Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Інструментарій проектного аналізу

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ЗМІСТ1. Концепція вигід і витрат 2. Альтернативна вартість 3. Вартість грошей у часі Список рекомендованої літератури 1. Концепція вигід і витратЯкі б підходи або методи не використовувалися в умовах оцінки ефективності інвестиційного проекту, в основу такої оцінки завжди покладається аналіз вигід і витрат, який передбачає проходження наступних етапів: формулювання цілі реалізації інвестиційного проекту; встановлення позиції, з якої має проводитися аналіз вигід і витрат; виявлення вигід і витрат, що зумовлені здійсненням інвестиційного проекту; визначення часового обрію для аналізу вигід і витрат; представлення вигід і витрат у грошовому вимірі. Перше завдання, яке постає перед проектним аналітиком, полягає в тому, щоб з'ясувати, які з &quo ;ефектів&quo ;, що пов'язані зі здійсненням інвестиційного проекту, можуть бути віднесені саме до вигід, а які - до витрат. Аналіз вигід і витрат проходить червоною ниткою через всі аспекти, за якими проводиться оцінка інвестиційного проекту, і знаходить своє концентроване вираження в фінансовому та економічному аналізі, якими передбачається співставлення вигід і витрат за певною системою показників, що обрані як критерії ефективності проекту. Одна з найсуттєвіших проблем, яка постає в умовах аналізу вигід і витрат, що зумовлені здійсненням інвестиційного проекту, пов'язана з їх ідентифікацією. Це означає визначення додаткових вигід і витрат або додаткових чистих вигід, або дослідження зміни у вигодах і витратах суспільства або окремого підприємства, які є результатом здійснення інвестиційного проекту: Додаткові чисті вигоди = Чисті вигоди в ситуації „з проектом” - Чисті вигоди в ситуації „без проекту” Для того, щоб виявити саме ті вигоди і витрати, джерелом яких виступає інвестиційний проект, що розглядається, необхідно коректно обрати базу для порівняння. Такою базою виступає так звана ситуація &quo ;без проекту&quo ;, яка, як правило, є динамічною і може зазнавати суттєвих змін залежно від зовнішнього середовища існування підприємства. Якщо ці зміни не враховувати, то оцінки вигід і витрат, які відносять на певний інвестиційний проект, можуть виявитися хибними. Таким чином, коректним щодо аналізу вигід і витрат за певним інвестиційним проектом є порівняння ситуації &quo ;без проекту&quo ; і &quo ;з проектом&quo ;, в умовах проведення якого особливого значення набуває прогнозування. Варіанти розвитку ситуації &quo ;без проекту&quo ; і результати, які забезпечує здійснення інвестиційного проекту – ситуація „з проектом”, представлено на рис. Рис. Порівняння ситуації „з проектом” і „без проекту”. На рис. представлено ситуацію &quo ;без проекту&quo ;, за якою очікуються скорочення вигод і ситуацію &quo ;з проектом &quo ;, який повинен запобігти такому скороченню і забезпечити зростання доходів на підприємстві. У проектному аналізі розрізняють явні і неявні вигоди і затрати. Явними називають матеріальні вигоди (затрати) обумовлені зменшенням (збільшенням) витрат або отриманням додаткових доходів (витрат), величина яких, як правило, очевидна, що дозволяє досить легко визначити їх фінансове значення.

Зазвичай явні затрати і вигоди використовують для розрахунків фінансового аналізу проекту, оскільки вони базуються на оцінці вигід і затрат з урахуванням ринкових цін. До неявних вигід (затрат) належать побічні вигоди (затрати), які супроводжують проект. Вони пов'язані, як правило, з економічними або соціальними наслідками проекту і мають непрямий характер. Неявні вигоди (затрати) обов'язково відображаються в економічній оцінці проекту, коли його привабливість оцінюється з позицій суспільства в цілому. Для оцінки вигід і затрат з точки зору економічного аналізу бажано використовувати альтернативну вартість ресурсів і продукції. В умовах поетапного здійснення інвестиційного проекту постає проблема доцільності включення до витрат проекту незворотних витрат, тобто витрат, які були понесені раніше і не є додатковими. Аналогічним чином, як вигоди, які слід відносити на певний інвестиційний проект, розглядаються лише ті вигоди, які з'являться після і понад вигід, які вже надходять від інвестиційного проекту, що залишився незавершеним. Наприклад: підприємством за обладнання, яке є частиною нового інвестиційного проекту, минулого тижня було заплачено 600 грн. Сьогодні необхідно витратити ще 800 грн. щоб інвестиційний проект було завершено. Несподівано, перед тим, як зробити другий внесок, ви дізнаєтесь, що максимальні чисті вигоди, які ви отримаєте від здійснення інвестиційного проекту, - 1200 грн. Тобто вартість інвестиційного проекту - 1400 грн., а загальні чисті вигоди - 1200 грн. Чи є сенс витратити 800 грн. на завершення цього інвестиційного проекту? У будь-якому випадку ви не уникаєте втрати коштів. Якщо не вкласти зазначену суму в інвестиційний проект, то 600 грн., що. вже витрачені, буде втрачено, оскільки чисті вигоди за інвестиційним проектом не можна буде отримати доти, доки його не буде завершено. Якщо ви витратите 800 грн., то ви відшкодуєте ті 800 грн., які буде витрачено сьогодні і, на додачу, отримаєте ще 400 грн. Таким чином, мабуть краще продовжити інвестиційний проект. Важливо підкреслити, що це рішення має ґрунтуватися лише на величині майбутніх витрат (800 грн) і чистих вигід (1200 грн). Витрати, які вже понесені, в майбутньому не мають впливати на рішення щодо доцільності інвестування. Період, в якому має проводитися аналіз вигід і витрат за інвестиційним проектом, пов'язується, в першу чергу, з його економічним терміном життя, тобто часом, протягом якого вигоди, які забезпечує інвестиційний проект, розглядаються його власниками як суттєві. Встановлення часових меж, в рамках яких вигоди і витрати, що генеруються інвестиційним проектом, мають прийматися до уваги, в значній мірі, впливає на оцінку величини цих вигід і витрат. Крім того, в умовах подальшого співставлення вигід і витрат за відповідною системою критеріїв, які передбачають врахування фактора часу, важливим є визначення не лише абсолютної їх величини за певний економічний термін життя інвестиційного проекту, а й їх розподілу у часі. При аналізі вигід і витрат перед розробниками проекту постає ряд запитань: За якими цінами проводити розрахунки? Яку ставку дисконтування застосовувати? Як ураховувати інфляцію та ризик інвестора? Міжнародні фінансові інститути при оцінці вигід і витрат у номінальних цінах застосовують ставку процента, яка за економічним аналізом відповідна до альтернативної вартості капіталу у країні, за фінансовим - рентабельності активів даного підприємства.

При оцінці доходів і витрат у реальних цінах використовується реальна відсоткова ставка, що дорівнює різниці між номінальною процентною ставкою, тобто діючою поточною, і річною величиною інфляції. Перевага віддається аналізу вартісних характеристик проекту (доходів і витрат) у реальному виразі, а їх прогноз включає динаміку індивідуальних цін ресурсів по відношенню до загального рівня цін. Це дає змогу застосовувати диференційований підхід до врахування інфляції для різних видів ресурсів. При проведенні фінансових та економічних розрахунків застосовується змінна за роками ставка дисконту, особливо для найближчого прогнозного періоду. Ризик інвестора враховується збільшенням застосованої реальної ставки процента на певну величину „премії за ризик”. В умовах нестабільної економічної ситуації в країні необхідно враховувати рівень інфляції. Для практичних цілей в умовах, коли прогнозні індивідуальні показники росту цін для окремих видів ресурсів мало відрізняються від показника загальної інфляції, можна вважати, що оцінки потоків витрат і вигід у реальних цінах близькі до оцінок цих потоків у постійних цінах. Чим більший період прогнозу, тим більш невизначеними є оцінки можливого росту цін на окремі види ресурсів. Тому при проведенні економічного і фінансового аналізу в номінальних цінах рекомендується застосовувати їх до того року, в якому проект сягає повної проектної потужності. Після цього можуть бути застосовані постійні ціни. Найчастіше період, протягом якого доцільно використовувати прогноз зміни цін на різні ресурси, складає термін виконання проекту плюс 5 років його експлуатації. Окрім розглянутих проблем, пов'язаних з інфляцією, розробникам і аналітикам слід враховувати вплив цього фактора на різні показники і на інших етапах фінансового аналізу (розрахунках коефіцієнтів ліквідності, фінансової стійкості і ефективності виробничої діяльності, обґрунтуванні та виборі форми інвестування тощо), при порівнянні проектів за кількома критеріями. 2. Альтернативна вартістьОдним з ключових положень проектного аналізу, особливо у сфері економічного аналізу, є поняття альтернативної вартості. Вона виникає при наявності обмеженості ресурсів на об’єкт чи діяльність, що є цінними для когось. Оскільки практично будь-які ресурси мають обмежений характер то вони потенційно можуть бути використані для різних цілей. Так земельна ділянка в місті може бути забудована жилими будинками, адміністративними спорудами, промисловими підприємствами або відведена під паркову зону тощо. Або, якщо беруться у борг гроші для придбання автомобіля, тоді необхідно відмовитися від інших можливостей, що могли б з’явитися завдяки позиченим грошам. Концепція альтернативної вартості може поширюватися також і на нематеріальні речі. Таким чином, альтернативна вартість - це втрачена вигода від використання обмежених ресурсів для досягнення однієї мети замість іншого, найкращого варіанта їх застосування. Для економічного аналізу необхідно оцінити всі компоненти проекту з погляду альтернативної вартості. Аналітик визначає альтернативну вартість речей з точки зору їх найкращого використання, а вироблюваної продукції - шляхом оцінки витрат суспільства на придбання аналогічної продукції.

Разработанный план сооружения, какого-н. механизма, устройства. П. здания, моста. П. реконструкции улицы. Дипломный п. (в техническом вузе). 2. Предварительный текст какого-н. документа. П. резолюции. 3. Замысел, план. Заманчивый п. В проекте была экскурсия в горы. II прил. проектный, -ая, -ое (к 1 знач.). ПРОЕКТАНТ, -а, м. То же, что проектировщик. ПРОЕКТИРОВАТЬ, -рую, -руешь; -а-нный; несое., что. 1. Составлять проект (в 1 знач.). П. дом. П. плотину. 2. также с неопр. Предполагать, намечать. П. организацию кружка (организовать кружок). II сов. спроектировать, -рую, -руешь; -а-нный (к 1 знач.) и запроектировать, -рую, -руешь; -анный (ко 2 знач.). II сущ. проектирование, -я, ср. и проектировка, -и, ж. (к 1 знач.). II прил. проектировочный, -ая, -ое (к 1 знач.). ПРОЕКТИРОВАТЬ2, -рую, -руешь; -а-нный; несов., что (спец.). Чертить или производить проекцию. II сущ. проектирование, -я, ср. ПРОЕКТИРОВЩИК, -а, м. Специалист по составлению проектов (в 1 знач.). II ж. проектирбвщица, -ы. ПРОЕКТОР, -а, м. Оптико-механический проекционный прибор, применяемый для получения увеличенного изображения на экране. II прил. проекторный, -ая, -ое. ПРОЕКЦИЯ, -и, ж. (спец.). 1

1. Разработка проекта зоны кратковременного отдыха

2. Проект "Глобалстар". Геодезические спутники /ERS-1,ERS-2/

3. Интегрированный проект учебного процесса

4. Технический проект аэрофотосъемки

5. Регистрация юридического лица (проекты документов)

6. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева
7. Обзор и анализ проекта Налогового кодекса Российской Федерации
8. Конституционые проекты Директории

9. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области

10. Реформаторские проекты Александра I и М.М.Сперанского

11. Проект структурированной кабельной системы для здания газопромыслового управления в поселке Пангоды

12. Интегрированный проект учебного процесса

13. Разработка проекта ИВС для управления файловыми ресурсами и ресурсами печати в сетях под управлением Win2000

14. Обзор современного программного обеспечения управления проектами

15. Проект создания системы поддержки принятия решений оперативно-дежурной службы милиции

16. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров

17. Проект трехкорпусной выпарной установки для концентрирования Gн=4,2 кг/с цельного молока

18. Проект термического отделения для обезуглероживающего и рекристаллизационного отжига изотропной электротехнической стали третьей группы легирования в толщине 0.5 мм в условиях ЛПЦ-5 АО НЛМК

19. Проект холодильной установки для охлаждения воды в технологических целях холодопроизводительностью 200 квт в г. Кирове

20. Технический проект на производство топографо-геодезических работ

21. Проект восстановления гидроцилиндров лесных машин полимерными материалами

22. Технологический процесс механической обработки детали "Траверса", проект специального станочного приспособления для фрезерования паза детали, проект специального станочного приспособления для фрезерования контура детали, ...
23. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Винтовые поверхности
24. Технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство завода по производству кирпича керамического мощностью 30 млн штук в год. Проект повторного применения

25. Проект зубчатой передачи

26. Проект линии по производству кеты чанового охлажденного посола, производительность 3 тонны в смену

27. Проект механосборочного участка изготовления крана вспомогательного тормоза локомотива 172

28. Проект модернизации электропривода скребкового конвейера ОАО «Нойзидлер Сыктывкар»

29. Проект зон ТО-2 и ТР с разработкой слесарно-механического отделения

30. Проект производственного комплекса базы МСУ

31. Проект консультационной службы

32. Проект лабораторного стенда по изучению частотного электропривода на базе автономного инвертора напряжения фирмы "OMRON"

Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее

33. Проект социологического иследования на тему "Изменение отношения жителей Москвы к работе милиции в 1990 - 2000 гг."

34. Технико-экономические расчеты к проекту отделения переработки КХК (коллективного химического концентрата) в концентрат РЗЭ

35. Порядок разработки схемы финансирования инвестиционного проекта

36. Инвестиционный проект

37. Проект организации бухгалтерского учета в условиях внутрихозяйственного коммерческого расчета

38. Управление проектом: развертывание систем персонального радиовызова
39. Инвестиционный анализ проекта (хлебо-булочной)
40. Организация управления проектами

41. Финансовые аспекты анализа инвестиционных проектов

42. Инвестиционная привлекательность проекта

43. Формирование команды для осуществления проекта

44. Обзор современного программного обеспечения управления проектами

45. Обоснование и оценка инвестиционного проекта в сфере недвижимости

46. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта цеха

47. Экономическая эффективность инвестиционного проекта

48. Технико-экономическое обоснование реализации проекта на примере "Московского Городского Фонда молодежи"

Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные
Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Клей универсальный UHU "Twist&Glue", 90 мл, арт. 38850.
Склеивает металл, бумагу, дерево, текстиль, стекло, керамику, пробку, большинство пластиков и кожу. Не подходит для ремонта кожаной
350 руб
Раздел: Универсальный

49. Бизнес-план инвестиционного проекта

50. Совершенствование методов экономической эффективности инвестиционных проектов

51. Использование репортных сделок на рынке государственных ценных бумаг для финансирования промышленных проектов

52. Оценка эффективности инвестиционного проекта

53. Использование рычагов в процессе выполнения предпринимательского проекта

54. Манхеттенский проект
55. Комиссия для выработки проекта нового устава духовных академий 1909 г.
56. Пределы и перехлесты Хрущевских проектов

57. Проект структурированной кабельной системы

58. Леон Баттиста Альберти. Теоретическое наследие, проекты и постройки

59. Галерии Гельмана. Проект Водка

60. Что такое проект и как им управлять

61. Проект маркетинг-микс для салона Василеостровский

62. Разработка бизнес-плана проекта по производству и сбыту прибора для диагностики и медикаментозного тестирования БИОТЕСТ

63. Методы анализа наиболее типичных проблем управления проектом

64. Инновационный проект по организационной структуре управления в фирме Мебель

Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора

65. Проект производства работ на строительство 9-этажного жилого дома

66. Разработка и обоснование реализации инновационного проекта по оказанию сбытовых услуг ЗАО “Ольвира”

67. Разработка проекта реинжиниринга складской системы

68. Управління проектами

69. PR и проект

70. Планирование проекта
71. О проекте трехмерной звезды Красной Армии
72. Первые проекты строительства метро

73. Проект автодорожного моста через р. Ока

74. Создание проекта планово-высотного обоснования для стереотопографической съемки в масштабе 1:5000

75. Проект новой участковой станции

76. Развитие познавательной самостоятельности учащихся в условиях применения мультимедиа-проекта в учебном процессе

77. Комплексный проект урока

78. Обзор и анализ проекта Налогового кодекса Российской Феде-рации

79. Проект ограничения верховной власти В. Н. Татищева

80. Порядок примирительной процедуры в стадии подготовки к судебному разбирательству (анализ проекта нового АПК РФ)

Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные
Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки

81. Бизнес-проект деятельности предприятия по оказанию услуг информационно-маркетингового и телекоммуникационного обеспечения субъектов рынка

82. Проект создания общества с ограниченной ответственностью Энергия и его экономическое обоснование

83. Проект зоны ТО-2

84. Системный подход к содержанию дипломного проекта в техническом вузе

85. Воспитание детей как коммерческий проект

86. Проект реконструкции станционных сооружений ГТС
87. Интернет-проект как средство маркетинга
88. Проект мероприятий по созданию страховой компании

89. Организационный проект лондонского клуба Челси

90. Курсовой проект по деталям машин

91. Проект стального цилиндрического резервуара

92. Проект зоны ТО-2

93. Новые проекты воздушного транспорта

94. Бизнес-проект

95. Формирование команды для реализации проекта

96. Управление проектом: строительство и наладка системы обеззараживания питьевой воды

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие

97. Технология проектов - инновационное направление в подготовке специалистов среднего звена

98. Этическое измерение глобально-космических проектов

99. Финансирование проектов, механизмы смешанного финансирования, самоокупаемости, страхования, противозатратные механизмы

100. Проект реконструкции цеха первичной переработки нефти и получения битума на ОАО «Сургутнефтегаз»


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.