуговування невиробничих потреб суспільства. Отже, основним призначенням техніки є якомога повніша заміна функцій, у першу чергу фізичних, людини у процесі забезпечення свого існування і передусім у виробничому процесі, полегшення праці та підвищення її продуктивності. Тенденції розвитку науки, культури, техніки і виробництва, особливо у другій половині XX ст., свідчать про те, що людство у своєму розвитку підійшло до тієї межі, коли подальший прогрес буде зумовлюватися саме розумовою діяльністю суспільства. Тобто, саме результати розумової діяльності або за теперішньою термінологією — інтелектуальної діяльності будуть визначати стратегію і тактику соціально-економічного розвитку будь-якої країни. Уже тепер видно, що високий рівень інтелектуальної діяльності у тій чи іншій країні зумовлює високий рівень добробуту її народу. Там, де поважають науку, культуру і мистецтво, люди живуть краще, адже досягнення інтелектуальної діяльності зумовлюють рівень виробництва, культури, освіти тощо.

Зазначені досягнення, безперечно, будуть визначати рівень виробництва, що стане лише засобом чи способом реалізації здобутків науки, культури, техніки. Не викликає сумніву, що досягнення науки мають пріоритетне значення і можуть бути використані у будь-якій сфері діяльності людей. Науково-технічні досягнення формують рівень і характер виробництва. Інтелектуальні досягнення у сфері художньої літератури, мистецтва і культури в цілому формують моральні засади суспільства, його світогляд, ставлення до навколишнього середовища, його бачення, тобто ті засади, які ми називаємо людськими цінностями і які визначають духовний світ людини і суспільства. На думку авторів, саме ці засади є найбільш важливими у формуванні світогляду суспільства і кожного окремого індивіда. Духовний характер суспільства формують саме діячі художньої літератури, культури і мистецтва, особливо найбільш видатні їх представники. Від характеру духовного світосприйняття залежать характер і напрями науково-технічного прогресу. Якби у дискусії 50-х років XX ст. між фізиками і ліриками перемогли лірики, у нас не було б Чорнобильської трагедії. Важливою складовою рівня інтелектуальної діяльності є освіта, зміст якої також визначається рівнем науки, культури і мистецтва. У недалекі минулі часи розвиток науки, техніки і виробництва називали науково-технічним прогресом. У найменуванні цього процесу також відобразилися наслідки тієї давньої дискусії між ліриками і фізиками. Культуру і мистецтво, які зверхньо називали лірикою, до уваги не брали взагалі. На думку тодішніх «верхів», лірика ніяким чином не могла впливати на соціально-економічний розвиток суспільства і її просто зневажали. Це і дістало своє відображення в акцентах розвитку складових, із яких складався науково-технічний прогрес. Отже, поняття інтелектуальної діяльності і науково-технічного прогресу ні в якій мірі не збігаються. Поняття науково-технічного прогресу стосувалося лише розвитку науки, техніки і на цій основі — виробництва. Поза межами цього поняття залишалися література, культура і мистецтво. Поняття інтелектуальної діяльності охоплює весь комплекс складових, що складають основу соціально-економічного розвитку будь-якого суспільства. Науково-технічний прогрес — це досить складний механізм, у тому числі і з точки зору права. Саме у цьому аспекті він нас цікавить. Науково-технічний прогрес — це поступальний рух у розвитку науки і техніки, що складається із певних стадій, що в своїй сукупності утворюють певний діалектичний виток по спіралі. Перша стадія цього руху — виявлення, формування і формулювання суспільних потреб у тих чи інших засобах і знаряддях праці, матеріалах і технологіях, у новій продукції тощо. Науково-технічний прогрес визначався і визначається поки що виробництвом, доцільною діяльністю людини. Саме практична діяльність людини, передусім виробнича, є першочерговим джерелом, поштовхом науково-технічного прогресу і його кінцевою метою. Виробнича діяльність суспільства, під якою слід розуміти будь-яку доцільну діяльність людини, разом з науково-технічною діяльністю утворюють єдиний діалектичний цикл, спіральний виток, де виробництво посідає визначальне місце.

Гетьман був пдставною, нкчемною фAурою, манекеном  декорацю, за якою стояв нмецький Aенерал та його воля, бажання, нтереси й розпорядження). Гетьман пд цей час ще не був у дуже тсних вдносинах з великою аAрарною буржуазю, як пзнще, ще побоювався заколотв серед селянства й, може навть до певно мри й щиро хотв забезпечити соб смпат з боку кляси дрбних, а не великих земельних власникв. Отже спочатку й тут основно ржниц не було. В робтничому питанню теж як з одного, так  з другого боку були лберальн заяви. "Рвночасно твердо будуть забезпечен права робтничо кляси", обцяла "грамота". Але, розумться, н Ц. Рада, н тим паче Гетьманщина на дл забезпечити тих прав не могли, бо, вертаючи кляс капталств "у повнй мр" право приватно власности, вони мусли вернути й право експлуатац робтництва, без чого стнування самих капталств неможливо. Вся ржниця знов була тльки в тому, що Гетьманщина сказала це отверто, виразно й робила "в повнй мр", а Ц. Рада, примушена все те допускати й робити, не договорювала до кнця, соромилась, старалась ржними "демократичними" заходами виправдатись перед робтництвом, а з другого боку й капталств не дуже сердити

1. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

2. Поняття економічної інформації, її види та властивості

3. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

4. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

5. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

6. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
7. Державне регулювання економіки
8. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

9. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

10. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

11. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

12. Захист прав інтелектуальної власності

13. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

14. Особливості інтелектуальної власності в Україні

15. Право інтелектуальної власності

16. Правове забезпечення інтелектуальної власності

Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

18. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

19. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

20. Економічний потенціал національної економіки

21. Особливості національної економіки Тунісу

22. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України
23. Тенденції розвитку міжнародної економіки
24. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

25. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

26. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

27. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

28. Філософія економіки

29. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

30. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

31. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

32. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

34. Державне регулювання економіки

35. Державне регулювання економіки

36. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

37. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

38. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України
39. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки
40. Концесія як механізм розвитку економіки держави

41. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

42. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

43. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

44. Основи економіки підприємства

45. Основи ринкової економіки

46. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

47. Ринок і державне регулювання економіки

48. Розрахунок вартості об’єкта права інтелектуальної власності

Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие
Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

49. Сучасні моделі державного регулювання економіки

50. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки

51. Форми і методи регулювання економіки державою

52. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

53. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

54. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види
55. Поняття та система господарського законодавства
56. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

57. Еволюція поняття науки

58. Особливості економічного розвитку Київської Русі

59. Поняття криміналістичної версії

60. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

61. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

62. Поняття непрямих податків

63. Поняття громадянства

64. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

65. Поняття про психіку

66. Поняття та форми державного устрою

67. Щодо визначення поняття стратегія життя

68. Роль власності у соціально-економічних процесах

69. Поняття громадянського суспільства і правової держави

70. Поняття і види співучасті у кримінальному праві
71. Поняття про банківський рахунок
72. Поняття, види та принципи страхування

73. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

74. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

75. Поняття системи як наукового терміну

76. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

77. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

78. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

79. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

80. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие
Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья
Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее

81. Поняття виконавчого провадження

82. Поняття держави та її історичні форми

83. Поняття злочину

84. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

85. Поняття і види правопорушень

86. Поняття і елементи форми держави
87. Поняття і мета покарання
88. Поняття і ознаки держави

89. Поняття конституційного і державного права

90. Поняття корпоративних відносин

91. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

92. Поняття права природокористування та його види

93. Поняття принципу поділу державної влади

94. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

95. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

96. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики

97. Поняття та методи криміналістики

98. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

99. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.