Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Роль власності у соціально-економічних процесах

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

смотреть на рефераты похожие на "Роль власності у соціально-економічних процесах" 1. Вступ. Україна як суверенна держава почала самостійно формувати власну економічну політику з часу проголошення своєї незалежності. Визначення основних напрямів цієї політики базується на принципах демократії, свободи підприємництва і відкритості для інтеграції у світове економічне співтовариство. Розбудова ефективної національної економіки розглядається як гарантія незалежності держави і виходить із всебічного осмислення шляхів економічного розвитку, які десятиліттями нав’язувалися Україні у складі жорстко централізованої системи господарювання колишнього Союзу РСР. Перед Україною стоять невідкладні завдання вжиття комплексу заходів, спрямованих на забезпечення переходу від адміністративно-командної системи управління до само регульованої ринкової економіки. Серед найважливіших із цих завдань є: перехід від монополії державної власності до багатоманітності форм власності і видів господарювання, що здійснюватиметься шляхом приватизації та роздержавлення; стабілізація фінансової та кредитно-грошової системи; гнучка цінова політика, спрямована на поступову лібералізацію цін; структурна перебудова економіки і конверсія; розвиток конкурентних ринків і антимонопольні заходи; інвестиційна перебудова в напрямку децентралізації, зменшення питомої ваги державних інвестицій та розширення ринкових джерел капіталовкладень, регулювання заробітної плати та захист найуразливіших верств населення. На передодні ХХІ ст. наша країна почала перехід до ринкової економіки, ринкового господарського механізму. Багато економічних проблем нам доводиться вирішувати вперше. Прощаючись з адміністративно-командною системою в економіці і господарстві, ми тим самим лише створюємо передумови для ринкового господарства, становлення якого не може відбуватися відразу. Відомо, що зародження ринкових відносин почалося ще при розкладанні первіснообщинного ладу. Але свого розквіту товарно-грошові відносини досягли при капіталізмі. Звичайно, нам не треба повторювати всі етапи і перипетії, якими багата історія ринку. Ми можемо скористатися досвідом інших держав. Але складність задачі полягає в тому, що дотепер ніхто у світі не переводив на ринкові рейки настільки величезний господарський комплекс, яким є наша економіка. Немає історичних аналогів цьому процесу. Але є гнучко реагуючий на вимоги часу ринковий механізм сучасного західного суспільства. Необхідно підкреслити, що не існує економічної системи без слабостей і недоліків. Складно однозначно визначити який вплив на економіку України зробить ринкова система. Багато економістів України і закордонних країн дають різні прогнози і вбачають різні тенденції подальшого розвитку нашої країни. Але одне очевидно: неможливо повернутися назад до чисто командної економіки. Головне - знайти вірні шляхи в просуванні до економічного прогресу, виробити науково обґрунтовану концепцію економічного розвитку України. Власність відноситься до числа найбільш важливих і складних проблем економіки й економічної теорії. Історія економічного життя суспільства в періоди підвищеної соціальної активності веде, як правило, до перерозподілу об'єктів і прав власності.

Суспільна думка завжди приділяла більшу увагу проблемі власності. Спеціальні звертання до неї містяться в історичній, філософській і художній літературі. Багата традиція і матеріал накопичені в юридичній літературі, у рамках якої склався ряд напрямків у вивченні прав власності. Економічна наука також завжди приділяла особливу увагу цій проблемі. І, проте, ця проблема залишається дискусійною і недостатньо розробленою. Ставлення до власності у світі історичної діалектики. Власність як економічні відносини формуються ще на зорі становлення людського суспільства. Кожному типу цивілізації притаманний специфічний для умов її існування домінуючий об'єкт власності, який найповніше відбиває спосіб взаємодії людини з природою, досягнутий рівень продуктивності суспільної праці, особливості привласнення засобів і результатів виробництва. Для первісних форм власності характерно те, що права власності ще не сформувалися і, відповідно, не було інститутів і механізмів їхнього розподілу і перерозподілу. Отже, і не було умов для утворення економічної влади й економічної залежності. Рівні права на умови життя, працю і результат були відмінною рисою первісного присвоєння. Хоча можна назвати об'єктом власності природне середовище – землю, тваринний і рослинний світ, які у своїй цілісності органічно зливалися з суб'єктом їх привласнення – первісною людиною. Домінуючим об'єктом власності аграрної цивілізації стала земля, яка завдяки розвитку продуктивності суспільної праці поступово перетворилася з колективної основи існування людини на відокремлений засіб її виробничої діяльності. Особливість землі як засобу виробництва полягає в тому, що вона не є результатом людської праці. Відомий англійський економіст ХІХ століття Дж. С. Мілль писав: “Оскільки основоположний принцип власності полягає в наданні людям усіх гарантій на володіння тим, що створене їхньою працею і нагромаджено завдяки їхній ощадливості, цей принцип неможливо застосувати до того, що не є продуктом праці – до оброблюваної субстанції землі”. Земля не створена людиною і тому має бути надбанням усіх людей. Якщо це буде інакше, то щойно народжений на світ побачить, що всі дари природи вже привласнені іншими, а тим, хто щойно з'явився, не залишилось місця. Зрозуміло, що це вже є певною несправедливістю. Тому “держава може виступати у ролі єдиного землевласника, а землероби мають бути орендарями, що отримують свої ділянки на підставі строкового чи безстрокового договору”. На ранніх ступенях розвитку людського суспільства земля не була об'єктом індивідуального, приватного привласнення. Л. Морган зазначав, що колективна власність на землю була загальним явищем у варварських племен. Проте в історичних межах аграрної цивілізації у різних районах земної кулі відповідно до природно-кліматичних та інших умовах виробництва сформувалися три локальні цивілізації – азіатська, антична і германська, яким була притаманна специфіка щодо власності на землю. В умовах азіатської цивілізації зберігалась суспільна (племенна чи общинна) власність на землю. В античній цивілізації панівною була приватна власність на землю.

У германській цивілізації дістала розвитку змішана форма власності – власником землі виступали одночасно община (сім'я) та голова сім'ї. Зазначена диференціація в подальшому зумовила її специфіку різноманітних локальних форм аграрної цивілізації, за якої власність на землю стала основою всієї економічної структури. На монополізації різних об'єктів власності тримаються всі найважливіші форми позаекономічного й економічного примусу до праці. Так, при античному способі виробництва позаекономічний примус був заснований на праві власності на раба — безпосереднього виробника; в умовах азіатського способу виробництва — на праві власності на землю; у період феодалізму — на праві власності на особистість і землю одночасно. Економічний примус до праці виходить із власності на умови виробництва чи із власності на капітал. Звільнення від особистої залежності привело, з одного боку, до юридичної рівноправності всіх громадян, а з іншого боку, до нового типу відносин: економічної влади одних і економічної залежності інших. Якщо виходити з прийнятої класифікації за формаційним критерієм, то цими властивостями володіє капіталістична система. При рівному розподілі цивільних прав тут відбувається нерівний розподіл і концентрація прав власності. Досвід будівництва соціалізму був спробою зрівняти людей не тільки в правах і волях, але й у правах власності на умови і результати виробництва. Маються проміжні форми власності, що припускають перерозподіл прав власності з метою обмеження економічної влади одних і звільнення від економічної залежності інших. Прикладом може служити участь працівників у керуванні, розподілі доходу, контролі й ін. У розвинутій системі економічних відносин власність відображає самі глибинні зв'язки і взаємозалежності, сутність економічного буття. Власність як об'єктивне відношення, що пронизує весь суспільний пристрій, здавна залучала мислителів. Представники різних цивілізацій викладали свої погляди на природу власності і її роль у розвитку суспільства. Платон на основі ідеалів давньогрецького світу створив навчання про ідеальну державу, у якому всі громадяни спільно володіють умовами виробництва. Докази переваги спільної власності побудовані ним на основі навчання про моральність. Моральність є усвідомлення єдності, сутності і духовності, вона сама по собі загальна: діяти в дусі єднання — морально. Приватна власність ставить інтерес особистості вище загального інтересу, кожний хоче володіти власністю тільки для себе. Тому приватна власність аморальна. Лише одному шару громадян не дозволяє філософ володіти власністю — політикам. Цивілізація Древнього Риму мала інші ідеали. Тут вперше особистість виділилася зі своєї спільності, стало переборюватися почуття роду, що перешкоджає розвитку індивідуальності. В основі стоїцизму закладена ідея особистості й індивідуальної відповідальності. Перевагу віддавали вже приватній власності. Ідеали Риму одержали розвиток у романо-германській цивілізації. Реформація викликала в Західному світі зміну моральних цінностей у ставленні до життя, природи і світобудови. Під впливом протестантської етики, налаштованої на егоїстичний індивідуалізм особистості, виникли представлення про людину економічну, теорія цивільного суспільства і класової держави, вчення про приватну власність як природне право, а поняття «свобода особи» зведено до поняття «людина, що володіє власністю».

Як причини самодегенерац сучасного комунзму? Шукати х треба насамперед у самй його концепц. Основою  , як знамо, суспльний безкласовий колектив, зрвняний в умовах його матерального снування. Хоч проблема кому]нзму виходить з чисто матералстичних заложень, проте вона  насамперед психологчна проблема. Як вже зазначалося вище, здйснення леннського комунзму залежало не так вд механчного запровадження його соцально-економчних форм, як вд глибоких змн духового Змсту та психолог ндивдуальност й цлого суспльства. Вагу цього психологчного моменту розумв  Маркс, але просякнений сторично-матералстичним  далектичним свтоглядом, вн не мг нак]ше його оцнити, як у свой, чисто механстичн, формул: побут означу свдомсть. Недооцнення психологчних факторв катастрофально вдбилося на московському комунзм. То маючи в свох руках владу й звязан з нею необмежен можливост для свого доктринерського експериментаторства, вн псля довшо бо]ротьби самий опинився в полон ворожо йому деологчно стих

1. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

2. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

3. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

4. Соціальноекономічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

5. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

6. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
7. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
8. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

9. Історія соціально-економічної географії світу

10. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

11. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

12. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

13. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

14. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

15. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

16. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

17. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

18. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

19. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

20. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

21. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

22. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства
23. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії
24. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

25. Соціально-економічні наслідки монополії

26. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

27. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

28. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

29. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

30. Глобалізація і процеси соціального розвитку

31. Економіка праці та соціально-трудових відносин

32. Соціальні ролі та особистість

Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные

33. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

34. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб

35. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

36. Роль фінансів у забезпеченні соціальних гарантій населення

37. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

38. Економіка праці й соціально-трудові відносини
39. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку
40. Моделювання економічних та виробничих процесів

41. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

42. Соціальні групи

43. Соціальні інститути.

44. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

45. Соціальні проблеми у ЗМІ

46. Соціальна екологія

47. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

48. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

50. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

51. Соціальне та особисте страхування

52. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

53. Державна політика соціального страхування

54. Безпека праці технологічних процесів РЕА
55. Моделювання технологічних процесів в рибництві
56. Розвиток соціальної географії в СРСР

57. Демократія як соціальне явище

58. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

59. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

60. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

61. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

62. Система соціального захисту в Україні

63. Соціальна захищеність дітей в Україні

64. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов
Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Соціальне партнерство в Україні

66. Суть та принципи соціальної держави

67. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

68. Мова як символ соціальної солідарності

69. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

70. Математичне моделювання економічних систем
71. Історія України. Соціально-політичні аспекти
72. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

73. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

74. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

75. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

76. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

77. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

78. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

79. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

80. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

81. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

82. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

83. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

84. Ожиріння як медико-соціальна проблема

85. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

86. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України
87. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною
88. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

89. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

90. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

91. Зайнятість: соціально-трудові відносини

92. Організація як соціальне утворення

93. Соціальна психологія організацій

94. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

95. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

96. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

97. Управління персоналом в соціальній сфері

98. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

99. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.