Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Правила поведінки на підприємстві

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Реферат на тему: “Поведінка в екстремальних ситуаціях на підприємстві” 1. Охорона праці на підприємстві. В умовах сучасного виробництва окремі приватні заходи щодо поліпшення умов праці, для попередження травматизації є неефективними. Тому їх здійснюють комплексно, створюючи в загальній системі керування виробництвом, підсистему керування безпекою праці. Таким чином, керування охороною праці це програмно-цільовий комплекс по підготуванню, прийняттю і реалізації вирішень (організаційно-технічних, і лікувально-профілактичних заходів), спрямованих на забезпечення безпеки, зберігання здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Об'єкт керування - це безпека праці на робочому місці, ділянці, цеху, у всій системі людина - виробництво, характеризується взаємодією людей із предметами і знаряддями праці і виробничого середовища. Керуюча частина містить у собі керівників підприємства, керівників підрозділів, службу охорони праці. При цьому тут закладені принципи системного підходу, коли виходи об'єкта керування (показники безпеки) через систему збору й опрацювання інформації пов'язані, тобто інформація про відхилення в процесі контролю надходить у керуючий орган, де вона аналізується і приймається адекватне вирішення. Таким чином, СКОП діє за принципом зворотної зв'язок. Планування здійснюється на основі складених планів: перспективний (5 літній) - комплекс планового поліпшення умов по охороні праці. Вони є частиною бізнес-плану; поточні (річні) - вони включаються в щорічну угоду по охороні праці колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом; оперативно-календарні плани по охороні праці (ОКП), місячні і квартальні. У комплекс заходів щодо охорони праці входять: боротьба зі шкідливими і небезпечними чинниками (шум, випромінювання, вібрація і т.д.); соціальні заходи. З метою послаблення негативних факторів необхідно розробляти колективні та індивідуальні заходи по забезпеченню нормативних умов по охороні праці ( розподіл обов’язків між службами, посадові обов’язки). Необхідні умови освітлення, опалення, заземлення єлектроплиладів та електроустановок, огородження та блокування, світлова та звукова сигналізація. Необхідно проводити зоходи по зменшенню противібраційні засобів, протишумові, протипожежні, електробезпечність, пожежна безпека. Організація охорони праці на підприємстві. Управлінням охороною праці займається начальник підприємства, який зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці. З цією метою забезпечується функціонування системи управління охороною праці, для чого: створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій; розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо; забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, і виконання профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин; організовує проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку і строки, що встановлюються законодавством, вживає за їх підсумками заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів; розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, забезпечує безплатно працівників нормативними актами про охорону праці; здійснює постійний контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог щодо охорони праці; організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці.

В разі відсутності в нормативних актах про охорону праці вимог, які необхідно виконати для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на певних роботах, зобов'язаний вжити погоджених з органами державного нагляду заходів, що забезпечать безпеку працівників. У разі виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій і нещасних випадків зобов'язаний вжити термінових заходів для допомоги потерпілим, залучити при необхідності професійні аварійно-рятувальні формування.2.Аналіз шкідливих і небезпечних чинників По природі дії на організм людини небезпечні і шкідливі виробничі чинники (НВЧ і ШВЧ) підрозділяються на чотирьох групи: Фізичні; Хімічні; Біологічні; Психофізіологічні. До фізичних ШВЧ відносяться частини машин; гострі крайки; підвищений рівень вібрації, шуму; аномальне значення мікроклімату; підвищена запиленність і загазованість, випромінювання і т.д. Хімічні чинники діляться на токсичні, що дратують (алергени), канцерогенні, мутагенні. Біологічні НВЧ: патогенні мікроорганізми і продукти їхньої життєдіяльності; рослини; тварини; людина. Психофізіологічні НВЧ: нервово-емоційні перевантаження; монотонність; статичне, динамічне навантаження; робота в нічну зміну і т.д. 3.Освітлення. 90% інформації людина одержує через органи зору. Світло робить позитивний вплив на обмін речовин, серцево-судинну систему, нервово-психічну сферу. Раціональне освітлення сприяє підвищенню продуктивності праці, його безпеки. При недостатньому освітленні і поганій його якості відбувається швидке стомлення зорових аналізаторів, підвищується травматичность. Занадто висока яскравість викликає явище осліплення, порушення функції ока. Головні вимоги до виробничого освітлення . Освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру зорової роботи; рівномірний розподіл яскравості на робочій поверхні і відсутність різких тіней; розмір освітлення, постійність в часу (відсутність пульсації світлового потоку); оптимальна спрямованість світлового потоку й оптимальний спектральний склад; всі елементи освітлювальних установлень повинні бути довговічні, вибухоло-пожежо-электробезпечні. Експлуатація освітлювальних установок і контроль. Експлуатація включає: регулярне очищення засклених прорізів і світильників від бруду; своєчасну заміну перегорілих ламп; контроль напруги в мережі; регулярний ремонт арматури світильників; регулярний косметичний ремонт помешкання. Для цього передбачені спеціальні пересувні візки з платформами, телескопічні східці, підвісні устрої. Всі маніпуляції провадяться при відключеній напрузі. Якщо висота підвісу до 5м - обслуговуються східцевими драбинами (обов'язково 2 чоловік). Контроль освітлення здійснюється не рідше 1 разу в рік шляхом виміру освітленості або сили світла за допомогою фотометра; наступне порівняння з нормативами. 4.Вібрація. Переміщення точки або механічної системи при якому відбувається почергове зростання й убування в часу значень хоча б однієї координати. Причиною порушення вібрації є виникаючі при роботі машин неурівноважені силові впливи: ударні навантаження; зворотно-поступальні переміщення; дисбаланс.

Причиною дисбалансу є: неоднорідність матеріалу; розбіжність центрів мас і осей обертання; деформація. Біологічний вплив вібрації. Вібрація - загальнобіологічний шкідливий чинник, що призводить до фахових захворювань - віброзахворюваннь, лікування котрих можливо тільки на ранніх стадіях. Хвороба супроводжується стійкими порушеннями в організмі людини (опорно-руховий апарат, необоротні зміни в кістках і суглобах, зсуви в черевній порожнині, нервово-психічній сфері). Людина частково або цілком утрачає працездатність. По способі передачі на людину вібрація підрозділяється на загальну і локальну. Загальна - діє через опорні поверхні ніг на весь організм у цілому. Локальна - на окремі ділянки тіла. Загальну поділяють по характері передачі на: транспортну (при прямуванні машин); транспортно-технологічну (при виконанні роботи машиною прямування: кран, бульдозер); технологічну (при роботі механізмів і людина знаходиться поруч). Способи захисту від вібрації. У автоматичних виробництвах захистом є дистанційне керування (виключає контакт). У неавтоматических виробництвах: Зниження вібрації в джерелах їхніх виникнень: підвищення точності опрацювання деталей; оптимізація технологічного процесу; поліпшення балансування. Відстройка від режимів резонансу (збільшення жорсткості системи); вібродемпфірування (пружинні віброізолятори). Поліпшення організації праці вібронебезпечних процесів: загальна кількість часу в контакті з віброобладнанням не повинно перевищувати зміни; одноразову дію не повинно перевищувати для локальної - 20 хвилин, для загальної - 40 хвилин. До лікувально - профілактичних мір відносяться: масаж; заходи, що загально укріплюють; гідропродцедури. Вібрація має властивість кумуляції (накаплювання в організмі). 5.Виробничий шум. Любий небажаний для людини звук, робить негативний вплив на здоров'я і працездатність. Як фізичне явищ звук - механічні коливання упругого середовища, яке сприймається людським вухом в інтервалі частот 16 - 20 000 Гц. До 16 Гц - инфразвукові коливання; понад 20 000 Гц - ультразвук. Захист від шуму досягається розробкою шумобезпечної техніки, застосуванням засобів і методів індивідуального і колективного захисту, будівельно-акустичними методами. Засоби колективного захисту діляться стосовно джерела шуму: понижуючі шум у джерелі виникнення (найбільше ефективно); понижуючі шум на шляхах його поширення. По способу реалізації: Акустичні - грунтуються на акустичному вимірі помешкання і за принципом дії підбираються засоби звукоізоляції, звукопоглинання, віброізоляція, демпфірування, застосування глушителей шуму. Будівельно-акустичні методи застосовують: екрани, звукоізоляцію, кабіни спостереження, дистанційне керування, кожухи, ущільнення і т.д. Найбільше ефективні звукоізолюючі матеріали: трипласт (композиційний матеріал); пластобетони з наповненням з опилок деревини, соломи і т.д. Звуковбирні матеріали: мармур, бетон, граніт, цеглина, ДВП, ДСП, войлок, мінераловата, матеріали з щілинною перфорацією. Архітектурно-планувальні: раціональне розміщення робочих місць; раціональний режим праці і відпочинку.

Стаття 142 Правила внутршнього трудового розпорядку. Статути  положення про дисциплну Трудовий розпорядок на пдпримствах, в установах, органзацях визначаться правилами внутршнього трудового розпорядку, як затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу  виборним органом первинно профсплково органзац (профсплковим представником) на основ типових правил. У деяких галузях народного господарства для окремих категорй працвникв дють статути  положення про дисциплну. Стаття 143 Заохочення за успхи в робот До працвникв пдпримств, установ, органзацй можуть застосовуватись будь-як заохочення, що мстяться в затверджених трудовими колективами правилах внутршнього трудового розпорядку. Стаття 144 Порядок застосування заохочень Заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним органом разом або за погодженням з виборним органом первинно профсплково органзац (профсплковим представником) пдпримства, установи, органзац. Заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистй обстановц  заносяться до трудових книжок працвникв у вдповдност з правилами х ведення

1. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

2. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

3. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

4. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

5. Система маркетингового планування на підприємстві

6. Податок на прибуток підприємств
7. Суть комерційної діяльності на підприємстві
8. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

9. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

10. Планування діяльності підприємств

11. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

12. Економічний аналіз підприємств

13. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

14. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

15. Кредитування підприємств

16. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

17. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

18. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

19. Охорона праці на підприємстві

20. Спостереження поведінки домашнього кота

21. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

22. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств
23. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств
24. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

25. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

26. Звітність сільськогосподарських підприємств

27. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

28. Облік доходів підприємств

29. Облік неопераційних витрат на підприємстві

30. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

31. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

32. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры

33. Організація облікового процесу на підприємстві

34. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

35. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

36. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

37. Розподіл прибутку державних підприємств

38. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"
39. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування
40. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

41. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

42. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

43. Правові основи підприємницької діяльності

44. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

45. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

46. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

47. Комерційна діяльність підприємств

48. Маркетингові дослідження на підприємстві

Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики

49. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

50. Організація збутової діяльності на підприємстві

51. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

52. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

53. Управління запасами матеріалів на підприємстві

54. Функціональне відображення поведінки споживача
55. Дослідження поведінки споживачів
56. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

57. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

58. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

59. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

60. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

61. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

62. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

63. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

64. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины

65. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

66. Основи управління персоналом підприємств

67. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

68. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

69. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

70. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування
71. Стратегічне планування і управління на підприємстві
72. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

73. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

74. Управління якістю на підприємстві

75. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

76. Організаційний розвиток підприємств

77. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

78. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

79. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

80. Мотиви соціальної поведінки особистості

Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский

81. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

82. Прояв детермінантів агресивної поведінки у підлітків

83. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

84. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

85. Допомога сім`ї та дитині у подоланні девіантної поведінки в практиці роботи шкіл

86. Вплив особистісних характеристик на прояв агресивної поведінки у підлітковому віці
87. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків
88. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

89. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

90. Інноваційний розвиток готельних підприємств

91. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

92. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

93. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

94. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

95. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

96. Методи фінансового планування на підприємстві

Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры
Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки
Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок

97. Непрямі податки з підприємств

98. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди

99. Оподаткування підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.